Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DĄBROWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 48Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/48

Tytuł oryginału: Somatostatyna - somatotropina i endogenne aminy katecholowe podczas infuzji dopaminy lub dobutaminy w warunkach krążenia pozaustrojowego : praca doktorska
Autorzy: Dąbrowski Wojciech, Nestorowicz Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Lublinie
Źródło: [2002], [1], 96 k. : il., tab., bibliogr. 149 poz., streszcz., maszyn.
Sygnatura GBL: 45/20240

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  2/48

  Tytuł oryginału: Fibrinogen expression in atherosclerotic lesions in stable and unstable angina.
  Tytuł polski: Ekspresja fibynogenu w blaszkach miażdżycowych naczyń wieńcowych u chorych ze stabilną lub niestabilną chorobą wieńcową.
  Autorzy: Loukas Marios, Dąbrowski Marek, Wagner Teresa, Walczak Ewa, Witkowski Adam, Rużyłło Witold
  Opracowanie edytorskie: Beręsewicz Andrzej (koment.), Kurzelewski Michał (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (2) s.155-162, il., tab., bibliogr. 24 poz. + bibliogr. 4 poz. - 22 Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego Amsterdam 2000 - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. During the last decade clinicians and researchers documented the relationship between high levels of fibrinogen and cardiovascular events. However, a number of questions arise concerning the histopathological characteristics of fibrinogen in human atherosclerotic plaques. Aim. To analyse atherosclerotic lesions obtained by directional coronary percutaneous atherectomy (DCA) and from post-mortem examinations of coronary arteries with the aim to localise the sites where fibrinogen is expressed in atherosclerotic plaques and to compare the findings between patietns with stable and unstable angina. Methods. 90 specimens (70 from DCA and 20 from post-mortem examinations) were collected from 52 men and 38 women (mean age 59.5 years). Each specimen was obtained immediately after tissue removal and stained with immunohistochemical methods using polyclonal antibodies (DAKO) for fibrinogen. Results. The plaques derived from the patietns with unstable angina showed a significantly higher number of expression sites than from the patietns with stable angina. The fibrinogen-rich area constituted from 8.2 p.c. to 80 p.c. of the total plaque area. Of the 53 specimens which were clustered close to the maximal value of 80 p.c., 37 were from unstable angina plaques and exhibited 76 ń 4 p.c. of fibrinogen rich area compared with 46 ń 5 p.c. of fibrinogen rich area in 16 specimens taken from patients with stable angina (p 0.005). Of the 37 specimens clustered close to the minimal values of the fibrinogen-rich area, 14 specimens were obtained from unstable patients...


  3/48

  Tytuł oryginału: Nitrendipina - badania wieloośrodkowe, implikacje terapeutyczne.
  Tytuł angielski: Nitrendipine - multicenter trials, therapeutic considerations.
  Autorzy: Dąbrowski Rafał
  Źródło: Probl. Ter. Monitor. 2002: 13 (1) s.55-60, bibliogr. 22 poz., sum. - 7 Zjazd Towarzystwa Terapii Monitorowanej Spała 13-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 312,913

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The paper presents the results of multicenter, randomised trials with nifedipine in the arterial hypertension treatment.


  4/48

  Tytuł oryginału: Comparison of prognostic value of QT and JT intervals in postinfarction patients with ventricular conduction abnormalities.
  Tytuł polski: Rokowanie po zawale serca. Porównanie wartości rokowniczej odstępów QT i JT u chorych z zaburzeniami przewodzenia śródkomorowego.
  Autorzy: Dąbrowski Andrzej, Kramarz Elżbieta
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (1) s.49-56, il., tab., bibliogr. 12 poz. - Tekst równoległy w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. The delay of ventricular depolarization due to complete bundle branch block lengthens the QT interval and shortens the JT interval. In this context a question may be raised how this opposite impact of ventricular conduction abnormalities affects the prognostic value of rate-corrected QT and JT intervals (QTc and JTc, respectively)? Aim. The study was designed to compare the value of QTc and JTc measurements in the risk stratification in patients after myocardial infarction with ventricular conduction defects. Methods. In a group of 178 postinfarction patietns with widenend QRS complex (ň 120 ms) on a routine electrocardiogram the value of prolonged QTc and JTc in predicting all-cause mortality was compared. Results. During follow-up period of 35 ń 18 months, 61 patients died. At univariate analysis both QTc 510 ms (long-rank test 4.66; p = 0.0001) and JTc 360 ms (long-rank test 3.43; p = 0.0008) were associated with mortality. At multivariate Cox analysis, after adjustment for QRS complex duration and RR interval length, the QTc 510 ms, but not JTc .360 ms was an independent predictor of mortality (hazard ration 2.03; 95 p.c. confidence interval 1.07 - 3.87). Conclusions. Prognostic significance of QTc is not only related to prolonged repolarization but also to delayed ventricular depolarization. Prolonged QTc compared with JTc is a stronger predictor of all-cause mortality in patients with remote myocardial infarction and vantricular conduction defects.


  5/48

  Tytuł oryginału: Rak przełyku - ocena zmian przerzutowych do węzłów chłonnych szyi oraz jamy brzusznej w badaniu USG.
  Tytuł angielski: Esophageal carcinoma - ultrasonographic assessment of cervical and abdominal lymph node metastases.
  Autorzy: Ćwik Grzegorz, Dąbrowski Andrzej, Ciechański Aleksander, Wallner Grzegorz, Zinkiewicz Krzysztof
  Opracowanie edytorskie: Jakubowski Wiesław (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (2) s.150-159, tab., bibliogr. 28 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena węzłów chłonnych (cecha N/pN) szyi oraz w jamie brzusznej u choruch zakwalifikowanych do operacji usunięcia piersiowego odcinka przełyku z powodu raka. Ponadto oceniono skuteczność i czułość badania usg przy określaniu nowotworowo zmienionych węzłów. Materiał i metodyka. Badaniem objęto 135 chorych, u których w latach 1992-2001 wykonano resekcję przełyku. Oceniano węzły szyjne i nadobojczykowe jako jedną grupę oraz węzły jamy brzusznej jako grupę drugą. Przy podejrzewaniu zmiany przerzutowej ocenę węzłów opierano o kryteria obejmujące wyraźną granicę węzła chłonnego, niejednorodność echogeniczną oraz podłużny wymiar węzła przekraczający 5 mm szyi i 10 mm w jamie brzusznej. Ostateczną weryfikacją podejrzenia zmian przerzutowych w węzłach była ich ocena histopatologiczna. Wyniki. Najczęstszym umiejscowieniem raka przełyku w naszym materiale jest środkowy odcinek - 95 chorych, podejrzenie nowotworowych węzłów szyi stwierdzono u 11 pacjentów (11,5 proc.), w górnej części śródpiersia na 13 chorych zmiany określono u 6 chorych, co stanowi aż 46 proc., natomaist w dolnym odcinku (27 chorych) - tylko u 2 osob (7,4 proc.). Przerzuty do węzłów nadbrzusza najczęściej występowały w raku dolnego odcinka przełyku - 48 proc., a środkowego odcinka 27,4 proc. Ocena usg węzłów zarówno szyi, jak i jamy brzusznej ma wysoką swoistość wynoszącą 98,3 proc. i 93,1 proc. Czułość metody wysoka w ocenie węzłów szyi - 89,5 proc., mniejsza przy ocenie węzłów nadbrzusza - ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to evaluate the assessment of cervical and abdominal lymph nodes (feature N/oN) in patients qualified towards thoracic oesophagectomy due to oesophageal cancer. We also estimated the accuracy and sensitivity of US in qualifying metastatic nodal changes. Material and methods. The study group comprised 135 patients who underwent oesophagectomy between 1992-2001. Cervical and supraclavicular nodes were assessed as the first group, and abdominal lymph nodes - as the second group. When suspecting nodal metastatic changes we adopted the following assessment criteria: a well-defined boundary of lymph node, inhomogeneous internal echoes and a long nodular diameter, exceeding 5 mm in the neck and 10 mm in the abdominal cavity. Preliminary assessment of lymph nodes was verified by the histopathological examination of removed specimens. Results. In most cases oesophageal cancer was located in the middle section - 95 patients, out of which in 11.5 p.c. there was suspicion of cervical lymph node metastases. In 13 patients with cancer of the upper section cervical metastatic changes were found in 6-46 p.c., and amongst 27 cases of lower section cancer only 2 subjects (7.4 p.c.) presented changes. Epigastric lymph node metastases were most often found in patients with carcinoma of the lower section of the oesophagus - 48 p.c., and of the middle section - 27.4 p.c. US estimation of both neck and abdominal cavity lymph nodes is characterized by an increased ...


  6/48

  Tytuł oryginału: Immunologiczne uwarunkowania skuteczności szczepień ochronnych.
  Tytuł angielski: The immunologic conditions for efficient vaccination.
  Autorzy: Dąbrowski Marek P., Stankiewicz Wanda
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (68) s.89-91, bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: O wyniku szczepienia, jego skuteczności i bezpieczeństwie, poza jakością szczepionki, decyduje sprawność reagowania układu odpornościoego. Stopień tej sprawności wyznacza granice powodzenia, za którą rozpoczyna się ryzyko wystąpienia niepożądanych skutków ubocznych. Biorąc pod uwgaę aktualne poglądy na rolę zaburzeń immunoregulujących w powstawaniu chorób alergicznych i autoagresyjnych, autorzy rozpatrują warunki, w których szczepienia ochronne mogą przyczynić się do rozwoju takich zaburzeń.

  Streszczenie angielskie: Th equality of the vaccine and the way of immune response determine the result of vaccination, its safety and efficiency. The border between expected benefits and unexpected adverse side effects is determined by the degree of immunoregulatory competence of immune system. On the grounds of current views on the role of immunoregulatory disorders in development of allergic and auto aggressive diseases, the authors consider the conditions in which the vaccinations may contribute for appearance of erroneous immune responses.


  7/48

  Tytuł oryginału: Fibrinogen and smooth muscle cell detection in atherosclerotic plaques from stable and unstable angina - an immunohistochemical study.
  Autorzy: Loukas Marios, Dąbrowski Marek, Wagner Teresa, Walczak Ewa, Witkowski Andrzej, Rużyłło Witold
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.BR144-BR148, il., tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: This study presents a systematic analysis of atherothrombotic lesions taken by percutaneous atherectomy and post mortem examination from coronary arteries, in order to identify: a) the topographic occurrence of fibrinogen and smooth muscle cells (SMCs), b) their independent expression in stable and unstable plaques, and c) their co-expression, which can provide a better understanding of the involvement of fibrinogen and SMCs in the development and progression of atherosclerotic plaques. Material/Methods: 120 specimens from atherosclerotic lesions were collected, using directional coronary atherectomy; 40 additional specimens were collected from postmortem examinations. All specimens were stained by immunohistochemical methods with monoclonal and polyclonal antibodies (DAKO) for fibrinogen and SMCs. Results: Fibrinogen appeared to be a component of all stable and unstable coronary atherosclerotic plaques, with a significant predominance in unstable angina. No significant difference was observed between SMC-stained areas in stable and unstable angina; however, a significant difference exists in co-expression of SMCs and fibrinogen between unstable and stable angina. Interestingly, the total number of SMCs at the first stages of formation of unstable plaques is less than in stable plaques. However, in a number of advanced coronary atherosclerotic plaques associated with unstable angina, we observed an increasingly progressive inflammatory cell activity, in which SMC areas were sifnigicantly increased...


  8/48

  Tytuł oryginału: Szumy uszne w chorobach ogólnoustrojowych.
  Tytuł angielski: Tinnitus in systemic diseases.
  Autorzy: Nowak Katarzyna, Banaszewski Jacek, Dąbrowski Piotr, Szymiec Eugeniusz, Szyfter Witold
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (2) s.213-216, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Trwałe lub przejściowe zmiany degenaeracyjne w uchu wewnętrznym, wywołujące szumy uszne ze szczególnym nasileniem powstawać mogą u pacjentów obciążonych chorobami ogólnymi (miażdżyca, nadciśnienie, cukrzyca, choroby reumatyczne, choroby nerek i tarczycy). Omówiono patomechanizmy uszkodzeń słuchu oraz ryzyko wystąpienia szumów usznych i ich charakter w poszczególnych jednostkach chorobowych. Badaniem objęto 1200 chorych leczonych w Ośrodku Rehabilitacji Laryngologicznej w Poznaniu od 1.1.1998 do 04..2001 z powodu szumów usznych. Analiza obejmowała ocenę stanu ogólnego, ogólne badanie laryngologiczne, badania audiologiczne oraz badania dodatkowe. W obrębie badanej grupy 34 proc. pacjentów obciążonych było chorobami ogólnoustrojowymi. Pośród nich stwierdzono najwyższy odsetek (47 proc.) nadciśnienia tętniczego, 41 proc. miażdżycy, 22 proc. chorób reumatycznych oraz 16 proc. cukrzycy. 96 proc. omawianych chorych podawało wieloletni wywiad chorobowy. Ototoksyczność stosowanych w terapii leków może być u wielu chorych dodatkowym czynnikiem uszkadzającym ucho wewnętrzne.

  Streszczenie angielskie: Permanent or temporary degenerative changes in the internal ear causing tinnitus may occur with particular intensity in patients suffering from systemic disease (diabetes, hypertension, rheumatic diseases, kidney and thyroid gland diseases). Pathomechanisms of hearing impairment and the risk of tinnitus and its charakter in particular cases are discussed in the paper. The research was carried out on 1200 patients treated in the Laryngological Rehabilitation Centre in Poznań between 1.1.1998 and 04.2001 due to tinnitus. The analysis included the diagnosis of general health condition, general laryngological examination as well as additional tests. In the examined group 34 p.c. suffered from systemic diseases. Amopng then the highest percentage (47 p.c.) suffered from hypertension, 41 p.c. from hypercholesterolemia, 22 p.c. from rheumatic diseases and 16 p.c. from diabetes. 96 p.c. of the patients had a long family history of diseases. The additional factor causing damage of the internal ear may be ototoxic drug used in the treatment of many systemic diseases.


  9/48

  Tytuł oryginału: Prognostyczna wartość próby wysiłkowej wykonanej w 3 miesiące po operacji wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych w ocenie zdarzeń sercowych. Obserwacja 6-letnia.
  Tytuł angielski: Prognostic value of exercise tests performed 3 months after coronary artery grafting in evaluation cardiac events. 6 years follow-up.
  Autorzy: Jędrzejczyk Barbara, Skorykow-Sapińska Alina, Kośmicki Marek, Malczewska Beata, Dąbrowski Rafał, Majstrak Franciszek, Żelazny Piotr, Purzycki Zbigniew, Kowalik Ilona, Szwed Hanna
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (3) s.257-262, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Progostyczną wartość elektrokardiograficznej próby wysiłkowej w ocenie zdarzeń sercowych badano u 326 pacjentów po operacji wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych. Podczas 6-letniej obserwacji stwierdzono 18 (5,5 proc.) zgonów sercowych i 23 (7,1 p.c.) zawały. U 116 chorych (35,6 proc.) po zabiegu występowały bóle wieńcowe, a u 37 (11,3 proc.) nasilenie dolegliwości dławicowych wymagało okresowej hospitalizacji. Ponowną koronarografię z pomostografią wykonano u 25 pacjentów (7,7 proc.) w tej grupie u 8 chorych (2,5 proc.) przeprowadzono zabieg angioplastyki, a u 5 (1,5 proc.) powtórną operację. Czas trwania wysiłku oraz maksymalne obciążenie uzyskane w EPW były znamiennie niższe w grupie chorych ze zdarzeniami sercowymi. Przyczyny przerwania wysiłku, obecność znamiennego obniżenia odcinka ST 1 mm w EKG, wartości ciśnienia i tętna nie różniły się istotnie między badanymi grupami i nie miały znaczenia rokowniczego w występowaniu epizodów sercowych. U osób z epizodami sercowymi znaminnie częściej występowało znacznego stopnia uszkodzenie lewej komory mięśnia serca. Wielkość frakcji wyrzutowej wpływała istotnie na ryzyko zgonu sercowego (p 0,05).

  Streszczenie angielskie: Prognostic value of exercise test in evaluation of cardiac events were examined in 326 pts after coronary artery bypass grafting (CABG). During 6 years follow up 18 (5,5 p.c.) cardiac deaths and 23 (7,1 .c.) myocardial infarctions were observed. Chest pains persisted in 116 pts (35,6 p.c.) and 37 (11,3 p.c.) pts needed hospital treatment. Coronary and bypass angiography were performed in 25 pts (7,7 p.c.) followed by PTCA in 8 pts (2,5 p.c.) and CABG in 5 (1,5 p.c.) pts. Execrise duration and maximal work capacity in exercise tests were significantly lower in pts with cardiac events. Reasons of exercise termination: ST segment depression, heart rate and blood pressure values were not different in pts with and without cardiac events and didn't have prognostic value. Patients with cardiac events had significantly reduced left ventricle function. The value of ejection fraction influenced significantly relative risk of cardiac death (p 0,05).


  10/48

  Tytuł oryginału: Beta-blockers and heart rate variability response to orthostatic stress in patients with post-infarction left ventricular dysfunction.
  Tytuł polski: Beta-blokery a zmienność rytmu serca w odpowiedzi na stres ortostatyczny u chorych z pozawałową dysfunkcją lewej komory.
  Autorzy: Sosnowski Maciej, Skrzypek-Wańha Janina, Tendera Michał
  Opracowanie edytorskie: Dąbrowski Andrzej (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (4) s.386-395, il., tab., bibligor. 18 poz. + bibliogr. 4 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Beta-blockers (BB) have been successfully used in the treatment of post-infarction left ventricular (LV) dysfunction, but the mechanisms of their beneficial effects are still not fully recognised. Aim. We examined whether sympathoinhibition with BB modulates heart rate variability (HRV) response to orthostatic stress in patients with LV impairment. Methods. 142 patients (25 women and 117 men, agaed 53 ń 8 years) after myocardial infarction (MI) were divided into 4 subgroups: 6 patients with normal LV ejection fraction (LVEF ň 40 p.c.) receiving BB (EF=, BB+), 39 patients with LVEF ň 40 p.c. not receiving BB (EF=, BB-), 25 patients with low LVEF ( 40 p.c.) treated with BB (EF , BB+) and 16 patients with LFEV 40 p.c. without BB (EF , BB-). In each patient 512 sinus cycles were recorded. After A/D conversion (12 bit, 1 kHz) RR interval seriograms were obtained and standard time and spectral HRV parameters were calculated. Results. The absolute sortening of RR after standing was less expressed in patients with LVEF 40 p.c. without BB. In post-MI patients with preserved LVEF the response of RR to body movement was similar regardless of BB treatment. The SD-RR diminished after standing in all MI-subgroups, except those with normal LVEF receiving BB The HF was lower in standing than in supine position in all MI-subgroups, except those with LVEF 40 p.c. without BB. Instead, a significant increase in HF was observed. In this subgroup teh LF did not differe between body positions and teh change of LF/HF ratio to the orthostatic stress was blunted. On the contrary,...


  11/48

  Tytuł oryginału: Zsumowane zespoły TU jako nowy elektrokardiograficzny wskaźnik złego rokowania po przebytym zawale serca.
  Tytuł angielski: Fused TU complexes as a new electrocardiographic marker of poor prognosis after myocardial infarction.
  Autorzy: Dąbrowski Andrzej, Kramarz Elżbieta
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (2) s.731-737, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wartość kliniczna zsumowanych załamków T i U, określanych mianem zespoły TU, nie była dotychczas badana. Celem pracy było przedstawienie charakterystyki klinicznej chorych z zespołami TU oraz określenie znaczenia tej nieparawidłowości elektrokardiogramu (EKG) w ocenie rokowania po przebytym zawale serca. W grupie 330 chorych po zawale serca (średni wiek 61 ń 10 lat, 279 mężczyzn i 51 kobiet), u 50 (15 proc.) występowały zespoły TU w jednym lub w kilku odprowadzeniach standardowego EKG. U chorych z zespołami TU obserwowano częściej niż u osób bez zespołów TU obniżoną frakcję wyrzutową lewej komory, liczne (ł 10 na godz.) przedwczesne pobudzenia komorowe i nietrwałe częstoskurcze komorowe w czasie 24-godz. monitorowania EKG oraz zwiększoną dyspersję odstępu QT, obniżenie odcinka ST i uniesienie odcinka ST w EKG standardowym. Podczas obserwacji prospektywnej przez okres średnio 43 ń 17 m-cy , 88 chorych zmarło z różnych przyczyn. W jednowymiarowej analizie Coxa, spośród 9 badanych czynników klinicznych i elektrokardiograficznych, największą wartość w przewidywaniu zgonu miały zespoły TU (hazard względny 3,30; 95 proc. przedział ufności 2,09 - 5,21) oraz 40 proc. frakcja wrzutowa lewej komory (hazard względny 3,82; 95 proc. przedział ufności 2,51 - 5,82). Metodą wielowymiarowej , etapowej analizy Coxa wyselekcjonowano frakcję wrzutową 40 proc. (hazard względny 3,09; 95 proc. przedział ufności 2,00-4,80), zespoły TU (hazard względny 2,28; 95 proc. przedział ufności ...

  Streszczenie angielskie: To date, the clinical significance of fused T and U waves, termed as TU complexes, has not been evaluated. The aim of the study was to present the clinical characetristics of the patients with TU complexes and to assess the value of this ECG abnormality in risk stratification after myocardial infarction. In the group of 330 postinfarction patients (mean age 61 ń 10 years, 279 men and 51 women), 50 (15 p.c.) had TU complexes in one or more leads of a standard ECG. In patients with TU complexes, the decreased left ventricular ejection fraction, frequent (ň 10/hour) ventricular premature beats and non-sustained ventricular tachycardia detected on 24-houre ECG monitoring, increased QT dispersion, ST-segment depression and ST-segment elevation on a routine ECG were more common than in patients without TU complexes. During a follow-up period of 43 ń 17 months, 88 patients died from all causes. At univariate Cox analysis the presence of TU complexes (hazard ratio 3.30; 95 p.c. confidence interval 2.09 - 5.21) and left ventricular ejection fraction 40 p.c. (hazard ratio 3.82; confidence interval 2.51 - 5.82) were the best predictors of mortality among the 9 evaluated clinical an delectrocardiographic variables. The multivariate, stepwise Cox analysis selected ejection fraction 40 p.c. (hazard ratio 3.09; 95 p.c. confidence interval 2.00 - 4.80), TU complexes (hazard ratio 2.28; 95 p.c. confidence interval 1.42 - 3.69), RR interval 800 ms (hazard ratio 1.62; 95 p.c ...


  12/48

  Tytuł oryginału: Zapalenia górnych dróg oddechowych.
  Autorzy: Dąbrowski Piotr
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (3) s.37-38, 40-42
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  13/48

  Tytuł oryginału: Przymus bezpośredni stosowany w niektórych czynnościach leczniczych.
  Tytuł angielski: Physical restraint as a therapeutical procedure.
  Autorzy: Dąbrowski Stanisław
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (2) s.193-200, il., bibliogr. 5 poz., sum., rez., Zsfg, r‚s.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Z analizy 959 zawiadomień o zastosowaniu przymusu bezpośredniego w ciągu 6 m-cy wynika, że wśród powodów unieruchomienia zdecydowanie przeważa zagrożenie dla życia lub zdrowia innych osób, dla życia lub zdrowia własnego pacejnta, niszczenie mienia oddziałowego i pobudzenie ruchowe, nad powodami terapeutycznymi, ucieczkami i obecnością kilku ostrych zespołów psychopatologicznych. Co 6 epizod przymusu bezpośredniego służy wyłącznie do wykonywania niektórych niezbędnych czynności leczniczych.

  Streszczenie angielskie: A study of 959 notices on physical restraint (Ph.R.) sent to the head of a mental hospital during 6 months showed that: imminent danger to the patient's own life or health or the life or health of others, violent destroying of ward equipment, grave psychomotor equipment, grave psychomotor excitement prevail among the reasons for Ph.R. Therapeutic reasons are much less common. Every sixth (17 p.c.) episode of Ph.R. was used exclusively to perform therapeutic procedures, mainly intarvenous drip. The Ph.R. was a therapeutic procedure is relatively seldom used without sufficient justification. As a rule a physican accepts nurses decision on PH. R. with no further consideration. The same is true for director's acceptance of a physican's decision.


  14/48

  Tytuł oryginału: Endoteliny w regulacji funkcji układu krążenia.
  Tytuł angielski: Endothelins in the circulatory system regulation.
  Autorzy: Kun Tomasz, Dąbrowski Ryszard
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (2) s.149-155, bibliogr. 60 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Rodzina endotelin składa się z 3 różniących się od siebie składem aminokwasowym peptydów, kodowanych przez 3 odrębne geny. Poznanie fizjologii i ostatnie odkrycia swoistych antagonistów receptorów dla endotelin pozwoliły scharakteryzować fizjologiczne właściwości tych peptydów i doprowadziło do narodzin skomplikowanej sieci wzajemnych uwarunkowań określanych dziś jako "układ endotelin". Obecność endotelin i ich receptorów wykazano niemal we wszystkich thankach i narządach organizmu człowieka i zwierząt doświadczalnych. Udowodniono, że pełnią one kluczową rolę w regulacji funkcji układu krążenia przez bezpośrednie oddziaływanie na napięcie ściany naczyniowej, regulację ośrodkową, wpływ na wydzielanie AVP i ANP, oddziaływanie na układ renina-angiotensyna-aldosteron oraz regulację funkcji nerek. Praca podsumowuje najnowsze odkrycia dotyczące metabolizmu endotelin ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na kontrolę ciśnienia tętniczego krwi u zwierząt i człowieka.

  Streszczenie angielskie: The endothelin family consists of 3 peptides, different in aminoacid sequence, coded by 3 distinct genes. Latest discoveries and development of specific endothelin agonists and antagonists allowed us to characterize physiological actions of these peptides and bring knowledge about complicated net of autocrine/paracrine hormons, its receptors and transforming enzymes called "the endothelin system". The presence of endothelin is observed in almost every tissue and organ of human and laboratory animals. There is a growing body of evidence that endothelin plays a key role in regulation of circulatory system function by direct influence on: vascular wall tonus, central nervous system, excretion of AVP and ANP, renin-angiotensin-aldosteron system and renal function. In this review we attempt to summarize recent findings on the metabolism of endothelin, with particular attention given to contribution of endothelin to modulation of a blood pressure in human and other animals.


  15/48

  Tytuł oryginału: Niestabilność genetyczna w przebiegu płaskonabłonkowego raka krtani.
  Tytuł angielski: Genetic instability nn progression of laryngeal squamous cell carcinoma.
  Autorzy: Szyfter Krzysztof, Jałoszyński Paweł, Kujawski Maciej, Dąbrowski Piotr, Banaszewski Jacek, Jarmuż Małgorzata, Gajęcka Marzena, Golusinski Wojciech, Szyfter Witold
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 supl. 3: Księga pamiątkowa ku czci Pana Profesora dr hab. Kazimierza Duxa (1915-2001) s.26-31, il., tab., bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wieloetapowość procesu kancerogenezy pociąga za sobą akumulację uszkodzeń materiału genetycznego. W pracy przedstawiono wyniki własnych badań nad biologią nowotworów krtani, które dostarczyły argumentów na rzecz rosnącego poziomu uszkodzeń na poziomie DNA oraz chromosomów. O ile rola uszkodzeń chromosomów jest interpretowalna i przez to zrozumiała w nawiązaniu do delecji lub amplifikacji loci genowych kodujących onkogeny i geny supresorowe (anty-onkogeny), to wytłumaczenie znaczenia wzrostu poziomu uszkodzeń DNA w przebiegu choroby nowotworowej ciągle stwarza kłopoty i nie wychodzi poza wskazanie ogólnych prawidłowości. Badając jednoniciowe przerwy DNA, poziom aromatycznych i alkilowanych adduktów DNA oraz oksydacyjne uszkodzenia zasad DNA w przebiegu raka krtani wskazano na współbieżność narastania poziomu uszkodzeń DNA ze spadkiem potencjału naprawczego DNA. Równolegle prowadzona analiza poziomu uszkodzeń DNA w nowotworach i w tkance otaczającej, uznawanej za prawidłową, wykazała porównywalny poziom uszkodzeń DNA w obu tkankach, co dowodzi przebiegu zmian molekularnych według modelu kanceryzacji płaszczyznowej. Wnioskuje się, że kumulacja uszkodzeń materiału genetycznego prowadzi do wzrostu niestabilności genetycznej, co wydaje się warunkować zwiększenie agresywności i przechodzenie w stadium przerzutów.

  Streszczenie angielskie: The process of multistep carcinogenesis is associated with an accumulation of lesions of genetic material. The results of own studies on biology of laryngeal cancer are described in connection with progressive DNA damage and dynamics of chromosome alterations. The latter are interpretable in association with deletion and amplificatons of chromosome loci harbouring proto-oncogenes and tumour suppressor genes. A significance of DNA lesions besides an initiation of carcinogenesis remains to be explained. An accumulation of DNA single strand breaks, aromatic and alkylated DNA adducts as well as oxidative DNA damage was found to be accompanied by a decrease of DNA repair capacity. The level of the mentioned DNA lesions appears to be comparable in tumour and in non-tumour surrounding tissue that fits to the model of the field cancerization. It seems reasonable to claim that an accumulation of DNA damage and chromosome alterations is followed by an increase of genetic instability that in turn is a driving force of aggressiveness and metastasis.


  16/48

  Tytuł oryginału: Retrospektywna analiza radykalności resekcji gruczolakoraka wpustu.
  Tytuł angielski: Retrospective analysis of radical resection for adenocarcinoma of the cardia.
  Autorzy: Mielko Jerzy, Polkowski Wojciech, Skomra Danuta, Dąbrowski Andrzej, Szumiło Justyna, Korobowicz Elżbieta, Wallner Grzegorz
  Opracowanie edytorskie: Szawłowski Andrzej (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (7) s.599-610, tab., bibliogr. 23 poz. - 60 Jublileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst. równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza czynników mających wpływ na wykonanie resekcji mikroskopowo radykalnej (RO) w gruczolakoraku wpustu. Materiał i metodyka. W latach 1988 - 2000 u 59 chorych wykonano całkowitą resekcję żołądka z dolnym odcinkiem przełyku z powodu raka wpustu typu II wg klasyfikacji H”lschera (tzw. "prawdziwy" rak wpustu). U zdecydowanej większości chorych (98 proc.) wykonano rekonstrukcję ciągłości przewodu pokarmowego metodą Rouxa-en-Y z dostępu piersiowego i/lub brzusznego. Wiek chorych wahał się od 26 do 76 lat (średnia ń SD: 57 ń 10,7, współczynnik mężczyźni/kobiety 3,5:1). W 32 proc. (19/59) przypadków wykonano operację R0. Przyczyną kwalifikacji do operacji mikroskopowo nieradykalnej (R1) było we wszystkich przypadkach (32/59, 54 proc.) utkanie raka w bliższej linii cięcia. Resekcję R2 wykonano u 8 chorych (14 proc.). Analizie statystycznej poddano następujące czynniki: wiek i płeć chorych, stopień zaawansowania (wg UICC 1997) i złośliwości (zróżnicowania G) oraz typ histologiczny gruczolakoraków wg klasyfikacji Laur‚na, a także bliższy margines resekcji i dostęp operacyjny. Wyniki. Odsetek resekcji R0 w rakach typu jelitowego wg Laur‚na wynosił 44 proc., natomiast w rakach typu rozlanego i mieszanego 16 p.c. (p = 0,005; test Fishera). Odsetek operacji nieradykalnych (R1/R2) był większy z nowotworami w II/IIIa stopniu zaawansowania (p = 0,08; test Fishera). W analizie jednoczynnikowej (współczynnik korelacji Pearsona) istotnymi czynnikami okazały się: 1) ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to analyze factors that influence microscopically radical (R0) resections in case of adenocarcinoma of the cardia. Material and methods. The study group comprised 59 patients following total gastrectomy with resection of the lower esophagus due to type II carcinoma of the gastric cardia, according to H”lscher's classification (so-called "true" cardiac cancer), between 1998 - 2000. In the majority of patients ( 98 p.c.) the Roux-en-Y-jejunal loop was used for reconstruction of the alimentary tract by means of the thoracic and/or abdominal approach. Patient age ranged between 26 and 76 years (mean ń SD; 57 ń 10.7, male/female ratio: 3.5: 1). In 32 p.c. (19/59) of cases the R0 resection was performed. The reason for microscopically non-radical (1) resection was the pathological finding of cancer cells in the proximal resection margin of all cases (32/59, 54 p.c.). Macroscopically non-radical (R2) resections were performed in 8 cases (14 p.c.). The following factors were statistically analyzed: age and patient gender; stage (ac. UICC 1997), grade (G), and histological type of adenocarcinoma, according to Laur‚n's classification, as well as the proximal resection margin and surgical approach. Results. The R0 rate in intestinal type tumors amounted to 44 p.c., while that of diffuse or mixed type tumors - 16 p.c. (p = 0.005; Fisher test). The percentage of non-radical resections (R1/R2) was higher in advanced tumors (stage IIIb/IV), in comparison to ...


  17/48

  Tytuł oryginału: Inclusion of TU complexes in the measurement of QT interval increases prognostic significance of QT dispersion.
  Tytuł polski: Pomiar odstępu QT z uwzględnieniem załamka U zwiększa wartość rokowniczą dyspersji QT.
  Autorzy: Dąbrowski Andrzej, Kramarz Elżbieta
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (6) s.583-591, il., tab., bibliogr. 15 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Backgorund. QT dispersion is calculated with care takne to avoid the U waves that merge with T waves in the measurements of QT interval. In the context of recently published experimental data this widely used procedure for measurement of QT dispersion may be questioned. Aim. To compare the prognostic value of QT dispersion calculated including (QTUd) or excluding (QTd) the U waves fused with the T waves in the measurement of QT dispersion. Methods. In the group of 327 patients after myocardial infarction the importance of QTUd and QTd in the prediction of arrhythmic events (sustained ventricular tachycardia, ventricular fibrillation and sudden cardiac death) was compared. Results. During a mean follow-up period of 41 ń 18 months arrhythmic events were noted in 66 (20 p.c.) patients. At univariate Cox regression analysis, a QTUd ň 100 ms (hazard ratio 3.32; 95 p.c. confidence interval 2.02 - 5.45) was a better predictor of arrhythmic events than QTd ň 80 ms (hazard ratio 1.92; 95 p.c. confidence interval 1.16 - 3.19). Multivariate Cox analysis selected only QTUd ň 100 ms (hazard ratio, 3.12; 95 p.c. confidence interval, 1.72 to 5.71) and left ventricular ejection fraction 40 p.c. (hazard ratio, 2.54; 95 p.c. confidence interval, 1.52 - 4.24) as independent predictors of arrhythmic events. Conclusions. Inclusion of the U wave merged with the T wave in the measurement of QT interval increases the prognostic significance of QT dispersion and allows better identification of patients at high-risk of arrhythmic events after myocardial infarction.


  18/48

  Tytuł oryginału: Problem szumów usznych u chorych z presbyacusis.
  Tytuł angielski: The problem of tinnitus in patients with presbyacusis.
  Autorzy: Szymiec Eugeniusz, Dąbrowski Piotr, Banaszewski Jacek, Szyfter Witold
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (3) s.357-360, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: W Ośrodku Rehabilitacji Laryngologicznej, strukturalnie należącej do Kliniki Otolaryngologii AM w Poznaniu, w ciągu 2 lat przyjęto ponad 900 pacjentów z szumami usznymi. Wśród nich było 128 osób powyżej 65 roku życia podsających jako swoją główną dolegliwość szumy uszne. Po wykonaniu zestawu badań autologicznych, badań ogólnych krwi i dodatkowych konsultacji u 5 osób rozpoznano niedosłuch typu mieszanego, a u pozostałych 123 - niedosłuch czuciowo-nerwowy (prwsbyacusis). Leczenie szumów usznych u tych osób polegało na 3 rodzajach działań: elektrostymulacji: 40 osób (53 proc.); dopasowaniu aparatow słuchowych: 29 osób (39 proc.); TRT wg modelu Jastreboffa: 6 oób (8 proc.). W parcy omówiono wyniki leczenia szumów usznych u osób z presbyacusus uzyskując zadowalające wyniki w 71 proc.

  Streszczenie angielskie: At the ENT Eehabilitation Centre as part of ENT Department University of Medical Sciences in Poznań over 900 patients with tinnitus were diagnosed and treated. Among them were 128 patients over 65 years of age, who in addition to tinnitus, reported hearing loss. After a baterry of audiological tests, blood tests and additional specialist consultation, mixed hearing los was found in 5 patients and senso-neural hearing loss (presbyacusis) was found in remaing 123 patients. For various reasons only 75 patients began treatment. Treatment of tinnitus was threefold; electrostimulation: 40 patients (53 p.c.); fitting of hearing aid: 29 patients (39 p.c.); TRT according to Jasreboff's model: 6 patients (8 p.c.). The author described results of treatment patients with tinnitus and presbyacusis. The treatment model adopted at the ENT Rehabilitation Center in Poznań has produced satisfactory therapeutic results.


  19/48

  Tytuł oryginału: Jednostronne szumy uszne - diagnostyka i leczenie.
  Tytuł angielski: Unilateral tinnitus - diagnostics and treatment.
  Autorzy: Kaczmarek Jolanta P., Szymiec Eugeniusz, Dąbrowski Piotr, Szyfter Witold
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (3) s.361-364, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: W okresie od stycznia 1998 r. do sierpnia 2000 r. w Ośrodku Rehabilitacji Laryngologicznej w Poznaniu leczono ponad 900 chorych z szumami usznymi. W tej grupie ponad połowa chorych podawała jednostronne występowanie szumów. U wszystkich chorych przeprowadzono dokładny wywiad za pomocą specjalnie skonstruowanych kwestionariuszy, kładąc szczególny nacisk na określenie przez pacjenta głośności, dokuczliwości oraz wpływu szumu na jego życie codzienne. Ponadto wykonano pełne badanie laryngologiczne i audiologiczne, zalecono wykonanie dodatkowych badań laboratoryjnych oraz przeprowadzono konsultację neurologiczną. W wybranych przypadkach chorzy byli dodatkowo konsultowani przez endokrynologa. W grupie chorych z jednostronnymi szumami usznymi zwracano szczególną uwagę na możliwość obecności guza kąta mostowo-móżdżkowego i stąd po diagnostyce audiologicznej zalecano badanie TK lub MRI głowy. Autorzy podkreślają w swej pracy, że jednostronne szumy uszne wymagają zawsze bacznej obserwacji i wykluczenia procesów rozrostowych w obrębie n. VIII.

  Streszczenie angielskie: 900 patients with tinnitus were treated between January 1998 and August 2000 in ENT Rehabilitation Center in Poznań. Unilateral tinnitus was observed in more than 50 p.c. of the patients. In all the patients history was taken paying a special attention to the loudness estimation by the patient and to the influence of the tinnitus on the everyday life. Laryngological, audiological and neurological examinations and laboratory tests were performed. In some cases endocrinological examination was performed. In the group of patients with unilateral tinnitus a special attention was paid to the possibility of ponto-cerebellar angle tumour. After audiological diagnostics CT or MRI examinations were performed. Authors emphasize, that in patients with unilateral tinnitus a proper observation is required to exclude expansive process within the acoustic nerve.


  20/48

  Tytuł oryginału: Wybrane wskaźniki zapalenia u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi.
  Tytuł angielski: Seleted inflammatory markers in patients with acute coronary syndromes.
  Autorzy: Kubik Leszek, Gajewski Marek, Stankiewicz Wanda, Płocharski Adam, Skolimowska Barbara, Karpiński Marek, Dąbrowski Marek, Szmigielski Stanisław, Kosior Jarosław, Pęcak Remigiusz
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (73) s.32-35, tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wybranych wskaźników zapalenia u chorych ze stabilną i niestabilną chorobą wieńcową w porównaniu z grupą chorych z dyslipidemią, bez choroby wieńcowej. Zbadano 61 chorych (wiek 37-79 lat). Wyróżniono trzy grupy: grupa I - 26 (43 proc.) chorych z niestabilną chorobą wieńcową, grupa II - 19 (26 proc.) chorych ze stabilną chorobą wieńcową, grupa III - 16 (26 proc.) chorych z dyslipidemią, bez choroby wieńcowej. Oznaczano stężenie cytokin (IL-1á, IL-1Ra, IL-2, IL-6. TNF-ŕ), immunoglobulin (IgG, IgE, IgM), fibrynogenu. CRP, subpopulacje limfocytów T CD4 i T CD8 w surowicy. W grupach stabilnej i niestabilnej choroby wieńcowej stwierdzono niższy odsetek limfocytów CD4 i CD8, wyższe stężenie TNF-ŕ, w grupie z niestabilną chorobą wieńcową niższe stężenie IL-1á, wyższe stężenia fibrynogenu, CRP i IgE w stosunku do chorych bez choroby wieńcowej. Stwierdzone zaburzenia immunoregulacyjne potwierdzają udział mechanizmów immunologicznych w powstawaniu niestabilnej choroby wieńcowej.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was the assessment of selected inflammatory markers in patients with stable and unstable angina pectoris, in comparison to patients with dislipidemia without coronary artery disease. The study group included 61 patients (37-79 years old), divided into three subgroups: group I. 26 (43 p.c.) with unstable angina, group II. 19 (26 p.c.) with stable angina, group III. 16 (26 p.c.) dyslipidemia without coronary artery disease. We measured serum levels of cytokines (IL-1á, IL-1Ra, IL-2, IL-6, TNF-ŕ), immunoglobulins (IgG, IgE, IgM), fibrinogen, C-reactive protein and subclass of lymphocytes T CD4 and T CD8. In stable and unstable angina pectoris group we found lower percentage of T CD4, T CD8 and higher level of TNF-ŕ. In unstable angina group the level of IL-1á was lower and the concentration of C-reactive protein, IgE was higher in comparison group without coronary artery disease. Observed immunoregulatory disorders confirm immune mechanism in the origin of unstable angina pectoris.


  21/48

  Tytuł oryginału: Pierwszy warszawski ośrodek pełniący 24-godzinny dyżur interwencyjny w ostrych zespołach wieńcowych. Wyniki leczenia i relfeksje ogólne.
  Tytuł angielski: The first in Warsaw catheterisation laboratory with a 24-hour duty. Results of treatment in patients with acute coronary syndromes.
  Autorzy: Dąbrowski Marek, Rdzanek Hanna, Bielecki Dariusz, Jezierski Jarosław, Krzyżewski Rafał, Kulawik Tomasz, Mohmand Adam, Mularczyk Michał, Niemirka Tomasz, Płomiński Piotr, Rzezak Jarosław, Seweryniak Piotr, Słysz Andrzej, Śliwiński Zbigniew
  Opracowanie edytorskie: Dyduszyński Andrzej (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (9) s.271-277, il., tab., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  22/48

  Tytuł oryginału: Wpływ wczesnej rehabilitacji kardiologicznej na osiągane wielkości parametrów oddechowych u chorych po wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych.
  Autorzy: Kazimierska Barbara, Smolis-Bąk Edyta, Kowalik Ilona, Dąbrowski Rafał, Rudnicki Stanisław, Piotrowicz Ryszard
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (2) s.39-45, il., tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pulmonologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena możliwości przywrócenia choremu po CABG prawidłowej wydolności oddechowej przy systematyczne stosowanie ćwiczeń oddechowych i wczesnego uruchamiania. Badaniami objęto 70 mężczyzn w wieku od 35 do 70 lat, którzy przeszli planową operację wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych (CABG). Przed zabiegiem przygotowano ich oddechowo. Po spełnieniu odpowiednich kryteriów i niepowiklanym przebiegu operacji chorych poddano 7-dniowej rehabilitacji szpitalnej, zawierającej rozłożone w czasie ćwiczenia: oddechowe, czynne stawów kończyn górnych i dolnych, ogólnousprawniające, izometryczne, spacery i chodzenie po schodach. Przed wyjściem chorym wręczono zestaw ćwiczeń, które powinny wykonywać przez 3 miesiące w domu. Spirometrem PNEUMO RS 2000 oceniono wielkość parametrów oddechowych przed zabiegiem, w 7 dobie i 3 miesiącach po CABG. Wczesna rehabilitacja po operacji serca poprawia wielkość parametrów oddechowych dopiero po 3 miesiącach po CABG. Wskazana jest kontynuacja ćwiczeń oddechowych nawet do 6 miesięcy.


  23/48

  Tytuł oryginału: Immunoexpression of nm23 in advanced esophageal squamous cell carcinoma.
  Autorzy: Szumiło Justyna, Skomra Danuta, Chibowski Daniel, Dąbrowski Andrzej, Wallner Grzegorz, Maciejewski Roman
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (4) s.377-380, il., tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The study was undertaken to determine the immunoexpression of protein products of nm23 genes which are thought to be potential metastasis suppressor genes, in esophageal squamous cell carcinoma, and to analyze their relationship to selected clinicopathological features (age, sex, tumour size, depth of invasion, presence of lymph nodes and distant metastasis, pathologic tumor stage, degree of cancer differentiation and vascular/lymphatic ivasion), as well as to the overall survival. Immunohistochemical staining with monoclonal antibody against nm23 using LSAB2/HRP method on formalin-fixed, paraffin-embedded sections obtained from 32 tumors was performed. Eight tumors (25 p.c.) showed positive nm23 immunoexpression. There were no statistically significant differences between nm23-positive and nm23-negative groups with respect to all clinicopathological features studied. The positive nm23 status was related to a worse prognosis but this was not significant. The results may suggest that nm23-status is not associated with metastatic ability and prognosis in esophageal squamous cell carcinoma, but such thesis requires further study on a larger population.


  24/48

  Tytuł oryginału: Visualisation of diverticula of the upper part of the alimentary tract; comparison of roentgenologic and endoscopic techniques.
  Autorzy: Burdan Franciszek, Różyło-Kalinowska Ingrid, Juśkiewicz Wit, Maciejewski Ryszard, Wallner Grzegorz, Zgodziński Witold, Zinkiewicz Krzysztof, Złomaniec Janusz, Dąbrowski Andrzej
  Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (1) s.297-301, il., bibliogr. 37 poz.
  Sygnatura GBL: 301,720

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Diverticula of the upper part of the alimentary tract, irrespcetive of their etiology, are frequently observed benign changes of the pharynx, oesophagus, stomach and duodenum. In the present work, patients of the II General Surgery Department of the Medical University of Lublin, with radiologiaclly or endoscopically proved diverticula of the upper part of the alimentary tract, were examined. The presence of diverticula of such localalisation was an indication for supplementary endoscopic or radiological examination. The localisation, size, diameter of the opening, mucosal relief of diverticula and its contiguity were checked and analysed. Our data suggest that both medical procedures are complementary to each other. All previously observed changes in diverticula of the thoracic part of the oesophagus and the infradiaphgram part of the alimentary tract were fully proved. The radiological examination gave a better view of Zenker's diverticulum, especially in short and obese patients. Sampling and better visualisation of the diverticula opening testify to the unquestionable superiority of endosopy. However, precise evaluation by radiological process fully completes the diagnostic protocol. Both diagnostic procedures are usually supplemented by manometric examination of the oesophagus and superior and inferior oesophageal sphincters. This enables teh accurate diverticulaetiology to be stated.


  25/48

  Tytuł oryginału: Obiektywne metody badania słuchu w diagnostyce szumów usznych.
  Tytuł angielski: Objective audiometry in diagnosis of tinnitus.
  Autorzy: Dąbrowski Piotr, Banaszewski Jacek, Kaczmarek Jolanta, Nowak Katarzyna, Waśniewska Elżbieta, Szymiec Eugeniusz, Szyfter Witold
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (5) s.603-606, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Od stycznia 1998 roku do chwili obecnej pod opieką Ośrodka Rehabilitacji Laryngologicznej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu znalazło się ponad 800 osób z szumami usznymi. Chorzy znajdują się na różnym etapie leczenia i diagnosytki. Przyjęty przez autorów sposób postępowania diagnostycznego obejmuje: wywiad leakrski, przedmiotowe badanie laryngologiczne, zestaw badań audiologicznych, konsultację neurologiczną i endokrynologiczną, badanie glikemii, poziomu elektrolitów, hormonów tarczycy i morfologię krwi. Wśród badań audiologicznych wykonuje się audiometrię tonalną, impedancyjną, słowną, próby nadprogowe, badanie BERA oraz w ostatnim czasie badanie otoemisji akustycznych. Ze względu na subiektywny charakter większości szumów usznych oraz brak możliwości zarejestrowania dźwięku szumu usznego diagnostyka chorych stanowi bardzo trudny problem otologiczny. Obiektywne metody badania słuchu stosowane w Ośrodku Rehabilitacji Laryngologicznej w Poznaniu, takie jak audiometria impedancyjna, BERA i otoemisja, pozwalają na ocenę stanu narządu słuchu i drogę przewodzenia impulsu dźwiękowego na drodze przewodnictwa nerwowego. Przedstawiono wyniki i analizę danych uzyskanych po przeprowadzeniu badań audiometrii impedancyjnej i BERA u chorych z szumami usznymi. Wszyscy chorzy zgłaszający się do Ośrodka Rehabilitacji Laryngologicznej w Poznaniu mieli wykonaną audiometrię impedancyjną. Wyniki tego badania pozwoliły w sposób zobiektywizowany ocenić stan ucha środkowego - w przypadku stwierdzenia patologii chorzy kierowani byli do Kliniki Otolaryngologii Akademii Medycznej w Poznaniu na leczenie operacyjne...


  26/48

  Tytuł oryginału: Znaczenie czynników bFGF i VEGF w surowicy krwi u chorych na raka żołądka.
  Tytuł angielski: Significance of bFGF and VEGF in patients with gastric cancer.
  Autorzy: Wallner Grzegorz, Ciechański Aleksander, Dąbrowski Andrzej, Ćwik Grzegorz, Roliński Jacek
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (12) s.1138-1144, tab., bibliogr. 18 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była prospektywna ocena relacji pomiędzy poziomem czynników angiogenezy: basic Fibroblast Growth Factor (bFGF) i Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) w surowicy krwi a stopniem zaawansowania raka wg klasyfikacji pTNM u chorych na raka żołądka. Materiał i metodyka. Grupę badaną stanowiło 46 kolejnych chorych z potwierdzonym histopatologicznie gruczolakorakiem żołądka. Większość chorych miała zaawansowaną postać raka (III i IV stopień - 87 proc.). Grupę kontrolną stanowiło 30 zdrowych osób. Poziom czynnikow bFGF i VEGF oceniano w surowicy krwi metodą immunoenzymatyczną (Quantikine R&D Systems). Wyniki. Poziomy obu badanych czynników były istotnie statystycznie wyższe w grupie badanej w stosunku do grupy kontrolnej: VEGF (168,5 pg/ml, 28,2-496,5 pg/ml vs 38,3 pg/ml, 5,1-137,4 pg/ml, p 0,005, test Fishera), bFGF (6,5 pg/ml, 3,4-13,5 pg/ml vs 2,12 pg/ml, 0,7-4,3 pg/ml, p 0,005, test Fishera). Ponadto podwyższony poziom badanych czynników stwierdzono u 4 z 6 chorych (66,7 proc.) na raka w II stopniu zaawansowania. Największe różnice stwierdzono u choryuch z rakami zaawansowanuymi, szcególnie z cechami p74 i/lub pN2 i/lub M1 (p 0,01). Wniosek. Monitorowanie poziomu czynników bFGF i VEGF w surowicy krwi może być przydatnym markerem rokowniczym u chorcyh na raka żołądka.


  27/48

  Tytuł oryginału: Patofizjologia : podręcznik dla studentów medycyny
  Autorzy: Bańkowski Edward, Bełtowski Jerzy, Białkowska Magdalena, Chłap Zbigniew, Cybulska Barbara, Czekalski Stanisław, Czokało-Plichta Maria, Dąbrowski Ryszard, Dzierżkowska Jolanta, Fidziańska Elżbieta, Fogel Wiesława A., Górnicki Mirosław, Górny Dionizy, Gujski Mariusz, Gumułka Stanisław W., Guzek Jan W., Jagielski Józef, Kaleta Zbigniew, Kłosiewicz-Latoszek Longina, Knapowski Jan, Kostowski Wojciech, Kotschy Maria, Kowalski Janusz, Kwarecki Krzysztof, Markiewicz Lech, Maślińska Danuta, Maśliński Czesław, Maśliński Sławomir, Opuchlik Andrzej, Poppe Paweł, Ryżewski Jan, Szostak Wiktor B., Szukiewicz Dariusz, Śródka Andrzej, Tchórzewski Henryk, Tyrakowski Tomasz, Witanowska Anna, Wróbel Jan, Zaremba Jacek, Ziemba Andrzej W., Ziemlański Światosław, Zużewicz Krystyna, Żarski Stefan
  Opracowanie edytorskie: Maśliński Sławomir (red.), Ryżewski Jan (red.).
  Wydanie: - Wyd. 3
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 1067, [1] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,706

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  28/48

  Tytuł oryginału: Rola badań radioizotopowych w diagnostyce niedokrwienia kończyn dolnych.
  Tytuł angielski: Role of radionuclide studies in diagnostics of lower extremities' ischaemia.
  Autorzy: Dąbrowski Janusz, Kuśmierek Jacek
  Źródło: Forum Kardiol. 2002: 7 (2) s.73-77, il., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,471

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych rozpoznaje się na podstawie objawow klinicznych, badania ultrasonograficznego albo arteriografii (rentgenowskiej lub rezonansu magnetycznego). Metody radioizotopowe wnoszą do diagnostyki istotne informacje o charakterze czynnościowym, dotyczące regionalnej perfuzji mięśni kończyn dolnych, często niemożliwe do uzyskania za pomocą innych technik obrazowych. Charakteryzuje je duża powtarzalność, umożliwiają one wykrycie choroby w jej początkowej fazie, są uznanym sposobem oceny wyników leczenia, stanowiąc cenne uzupełnienie rutynowo stosowanych metod diagnostycznych.

  Streszczenie angielskie: The diagnostic of lower extermities ichaemia is based on clinical symptoms, ultrasound studies or arteriography (X-ray or NMR). Radionuclide studies complement other diagnostic methods with functional data regarding regional perfusion of lower extremities' muscles, that are often impossible to obtain with other omaging modalities. They are characterized by high reproducibility, provide means for diagnosis of the disease in its early stage and for assessment of therapy results, thereby valuably complementing other, rutinely applied diagnostic methods.


  29/48

  Tytuł oryginału: Ziarniniakowatość Wegenera. Choroba - kameleon.
  Autorzy: Jędras Mirosław, Wardyn Andrzej, Dąbrowski Andrzej
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (10) s.561-563, tab., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pulmonologia
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  30/48

  Tytuł oryginału: Przydatność scyntygrafii perfuzyjnej wykonanej przy użyciu 99mTc-MIBI do oceny wyników chirurgicznego leczenia przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych : praca doktorska
  Autorzy: Dąbrowski Janusz, Kuśmierek Jacek (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Radiologii-Diagnostyki Obrazowej i Medycyny Nuklearnej, Zakład Medycyny Nuklearnej w Łodzi
  Źródło: 2002, [5], 95 k. : il., tab., bibliogr. k. 81-95, streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20067

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • chirurgia
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  31/48

  Tytuł oryginału: Wpływ infuzji dopaminy lub dobutaminy na stężenie endogennych amin katecholowych w warunkach krążenia pozaustrojowego.
  Tytuł angielski: Effects of dopamine and dobutamine on endogenous catecholamine concentration during open heart surgery.
  Autorzy: Dąbrowski Wojciech, Rzecki Ziemowit, Wośko Jarosław, Czajkowski Marek, Nestorowicz Andrzej
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34wyd.spec.C s.35C-39C, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza zmian stężenia adrenaliny, noradrenaliny i dopaminy we krwi podczas wlewu dopaminy lub dobutaminy w warunkach krążenia pozaustrojowego i bezpośrednim okresie pooperacyjnym. Badaniami objęto 15 mężczyzn hospitalizowanych z powodu stabilnej choroby wieńcowej. Wszyscy pacjenci zostali zakwalifikowani do leczenia operacyjnego w trybie planowym. Do zabiegu krążenia pozaustrojowego badani byli znieczulani ogólnie a wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych dokonywano w łagodnej hipotermii. Badaniom poddano stężenie adrenaliny, noradrenaliny i dopaminy we krwi. Obserwacje badanych parametrów prowadzono w pięciu etapach, zaś wszystkich pacjentów podzielono na trzy grup: grupę A stanowili pacjenci nie wymagający infuzji amin katecholowych, grupę B - pacjenci otrzymujący dopaminę i grupa C - pacjenci otrzymujący dobutaminę. Istotny wzrost stężenia adrenaliny we krwi obserwowano w grupie C, podczas trwania procedury krążenia pozaustrojowego oraz w grupie A w pierwszej i drugiej dobie pooperacyjnej. Wzrost stężeń noradrenaliny we krwi notowano w grupie A oraz B. Nie obserwowano istotnych zmian w badaniach stężeń dopaminy.

  Streszczenie angielskie: We have assessed serum concentration of adrenaline, noradrenaline and dopamine in 15 stable angina pectoris patients, scheduled for elective coronary bypass grafting. Patients were allocated to three groups to receive no inotropic support (A), dopamine (B) or dobutamine (C). Adrenaline concentration increased significantly in the group C during bypass and in the group A during two days after surgery. Noradrenaline concentration increased in the groups A and B. Dopamine concentration remained unchanged in all groups.


  32/48

  Tytuł oryginału: Jednoczasowa angioplastyka niezabezpieczonych ujść aortalnych obu tętnic wieńcowych w krążeniu pozaustrojowym.
  Tytuł angielski: Angioplasty of unprotected two coronary artery ostia using cardiopulmonary bypass as a single emergency procedure - case report.
  Autorzy: Leszczyński Lech, Rewicki Marek, Dąbrowski Rafał, Żelazny Piotr, Sosnowski Cezary, Religa Grzegorz, Sterliński Maciej, Partyka Teresa, Purzycki Zbigniew
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (12) s.560-563, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Mortality in patients with a significant left main and right coronary artery ostia stenosis is high, reaching 50 p.c. during a five-year follow-up period. To date, this type of lesion has been rarely treated with percutaneous coronary interventions (PCI). We present a case of a 50-year-old man who had coronary artery bypass surgery because of left main stenosis in the past and was currently admitted to the hospital because of unstable angina. Coronary angiography showed tight left main and right coronary ostia stenosis and total occlusion of the left anterior descending artery. Vein grafts were occluded. The PCI procedure combined with the cardiopulmonary bypass ws performed. The lesions were dilated and stents were successfully implanted. The patient tolerated the procedure well. He was discharged five days after PCI and the course of a 12-month follow-up was uneventul.


  33/48

  Tytuł oryginału: O zespole no-reflow w czasie pierwotnej angioplastyki.
  Tytuł angielski: No-reflow phenomenon following coronary angioplasty - a review of mechanisms and therapies.
  Autorzy: Dąbrowski Marek
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (11) s.484-487, tab., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  34/48

  Tytuł oryginału: Assessment of a gastric arterial network for oesophageal substitute by means of pulse oximetry.
  Autorzy: Dąbrowski Andrzej, Ciechański Aleksander, Wallner Grzegorz, Ćwik Grzegorz, Kos Marek, Maciejewski Ryszard
  Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (3) s.133-136, il., tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 301,720

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Insufficient vascularisation of substitutes in the operative reconstruction of the oesophagus is one of the main causes of the occurrence of anastomotic leaks. In the present study, the blood oxygenation of gastric substitutes for the oesophagus was evaluated before and during the reconstruction. A pulse oximeter was used for the assessment (S&J Medico Teknik AIS, Albertslund, Denmark). Oxygenation in the examined places ranged from 79 p.c. to 98 p.c. The values of blood oxygenation in places C1 (fundus of the stomach after the formation of the substitute) and C2 (fundus of the stomach after the formation and stretching of the substitute) were significantly lower than those in analogous places in the stomach before the transformation (C/C1 p 0.02; C/C2 p 0.03, Fisher test). There were no correlations between pulse oximetry values observed and the presence of anastomosis leak.


  35/48

  Tytuł oryginału: Szew odroczony w uszkodzeniach ścięgna Achillesa. Wyniki leczenia w materiale własnym.
  Tytuł angielski: Delayed suture in Achilles tendon lesions. Treatment results in own material.
  Autorzy: Walkiewicz Andrzej, Nowak Grzegorz, Dąbrowski Mariusz
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (4) s.267-270, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają wyniki leczenia 81 chorych z uszkodzeniem ścięgna Achillesa. Zabieg operacyjny był wykonany co najmniej 10 - 14 dni po przebytym urazie.

  Streszczenie angielskie: The authros present the results of treating 81 patients with Achilles tendon lesion. The surgery was performed at least 10 to 14 days after the injury.


  36/48

  Tytuł oryginału: Różnicowanie stanów fizjologicznych i patologicznych tkanek przyzębia w podczerwieni.
  Tytuł angielski: Differentiation between physiological and pathological states in the periodontal tissues using infrared. P. 1.
  Autorzy: Żmuda Stanisław, Zaborowski Paweł, Dąbrowski Mirosław, Dulski Rafał
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (10) s.54-58, il., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono wyniki badań zmian rozkładu temperatury błony śluzowej jamy ustnej. Badania, które miały na celu stworzenie wzorca rozkładu temperatury w obrębie zdrowej błony śluzowej, przeprowadzono za pomocą kamery termowizyjnej ThermoCAM SC 1 000 na reprezentatywnej grupie dwudziestu pacjentów w przedziale wieku 40-50 lat. Utworzone wzorce użyto do porównania rozkładów temperatury błony śluzowej dwóch pacjentów ze zdiagnozowanymi chorobami przyzębia, leczonych w Gabinecie Chorób Błon Śluzowych i Przyzębia Instytutu Stomatologów CSK WAM.

  Streszczenie angielskie: The article describes in temperature distribution in the oral mucosa. The studies, which were aimed at creating a model for temperature distribution in healthy mucosa, were carried out on a representative group of twenty patients in the 40-50 year age group using the ThermoCAM SC 1 000 thermovisual camera. The models which were created were utilised to compare temperature distribution in the mucosa of two patients with diagnosed periodontal disease and treated at the Oral Medicine Clinic of the Dental Institute of the Military Medical School.


  37/48

  Tytuł oryginału: Ważniejsze nieprawidłowości w realizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
  Tytuł angielski: The most important faults in the implementation of the Mental Health Protection Act.
  Autorzy: Dąbrowski Stanisław, Brodniak Włodzimierz, Welbel Stefan
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (3) s.315-319, il., tab.
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • informator


  38/48

  Tytuł oryginału: Chory po rewaskularyzacji naczyń wieńcowych - problem także lekarza rodzinnego.
  Autorzy: Dąbrowski Rafał
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (11) s.12-17, bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Chorzy po rewaskularyzacji naczyń wieńcowych stanowią coraz większą część leczonych ambulatoryjnie pacjentów z chorobą wieńcową. W początkowym okresie istnieją pewne różnice w podejściu terapeutycznym do chorych po zabiegach angioplastyki wieńcowej oraz po leczeniu kardiochirurgicznym. Niezmienne pozostają natomiast zasady profilaktyki wtórnej i eliminacji czynników ryzyka miażdżycy. Prawidłowe prowadzenie ambulatoryjne tych pacjentów pozwala na zmniejszenie ryzyka kolejnych hospitalizacji, konieczności wykonywania powtórnych zabiegów rewaskularyzacyjnych oraz trwałą poprawę jakości ich życia. Niewątpliwie na poprawę rokowania wpływa powszechne stosowanie aspiryny, statyn oraz inhibitorów konwertazy angiotensyny.


  39/48

  Tytuł oryginału: Disorders of thyroid function and hormone release from the rat pituitary.
  Tytuł polski: Zaburzenia czynności gruczołu tarczowego a uwalnianie hormonów z przysadki szczura.
  Autorzy: Stempniak Bożena, Marczyński Andrzej, Dąbrowski Ryszard
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (1) s.13-22, il., bibliogr. 28 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Celem doświadczeń było zbadanie, czy niedoczynność gruczołu tarczowego (po tyreoidektomii lub zastosowaniu metylotiouracylu) lub nadmiar w osoczu L-tyroksyny (L-T4) zmieniają uwalnianie do krwi tyreotropiny (TSH), prolaktyny (Prl), wazopresyny (VP) i oksytocyny (OT) u szczurów szczepu Wistar. Stężenie wolnej trijodotyroniny (FT3), wolnej tyroksyny (FT4), TSH, Prl, VP i OT w osoczu krwi oznaczano metodami radioimmunologicznymi. Wycięcie gruczołu tarczowego spowodowało obniżenie stężenia FT3, FT4, VP i OT oraz znaczne zwiększenie stężenia TSH i Prl w osoczu krwi; podobne wyniki uzyskano w grupie zwierząt otrzymujących 0.1 proc. roztwór metylotiouracylu. Wstrzykiwanie zwierzątom L-T4 nie zmieniło w sposób istotny stężenia Ft4 i FT3 oraz OT w osoczu krwi, obniżyło zaś stężenie TSH oraz wyraźnie podwyższyło stężenie VP i Prl w osoczu krwi. Z doświadczeń obecnej pracy wynika, iż zaburzenia czynności hormonalnej gruczołu tarczowego modyfikuje uwalnianie hormonów zarówno płata tylnego, jak i przedniego przysadki.

  Streszczenie angielskie: The effects of hypothyroidism caused by thyroidectomy or by adding 0.1 p.c. 4-methyl-2-thiouracil (MTU) solution to drinking water for 2 weeks, and the effect of hyperthyroidism, induced by the administration of L-thyroxine (L-T4), on the concentration of thyroid stimulating hormone (TSH), prolactin (Prl), vasopressin (VP) and oxytocin (OT) in blood plasma, were studied in Wistar rats. Levels of free triiodothyronine (FT3), free thyroxine (FT4), TSH, and Prl were estimated by specific RIAs in unextraced plasma. Vasopressin and oxytocin were extracted from plasma, using C18 Sep-Pak columns and determined by doubleantinody specific RIA. The results show that plasma concentrations of TSH and Prl are increased, whereas plasma levels of FT3, FT4, VP and OT are decreased in rats with hypothyroidism. The data from the present study indicate that L-T4 treatment for the induction of hyperthyroidism does not results in elevated plasma levels of FT3 and FT4. L-thyroxine administration decreased TSH and increased VP and Prl levels in plasma but did not change OT concentration. These results suggest that thyroid hormones may play a regulatory role, both in the posterior and in anterior pituitary function.


  40/48

  Tytuł oryginału: Sekwencyjna metoda oceny rokowania u chorych po przebytym zawale serca.
  Tytuł angielski: Sequential method for risk stratification in patients after myocardial infarction.
  Autorzy: Dąbrowski Andrzej, Kramarz Elżbieta
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (4) s.303-309, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Idenytfikacja chorych zagrożonych wystąpieniem złośliwych arytmii komorowych i nagłego zgonu pozostaje nadal nierozwiązanym problemem klinicznym. Celem pracy była ocena wartości 2-etapowej, sekwencyjnej metody postępwoania w przewidywaniu incydentów arytmicznych (utrwalony częstoskurcz komorowy, migotanie komór lub nagły zgon sercowy) u chorych po przebytym zawale serca. Materiał i metody: W grupie 263 chorych po przebytm zawale serca (w wieku 60 ń 9 lat, 223 mężczyzn) wykorzystano standardowy EKG oraz pomiar frakcji wyrzutowej lewej komory (LVEF) jako test przesiewowy w przewidywaniu zagrożenia incydentem arytmicznym (pierwszy etap procedury sekwencyjnej). U osób z dwoma lub większą liczbą wskaźników zagrożenia (odstęp RR 800 ms, zespół QRS 100 ms, dyspersja QT ň 100 ms i LVEF 40 proc.) w drugim etapie procedury sekwencyjnej oceniano uśredniony EKG i zmiennosć rytmu serca. Późne potencjały komorowe oraz 70 ms wartość odchylenia standardowego odstępów RR traktowano jako wskaźniki zagrożenia incydentem arytmicznym. Wyniki: Podczas obserwacji trwającej 36 ń 19 miesięcy incydent arytmiczny wystąpił u 41 (16 proc.) chorych. Sekwencyjna ocena rokowania pozwoliła wyodrębnić grupę 211 pacjentów z małym (7,6 proc.) oraz grupę 52 chorych z dużym (48,1 proc.) ryzykiem wystąpienia incydentu arytmicznego. Czułość, swoistość oraz wartości predykcyjne dodatniego i ujemnego wyniku sekwencyjen metody przewidywania incydentów arytmicznych wynosiły odpowiednio: 61 ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Identification of patients at high risk of amlignant ventricular arrhythmias and sudden death still remains an unresolved clinical problem. The aim of this study was to investigate the value of a sequential, 2-step procedure in the prediction of arrhythmic events (sustained ventricular tachycardia, ventricular fibrillation and sudden cardiac death) in patients after myocardial infarction. Material and methods: In the group of 263 postinfarcion patients (mean age 60 ń 9 years, 223 men) the standard ECG variables and left ventricular ejection fraction (LVEF) were used as a screening test for predicting arrhythmic events (first stage of sequential procedure). In patients with two or more risk factors (RR interval 800 ms, QRS complex 100 ms, QT dispersion ň 100 ms and LVEF 40 p.c.) the analysis of signal averaged ECG and heart rate variability was performed at second stage of sequential procedure. Ventricular late potentials and standard deviation of RR Intervals 70 ms were considered as predictors of arrhythmic events. Results: During a follow-up period of 36 ń 19 months, the arrhythmic events were noted in 41 (16 p.c.) patients. A two-step risk stratification selected a low-risk group of 211 patients with arrhythmic events incidence of 7.6 p.c. and a high-risk group of 52 patients with arrhythmic events incidence of 48.1 p.c. Sensitivity, specificity, positive and negative predictive value of sequential procedure for predicting arrhythmic events ...


  41/48

  Tytuł oryginału: Shift of zinc in serum and tissues in course of experimental acute pancreatitis.
  Tytuł polski: Przesunięcia tkankowe cynku z surowicy w przebiegu doświadczalnego ostrego zapalenia trzustki.
  Autorzy: Bojarski Krzysztof, Dąbrowski Andrzej, Wallner Grzegorz, Maciejewski Ryszard
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.74-78, tab., bibliogr. 14 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  42/48

  Tytuł oryginału: Tumour's angiogenesis - the function of VEGF and bFGF in colorectal cancer.
  Tytuł polski: Angiogeneza w guzie - rola VEGF i bFGF w raku jelita grubego.
  Autorzy: Kos Marek, Dąbrowski Andrzej
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.556-561, tab., bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  43/48

  Tytuł oryginału: Weryfikacja wartości frakcji wyrzutowej lewej komory, uzyskiwanej z badań perfuzji mięśnia sercowego wykonywanych bramkowaną techniką SPECT (GSPECT). Doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Verification of the left ventricle ejection fraction from gated myocardial perfusion studies (GSPECT), preliminary report.
  Autorzy: Wnuk Jacek, Szumilak Bożenna, Dąbrowski Arkadiusz, Konieczna Stefania, Miśko Jolanta, Łabędź Waldemar, Teresińska Anna
  Źródło: Probl. Med. Nukl. 2002: 16 (32) s.193-200, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,304

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Dzięki dołączonej do badania SPECT opcji "bramkowania" zapisem EKG (GSPECT), w scyntygrafii perfuzyjnej mięśnia sercowego możliwa jest równoczesna ocena parametrów funkcji lewej komory serca - m.in. frakcji wyrzutowej (EF). Dostępne dla techniki GSPECT oprogramowanie umożliwia ocenę czynności lewej komory metodami "Quantification Gated SPECT" (QGS) i "Emory Cardiac Toolbox" (EMORY). Za najdokładniejszą metodę obliczania EF uznawana jest jednak planarna wentrykulografia radioizotopowa (RNV). Celem niniejszego doniesienia była wstępna anliza różnic w wartościach EF uzyskiwanych u danego pacjenta w QGS, EMORY i RNV - w dwóch różnych sytuacjach klinicznych (lewa komora powiększona lub niepowiększona oraz w dwóch stanach (spoczynkowym i wysiłkowym). Materiał i metody: Dotychczas badaniami objęto 53 osoby w wieku 30-79 (śr. 58 ń 10) lat, w tym 46 mężczyzn. Wśród badanych było 41 osób z rozpoznaną chorobą naczyń wieńcowych (w tym 29 po przebytym zawale serca) i 12 osób z podejrzeniem choroby naczyń wieńcowych. Badania perfuzji mięśnia sercowego po podaniu Tc-99m-MIBI zarejestrowano u każdego pacjenta techniką GSPECT w spoczynku i 1 godzinę po wysiłku. Spoczynkowe badania RNV przeprowadzano w odstępie czasu nie przekraczającym trzech tygodni w stosunku do badania GSPECT. Wyniki: Średnia wartość EMORY EF dla całej populacji była istotnie wyższa od wartości QGS EF (zarówno dla komór powiększonych jak i niepowiększonych, w spoczynku jak i po wysiłku). Średnia wartość ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Stress-rest myocardial perfusion SPECT can be ECG-gated (GSPECT) and the resultant end-diastolic and end-systolic images can be used to assess left ventricular (LV) ejection fraction (EF). Two commercialy available software packages of computing EF from GSPECT: "Qantification Gated SPECT" (QGS) and "Emory Cardiac Toolbox" (EMORY) were compared with each other and with rest equilibrium radionuclide ventriculography (RNV). The study compared EF obtained from GSPECT at rest and after stress and in patients with and without LV enlargement. Material and methods: Fifty-three patients (46 males, age 30-79, av. 58 ń 10 yrs) of non-uniform coronary artery clinics (including 29 patients after myocardial infarctions) were registered with GSPECT 1 hr after Tc-99m-MIBI injections at rest and stress. Planar rest RNV was performed in each patient within 3 weeks for GSPECT. Results: Average EMORY EF was significantly higher than QGS EF for total population, for non-enlarged and enlarged ventricles, in rest and stress. Average EMORY EF was signifcantly higher than RNV EF for non-enlarged ventricles, in rest and stress. Average QGS EF values were significantly lower than RNV EF values for non-enlarged ventricles at stress as well as for enlarged ventricles in reast and stress. The overall corellation coefficient between RNV and QGS was 0,91 at rest and 0,90 at stress (for enlarged ventricles it was 0,91 and 0,92, and for non-enlarged - 0,62 and 0,54, respectively). The ...


  44/48

  Tytuł oryginału: Ocena nietypowego pogorszenia perfuzji mięśnia sercowego w spoczynku w stosunku do wysiłku w badaniach Tc-99m-MIBI SPECT - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Assessment of non-typical worsening of myocardial perfusion in rest in comparison to stress in Tc-99m-MIBI SPECT studies. Preliminary report.
  Autorzy: Dąbrowski Arkadiusz, Szumilak Bożenna, Wnuk Jacek, Konieczna Stefania, Teresińska Anna
  Źródło: Probl. Med. Nukl. 2002: 16 (32) s.201-210, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,304

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Zjawisko występowania gorszej regionalnej perfuzji spoczynkwoej mięśnia sercowego w stosunku do perfuzji wysiłkowej w badnaiach SPECT wykonwyanych przy użyciu Tc-99m-MIBI, dotyczące kilku procent badań, nie ma jednoznacznej interpretacji klinicznej. W literaturze nie ma też doniesień na temat ewentualnej zależności występowania tego zjawiska od zastosowanych technicznych warunków badania. Celem naszych działań jest: 1) określenie powtarzalności w/w nietypowego zjawiska poprzez powtórzenie badania spoczynkowego w innym dniu, po kolejnym podani Tc-99m-MIBI; 2) ocnea (prowadząca do ew. modyfikacji rutynowego protokółu akwizycji badania) zależności obrazu spoczynkowego od czasu, jaki upłynął między podaniem znacznika a rejestracją obrazu; 3) opracowanie najbardziej prawdopodobnej klinicznej interpretacji zjawiska. Materiał i metody: Dotychczas analizą objęto 20 pacjentów (docelowo program obejmie 100 pacjentów), u których w typowym wysiłkowo-spoczynkowym badaniu Tc-99m-MIBI-SPECT wystąpiło pogorszenie perfuzji w badaniu spoczynkowym (BAD-I). Pacjenci stanowili grupę niejednorodną klinicznie (7 pacjentów z podejrzeniem choroby naczyń wieńcowych (CHNW), 4 pacjentów z CHNW bez przebytego zawału, 8 pacjentów po przebytym zawale, 1 pacjent z wrodzoną anomalią naczyniową). U pacjentów tych, w odstępie maksymalnie 14 dni wykonano kolejne badanie spoczynkowe - z rejestracją obrazów perfuzji po 1 godzinie (BAD-II) i po 3 godzinach (BAD-III) od podania ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Worsening of regional rest perfusion in comparison to stress perfusion, observed in a few percentage of mmyocardial perfusion Tc-99m-MIBI SPECT studies, does not have an easy clinical interpretation. Also, no reports evaluating the relationship between worsening and technical SPECT study conditions are available. The goal of our study is: 1) to assess the reproducibility of this non-typical effect - by repeating the rest study on separate day after new MIBI injection; 2) to assess reproducibility of this effect in rest perfusion images performed at different time points afterone MIBI injection; 3) to propose the most probable clinical explanation for this effect. Material and methods: Up to now, 20 paitents (100 predicted altogether) with rest perfusion worsening in routine stress-rest Tc-99m-MIBI SPECT perfusion imaging were studied. The group was clinically inhomogenous (7 patients with suspected coronary artery disease (CAD), 4 patietns with CAD and no myocardial infarction (MI), 8 patients after MI, and 1 patient with developmental anomaly). Within 14 days, rest study was repeated, with data acquisition perfomred at 1 hr and 3 hrs after MIBI injection. Regional myocardial perfusion was evaluated qualitatively, in 17 segments of the LV and comapred among stress and all the three rest (BAD-I, BAD-II, BAD-III) studies. Results: In 175 segments there was perfusion wrosening in at least one of the three rest studies. In the highest percentage of these ...


  45/48

  Tytuł oryginału: Badanie wielopłaszczyznowych płytkowych zespoleń kości długich.
  Tytuł angielski: Investigation of multiplane plates fixation of long bones.
  Autorzy: Sidun Jarosław, Dąbrowski Jan Ryszard, Piszczatowski Szczepan
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 4: II Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej s.99-101, il., bibliogr. 6 poz., sum. - 2 Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej Kraków 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki badań modelowych przemieszczenia odłamów kości zespolonych płytkami typu Polfix. Przedmiotem niniejszej pracy jest opracowanie metody doboru optymalnej konfiguracji wielopłaszczyznowych stabilizatorów płytkowych stosowanych w leczeniu złamań kości udowej człowieka. Uzyskane wyniki badań wskazują, że na ruchomość zespalanych elelementów ma istotmny wpływ ustawienie stabilizatorów oraz sposób, mocowania wkrętów.

  Streszczenie angielskie: In the present paper results of model investigations of displacements of bone fragments fixed with Polfix stabiliser are presented. Study of method of selection of optimum configuration doubleplate fixation applied stabilisers intreatment of fractures of femoral bone is present at work. The results obtained show that positioning of stabilisers and the ways of fixing the screws have great influence on the mobility of the fixed elements.


  46/48

  Tytuł oryginału: Czy można w warunkach klinicznych rozpoznać stan hibernacji mięśnia sercowego?
  Tytuł angielski: Is it possible to recognise the myocardial hibernation in clinical practice?
  Autorzy: Dąbrowski Marek
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (10) s.36-40, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Hibernacja mięśnia sercowego jest całkowicie odwracalnym stanem upośledzenia jego funkcji w spoczynku, spowodowanym zmniejszeniem przepływu wieńcowego. Normalizacja kurczliwości następuje po korzystnej zmianie stosunku do podaży i zużycia tlenu przez poprawę przepływu krwi lub zmniejszenia zapotrzebowania. Praktycznym testem pozwalającym ocenić rezerwę kurczliwości w obszarach uszkodzonych przez niedokrwienie jest próba echokardiograficzna z małymi dawkami dobutaminy. Dodatni wynik próby uzasadnia wykonanie rewaskularyzacji tych obszarów. W praktyce klinicznej zasadnicze znaczenie ma różnicowanie pomiędzy trzema przyczynami mogącymi dać podobny obraz zaburzeń funkcji komory - ostrym niedokrwieniem, hibernacją i ogłuszeniem przez reperfuzję. Szczególnie rozróżnienie dwu ostatnich może być trudne, ponieważ sytuacje te mogą występować naprzemiennie. Stopień zaburzeń funkcji jest wynikiem wielkości i czasu trwania niedokrwienia i pociąga za sobą zmiany metaboliczne - głównie aktywację glikozy beztlenowej. W eksperymencie nie udało się dotychczas uzyskać modelu, który spełniłby wszystkie kryteria przewlekłej hibernacji. W warunkach klinicznych, przy zwężeniu tętnicy wieńcowej może dochodzić do naprzemiennego występowania niedokrwienia i reperfuzji. Przedłużające się niedokrwienie jest przyczyną trwałego uszkodzenia. Tak więc odwracalne zaburzenia funkcji komory w znacznym stopniu mogą zależeć raczej od ogłuszenia mięśnia przez reperfuzję niż od stanu przewlekłego niedokrwienia (hibernacji).

  Streszczenie angielskie: Hibernated myocardium is completely reversible dysfunction caused by sustained reductions of coronary blood flow. After improvement in the balance between myocardial oxygen demand and supply, normalization of the myocardial contractility is usually observed. Test with dobutamine is useful in clinical practice to assess contractility reserve of ischaemic myocardium. Contractility improvement after small dose of dobutamine demonstrating myocardium viability is indication to revascularization of is ischaemic regions. Three situations can give similar picture of the left ventricular dysfunction - acute ischaemia, hibernation and myocardial stunning. Differentiation between last two situations can be difficult because one can evaluate to another. Sustained regional ventricular dysfunction is time and grade of coronary artery stenosis dependent. Reduction of coronary blood flow lead to ischaemia and activate metabolic changes in myocardium. There is no experimental model of sustained hibernation up to now. Prolonged reduction or cessation coronary blood flow and myocardial ischaemia can lead to unreversible ischaemic injury. In practice significant coronary artery stenosis leads to myocardial ischaemia and reperfusion causing hibernation evaluating to myocardial "stunning". So there is very probable that we use to see rather myocardial stunning than sustained hibernation in clinical practice.


  47/48

  Tytuł oryginału: Uzupełnienia metalowo-ceramiczne - korzyści i mankamenty.
  Autorzy: Dąbrowski Tomasz
  Źródło: Twój Prz. Stomatol. 2002 (5) s.24-26, il.
  Sygnatura GBL: 313,607

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  48/48

  Tytuł oryginału: Biomateriały dla endoprotezoplastyki stawów.
  Tytuł angielski: Biomaterials for joints arthroplasty.
  Autorzy: Dąbrowski Jan R.
  Źródło: Inż. Biomater. 2002: 5 (22) s.3-11, il., tab., bibliogr. 56 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,500

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono zarys rozwoju biomateriałów dla endoprotezoplastyki stawów. Omówiono aktualnie stosowane materiały do produkcji endoprotez. Przedsatwiono determinanty i kierunki rozwoju nowych biomateriałów. Omówione zostały przyczyny niepowodzeń w endoprotezoplastyce. Zwrócono szczególną uwagę na znaczenie procesów tarcia oraz rozwój biomateriałów na węzły kinematyczne endoprotez. W końcowej części pracy zaprezentowano własną propozycję materiałową w konstrukcji całkowitej protezy stawu biodrowego.

  Streszczenie angielskie: This is a report on the development of biomaterials used in joint arthroplasty. The latest materials in the manufacture of endoprostheses are described. The problems and methods in the development of new biomaterials as well as the reasons of failure in arthroplasty are described. The caused of friction processed and development of new biomaterials for friction pairs of endoprostheses are treated with special attention. The own materials construction of artificial hip joint is shown in this paper.

  stosując format: