Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CZYGIER
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Wpływ stymulatora granulopoezy (G-CSF) na funkcje granulocytów u dzieci w przebiegu neutropenii.
Tytuł angielski: The effect of granulocyte colony simulating factor (G-CSF) on neutrophil functions in children with neutropenia.
Autorzy: Czygier Małgorzata, Dakowicz Łucja, Szmitkowski Maciej, Krawczuk-Rybak Maryna, Mroczko Barbara, Ławicki Sławomir
Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (7) s.565-568, il., bibliogr. 12 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,294

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: G-CSF - stymulator hematopoezy in vitro stymuluje proliferację komórek macierzystych ukierunkowanych i formowanie się kolonii granulocytarnych. Badania na zwierzętach wskazują, że czynnik ten w warunkach in vivo stymuluje także funkcje dojrzałych granulocytów. Podjęto więc próbę oceny wpływu G-CSF na zdolności fagocytarne i metabolizm tlenowy granulocytów u dzieci, którym podawano ten czynnik z powodu neutropenii wywołanej chemioterapią w przebiegu choroby nowotworowej. G-CSF podawano dzieciom podskórnie przez 5 dni w dawce 5-11 ćg/kg/d. Mierzono odsetek granulocytów fagocytujących oraz metabolizm tlenowy w teście NBT. Badania prowadzono w czasie 0 (przed podawaniem G-CSF) oraz 3, 6, 8 i 10 dnia. Na podstawie uzyskanych wyników wykazano, że G-CSF in vivo zwiększa odsetek komórek fagocytujących i pobudza metabolizm tlenowy granulocytów, prawdopodobnie zmniejszając możliwość występowania powikłań infekcyjnych.

  Streszczenie angielskie: G-CSF hematopoietic growth factor, stimulated in vitro the proliferation of granulocyte progenitors and formation of granulocyte colonies. It was found that in vivo in mice G-CSF also stimulates the function of mature granulocytes. The purpose of this investigation was to evaluate in vivo the effect of G-CSF on phagocytosis and NBT test in children with neutropenia after chemiotherapy for cancer. G-CSF (Neupogen) was given intramusculary to children for 5 consecutive days at a dose of 5-11 ćg/kg/d. The percent of phagocytic granulocytes was determined and NBT test performed days on 0, 3, 6, 8 and 10. On the basis of the obtained results we can conclude that in vivo G-CSF increases the number of phagocytic cells and stimulated the metabolism of granulocytes, probably diminishing the risk of infection.


  2/2

  Tytuł oryginału: Wpływ czynnika wzrostowego granulopoezy (G-CSF) na aktywność enzymów granulocytarnych u dzieci w przebiegu neutropenii.
  Tytuł angielski: The effect of G-CSF on granulocyte enzyme activity in children in the cause of neutropenia.
  Autorzy: Czygier Małgorzata, Dakowicz Łucja, Szmitkowski Maciej, Ławicki Sławomir, Krawczuk-Rybak Maryna, Mroczko Barbara
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (9) s.767-771, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: G-CSF - stymualtor granulopoezy jest cytokiną hematopoetyczną szeroko stosowaną w leczeniu wrodzonych i nabytych neutropenii. Jednym z jej zastosowań klinicznych może być stymulacja odnowy układu granulocytarnego po chemioterapii z powodu choroby nowotworowej. Badania in vitro wskazują, że obok stymulacji proliferacji komórek macierzystych ukierunkowanych i formowania się kolonii granulocytarnych, zwiększa ona m.i. zdolność granulocytów do pochłaniania obcych cząstek. Pośrednim dowem tego może być wzrost aktywności enzymów granulocytarnych biorących udział w procesie fagocytozy. Podjęto zatem próbę oceny wpływu G-CSF in vivo na aktywność takich enzymów jak: AP, AcP, MPO i esteraza granulocytarna. Badania te przeprowadzono u dzieci, u których stosowano ten czynnik z powodu neuropenii wywołanej chemioterapią z powodu choroby nowotworowej. G-CSF podawano podskórnie przez 5 dni w dawce od 5 do 11 ćg/kg/d. Aktywność badanych enzymów oceniano w komórkach rozmazów krwi obwodowej, stosując metody cytochemiczne. Badania prowadzono w czasie 0 (przed podaniem G-CSF) oraz 3, 6, 8 i 10 dnia. Wykazano, że G-CSF in vivo zwiększa aktywność wewnątrzkomórkowych enzymów granulocytarnych odpowiedzialnych za bakteriobójcze funkcje granulocytów, co stwarza możliwość stymulacji odporności nieswoistej w przebiegu leczenia granulocytopenii.

  Streszczenie angielskie: G-CSF - hematopoietic growth factor is a cytokine widely used for congenital and acquired neutropenia therapy. One of the clinical applications might be the stimulation of the granulocyte system after chemiotherapy for cancer. In vitro G-CSF stimulates the proliferation of granulocyte precursors and enhances phagocytic functions of granulocytes. Indirect evidence of this might be the increase in the activity of granulocyte enzymes what participate in phagocytosis. An attempt has been made to evaluates the influence of G-CSF on the activity of the following enzymes in vivo: AP, AcP, MPO and estrase. The effect of G-CSF on granulocyte enzymes in the blood of children with neutropenia after chemiotherapy in the course of cancer was tested. G-CSF was given hypodermically during 5 consecutive days at a dose of 5-11 ćg/kg/d. The activities of these enzymes in granulocytes were evaluated by cytochemical methods. It was found that in vivo G-CSF increases the activities of the tested enzymes in granulocytes and we can speculate that G-CSF may stimulate non-specific immunity in the course of treating granulocytopenia.

  stosując format: