Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CZYRSKA-FILEMONOWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Mikrostruktura i właściwości mikromechaniczne biomateriałów tytanowych.
Tytuł angielski: Microstructure and micromechanical properties of titanium biomaterials.
Autorzy: Moskalewicz T., Rakowski W., Czyrska-Filemonowicz A.
Źródło: Inż. Biomater. 2002: 5 (23/25) s.33-37, il., bibliogr. 11 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 313,500

Typ dokumentu:
  • praca doświadczalna

    Streszczenie polskie: W pracy przeprowadzono szczegółową charakterystykę mikrostruktury warstw azotowanych wytworzonych w warunkach wyładowania jarzeniowego na stopach typu Ti-1AI-1Mn i Ti-6AI-7Nb. Badania cienkich folii wykonywanych z przekrojów poprzecznych próbek przy użyciu transmisyjnego mikroskopu elektronowego ujawniły nanokrystaliczną strukturę zewnętrznej wastwy azotowanej. Wykorzystując metodę dyfrakcji elektronów wykonano analizę faz występujących w warunkach azotowanych. Pomiary właściwości mikromechanicznych (mikrotwardość, moduł Younga) warstw azotowanych wykazały występowanie wyraźnej korelacji pomiedzy mikrostrukturą warstw, a ich właściwościami mikromechanicznymi. Na podstawie przeprowadzonych prób "scratch-test" stwierdzono, że warstwy azotowane mają dobrą przyczepność do badanych stopów tytanu.

    Streszczenie angielskie: The aim of the present work detailed characterisation of the microstructure of nitrided layers produced under glow discharge conditions on two titanium-alloys: Ti-AI-1Mn and Ti-6AI-7Nb. Transmission electron microscopy investigations of cross-sectional thin foils, showed that the extrernal nitrided sublayer exhibits nanocrystalline structure. Phase identifiucation within the layers, was carried out by electron diffraction. The measurements of micromechanical properties (microhardness, Young modulus) of nitrided layers showed the correlation between the microstructure of surface layers and theirs micromechanical properties. the results of "scratch-tests" experiment showed that nitrided layers exhibits a good adhesion to the surface of titanium alloys investigated.

    stosując format: