Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CZUBAJ-KOWAL
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Wpływ zwiększonego obciążenia wstępnego na funkcję skurczową lewej komory u niemowląt z wrodzonymi wadami serca - badania echokardiograficzne.
Tytuł angielski: The influence of increased preload on left ventricular systolic function in infants with congenital heart disease - an echocardiographic study.
Autorzy: Kordon Zbigniew, Rudziński Andrzej, Czubaj-Kowal Marta
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.728-731, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena funkcji skurczowej lewej komory u niemowląt z przeciekowymi wadami wrodzonym serca powodującymi jej przeciażenie objętościowe. Materaiał stanowiło 75 kolejnych dzieci (36 M, 39 Ż), w tym 14 (18,7 proc.) noworodków, 24 (32 proc.) niemowląt do 3 miesiąca, 16 (21,3 proc.) - w wieku od 4 do 6 miesiąca i 21 (28 proc.) niemowląt powyżej 6 miesiąca życia, leczonych w okresie od 1.01. do 21.12.2000 roku. Ubytek międzykomorowy (VSD) rozpoznano u 60 (80 proc.), drożny przewód tętniczy (PDA) u 6 (8 proc.), dwuujściową komorę prawą bez utrudnienia napływu do krążenia płucnego u dalszych 7 (9,3 proc.) dzieci i pierwszy typ wspólnego pnia tętniczego (CT) rozpoznano u 2 (2,7 proc.) noworodków. Metody: W oparciu o badania echokardiograficzne (M-Mode, 2-DE) oceniano końcowo-rozkurczowa objętość (LVedv) i masę mieśniową (LVedm) lewej komory serca i wskaźniki jej funkcji skurczowej: frakcję skracania (FS), wrzutową (EF) i rozkurczowo-skurczową zmianę przekroju pola powierzchni (FAC) oraz częstość rytmu serca (HR). Parametry te analizowano zależnie od wieku badanych oraz od wielkości przepływu płucnego (Qp) odzwierciedlającego obciążenie wstępne komory lewej, przepłwyu systemowego (Qs), relacji Qp/Qs i wielkości lewo-prawego przecieku (Qp-Qs), ocenionych w echokardiograficznych badaniach 2-DE i 2-DD i standaryzowanych na jednostkę poweirzchni ciała (BSA). Wyniki badań opracowano statystycznie za pomocą programów Excel i Statistica. Wyniki: Wraz ze wzrostem ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the systolic function of the volume overloaded left ventricle (LV) in infants with congenital heart disease. Material: Seventy five consecutive patients (36 males, 39 females) with following breakdown were examined: 14 (18.7 p.c.) newborns, 24 (32 p.c.) infants under 3 months, 16 (21.3 p.c.) between 4 and 6, and 21 (28 p.c.) infants above 6 months of age. VSD was recognized in 60 (80 p.c.), PDA - 6 (8 p.c.), DORV - 7 (9.3 p.c.), and CT (tpe I) in 2 (2.7 p.c.) fo the patients. Methods: Based on ECHO studies LV end diastolic volume (LVedv), end diastolic muscle mass (LVedm), LV shortening fraction (FS), ejection fraction (EF), LV fractional area changes (FAC), and heart rate (HR) versus pulmnary blood flow (Qp), which reflected the LV preload, systemic blood flow (Qs), Qp/Qs, Qp-Qs (left-to-right shunt) and indexed for body surface area (BSA) and age, were assessed by statistical analysis. Results: With a gradual increase of BSA with age (cc - 0.82, p 0.001), a significant decrease in Qp-Qs (cc - -0.27, p = 0.035) and Qp/Qs (cc = -0.31, p = 0.013) were noted. Qp for the whole group ranged from 3.3 to 21.7 I/min/mý (m = 8.9, x = 9.7, SD = 4.1), significantly increased with the rise of Qp-Qs (cc = 0.9, p 0.0001) and influenced the increment of Qp/Qs (cc = 0.59, p 0.001). Qs for the whole group ranged from 2.1 to 11.7 I/min/mý (m = 4.3, x = 4.6, SD = 1.7) correlationg with the rise of Qs (cc = 0.45, p 0.001), and being lower than ...

  stosując format: