Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CZUBA
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Biologiczne zanieczyszczenia żywności alergizującymi organizmami występującymi w środowisku ludzkim.
Tytuł angielski: Biological pollutions of the food by allergic organisms occurrent in the human environment.
Autorzy: Sadowski Tadeusz, Solarz Krzysztof, Rudy Maria, Król Wojciech, Czuba Zenon, Staniek-Sadowska Joanna
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.877-882, tab., bibliogr. 16 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie stopnia występowania alergogennych organizmów, w szczególności stawonogów (tzw. porażenie), w suchych produktach spożywczych i pomieszczeniach ich przechowywania oraz określenie ich roli jako wskaźników stanu higieniczno-sanitarnego środowiska ludzkiego. Do badań pobrano 258 próbek zmiotków i produktów spożywczych (mąka, kasza, groch, fasola, cukier, makaron i inne). Następnie poddano je badaniom na obecność stawonogów, a losowo pobrane próbki badano mikrobiologicznie, pod kątem obecności bakterii chorobotwórczych i toksycznych pleśni. Stwierdzono porażenie stawonogami w 33 proc. pobranych próbek oraz istotne różnice w porażeniach prób w zależności od roku badawczego. Stwierdzono również dodatnią zależność między porażeniem próby przez stawonogi a występowaniem bakterii.

  Streszczenie angielskie: The aim of the paper was the examination of allergic organisms presence, particularly of arthropods in dry food in rooms of their storage, as a factor of the environment sanitary and hygienic state. We examined 258 samples of swipes and alimentary products (i.e. eggs, flour, cereals, pea, bean, sugar, macaroni, and other) to identify arthropods within. Randomly taken samples were investigated for the presence of pathogenic bacteria and toxic moulds. "Arthropod's stroke" in 33 p.c. of 258 samples was found with significant differences connected with year of investigation. We found positive correlation between arthropod's stroke and bacteria presence.


  2/12

  Tytuł oryginału: DNA ploidy assessment method applied to primary breast carcinoma FNA biopsies.
  Autorzy: Czuba A., Lange D., Chmielik E., Wołoszyńska K., Wojciechowska E., Śnietura M., Liszka J.
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.105-106, il., tab., bibliogr. 5 poz. - Konferencja pt. Cytometria przepływowa i ilościowa, mikroskopia w diagnostyce medycznej Poznań 21-22.05. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The goal of our study was to assess suitability of FNA biopsy material as a source of samples (cell suspension) for DNA ploidy assessment in neoplastic tumors using flow cytometry. DNA ploidy is an established prognostic factor in many types of cancers. Aneuploid breast tumors are characterized by increased aggressiveness which manifests itself through rapid local progression and metastatic spread. Investigated specimens were breast cancer FNA biopsy cell susupensions. Measurements were performed using flow cytometry. Material studied comprised 143 cases analyzed in 1999-2000. We found in this group 101 carinoma cases with aneuploid typ and 42 cases of primary breast carcinoma with diploid type of cell cycle. Immunocytochemical assessment of estrogen receptor and progesterone receptor status was performed in group of 105 cases DNA ploidy was compared to receptor status of the invetigated cells. DNA aneuploidy correlated wtih weak or no reaction for the presence of estrogen and progesterone receptors. Our study demonstrates the suitability of DNA ploidy assessment method applied to cytological material from FNA biopsies.


  3/12

  Tytuł oryginału: Synthesis and tumoricidal activity evaluation of new morin and quercetin sulfonic derivatives.
  Autorzy: Król Wojciech, Dworniczak Szymon, Pietsz Grażyna, Czuba Zenon P., Kunicka Mariola, Kopacz Maria, Nowak Dorota
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (1) s.77-79, il., tab., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • szczury
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Flavonoids are a group of naturally occuring compounds with interesting medical properties, such as antiinflammatory, antiallergic, antibacterial and antitumor activities. In our experiments we were trying to examine the tumoricidal activity of newely synthesized derivatives of two flavonoids: 3,5,7,2',4' - pentahydroxyflavone (morin) and 3,5,7,3',4' - pentahydroxyflavone (quercetin). The derivatives were: natrium salt of morin-5'-sulfonic acid (NaMSA), natrium salt of quercetin-5'-sulfonic acid (NaQSA), complex of Mg2+ with quercetin-5'-sulfonic acid (QSA), complex of iron (II) with QSA. The antitumor activity of these agents was tested in vitro on two cell lines: L1210 - murine lymphocytic leukaemia and P-815 - murine mastocytoma. Our experiments showed that sulfonic derivatives of these two flavonoids were less potent than the original agents in their cytostatic and cytotoxic activities. However, their solubility in water was grweater than that of the original agents and higher cilture medium concentration of these derivatives was obtained. The results indicate that the ability of flavonoids to act tumoricidally is reciprocally correlated with their lipophilicity.


  4/12

  Tytuł oryginału: Przydatność szyn z tworzyw termoplastycznych w leczeniu chorób przyzębia.
  Tytuł angielski: The usefulness of thermoplastic splints in treatment of periodontal diseases.
  Autorzy: Sadlak-Nowicka Jadwiga, Kempa Halina, Tyrzyk Sebastian, Czubak Konrad
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (4) s.216-221, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zdobycie własnych doświadczeń dotyczących przydatności szyn z tworzyw termoplastycznych w toku leczenia periodontologicznego. Badaniem objęto 35 pacjentów w wieku od 22 do 56 lat, w tym 29 kobiet i 6 mężczyzn, u których rozpoznano: AP (19), RPP (1 osoba), gingivitis catarrhalis chronica - chronica exacerbata (10 osób), gingivitis hyperplastica postmedicamentos (4 osoby) oraz gingivitis hyperplastica postmedicamentosa et periodontitis (1 osoba). Wszystkich pacjentów poddano rutynowej terapii, uzupełniając ją o zastosowanie szyn z tworzyw termoplastycznych (Ercolen i Ercodur) w poszczególnych fazach leczenia periodontologicznego. Szyny przygotowywano na modelach techniką formowania wgłębnego za pomocą urządzanie Ercoform RVE. Służyły one do aplikacji leków w fazie podstawowej i stabilizującej lub w celu ochrony tkanek po zabiegach chirurgicznych. Wstępne obserwacje wskazują, iż szyny z tworzyw termoplastycznych stanowić mogą cenne uzupełnienie leczenia periodontologicznego poprzez: skuteczniejszą aplikację leków, ochronę pozabiegową tkanek i korzystne warunki gojenia.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to gain our own experience concerning the usefulness of thermoplastic splints in the course of periodontal treatment. The study covered 35 patients aged 22-56, including 29 women and 6 men. Their diagnoses were as follows: AP (19 persons). RPP (1), chronic gingivitis (10), medication-induced gingival overgrowth (4) and medicatio-induced gingival overgrowth with periodontitis (1). All the patients underwent routine therapy supplemented by the use thermoplastic splints (Ercolen and Ercodur) at specific phases of periodontal treatment. The splints were prepared on models sing a deep-seated forming technique with an Ercoform RVE apparatus. The splints were used to administer medicatios at the basic and stabilizing treatment stages or to protect the tissues following surgical procedures. Preliminary observations indicate that thermoplastic splints can be a valuable supplement to periodontal treatment due to better administration of medication, post-surgical protection and favourable conditions for healing.


  5/12

  Tytuł oryginału: Keratoplastyka drążaca w stożku rogówki w 1990 i 1999 roku.
  Tytuł angielski: Penetrating keratoplasty in keratoconus in 1990 and 1999 year.
  Autorzy: Szaflik Jerzy, Iwaszkiewicz Ewa, Czubak Marek
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (2) s.104-106, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The purpose of this study was to compare grafts performed because of keratoconus in our clinic in years 1990 - 1999. These years were chosen for analysis because in this time some methods of grafting were changed, particularly: material for transplantation, grafts size, method of trephination and graft suturing, also management after operation. The study included 51 patients (17 females, 34 males) with keratoconus, aged 16 to 46 (mean age 31,3), which have had penetrating keratoplasty done in years 1990-1999. The amount of surgery, sex of patients, preoperative preparation, kind of graft material, technique of operation, methods of graft suturing, postoperating procedure, the time of patients hospitalization, time of suture removing, postoperating visual acuity and complication were compared.


  6/12

  Tytuł oryginału: Ocena wartości diagnostycznej wybranych parametrów elektrokardiograficznego testu wysiłkowego i echokardiograficznej próby z dobutaminą w zależności od stopnia zaawansowania zmian w naczyniach wieńcowych : praca doktorska
  Autorzy: Czuba-Gręda Grażyna, Krzemińska-Pakuła Maria (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Medycyny Wewnętrznej, Klinika Kardiologii w Łodzi
  Źródło: 2002, 82 k. : il., tab., bibliogr. 95 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20059

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  7/12

  Tytuł oryginału: Alergia na perfumy.
  Tytuł angielski: Perfume allergy.
  Autorzy: Rudzki Edward, Parapura Krystyna, Czubalska Magdalena
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 (4) s.165-169, bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Perfumy (substancje zapachowe) należą do najczęstszych alergenów kontaktowych. Prawie wszystkie kosmetyki (z wyjątkiem hipoalergicznych) zawierają te substancje. Uczulają głównie na perfumy, wody kolońskie, dezodoranty, wody po goleniu, ale także szampony, cienie do oczu i kremy, a nawet kosmetyki dziecięce. Substancje zapachowe są obecne także w mydłach, detergentach i innych przedmiotach codziennego użytku. W wielu krajach (także w Polsce) obserwuje się wzrost alergii kontaktowej na perfumy, co jest prawdopodobnie wynikiem coraz większego zużycia kosmetyków. W perfumach uczula ponad 300 składowych, wśród których główną rolę odgrywają proste związki chemiczne powodujące wyprysk kontaktowy. Ma on różne umiejscowienie: dotyczy głównie twarzy (częściej u kobiet) lub rąk (częściej u mężczyzn), ale nieraz także szyi, uszu, okolic pachowych i okolicy odbytu. Wyprysk wywołany przez kosmetyki jest częstszy u kobiet niż u mężczyzn. Ogromnie rzadka jest alergia pokarmowa na substancje zapachowe. W pracy omówiono częstość i obraz kliniczny uczuleń na perfumy i olejki oraz metody ich diagnostyki.

  Streszczenie angielskie: Perfumes (fragrances) belong the most frequent contact allergens. Practically all cosmetics, other than those which are claimed to be hypoallergic, contain small amount of fragrances. Sensitizing fragrances are used in many types of cosmetics: perfumes products, colognes, doedorants, after shave lotions, shampoos, eye shadows, creams and even children's cosmetics. Perfumers are also present in soaps, detergents and household produccts. In many countries (also in Poland) imcrease of contact sensitivity to fragrances is noted. This rising trend might be the consequence use of cosmetic in population. In perfumes more than 300 constituents, mostly simple chemical substances provokes cosmetic dermatitis. Pattern of dermatitis from peerfumes is different in individual patients. Sometimes skin changes are confirned to face (more frequently in women) or hands (more frequently in men), but in many patients also neck, axilla or anogenital area are involved. Cosmetics dermatitis is observed more often in women than in men. The article reviews the prevalence, clinics and diagnostics of perfume allergy.


  8/12

  Tytuł oryginału: Sulfurtransferases activity and sulfane sulfur level in cells of the immune system. Preliminary report.
  Autorzy: Wróbel Maria, Grabowska Agnieszka, Włodek Lidia, Czubak Jerzy, Marcinkiewicz Janusz
  Źródło: Centr. Eur. J. Immunol. 2002: 27 (1) s.35-40, il., tab., bibliogr. 48 poz.
  Sygnatura GBL: 313,243

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The activity of rhodanese, cystathionase and 3-mercaptopyruvate sulfurtransferase (MPST), participating in L-cysteine desulfuration, and the level of sulfane sulfur, a product of the process, were determined in murine peritoneal macrophages, bone marrow derived dendritic cells, lymph node lymphocytes, and in macrophage type cell line - J774. Among all the investigated cells, the highest value of MPST activity was detected in the lymphocytes, what - together with the estimated high level of sulfane sulfur-containing compounds - may correlate with the high rate of DNA synthesis and proliferation, characteristic of these cells. Dendritic cells, in turn, showed the highest cystathionase activity and a relatively high MPST and rhodanese activity, but surprisingly, sulfane sulfur was not detected. It would be interesting to explain whether these antigen presenting dendritic cells release sulfane sulfur-containing compounds to stimulate lymphocyte proliferation. In peritoneal macrophages, a relatively high activity of MPST and rhodanese and a high level of sulfane sulfur compounds may provide the pretection against reactive oxygen species produced after their activation. It was also observed that mouse macrophage cell line presented a significantly lower activity of MPST and rhodanese and a lower level of sulfane sulfur in comparison to mouse peritoneal macrophages.


  9/12

  Tytuł oryginału: Badania nad diagnostyką i leczeniem chorych z dysfunkcją narządu żucia z wykorzystaniem artykulatora nastawnego - Condylatora.
  Tytuł angielski: A study of diagnosis and treating patients with oromandibular functional disorders using adjustable articulator - Condylator.
  Autorzy: Czubak Konrad, Kaska-Czubak Olga, Krajewska Monika, Wojtaszek-Słomińska Anna, Sadlak-Nowicka Jadwiga
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (6) s.324-330, il., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają pierwsze doświadczenia ze współpracy pomiędzy Zakładami Parodontologii i Ortodoncji AM w Gdańsku oraz Zakładerm Neurologii i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia Instytutu Stomatologii w Łodzi, w doskonaleniu metod diagnozowania i leczenia szczególnie trudnych przypadków dysfunkcji narządu żucia przy użyciu artykulatora nastawnego - Condylatora. Badaniami objęto 10 osób, w tym 6 osób z rozpoznaniem zespołu bólowego dysfunkcji narządu żucia, 3 osoby z przemieszczeniem krążka bez zablokowania i jedna osoba z przemieszczeniem krążka z zablokowaniem. W pracy omówiomo szczegółowo i zilustrowano diagnostykę i przebieg terapii u pacjentki z zespołem bólowym dysfunkcji narządu żucia.

  Streszczenie angielskie: Authors present their first experiences in diagnosis and treatment of very difficult cases of oromandibular disorders, using adjustable articulator - Condylator. It was a co-operation between Departments of Periodontology and Orthodontics Medical University of Gdańsk and Department of Neurology and Oromandibular Disorders of the Institute of Dentistry Medical University of Lodz. A group of 10 patients were examined, in 6 cases the temporomandibular joint pain dysfunction syndrome was found, in 3 cases the approximal disc displacement with reduction was diagnosed and one patient was suffering from the disc displacement without reduction. The diagnosis and therapy of a patient with temporomandibular joint pain disfunction syndrome was described and illustrated.


  10/12

  Tytuł oryginału: Zastosowanie ilościowej polimerazowej reakcji łańcuchowej w wykrywaniu genomu ludzkiego wirusa Cytomegalii w diagnostyce prenatalnej : praca doktorska
  Autorzy: Czuba Bartosz, Kamiński Kazimierz (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Perinatologii i Ginekologii w Zabrzu
  Źródło: 2002, [3], 78 k. : il., tab. bibliogr. 151 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20787

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  11/12

  Tytuł oryginału: Wpływ zwiększonego obciążenia wstępnego na funkcję skurczową lewej komory u niemowląt z wrodzonymi wadami serca - badania echokardiograficzne.
  Tytuł angielski: The influence of increased preload on left ventricular systolic function in infants with congenital heart disease - an echocardiographic study.
  Autorzy: Kordon Zbigniew, Rudziński Andrzej, Czubaj-Kowal Marta
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.728-731, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena funkcji skurczowej lewej komory u niemowląt z przeciekowymi wadami wrodzonym serca powodującymi jej przeciażenie objętościowe. Materaiał stanowiło 75 kolejnych dzieci (36 M, 39 Ż), w tym 14 (18,7 proc.) noworodków, 24 (32 proc.) niemowląt do 3 miesiąca, 16 (21,3 proc.) - w wieku od 4 do 6 miesiąca i 21 (28 proc.) niemowląt powyżej 6 miesiąca życia, leczonych w okresie od 1.01. do 21.12.2000 roku. Ubytek międzykomorowy (VSD) rozpoznano u 60 (80 proc.), drożny przewód tętniczy (PDA) u 6 (8 proc.), dwuujściową komorę prawą bez utrudnienia napływu do krążenia płucnego u dalszych 7 (9,3 proc.) dzieci i pierwszy typ wspólnego pnia tętniczego (CT) rozpoznano u 2 (2,7 proc.) noworodków. Metody: W oparciu o badania echokardiograficzne (M-Mode, 2-DE) oceniano końcowo-rozkurczowa objętość (LVedv) i masę mieśniową (LVedm) lewej komory serca i wskaźniki jej funkcji skurczowej: frakcję skracania (FS), wrzutową (EF) i rozkurczowo-skurczową zmianę przekroju pola powierzchni (FAC) oraz częstość rytmu serca (HR). Parametry te analizowano zależnie od wieku badanych oraz od wielkości przepływu płucnego (Qp) odzwierciedlającego obciążenie wstępne komory lewej, przepłwyu systemowego (Qs), relacji Qp/Qs i wielkości lewo-prawego przecieku (Qp-Qs), ocenionych w echokardiograficznych badaniach 2-DE i 2-DD i standaryzowanych na jednostkę poweirzchni ciała (BSA). Wyniki badań opracowano statystycznie za pomocą programów Excel i Statistica. Wyniki: Wraz ze wzrostem ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the systolic function of the volume overloaded left ventricle (LV) in infants with congenital heart disease. Material: Seventy five consecutive patients (36 males, 39 females) with following breakdown were examined: 14 (18.7 p.c.) newborns, 24 (32 p.c.) infants under 3 months, 16 (21.3 p.c.) between 4 and 6, and 21 (28 p.c.) infants above 6 months of age. VSD was recognized in 60 (80 p.c.), PDA - 6 (8 p.c.), DORV - 7 (9.3 p.c.), and CT (tpe I) in 2 (2.7 p.c.) fo the patients. Methods: Based on ECHO studies LV end diastolic volume (LVedv), end diastolic muscle mass (LVedm), LV shortening fraction (FS), ejection fraction (EF), LV fractional area changes (FAC), and heart rate (HR) versus pulmnary blood flow (Qp), which reflected the LV preload, systemic blood flow (Qs), Qp/Qs, Qp-Qs (left-to-right shunt) and indexed for body surface area (BSA) and age, were assessed by statistical analysis. Results: With a gradual increase of BSA with age (cc - 0.82, p 0.001), a significant decrease in Qp-Qs (cc - -0.27, p = 0.035) and Qp/Qs (cc = -0.31, p = 0.013) were noted. Qp for the whole group ranged from 3.3 to 21.7 I/min/mý (m = 8.9, x = 9.7, SD = 4.1), significantly increased with the rise of Qp-Qs (cc = 0.9, p 0.0001) and influenced the increment of Qp/Qs (cc = 0.59, p 0.001). Qs for the whole group ranged from 2.1 to 11.7 I/min/mý (m = 4.3, x = 4.6, SD = 1.7) correlationg with the rise of Qs (cc = 0.45, p 0.001), and being lower than ...


  12/12

  Tytuł oryginału: Białka matrycy szkliwa w leczeniu śródkostnych ubytków przyzębia - ocena kliniczna i radiologiczna po upływie 6, 12 i 24 miesięcy.
  Tytuł angielski: Enamel matrix proteins in the treatment of periodontal intrabony defects - clinical and radiological assessment after 6, 12 and 24 months.
  Autorzy: Kempa Halina, Sadlak-Nowicka Jadwiga, Jurczyński Witold, Czubak Konrad
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (1) s.95-101, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Ceelm pracy była kliniczna i radiologiczna ocena leczenia chirurgicznego ubytków kostnych z zastsowaniem białek matrycy szkliwa (Emdogain**R) po upływie 6, 12 i 24 miesięcy. Materiał i metody. Badaniami objęto 16 pacjentów w wieku 26-61 lat, u których stwierdzono uogólnione agresywne zapalenie przyzębia (GAP) - 3 osoby i przewlekłe zapalenie przyzębia (CP) - 13 osób. Do zabiegu wszczepienia preparatu Emdogain zakwalifikowano 40 kieszonek kostnych; w 36 przypadkach były to ubytki kostne 2 - ścienne, w 4 przypadkach 3-ścienne. Przed zabiegiem u wszystkich pacjentów przeprowadzono podstawowe leczenie periodontologiczne. Oceniano głębokość kieszonek dziąsłowych, poziom przyczepu łącznotkankowego, recesje dziąsła oraz przeprowadzano pomiary ubytków kostnych w obrazie RTG. Zabiegi wykonywano zmodyfikowaną metodą płatową Widmana. Nie stosowano osłony antybiotykowej. Kliniczne badania kontrolne przeprowadzono po 6, 12 i 24 m-cach, a radiologiczne po 12 i 24 m-cach. Wyniki. Przebieg leczenia był prawidłowy. Uzyskano zmniejszenie ruchomości zębów, spłycenie głębokości kieszonek patologicznych, przerost przyczepu łącznotkankowego oraz budowę kości. Mniej korzystny był pozabiegowy wzrost średniego wymiaru recesji dziąseł. Wnioski. Po leczeniu ubytków kostnych z zastosowaniem preparatu Emdogain, uzyskano dobre wyniki leczenia. Były zbliżone do przedstawianych przez innych autorów. Wydaje się, że u pacjentów ogólnie zdrowych nie jest konieczne rutynowe stosowanie osłony ...

  Streszczenie angielskie: Objectives. The aim of the paper was to preasent some clinical and radiological assessment of surgical treatment of intrabony defects using enamel matrix proteins (Emdogain**R)in the postoperative period at 6th, 12th, and 24 month. Material and methods. The study embraced 16 patients aged 26-61 years and diansoed as geenralized aggressive periodontitis (GAP) - three subjects, and with chronic periodontitis (CP) - 13 subjects. 40 cases of intrabony defects that included 36 cases of two-wall defects and 4 cases of three-wall defects were selected to flap procedure with the Emdogain (EMD). Prior to the procedure, all the patients received initial phase of periodontium treatment. Clinical assessment before surgical treatment was based on the measurements of periodontal pockets depth, attachment level, recession depth, and the measurements of intrabony defect on X-ray. Surgical treatment based on modified flap by Widman. Antibiotic protection was not applied. Follow-up clinical examinations were done after 6, 12, 24 months and radiological examinations after 12, 24 month. Results. The healing process was normal and uneventful. Results dexreased tooth mobility, reduced pockets depth, improved connective tissue attachment and alveolar bone level achieved. Less favourable postoperative effect was sloght gingival recession. Conclusions. Treatment of intrabony defects with the enamel matrix proteins yielded positive therapeutic results. The results obtained were similar to teh ...

  stosując format: