Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CZUPRYNA
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/14

Tytuł oryginału: Zastosowanie pomocniczych aparatów równoległościowych w klinicznym wykonawstwie stałych i ruchomych uzupełnień protetycznych..
Tytuł angielski: The usage of additional paralleling devices in the clinical manufacture of fixed and removable prosthetic appliances. P. 3.
Autorzy: Gala Andrzej, Czupryna Sylwia, Chołociński Grzegorz
Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (11) s.17-20, il., bibliogr. 27 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,636

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono wybrane przypadki zastosowania paralelometru wewnątrzustnego w leczeniu pacjentów z zastosowaniem stałych i ruchomych uzupełnień protetycznych.

  Streszczenie angielskie: The clinical usage of the intraoral paralleling devices and its application in the clinical treatment of the patients with fixed and removable prosthodontics.


  2/14

  Tytuł oryginału: Zastosowanie pomocniczych aparatów równoległościowych w klinicznym wykonawstwie stałych i ruchomych uzupełnień protetycznych.
  Tytuł angielski: The usage of additional paralelling devices in the clinical manufacture of fixed and removable prosthetic appliances. P. 2.
  Autorzy: Gala Andrzej, Czupryna Sylwia, Chołociński Grzegorz
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (10) s.14-17, il., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule opisano procedurę pobierania wycisków z zastosowaniem koronowych kopuł transferowych stosowaną w wykonastwie stałych uzupełnień protetycznych.

  Streszczenie angielskie: The technique of taking the impressions for the working cast with the usage of the transfer copings system were described. This procedure is applied in the clinical treatment of the patients with fixed prosthodontics.


  3/14

  Tytuł oryginału: Chirurgiczna szkoła Ludwika Rydygiera (1850-1920).
  Tytuł angielski: Surgical school of Ludwik Rydygier.
  Autorzy: Czupryna Antoni, Orzeł-Nowak Anna, Solecki Rafał
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (4) s.361-368, il., bibliogr. 17 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Rydygier
 • Ludwik 1850-1920


  4/14

  Tytuł oryginału: Kształcenie umiejętności ruchowych : podstawy teoretyczne oraz aspekty praktyczne : podręcznik dla studentów fizjoterapii
  Autorzy: Nowotny Janusz, Nowotny-Czupryna Olga, Czupryna Krzysztof, Plinta Ryszard
  Opracowanie edytorskie: Nowotwny Janusz (red.).; Śląska Akademai Medyczna w Katowicach
  Źródło: - Katowice, ŚAM 2002, 206 s. : il., tab., bibliogr. 52 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,912

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa


  5/14

  Tytuł oryginału: Podstawy medycyny opartej na dowodach (EBM).
  Autorzy: Kawalec Paweł, Pilc Andrzej, Czupryna Antoni
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (8) s.19-25, il., bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/14

  Tytuł oryginału: Podstawy medycyny opartej na dowodach (EBM).
  Autorzy: Kawalec Paweł, Pilc Andrzej, Czupryna Antoni
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (8) s.26-30, il., tab.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  7/14

  Tytuł oryginału: Circulating micrometastatic cells in patients with gastric cancer.
  Autorzy: Zembala Marek, Pituch-Noworolska Anna, Baj-Krzyworzeka Monika, Baran Jarosław, Drabik Grażyna, Mieżyński Witold, Popiela Tadeusz, Czupryna Antoni, Szczepanik Antoni, Stachura Jerzy, Urbańczyk Katarzyna
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl.: Conference on molecular epidemiology in preventive medicine - achievements and new challenges s.273-280, il., tab., bibliogr. 25 poz. - Konferencja pt. Molekularna epidemiologia w medycynie prewencyjnej - osiągnięcia i nowe wyzwania Kraków 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/14

  Tytuł oryginału: Znaczenie markerów nowotworowych oraz cytokin w diagnostyce i ocenie stopnia zaawansowania raka trzustki : praca doktorska
  Autorzy: Solecki Rafał, Czupryna Antoni (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, I Katedra Chirurgii Ogólnej i Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej, Katedra Immunologii Klinicznej i Patologii w Krakowie
  Źródło: 2002, 96 k. : il., tab., bibliogr. 193 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20441

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  9/14

  Tytuł oryginału: Projekt Leonardo da Vinci. Poprawa zatrudnienia wśród absolwentów zdrowia publicznego.
  Tytuł angielski: The Leonardo da Vinci Project "Improved employment for public health graduates".
  Autorzy: Czupryna Antoni, Włodarczyk Cezary
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (2) s.147-148
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  10/14

  Tytuł oryginału: Możliwości poprawy wzorców postawy i lokomocji po zastosowaniu gipsów hamujących u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
  Tytuł angielski: The influence of application of inhibitive plasters on the improvement of postural and motor patterns in children with infantile cerebral palsy.
  Autorzy: Czupryna Krzysztof, Matyja Małgorzata, Nowotny Janusz
  Źródło: Fizjoterapia 2002: 10 (3/4) s.19-27, tab., bibliogr. 22 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,222

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ponieważ wyniki rehabilitacji dzieci z m.p.dz. nie we wszystkich przypadkach są w pełni zadowalające, ciągle poszukuje się sposobów poprawy rezultatów ich usprawniania. W związku z tym nieraz sięga się po niekonwencjonalne sposoby terapii. Jednym z takich sposobów jest zastosowanie tzw. gipsów hamujących. Postanowiono określić możliwości poprawy wzorców postawy oraz lokomocji dzieci z m.p.dz. poprzez zastosowanie tzw. krótkich gipsów hamujących jako metody wspomagającej terapię neurorozwojową wg koncepcji Bobath. Przebadano 45 dzieci. Do gipsowania kwalifikowane były te, u których wcześniejsza terapia nie przynosiła spodziewanych rezultatów - zwłaszcza w odniesieniu do poprawy wzorców miednicy i kończyn dolnych. Oceny dokonano na podstawie klinicznych kryteriów funkcjonalnych, a u części dzieci chód oceniano dodatkowo obiektywnym badaniem pedobarograficznym. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że w dobrze dobranych przypadkach wzbogacenie usprawniania dzieci z m.p.dz. o zastosowanie gipsów hamujących może przynieść poprawę jakości wzorców posturalno-lokomocyjnych i w ten sposób osłabiać rozwój patologicznej motoryki.

  Streszczenie angielskie: Since rehabilitation of the children with infantile cerebral palsy does not always bring good results, the therapists search for new, more efficient therapic techniques. Inhibitive plasters are one of them. The researchers attempted to define the possibilities of improving postural and motor paterns in children with infantile cerebral palsy by the use of inhibitive plasters, as a means of supporting neurodevelopmental therapy in accordance to Bobath concept. 45 children were examined. Children, whose previous rehabilitation did not bring expected results, especially in regard to improvement of pelvic and lower limbs motor patterns, were qualifeid for inhibitive plasters usage. The evaluation was made basing on clinical functional criteria and for some patients it was supported with additional pedobarographic examination. The findings showed that in properly selected cases the use of inhibitive plasters, as additional therapy for children with infantile cerebral palsy, may bring about a quality improvement of postural and motor patterns, and in this way inhibit the development of pathological motor activity.


  11/14

  Tytuł oryginału: Leczenie skojarzone nowotworów przewodu pokarmowego.
  Autorzy: Czupryna Antoni, Szczepanik Antoni M.
  Źródło: Med. Prakt. Chir. 2002 (5/6) s.47-52, bibliogr. 42 poz.
  Sygnatura GBL: 313,384

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  12/14

  Tytuł oryginału: Wypadki i urazy dzieci w wieku szkolnym w Polsce.
  Tytuł angielski: Accidents and traumas in school children in Poland.
  Autorzy: Malinowska-Cieślik Marta, Czupryna Antoni
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (4) s.505-510, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wypadki i urazy dzieci w wieku szkolnym są w Polsce poważnym problemem zdrowotnym i społeczno-ekonomicznym. Urazy to główna przyczyna zgonów i hospitalizacji dzieci i młodzieży. Artykuł poświęcono analizie epidemiologicznej zjawiska. Główną przyczyną zgonów dzieci z powodu urazów są wypadki komunikacyjne i utonięcia. Główna przyczyną hospitalizacji są upadki i wypadki komunikacyjne. Wskaźniki umieralności hospitalizacji chłopców są wyższe niż dziewcząt. Najwięcej umiera chłopców ze wsi, najczęsciej hospitalizowani są chłopcy z miasta. Umieralność dzieci jest zróżnicowana terytorialne. W Polsce pd-zach. i pd-wsch. z powodu urazów umiera mniej dzieci. Analizowano zmiany umieralności i hospitalizacji dzieci z powodu urazów w latach dziewięćdziesiątych. Trend umieralności dzieci 5-14-letnich ma tendencję malejącą. Nie dostrzeżono wyraźnych zmian trendu hospitalizacji. Ustalono główne czynniki narażenia dzieci na wypadek lub uraz. Należą do nich: wypadki drogowe (dzieci uczestniczą w nich w charakterze pieszych, pasażerów samochodów i kierujących rowerami), upadki i zderzenia w czasie zajęć sportowych lub zabawy, utonięcia w czasie kąpieli w miejscach niestrzeżonych. Starannej analizie poddano wypadki i urazy dzieci w placówkach oświatowych. Najczęściej do szkolnych wypadków dochodzi w salach gimnastycznych, na boiskach, placach zabaw, w czasie zajęć sportowych, gier i zabaw, a także na korytarzach w czasie przerw lekcyjnych. W latach 1996/1997 - 1999/2000 liczba wypadków ...

  Streszczenie angielskie: Accidents and injuries in school children are a serious health, social and economic problem in Poland. Traumas are the main cause of death and hospitalisation in children and youth. This study is devoted to an epidemiological analysis of the phenomenon. The main causes of children's death due to traumas are falls and road accidents. Mortality and hospitalisation rates are higher in boys than in girls. The boys living in the country show the highest mortality, the boys form cities are hospitalised most often. Big territorial differences as to children's mortality were found. In south-western and south-eastern provinces, less children die as a result of traumas. Changes in trauma-caused mortality and hospitalisation of children in the nineties were analysed. Mortality in 5-14 year old children decreases. No clear changes in hospitalisation were registered. The main risk factors of children's exposure to an accident or trauma were determined; they include road accidents (children participate in them as pedestrians, car passengers and bicycle riders), falls and collisions during sport classes or games, drowning when swimming in unguarded places. Accidents and traumas sustained by children in educational institutions were thoroughly analysed. Most often school accidents happen in gymnasiums, sports fields, playgrounds, during sports classes and games, and in school corridors during breaks. In the years 1996/1997 - 1999/2000, the number of fatal and serious accidents ...


  13/14

  Tytuł oryginału: Artroskopia stawu skroniowo-żuchwowego - zarys postępowania.
  Autorzy: Gala Andrzej, Czupryna Sylwia, Gołda Waldemar
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (8) s.17-19, il., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Staw skroniowo-żuchwowy posiada bardziej złożoną budowę funkcjonalną niż inne stawy ludzkiego organizmu. Jego usytuowanie w pobliżu ważnych struktur anatomicznych czaszki czyni go strukturą trudno dostępną w badaniu klinicznym. Na podstawie piśmiennictwa przedstawiono technikę wykonania artroskopii stawu skroniowego żuchwowego oraz wskazania i przeciwwskazania do wykonania tego zabiegu.


  14/14

  Tytuł oryginału: Zastosowanie pomocniczych aparatów równoległościowych w klinicznym wykonawstwie stałych i ruchomych uzupełnień protetycznych.
  Autorzy: Gala Andrzej, Czupryna Sylwia, Chołociński Grzegorz
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (7) s.15-18, il., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule opisano kilka wybranych pomocniczych instrumentów i ich wykorzystanie podczas kliniczych zabiegów protetycznych w częściowych brakach uzębienia.

  stosując format: