Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CZYŻEWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Technika komputerowa w audiologii, foniatrii i logopedii
Autorzy: Czyżewski Andrzej, Kostek Bożena, Skarżyński Henryk
Źródło: - Warszawa, Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT 2002, [8], 441 s. : il., tab., bibliogr. 342 poz., 23 cm.
Seria: Problemy Współczesnej Nauki Teoria i Zastosowania ; Medycyna i Informatyka
Sygnatura GBL: 738,799

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia


  2/3

  Tytuł oryginału: Znieczulenie chorych z myasthenia gravis do zabiegu usunięcia grasicy metodą wideotorakoskopii - doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: Anaesthesia for thoracoscopic thymectomy in myasthenic patients.
  Autorzy: Misiołek Hanna, Kucia Hanna, Karpe Jacek, Stoksik Piotr, Knapik Piotr, Wojcieszek Ewa, Czyżewski Damian, Werszner Magdalena
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (2) s.117-120, tab., bibliogr. 17 poz., sum. - 5 Sympozjum Sekcji Kardioanestezji PTAiIT Szczyrk 22-24.03. 2001
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest analiza trzech rodzajów znieczulenia do zabiegu usunięcia grasicy metodą wideotorakoskopii u pacjentów z myasthenia gravis, z uwzględnieniem wpływu znieczulenia na szybkość powrotu wydolnego samoistnego oddechu i możliwości ekstubacji. W grupie I (n=10) - wykonano znieczulenie dożylnym wlewem propofolu w połączeniu z analgezją zewnątrzoponową bupiwakainą w odcinku piersiowym. W grupie II (n=10) - znieczulono dożylnym wlewem propofolu oraz fentanylem, a w grupie III (n=10) - zastosowano anestezję sewofluranem oraz fentanylem. U wszystkich chorych do zwiotczenia stosowano atrakurium w dawkach zredukowanych. Nie wykazano istotnych różnic pomiędzy badanymi grupami. Przeprowadzona analiza 3 sposobów znieczulenia chorych z myasthenia gravis do zabiegu tymektomii metodą wideotorakos kopii nie wykazała znamiennej przewagi żadnej z metod.

  Streszczenie angielskie: We have assessed three protocols of general anaesthesia for thoracoscopic thymectomy in myasthenia gravis patients with end points of time of return of an adequate spontaneous breathing and extubation time. Thirty adult were randomly divided to receive in group I - continuous propofol supplemented with thoracic epidural analgesia, in group II - continuous propofol supplemented with fentanyl and in group III - sevoflurane and fentanyl. All patients received similar doses of atracurium for intubation. Statistical analysis did not reveal any differences in end points between the groups, although clinical impression was in favour of the first method.


  3/3

  Tytuł oryginału: Nadnamiotowe przerzuty mózgowe.
  Tytuł angielski: Supratentorial brain metastases.
  Autorzy: Liebert Włodzimierz, Jankowski Roman, Czyżewski Piotr, Blok Tomasz
  Źródło: Neuroskop 2002: 1 (4) s.16-21, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,559

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przerzuty do mózgu są częstym powikłaniem u chorych z chorobą nowotworową. Informacje o wynikach leczenia operacyjnego są nieliczne. Dlatego celem doniesienia była ocena wyników leczenia operacyjnego i charakterystyki klinicznej przerzutów do mózgu. Analizą objęto grupę 311 chorych operowanych z powodu nadnamiotowych przerzutów do mózgu w Klinice Neurochirurgii AM w Poznaniu w latach 1985-2001. Stwierdzono wzrost częstości tych guzów w ostatnich latach. Od 1985 do 1994 roku operowano 104 chorych (74 M, średnia wieku 50,6 i 30 K, średnia wieku 48,2), natomiast w latach 1995-2001 207 chorych (130 M, średnia wieku 56,8 i 77 K, średnia wieku 55,3). Najczęściej pierwszym objawem przerzutu do mózgu były bóle głowy u 204/311 (66,5 proc.) i niedowład połowiczy u 174/311 (60 proc.) chorych. Typ przedwczesny przerzutu stwierdzono w 39,5 proc., różnoczasowy w 35,7 proc. i współczasowy w 24,8 proc. przypadków. W 270 (86,8 proc.) przypadkach stwierdzono guz pojedynczy, a u 41 chorych ogniska mnogie. Najczęściej guz był umiejscowiony w płacie ciemieniowym w 155 (49,8 proc.) i czołowym w 101 (32,5 proc.) przypadkach. Tylko w jednym przypadku stwierdzono przerzut do przysadki mózgowej. W 52 proc. przypadków przerzut do mózgu wystąpił w przebiegu raka płuca. U 262 (84,3 proc.) chorych guz usunięto całkowicie, u 41 (31,2 proc.) częściowo, u 5 chorych wykonano tylko biopsje a u 3 chorych założono zastawkę komorowo-przedsionkową. Śmiertelność okołooperacyjna była niska 5,7 proc. W doniesieniu również omówiono na podstawie piśmiennictwa rokowanie w przerzutach do mózgu.

  stosując format: