Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: DĄBROWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 49Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/49

Tytuł oryginału: Potentiating antitumor effects of a combination therapy with lovastatin and butyrate in the Lewis lung carcinoma model in mice.
Autorzy: Giermasz Adam, Makowski Marcin, Kozłowska Ewa, Nowis Dominika, Maj Małgorzata, Jalili Ahmad, Feleszko Wojciech, Wójcik Cezary, Dąbrowska Anna, Jakóbisiak Marek, Gołąb Jakub
Źródło: Int. J. Cancer 2002: 97 (6) s.746-750, il., bibliogr. 32 poz.
Sygnatura GBL: 305,029

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Lovastatin, the drug used for the treatment of hypercholesterolemia, has previously been reported to exert antitumor activity in experimental murine models. Byturate and butyric acid derivatives are well known to induce differentiation and apoptosis of tumour cells and also have recently gained acceptance as potentaial anticancer agents. In this study, we examined the antitumor effects of the combination of lovastatin and butyrate or its prodrug tributyrin in vitro and in vivo against a murine Lewis lung carcinoma (3LL). This combination therapy showed synergistic antitumor activity against 3LL cells in vitro. These effects were at least in part due to apoptosis induction that occurred after 12 hr of incubation with lovastatin and butyrate and was preceded by changes in cell cycle distribution of treated cells and expression of p21, p53 and cyclin D 1. Remarkably, a systemic treatment of syngeneic mice inoculated with 3LL cells with both drugs resulted in significant tumour growth retardation.


  2/49

  Tytuł oryginału: Elektrokardiogram miesiąca.
  Autorzy: Makowska Ewa, Rezler Joanna
  Opracowanie edytorskie: Dąbrowska Barbara (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (2) s.240-241, il.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska


  3/49

  Tytuł oryginału: Elektrokardiogram miesiąca.
  Autorzy: Makowska Ewa, Rezler Joanna
  Opracowanie edytorskie: Dąbrowska Barbara (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (1) s.115, il.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska


  4/49

  Tytuł oryginału: Elektrokardiogram miesiąca.
  Autorzy: Makowska Ewa, Rezler Joanna
  Opracowanie edytorskie: Dąbrowska Barbara (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (3) s.344-345, il.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska


  5/49

  Tytuł oryginału: Kardiologia.
  Autorzy: Dąbrowska Barbara
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (1/2) s.37, 39, 41, 43, 45-46, 47, bibliogr. 35 poz.
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/49

  Tytuł oryginału: Dotylne przemieszczenie krążka stawowego stawu skroniowo-żuchwowego.
  Tytuł angielski: Dorsal temporomandibular joint disc displacement.
  Autorzy: Kleinrok Maria, Krakowiak Krzysztof, Dąbrowska Monika, Janczarek Marzena
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (1) s.17-26, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy było udoskonalenie rozpoznawania dotylnego przemieszczenia krążka ssż. Badania kliniczne oraz badania metodą MR przeprowadzono u 4 chorych, u których rozpoznano dotylne przemieszczenie krążka ssż. zarówno w maksymalnym zaguzkowaniu zębów, jak i w rozwarciu oraz u 10 chorych, u których występowało dotylne przemieszczenie krążka tylko w rozwarciu. Stwierdzono, że należy wyróżnić częściowe i całkowite oraz proste i złożone dotylne przemieszczenie krążka zarówno w maksymalnym zaguzkowaniu zębów, jak i w rozwarciu. Dotylne przemieszczenie krążka w maksymalnym zaguzkowaniu zębów zanotowano w 5 (17,8 proc.) na 28 badanych ssż. Było ono połączone we wszystkich tych stawach z doprzednim przemieszczeniem głowy żuchwy. Dotylne przemieszczenie krążka w rozwarciu stwierdzono w 20 (71 proc.) stawach. Opuszczanie żuchwy w granicach 45 do 60 mm zanotowano u 7 (50 proc.) chorych. W jednym przypadku stwierdzono obustronne nawykowe zwichnięcie żuchwy. Miejscowe leczenie przyczynowe dało w 7 (50 proc.) przypadkach ustąpienie bólu, w pozostałych 50 proc. uzyskano znaczącą poprawę. Wskazane są dalsze badania nad dotylnym przemieszczeniem krążka ssż.

  Streszczenie angielskie: The purpose of this study was to improve the diagnosis of dorsal TMJ disc displacement. Clinical and MR investigations were carried out in 4 patients in whom a dorsal disc displacement was diagnosed both in the intercuspal position and during opening and in 10 patients in whom a dorsal disc displacement occurred only during opening. It was found that partial and total, simple and compound dorsal disc displacement in the intercuspal position and during opening should be distinguished. Dorsal disc displacement in the intercuspal position was noted in 5 (17.8 p.c.) of the investigated 28 TMJs. Is was associated in all of these joints with an anterior condylar displacement. Dorsal disc displacement during opening was established in 20 (71 p.c.) joints. Mandibular opening from 45 to 60 was noted in 7 (50 p.c.) patients. In one case bilateral habitual mandibular luxation was noted. Local causative treatment of pain was effective in 50 p.c., in the remaining 50 p.c. a remarkable improvement was achieved. Further investigations on dorsal TMJ disc displacement are indicated.


  7/49

  Tytuł oryginału: Reactivity of alveolar macrophages in lung cancer patients and healthy subjects: surface ICAM-1 after INF-ç stimulation in vitro.
  Autorzy: Hoser G., Grubek-Jaworska H., Droszcz P., Domagała-Kulawik J., Dąbrowska M., Chazan R.
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.103-104, il., tab., bibliogr. 6 poz. - Konferencja pt. Cytometria przepływowa i ilościowa, mikroskopia w diagnostyce medycznej Poznań 21-22.05. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The linearity of ICAM-1 expression on alveolar macrophages (AM) before and after INF-ç stimulation in healthy and lung cancaer subjects were compared. AM were collected by bronchoalveolar lavage and incubated with/without INF-ç according to standard procedures. The harvested calls were analyzed by flow cytometry using mooclonal antibodies against leucocytes and macrophages. Only viable cells were analyzed. Stimulation with INF-ç revealed two AM subpopulations of similar size differentiated in the intensity of ICAM-1 expression. They were not distinctly marked in every studied case. our preliminary results did not confirm the previously reported decreasing reactivity of AMs after INF-ç stimulation in lung cancer patients.


  8/49

  Tytuł oryginału: Elektrokardiogram miesiąca.
  Autorzy: Makowska Ewa, Rezler Joanna
  Opracowanie edytorskie: Dąbrowska Barbara (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (4) s.462, il.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  9/49

  Tytuł oryginału: Elektrokardiografia praktyczna.
  Autorzy: Dąbrowska Barbara
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (3) s.66-67, il.
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska


  10/49

  Tytuł oryginału: Pyrrole analogues of chloramphenicol. [P.] 3: Synthesis and antibacterial activity of DL-threo-1-(1-methylsul-fonylpyrrole-3-YL)-2-dichloroacetamidopropane-1,3-diol.
  Autorzy: Krajewska Dorota, Dąbrowska Marta, Jakoniuk Piotr, Różański Andrzej
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (2) s.127-132, il., tab., bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: A seven-stage synthesis of a pyrrole analogue of chloramhenicol is described. The compound exhibits a significant antibacterial activity, over the 3 p.c. to 50 p.c. range of the chloramphenicol activity; over the 6 p.c. to 100 p.c. range of the thiamphenicol activity and florfenicol.


  11/49

  Tytuł oryginału: Analiza bakteryjnych zakażeń wewnątrzmacicznych u noworodków hospitalizowanych na Oddziale Noworodków i Intensywnej Terapii Neonatologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu w roku 2000.
  Tytuł angielski: Analyse of bacterial intrauterine infections among newborns hospitalizated in Neonatal and Intensive Care Unit in the year 2000 at the District Hospital in Toruń.
  Autorzy: Chodakowska Ewa, Dąbrowska Hanna, Łojko Mariusz
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.56-59, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza częstości i rodzaju zakażeń wewnątrzmacicznych z uwzględnieniem przyjętogo algorytmu postępowania diagnostycznego u noworodków urodzonych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu w roku 2000. Projekt badania: Retrospektywna anliza 2964 noworodków, oparta o badanie kliniczne, badania dodatkowe oraz autopsję. Miejsce: Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu. Wyniki: Wykładniki infekcji wewnątrzmacicznej stwierdzono u 13 proc. wszystkich żywo urodzonych. Czynniki ryzyka według przyjętego schematu stwierdzano u 12,6 proc. populacji badanej, u 73,7 proc. z nich rozpoznano zakażenie. Wśród postaci klinicznych infekcji wrodzonych dominowało zapalenie płuc. Najczęstszym objawem klinicznym towarzyszącym zakażeniu były zaburzenia oddychania. Najczęściej stwierdzanym odchyleniem w badaniach dodatkowych był wzrsot stężenia CRP. Wnioski: Oceniając przydatność przyjętego schematu postępowania w rozpoznawaniu infekcji wrodzonych stwierdzono, że u większości dzieci, u których znaleziono analizowane czynniki ryzyka wystąpiły wykładniki zakażenia.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The aim of this study was to analyse the incidence of intrauterine infections in newborns in Toruń in the year 2000, according to chosen scheme of diagnostic procedure. Materials and methods: A retrospective analysis of 2964 newborns on the base of clinical examination, additional examination and the autopsy. Place: District Hospital in Toruń. Results: Markers of intrauterine infections were discovered in 13 p.c. of total number of children born alive. Risk factors were found in 12,6 p.c. of studied population. 73,7 p.c. of these newborns were infected. The most common form of inborn infections was pneumonia. The most frequent clincial symptoms associated with infection was dyspnoea. Increased CRP level was the most often deviation in the additional examination. Conclusions: Evaluating usefulness of accepted algorithm of diagnosisng inborn infections, it was stated, that most of the newborns with recognized risk factors demonstrate symptoms of infection.


  12/49

  Tytuł oryginału: Elektrokardiogram miesiąca.
  Autorzy: Makowska Ewa, Rezler Joanna
  Opracowanie edytorskie: Dąbrowska Barbara (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (8) s.159-161, il.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska


  13/49

  Tytuł oryginału: Zastosowanie siarczanu magnezu w leczeniu przetrwałego nadciśnienia płucnego u noworodków.
  Tytuł angielski: Magnesium sulphate for persistent pulmonary hypertension of the newborn.
  Autorzy: Dąbrowska-Wójciak Iwona, Krajewski Paweł, Piotrowski Andrzej
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (3) s.166-171, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Przedstawiamy przebieg leczenia siarczanem magnezu 13 noworodków z przetrwałym nadciśnieniem płucnym (PPHN), u których stosowano 30-minutowy wlew nasycający (200 mg kg-1), a następnie ciągły (50 mg kg 1 h-1), pod kontrolą stężenia Mg w surowicy, tak aby utrzymać stężenie 3,5 mmol l-1. Przed podaniem MgSO4 saturacja hemoglobiny wynosiła średnio 82 proc., wskaźnik utlenowania (Ol) 45, a różnica pęcherzykowo-tętnicza prężności tlenu (A-aDO2) 576 mmHg (76,8 kPa). Jedenastu pacjentów zareagowało pozytywnie na leczenie, dwa noworodki bez poprawy utlenowania przekazano do ośrodka dysponującego tlenkiem azotu. Obserwowany u 11 pacjentów wzrost prężności tlenu krwi tętniczej wystąpił średnio po 6 godzinach od podania MgSO4, a kuracja była utrzymywana przez 48 do 72 godzin. czterech z nich wymagało stosowania również innych leków - tolazoliny, prostacykliny, surfaktantu. Obserwowano znaczne uspokojenie noworodków, a także hipotensję - 10 z nich wymagało podaży amin katecholowych. Wszyscy (n = 11), którzy zareagowali pozytywnie na leczenie przeżyli. Średni czas leczenia respiratorem wyniósł 6,7 dnia. Kontrolowane stosowanie siarczanu magnezu w terapii PPHN wydaje się bezpieczną i w większości skuteczną metodą terapeutyczną.

  Streszczenie angielskie: We used magnesium sulphate intrvenously in 13 neonates with persistent pulmonary hypertension (PPHN). All required ventilatory support, their baseline mean Sp02 was 82 p.c., oxygenation index - 45, and A-aDO2 - 576 mmHg (76,8 kPa). The 20 min intravenous bolus infusion of 20 p.c. solution of MgSO4 (200 mg kg-1 h-1), aimed to obtain a magnesium blood concentration of at least 3,5 mmol l-1. In 11 neonates PaO2 increased approximately 6 hours after the initial dose and magnesium infusion was continued for 48 to 72 hours. Four babies received tolazoline, prostacycline and surfacent), 10 required inotropic support. Two patients did not respond to treatment and were transferred to another center for therapy with nitric oxide (one of them survived). Deep sedation was observed in all patients, in two hyperkaliemia was noted. Mean time mechanical ventilation was 6,7 days. All eleven patients who responded to MgSO4 survived with and were discharged from hospital. We conclude that magnesium sulphate may be beneficial in PPHN cases, especially when nitric oxide is not available.


  14/49

  Tytuł oryginału: Rehabilitacja lecznicza i jej znaczenie w życiu seniorów na podstawie badań własnych.
  Tytuł angielski: The sense of rehabilitation in the life-style among elderly people in an indywidual research.
  Autorzy: Dąbrowska Grażyna, Skrzek Anna, Mraz Małgorzata, Lubczyńska-Kowalska Wanda
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) suppl. 1 s.129-132, bibliogr. 14 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Człowiek, medycyna, kultura fizyczna Wrocław 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,451

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Zmiany zachodzące w różnych układach starzejącego się organizmu, nieodzownie powodują proces inwolucji w zakresie motoryki. Nie przebiega on jednakowo u wszystkich. Aktywny udział w rehabilitacji leczniczej, nawet w starszym wieku, spowalnia uwstecznianie się cech motorycznych, a bezczynność procesy te przyspiesza. Przejście na emeryturę powinno być czasem usilnych starań o utrzymanie jak najdłużej i na jak najwyższym poziomie ogólnej kondycji organizmu. Aktywizacja psychofizyczna, obok poprawy jakości życia osób starszych i tworzenie warunków dobrego starzenia się, jest nadrzędnym celem Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW), organizacji odgrywającej nieocenioną rolę w szerzeniu profilaktyki gerontologicznej. Celem pracy było przedstawienie organizacji i metodologii rehabilitacji leczniczej prowadzonej na Wydziale Fizjoterapii AWF we Wrocławiu u słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Omówino również metody oceny postępwoania usprawniającego i przedstawiono wstępne wyniki. Materiał badawczy stanowiła grupa 160 kobiet z UTW, uczestnicząca w rehabiltiacji ambulatoryjnej ze schorzeniami układu krążenia i schorzeniami narządu ruchu. W grupie tej przeprowadzono badania podmiotowe (kwestionariusz dotyczący jakości życia) oraz przedmiotowe: badanie sprawności fizycznej, badanie struktury tkanki kostnej, badanie równowagi i stabilności postawy. Przedstawione wyniki kompleksowych badań wskazują na istotny wpływ aktywności fizycznej i stylu życia na fizjologiczne mechanizmy zapewniające zdolność poruszania się i utrzymania równowagi, zmniejszając ryzyko upadków i złamań.

  Streszczenie angielskie: Changes occurring in different systems of an ageing organism inevitably lead to involution of motor functions. However, this process is not the same for all people. An active participation in physical exercise, even elderly people, slows down the retardation of motor features, while inactivity only accelerates these processes. Thus a retirement should be the time when a person strives to keep fit in order to maintain good physical condition, the longest possible and on the highest possible level. Psychophysical stimulation, apart from improving quality of life of aged people and providing conditions for good ageing, is the primary purpose of Universities of the Third Age, organisations vital for propagating gerontological prophylaxis. The aim of this study was to present the organisation and metions vital for propagating gerontological prophylaxis. The aim of this study was to present the organisation and methodology of rehabilitation, performed on the University of Phisical Education in Wrocław, on the patietns from the University of the Third Age. In the study there were described the methods of evaluation the reforming procedure and there were represented the first effects.


  15/49

  Tytuł oryginału: " Nasze ciało - milczące streszczenie nas samych" - terapia psychomotoryczna i jej zastosowanie w praktyce fizjoterapeuty.
  Tytuł angielski: " Our body - silent summary of ourselves" - psychomotor therapy and it's application in physioterapists practice.
  Autorzy: Lis Magdalena, Łuszczek Anna, Dąbrowska Grażyna, Jasiński Ryszard, Lubersac RenŠe de, Chądzyńska Dorota
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) suppl. 1 s.165-170, bibliogr. 13 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Człowiek, medycyna, kultura fizyczna Wrocław 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Psychomotoryka to pojęcie dotychczas mało znane w Polsce. Od dwóch lat są prowadzone zajęcia przez farancuskich przychomotoryków na Wydziale Fizjoterapii Akademii WYchowania Fizycznego. Praca ma na celu krótką charakterystykę terapii psychomotorycznej oraz środków, którymi dysponuje w oddziaływaniu na pacjenta, interdyscyplinujących fizjoterapię z innymi dziedzinami. Ma ona bowiem wszechstronne zastosowanie w innych dziedzinach kultury fizycznej oraz pedagogice, psychologii, psychiatrii etc. Terapia psychomotoryczna opiera się na wiedzy neurofizjologicznej. Jej celem jest zorganizowanie, utrwalenie nowych połączeń synaptycznych. Oddziałuje na psychikę przez aktywność ruchową - motorykę. Rozpoczyna się ona od ciała, bo to ono ma nieświadomą wiedzę, tego, co dla nas dobre. Zanim dziecko zacznie mówić, przystosowanie się do życia będzie sposobem odbierania świata zewnętrznego. Bodźce między światem zewnętrznym a dzieckiem wyzwalają emocje - te przekształcają się w odczucia, a wszystko razem jest rejestrowane przez układ nerwowy. Terapia przez aktywność cielesną jest czasem jedyną możliwością, która pozwala dotrzeć do pacjenta, niezależnie od wieku. Istotne w psychomotoryce jest całościowe spojrzenie na jednostkę, terapia dotyczy nie tylko samego pacjenta, ale także jego otoczenia. Jest to więc leczenie kompleksowe, czasem z udziałem psychologa, psychiatry. Ważne jest, aby w terapii brała udział rodzina, bo musi ona nadążać za zmianami, jakie zachodzą w dziecku. Terapia ...

  Streszczenie angielskie: Psychomotor therapy- conception little known in Poland. For two years there are conducted practical classes by French psychomotorists in Wrocław AWF, facutly of physiotherapy. Main aim of this paper is th characterize psychomotor therapy, its means of influence on patietns and interdisciplinary factors of psychothereapy, which has versatile applications in other branches of physical education and pedagogies, psychology, psychiatry etc. Psychomotor is connected with body and psyche. Knowledge of this discipline is based on experiences of neurologist, psychiatrist, psyhologists like Piaget, Winnoicott, Freud, Mahler. Work with patient's body should be verbalized, the body become a form and signal. Communication between therapist and patient should be also non-verbal through gestures, facial expres, behaviour. During its growth body records experiences and sometimes wrongly identifies problems - sometimes it is not corrected by anybody. When it is impossible to verbalize (e.g. autism) therapit sould use facial expressions, touch and eye contact. It is important to talk about our gestures and aware patient what are our intentions. Therapist should coexists with patient. This coexistence is the essnece of the therapy, patient should express and satisfy its needs -therapist should only suggest, propose and lead. Therapy is conducted in many different ways: dance, relaxation, Orlik's method, "poor theatre school", and water exercises. Meettings in therapy should be done on ...


  16/49

  Tytuł oryginału: Elektrokardiogram miesiąca.
  Tytuł angielski: Electrocardiogram of the month.
  Autorzy: Makowska Ewa, Rezler Joanna
  Opracowanie edytorskie: Dąbrowska Barbara (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (5) s.561-563, il.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska


  17/49

  Tytuł oryginału: Przedłużony ból wieńcowy z uniesieniem odcinka ST w EKG i gorączka. Leczyć fibrynolitycznie czy myśleć o zapaleniu mięśnia sercowego. Dylemat lekarza dyżurngeo sali "R".
  Tytuł angielski: Diagnostic and therapeutic problems in prolonged chest pain with ST segment elevation - a case report.
  Autorzy: Achremczyk Piotr, Janiec Anna, Duda Krzysztof
  Opracowanie edytorskie: Wrabec Krzysztof (koment.), Dąbrowska Barbara (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (6) s.629-635, il., tab., bibliogr. 14 poz. + bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiliśmy przypadek OZMS u 38-letniego mężczyzny z czynnikami ryzyka choroby wieńcowej, imitujący w przebiegu klinicznym, elektrokardiograficznym i echokardiograficznym ostry MI. Ze względu na udowodnione korzyści wynikajce z zastosowania terapii fibrynolitycznej w przypadku MI oraz znanego ryzyka powikłań krwotowcznych tego leczenia zaistniała pilna konieczność postawienia ostatecznego rozpoznania w warunkach dyżuru przez lekarza w sali "R". Słuszność decyzji o rozpoznaniu OZMS została potwierdzona w trakcie hospitalizacji. Niniejszy opis przypadku ilustruje trudności, jakie może napotkać lekarz dyżurny w sali "R".

  Streszczenie angielskie: A case of a 38-year-old male with wseveral cardiovascular risk factors who was admitted to our CCU due to typical symptoms of acute myocardial infarction, is presented. The baseline ECG showed ST segment elevation and echocardiography - wall motion abnormalities. Based on the pattern of ST seagment elevation and prolonged fever the initial diagnosis of myocarditis/pericarditis was established and the patient did not receive thrombolytic treatment. Laboratory tests confirmed the diagnosis.


  18/49

  Tytuł oryginału: Elektrokardiogram miesiąca.
  Autorzy: Makowska Ewa, Rezler Joanna
  Opracowanie edytorskie: Dąbrowska Barbara (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (6) s.660-661, il.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • dorośli = 65 r.ż.


  19/49

  Tytuł oryginału: Elektrokardiografia praktyczna.
  Autorzy: Dąbrowska Barbara
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (4) s.31, 41, il.
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  20/49

  Tytuł oryginału: Padma 28. Lek roślinny o właściwościach immunokorekacyjnych w profilaktyce i leczeniu nawracających zakażeń dróg oddechowych.
  Autorzy: Dąbrowska Barbara
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (2) s.271-274, bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  21/49

  Tytuł oryginału: Idiopatyczne zapalenie osierdzia.
  Autorzy: Wożakowska-Kapłon Beata, Janion Marianna, Stępień Alicja
  Opracowanie edytorskie: Dąbrowska Barbara (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (7) s.70-71, il.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska


  22/49

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Diagnostyka i leczenie przewlekłej niewydolności serca u dorosłych. Aktualne (2001) wytyczne American College of Cardiology i American Heart Association].
  Autorzy: Dąbrowska Barbara
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (5) s.33, 35, 37-38, bibliogr. 10 poz. - Tł. na podst. artyk. z czasop. Circulation, 2001; 104: 2996-3007
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  23/49

  Tytuł oryginału: Elektrokardiografia praktyczna.
  Autorzy: Dąbrowska Barbara
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (5) s.39, 41, il.
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska


  24/49

  Tytuł oryginału: Problemy kardiologiczne u noworodków
  Autorzy: Niewiadomska-Jarosik Katarzyna, Moll Jadwiga, Dąbrowska-Wójciak Iwona, Moll Jacek, Piotrowski Andrzej
  Opracowanie edytorskie: Stańczak Jerzy (moder.).
  Źródło: W: Postępy diagnostyki i terapii w kardiologii : materiały XXI Ogólnopolskiej Konferencji Kardiologicznej Włocławskiego Towarzystwa Naukowego - Włocławek, 2002 s.25-34 - 21 Ogólnopolska Konferencja Kardiologiczna Włocławskiego Towarzystwa Naukowego Włocławek 15-16.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,339

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki


  25/49

  Tytuł oryginału: Elektrokardiogram miesiąca.
  Tytuł angielski: Electrocardiogram of the month.
  Autorzy: Makowska Ewa, Rezler Joanna
  Opracowanie edytorskie: Dąbrowska Barbara (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (9) s.280-281, il.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  26/49

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Postępowanie w migotaniu przedsionków. Aktualne (2001) wytyczne American College of Cardiology, American Heart Association i European Society of Cardiology].
  Autorzy: Dąbrowska Barbara
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (6) s.59-61, bibliogr. 7 poz. - Oprac. na podst. artyk. z czas. European Heart Journal 2001; 22 : 1852-1923
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka


  27/49

  Tytuł oryginału: Elektrokardiografia praktyczna.
  Autorzy: Dąbrowska Barbara
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (6) s.62-63, 65, il.
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  28/49

  Tytuł oryginału: Porównanie polimorfizmu N-acetylacji (NAT2) u dzieci i u osób po 65 roku życia.
  Tytuł angielski: The N-acetylation NAT2 polymorphism in children and subjects over 65 years old.
  Autorzy: Pawlik Andrzej, Mokrzycka Małgorzata, Dąbrowska-Żamojcin Ewa, Górnik Wanda, Białecka Monika
  Źródło: Probl. Ter. Monitor. 2002: 13 (3) s.126-130, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,913

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: W badaniu oceniano wpływ polimorfizmu NAT2 na długość życia. Badanie przeprowadzono w grupie 82 osób po 65 roku życia (65-92 lata) oraz u 123 dzieci w wieku (2-17 lat), u których przy użyciu metody PCR-RFLP oceniano częstość występowania zmutowanych alleli genu NAT2 (NAT2*, NAt2*6, NAT2*7). Nie znaleziono istotnych statystycznie różnic w częstości występowania szybkich i wolnych acetylatorów w badanych grupach. Wykazano, że polimorfizm NAT2 nie ma wpływu na długość życia.


  29/49

  Tytuł oryginału: Vitamin C concentration in gastric juice in patients with precancerous lesions of the stomach and gastric cancer.
  Autorzy: Dąbrowska-Ufniarz Elżbieta, Dzieniszewski Jan, Jarosz Mirosław, Wartanowicz Maria
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (2) s.CR96-CR103, il., tab., bibliogr. 66 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The aim of the study was to elucidate what are the concentrations of vitamin C in gastric juice in patients with gastric cancer in comparison to patients with metaplasia. Material/Methods: In patients age 20 to 75 years with H. pylori infection and chronic gastritis, metaplasia and gastric cancer the concentration of vitamin C was determined by specrofotometry of gastric juice during gastroscopy. On the basis of the results of histological examination the following four groups were isolated. Group I (control) - 12 patients with normal gastric mucosa, group II - 16 patients with chronic gastritis, group III - 17 patients with metaplasia and group IV - 16 patients with gastric cancer H. pylori infection was confirmed by urease test and histological examination (Giemsa stainning) in all patients. Results: In controls the mean concentration of vitamin C in gastric juice was 18.2 ćg/ml (5.7 - 31.2 ćg/ml), in gorup II - 6.3 ćg/ml (2.9 - 13.1 ćg/ml) in group III - 3.9 ćg/ml (2.6 - 10.1 ćg/ml) and group IV - 3.2 ćg/ml (1.7 - 9.2 ćg/ml). Statistically significant differences of vitamin C concentration were found among group I and group II, III and IV (p 0.001) and among groups II and III and IV (r 0.01). Conclusion: There are not differences of vitamin C concentration in gastric juice between patients with metaplasia and patients with gastric cancer. This points out that low levele of this vitamin in gastirc juice might play the role in the earlier stages of carcinogenesis.


  30/49

  Tytuł oryginału: Effect of melatonin and all-trans retinoic acid on the proliferation and induction of the apoptotic pathway in the culture of human breast cancer cell line MCF-7.
  Autorzy: Czeczuga-Semeniuk Ewa, Wołczyński Sławomir, Anchim Tomasz, Dzięcioł Janusz, Dąbrowska Milena, Pietruczuk Mirosława
  Źródło: Pol. J. Pathol. 2002: 53 (2) s.59-65, il., tab., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 301,852

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Melatonin in the in vitro conditions inhibits cell growth and proliferation of estrogen sensitive (ER+) cell line MCF-7 in culture. In the present study, during a 48-hour incubation melatonin at a concentration of 10-**5M inhibited [3H]thymidine incorporation into cancer cells at the level of 69.52 p.c. ń 10.99 p.c. Melatonin had no inhibitory effect on the physiological stimulatory action of estradiol. Tamoxifen added to the medium modulated the melatonin action only when the latter was added 24 hours after tamoxifen (46.45 p.c. ń 4.40, p 0.05). Tretinoin added to the culture caused a statistically significant reduction in [3H]thymidine incorporation into the cancer cells, compared to he melatonin and tretinoin groups, when treatment with retinoid was synergistic (39.05 p.c. ń 5.44, p 0.05) or sequential (tretinoin and after 24h melatonin) (39.96 p.c. ń 1.55, p 0.05). This was confirmed by immunocytochemical investigations, which showed a statistically significant reduction in the percentage of PCNA- and Ki67-positive cells. Apart from the inhibitory effect on MCF-7 cell proliferation retinoids induce the apoptotic pathway in a dose-dependent manner. Melatonin added to the culture enhances this effect, which may indicate the potential for the use of both substances in the treatment of breast cancer in women.


  31/49

  Tytuł oryginału: Bezpieczeństwo doustnej profilaktyki fluorkowej w świetle badań doświadczalnych : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Dąbrowska Ewa; Akademia Medyczna Zakład Stomatologii Zachowawczej w Białymstoku
  Źródło: - Białystok, AM 2002, 116, [2] s. : il., tab., bibliogr. 282 poz., sum., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,771

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  32/49

  Tytuł oryginału: Elektrokardiogram miesiąca.
  Tytuł angielski: Electrocardiogram of the month.
  Autorzy: Makowska Ewa, Rezler Joanna
  Opracowanie edytorskie: Dąbrowska Barbara (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (10) s.369, il.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  33/49

  Tytuł oryginału: Pacjent z pozawałową kardiomiopatią rozstrzeniową i wszczepionym stymulatorem serca typu DDD - znaczenie optymalnego opóźnienia przedsionkowo-komorowego.
  Tytuł angielski: Dual chamber pacing in dilated cardiomyopathy - the influence of optimal AV delay programming.
  Autorzy: Dąbrowska-Kugacka Alicja, Lewicka-Nowak Ewa, Wróblewska Magdalena, Świątecka Grażyna
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (3) s.265-269, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W niniejszej pracy przedstawiono opis przypadku chorego z kardiomiopatią niedokrwienną, po 2 zawałach serca w wywiadzie i zabiegu pomostowania tętnic wieńcowych oraz z wszczepionym stymulatorem serca typu DDD z powodu bloku przedsionkowo-komorowego IIIř. Po 6 miesiącach stymulacji DDD ze standardowym opóźnieniem przedsionkowo-komorowym (AVD) równym 160 ms chorego z niewydolnością serca zaliczono do III klasy według NYHA i skierowano do kliniki w celu kwalifikacji do stymulacji dwukomorowej. Dopplerowskie badanie echokardiograficzne wykazało, że optymalne hemodynamicznie jest ultrakrótkie AVD wynoszące 15 ms. Po 2 miesiącach stymulacji z optymalnym AVD (w tym czasie nie zmieniano dotychczasowego leczenia farmakologicznego) stwierdzano istotną poprawę kliniczną i hemodynamiczną. Przedstawiony opis przypadku podkreśla znaczenie programowania optymalnego AVD w stymulatorach typu DDD, zwłaszcza u chorych z kardiomiopatią rozstrzeniową.


  34/49

  Tytuł oryginału: Ocena nasilenia apoptozy i ekspresji Bcl-2, Bax i P53 u chorych u chorych z ostrą białaczką szpikową : praca doktorska
  Autorzy: Kostecka Ines Aneta, Dąbrowska Milena (promot.).; Akademia Medyczna Zakład Diagnostyki Hematologicznej w Białymstoku
  Źródło: 2002, 89 k. : il., tab., bibliogr. 245 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20179

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  35/49

  Tytuł oryginału: Ocena dostępności biologicznej furosemidu z preparatu Furosemidum tabl. 40 mg w porównaniu z odpowiednikiem leku badanego.
  Tytuł angielski: Bioavailability of furosemide from Furosemidum tablets 40 mg.
  Autorzy: Kaliszan Roman, Rynkiewicz Andrzej, Deptulski Tadeusz, Siluk Danuta, Haber Piotr, Markuszewski Michał, Bączek Tomasz, Dąbrowska Aleksandra, Nasal Antoni, Damasiewicz Barbara, Radwańska Aleksandra, Frąckowiak Teresa
  Źródło: Ter. Leki 2002: 52 (2) s.37-39, il., tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,514

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The bioequivalence of Furosemidum tabl. 40 mg (POLPHARMA S.A.) in comparison with reference tablets 40 mg was investigated in a randomized, two-way crossover study following single dose oral administsration in nineteen healthy volunteers. Sserum concentrations of furosemide were analzed by HPLC with spectrofluorimetric detection. No statistically significant differences between pharmacokinetic parameters of studied formulations were found. It is has been postulated that both the preparations are bioequivalent.


  36/49

  Tytuł oryginału: Insight into the kinetics and the mode of the interaction between smooth muscle calponin and F-actin.
  Autorzy: Kołakowski Janusz, Dąbrowska Renata
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (2) s.471-479, il., tab., bibliogr. s. 478-479
  Sygnatura GBL: 303,116

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Streszczenie angielskie: Kinetics of the smooth muscle calponin-F-actin interaction was studied by stopped-flow measurements of light scattering and fluorescence intensity of pyrene-labelled F-actin. The intensity and character of the changes in light scattering, and thus the mode of calponin binding to actin filaments leading to changes in their shape and bundling, depend on the molar ration of the two proteins. Parallel measurements of pyrene-fluorescence quenching upon calponin binding revealed that intrinsic conformational changes in actin filaments are delayed relative to the binding process and are not markedly influenced by the mode of calponin binding. Bundling of actin filaments by calponin was not correlated with fluorescence changes and thus with alterations in the structure of actin filaments.


  37/49

  Tytuł oryginału: Radialna segmentacja jąder limfocytów we krwi obwodowej u chorych z niedrobnokomórkowym rakiem płuca.
  Tytuł angielski: Radial segmentation of the lymphocytes nuclei in peripheral blood in patients with non-small cell lung cancer.
  Autorzy: Dąbrowska Marta, Domagła-Kulawik Joanna, Kraszewska Izabela, Chazan Ryszarda
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (9/10) s.510-515, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Obserwowane in vitro zjawisko radialnej segmentacji jąder limfocytów (RSL) polega na zmianie struktury jadra komórkowego, wyrażającej się jego segmetacją. Stwierdzono, że dotyczy ono żywych komórek jednojądrzastych (monocytów i limfocytów, zwłaszcza limfocytów CD4) i nie ma związku z podziałem mitotycznym komorki. Limfocyty o jądrze podzielonym na 2, 3, 4 i więcej płatów występują zarówno we krwi obwodowej osób zdrowych, jak i u chorych. Zwiększony odsetek limfocytów o podzielonych jądrach opisano u osób z chorobami układu krwiotwórczego i chorobami autoimmunologicznymi (reumatoidalne zapalenie stawów, sarkoidoza, cukrzyca typu 1). Niższy odsetek limfocytów RSL-dodatnich opisano w chorobach nowotworowych. Celem tej pracy była ocena zjawiska radialnej segmentacji jąder limfocytów (indukowanej cyklosporyną in vitro) u chorych z niedrobnokomórkowym rakiem płuca. Krew obwodową 25 chorych inkubowano z cyklosporyną a odsetek limfocytów z płatowatym jądrem (po izolacji za pomocą Lymhoprepu) oceniano w preparatach barwionych MGG. Różnica występowania zjawiska RSL pomiędzy grupą kontrolną (3,314 proc.) a grupą chorych z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (4,481 proc.) nie była znamienna statystycznie (p = 0,062). Można wprawdzie zauważyć częstsze występowanie zjawiska RSL u chorych z wyższym stopniem zaawansowania niedrobnokomórkowego raka płuca (III i IV), ale nie stwierdzono liniowej korelacji pomiędzy częstością występowania zjawiska RSL a stopniem zaawansowania nowotworu.


  38/49

  Tytuł oryginału: Elektrokardiogram miesiąca.
  Autorzy: Makowska Ewa, Rezler Joanna
  Opracowanie edytorskie: Dąbrowska Barbara (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (12) s.589-591, il.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska


  39/49

  Tytuł oryginału: Elektrokardiogram miesiąca.
  Autorzy: Makowska Ewa, Rezler Joanna
  Opracowanie edytorskie: Dąbrowska Barbara (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (11) s.477, il.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  40/49

  Tytuł oryginału: Przyszyjkowe ubytki pochodzenia niepróchnicowego.
  Tytuł angielski: Paracervical non-caries defects.
  Autorzy: Waszkiel Danuta, Dąbrowska Ewa, Kierklo Anna, Stokowska Wanda
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (11/12) s.745-750, bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena przyczyn powstania, możliwości zapobiegania i leczenia przyszyjkowych ubytków niepróchnicowego pochodzenia. Powstanie ubytków próchnicowych przebiega z udziałem płytki nazębnej (dental plaque), ubytki zaś niepróchnicowego pochodzenia są wynikiem działania czynników mechanicznych lub chemicznych. Profilaktyka polega na eliminacji przyczyn oraz stosowaniu zabiegów remineralizacji. Leczenie obejmuje uzupełnianie brakujących tkanek zęba nowoczesnymi materiałami stomatologicznymi o wysokiej adhezji. Jednocześnie eliminuje się zaburzenia zgryzowe i parafunkcje.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was the description of origin and treatment of paracervical, non-caries defects. Dental plaque is involved in the formation of caries defects, while those of non-caries origin are produced due to the action of mechanical and chemical factors. The treatment consist in wide fluoride prophylaxis (elimination of causes) and in the application of mineralization procedures and restoration of missing dental tissue using modern dental highly-adhesive materials. At the same time occlusion disorders and parafunctions are eliminated.


  41/49

  Tytuł oryginału: Zmiany parametrów geometrycznych oraz sił mięśniowych w układzie stawu biodrowego w cyklu lokomocji płaskiej.
  Tytuł angielski: Geometrical characteristics and muscle forces in the hip joint altering in the walking cycle.
  Autorzy: Dąbrowska-Tkaczyk Anna M.
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 4: II Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej s.16-18, il., bibliogr. 13 poz., sum. - 2 Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej Kraków 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono metody wyznaczania oraz przykładowe wyniki obliczeń charakterystyk geometrycznych i sił mięśni oddziałujących na kość miednicy człowieka w trakcie modelowego ruchu - fragmentu cyklu chodu w płaszczyźnie strzałkowej. Do obliczeń wykorzystano wyniki pomiarów współrzędnych punktów przyczepów mięśniowych na stanowisku pomiarowym oraz literaturowe dane kinematyczne, w postaci zmian kąta w stawie biodrowym w funkcji czasu.

  Streszczenie angielskie: Geometrical characteristics of muscles (muscle lengths and directions of muscle forces), were calculated as the functions of the hip joint angle in saggital plane during the part of walking cycle. The lenghts of muscle were introduced to the equations of muscle forces for expressing loading forces, acting on the surfaces of pelvis bone model in this case. For calculations geometrical characteristics, the results of measurements of coordinates of muscle insertions points on the test stand were applied as well as, kinematical data of walking cycle.


  42/49

  Tytuł oryginału: Czuję, reaguję, potrzebuję bezpieczeństwa - psychomotoryka a fizjoterapia.
  Tytuł angielski: I feel, I react, I need safety - psychomotor therapy compared to physiotherapist practice.
  Autorzy: Lis Magdalena, Łuszczek Anna, Dąbrowska Grażyna
  Źródło: Człow. Ruch 2002 (2) s.13-16, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,540

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Psychomotor therapy is a new concept, little known in Poland. The knowledge in this discipline is based on experiences of neurologist, psychiatrists, psychologists like Piaget, Winnicot, Freud, Mahler. Psychomotorics is connected with body and psyche. The therapist should coexist with the patients. This coexistence is the essence of therapy, the patient should express and satisfy his or her needs. The therapist should only suggest, propose and lead.


  43/49

  Tytuł oryginału: Echokardiografia praktyczna [dot. artykułu Barolda i Hayesa o bloku przedsionkowo-komorowym].
  Autorzy: Dąbrowska Barbara
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (10) s.41, 43, il.
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska


  44/49

  Tytuł oryginału: Elektrokardiografia praktyczna [dot. badania holterowskiego u chorego ze stymulatorem typu DDD].
  Autorzy: Dąbrowska Barbara
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (11) s.68-69, il.
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska


  45/49

  Tytuł oryginału: Elektrokardiografia praktyczna [dot. chorób serca w obrazach EKG].
  Autorzy: Dąbrowska Barbara
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (12) s.86-87, il.
  Sygnatura GBL: 312,921

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska


  46/49

  Tytuł oryginału: Właściwosci immunomodulujące istotnym elementem w działaniu biologicznym Padmy 28.
  Autorzy: Dąbrowska Barbara
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (9/10) s.995-998, bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  47/49

  Tytuł oryginału: Długoterminowa ocena zastosowania dwujamowej stymulacji serca w leczeniu kardiomiopatii przerostowej ze zwężeniem drogi odpływu lewej komory - wpływ na stan kliniczny, spoczynkowy gradient w drodze odpływu i funkcję rozkurczową lewej komory serca.
  Tytuł angielski: Long-term effect of dual-chamber pacing in hypertrophic obstructive cardiomyopathy - focus on clinical performance, left ventricular outflow tract gradient and diastolic function.
  Autorzy: Dąbrowska-Kugacka Alicja, Lewicka-Nowak Ewa, Zacharek Dariusz, Wróblewska Magdalena, Świątecka Grażyna
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (4) s.329-339, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp: Dotychczas jednoznacznie nie potwierdzono oskuteczności leczenia chorych z kardiomiopatią przerostową zawężającą (HOCM) za pomocą stymulacji typu DDD. U niektórych chorych objawy utrzymują się pomimo zmniejszenia gradientu w drodze odpływu lewej komory (LVOT). Cel pracy: Długoterminowa ocena zastosowania stymulacji serca typu DDD u chorych z HOCM. Materiał i metody: U 13 chorych z HOCM oceniano stan kliniczny, kwestionariusz jakości życia (QOL), spoczynkowy gradient w LVOT i funkcję rozkurczową lewej komory (LV) za pomocą badania echokardiograficznego, przed i po przynajmniej 6 miesiącach stymulacji typu DDD. Na podstawie profilu napływu mitralnego i napływu z żył płucnych wyodrębniono prawidłową funkcję rozkurczową LV i 3 kolejne stadia dysfunkcji rozkurczowej: 1) zwolniona relaksacja (IR), 2) pseudonormalizacja i (PN) i 3) restrykcja (R). Wyniki: Pod koniec obserwacji (28 ń 14 meisięcy) u 11 chorych (85 proc.) nastąpiła subiektywna poprawa. Objawy niewydolności serca zmniejszyły się - nastąpiła redukcja klasy według NYHA z 2,5 ń 0,5 do 1,8 ń 0,6 (p 0,001), punktacja QOL uległą poprawie z 49 ń 19 do 19 ń 19 pkt (p 0,01), spoczynkowy gradient w LVOT zmniejszył się z 92 ń 34 do 23 ń 22 mm Hg (p 0,001). Przed implantacją układu stymulującego u 6 chorych występowały omdlenia, które ustąpiły po wszczepieniu rozrusznika serca (p 0,05). Stopień dysfunkcji rozkurczowej LV pozostał na tym samym poziomie u 9 chorych, zmniejszył się u 2 (zmiana z PN do IR), a ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: The efficacy of dual-chamber (DDD) pacing in hypertrophic obstructive cardiomyopathy (HOCM) has not been established yet.Some patients remain symptomatic after pacemaker implantation, in spite of the reduction in left ventricular outflow tract (LVOT) pressure gradient. The aim of the study: was to assess long-term effect of DDD pacing on clinical performance, LV outflow tract gradient and diastolic function in HOCM patients. Material and methods: Functional status, quality of life questionnaire (QOL), LVOT pressure gradient and LV diastolic funciton using Doppler echocardiography was assessed in 13 consecutive HOCM patients before and after at least 6 months of DDD pacing. On the basis of the mitral inflow and pulmonary venous flow the normal LV diastolic function and 3 stages of diastolic dysfunction were distinguishe: 1) impaired relaxation (IR), 2) pseudonormalizaiton (PN) and 3) restriction (R). Results: At the end of follow up (28 ń 14 months) 11 patients (85 p.c.) reproted a subjective improvement. The New York Heart Association class of heart failure symptoms improved from 2.5 ń 0.5 to 1.8 ń 0.6 (p 0.001), QOL score from 49 ń 19 to 19 ń 19 points (p 0.01), resting LVOT gradient decreased from 92 ń 34 to 23 ń 22 mm Hg (p 0.001). Six patients with recurrent syncope were symptom-free after pacemaker implantation (p 0.05). Left ventricular diastolic dysfunction remained at the same level in 9 patients, improved in 2 (regression from PN to IR) ...


  48/49

  Tytuł oryginału: Marketing alkoholu w Polsce.
  Tytuł angielski: Alcohol marketing in Poland.
  Autorzy: Dąbrowska Katarzyna
  Źródło: Alkoh. Narkom. 2002: 15 (4) s.433-445, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,374

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule podjęto próbę opisania zjawiska marketingu napojów alkoholowych w latach 90. w Polsce. Podjęto również próbę odtworzenia argumetnów, które padały w debacie publicznej dotyczącej zmiany legislacji w zakresie możliwości reklamowania i promowania produktów alkoholowych oraz przyjrzenia się, jak nowa sytuacja prawna wpłynęła na praktyki marketingowe producentów alkoholu. Artykuł powstał na podstawie analizy materiałów prasowych, stron internetowych producentów alkoholu, stenogramów z posiedzeń Senatu RP, opisu procesu legislacyjnego dotyczącego poselskich i rządowych projektów ustaw o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także różnych przekazów reklamowych. Argumenty padające w dyskusji publicznej odtworzono w znacznej mierze na podstawie relacji prasowych. Pomimo zakazu reklamy napojów alkoholowych powszechnym zjawiskiem w latach 90. były prowadzone z ogromnym rozmachem kampanie reklamowe browarów. Również producenci napojów spirytusowych reklamowali swoje wyroby. Pod koniec lat 90. rozpoczęto dyskusję na temat zmian prawnych dotyczących możliwości reklamowania alkoholu. Podsumowując dyskusję poprzedzającą nowelizację ustawy, można powiedzieć, że argumenty, które padały w dyskusji, często nie dotyczyły meritum sprawy, tzn. związku pomiędzy reklamą a spożyciem alkoholu i co za tym idzie zdrowiem publicznym, a wzrost konsumpcji alkoholu został sprowadzony głownei do kwestii reklamy.

  Streszczenie angielskie: This paper follows a public discussion on alcohol advertising and promotion in Poland in the 1990's. The base of the article is made of analyses of press publications, advertisements that have been presented in media and drafts of relevant legal acts. Although the Upbringing in Sobriety and Counteracting of Alcoholism Act of 1982 prohibited the advertising of alcohol in all types of media, during the 1990's many alcohol manufacturers got around the regulation by promoting non-alcoholic products using logos and brands of alcoholic drinks. Many of those ads targeted new groups of drinkers, first of all teenagers and women and often associated alcohol with sport, recreation and sexual attractiveness. For many years alcohol policy debate in Poland had been dominated by advertising issue and other questions of great importance for public health remained neglected.


  49/49

  Tytuł oryginału: Częstość występowania chorób alergicznych wśród mieszkańców gminy Suchowola : praca doktorska
  Autorzy: Dąbrowska Irena, Siergiejko Zenon (promot.).; Akademia Medyczna [Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych] w Białymstoku
  Źródło: 2002, 114 k. : il., tab., bibliogr. 142 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20584

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: