Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CZOPNIK
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Współczesne sposoby diagnostyki i leczenia kamicy żółciowej w świetle ich historycznego rozwoju i uzyskiwanych wyników.
Tytuł angielski: Actual methods of diagnosis and treatment of cholelithiasis in light of its historical development and obtained results.
Autorzy: Dawiskiba Janusz, Czopnik Piotr, Bednarz Wiktor, Rychlewski Dariusz
Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (2) s.153-160, bibliogr. 51 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,180

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przegląd metod diagnostycznych i leczniczych dotyczących kamicy żółciowej z uwzględnieniem ich historycznego rozwoju i aktualnie przyjętych standardów.

  Streszczenie angielskie: The authors present the review of diagnostic and therapeutic methods useful in diagnosis and treatment of cholelithiasis in light of historical development and actually recommended standards.


  2/3

  Tytuł oryginału: Ocena czynników operacyjnego ryzyka u pacjentów z pierwotną kamicą żółciową.
  Tytuł angielski: Estimation of surgical risk factors in patients with primary gallstone disease.
  Autorzy: Czopnik Piotr, Dawiskiba Janusz
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (3) s.203-209, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Kamica żółciowa należy do najczęstszych schorzeń wymagających leczenia operacyjnego. Leczenie operacyjne niepowikłanej kamicy żółciowej jest obciążone niewielkimi odsetkami powikłań i zgonów. Zwiększoną częstość pooperacyjnych powikłań i zgonów obserwuje się w wybranych grupach chorych, zwłaszcza w wieku podeszłym, z ozpż, współistniejącą żółtaczką mechaniczną, kamicą przewodową oraz wymagających rewizji dróg żółciowych. Cel pracy: Zaawansowany wiek chorych, współistnienie żółtaczki mechanicznej, kamicy przewodowej oraz konieczność rewizji dróg żółciowych są uważane za istotne czynniki ryzyka operacyjnego u chorych operowanych z powodu pierwotnej kamicy żółciowej. Celem pracy była ocena ryzyka rozwoju pooperacyjnych powikłań i zgonów u chorych operowanych z powodu kamicy żółciowej, u których występowały wyżej wymienione czynniki operacyjnego ryzyka. Materiał i metody: Badaniem retrospektywnym objęto 2619 kolejnych chorych operowanych sposobem klasycznym w latach 1980-1990 z powodu pierwotnej kamicy żółciowej. Wśród czynników operacyjnego ryzyka oceniano: zaawansowany wiek chorych ( 60 r.ż.), współistnienie ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego (ospż), żółtaczki mechanicznej, kamicy przewodowej oraz konieczność rewizji dróg żółciowych. Wyniki: Odsetek pooperacyjnych powikłań był znamiennie wyższy u chorych starszych (21,9 proc. vs. 9,0 proc.), zwłaszcza przy współistnieniu ozpż (32,9 proc.). U chorych operowanych w trybie pilnym z powodu ozpż częstość ...

  Streszczenie angielskie: Background: Primary gallstone disease is one of the most common diseases requiring surgical treatment. Surgical treatment of uncomplicated gallstone disease is connected with relatively low risk of postoperative complications and deaths. In selected groups of patients, especially in older age, with concomitant acute cholecystitis, obstructive jaundice, choledocholithiasis and requiring common bile duct exploration, significantly higher rate of postoperative complications and deaths is observed. Objectives: Older age of patients, acute cholecystitis, concomitant obstructive jaundice, choledocholithiasis and common bile duct exploration are considered as surgical risk factors in patients operated for primary gallstone diseas. The aim of the study was to estimate the risk of development of postoperative complications and deaths in patients presenting surgical risk factors mentioned above. Material and methods: We analysed 2619 patients who underwent open cholecystectomy for gallstone disease in the years 1980-1999. Estimated risk factors were: older age (over 60 yeras), acute cholecystitis, concomitant obstructive jaundice, choledocholithiasis and simultaneously performed CDB exploration. Results: Rate of postoperative complications was significantly higher in older patients (21,9 p.c. vs. 9.0 p.c.), especially those with acute cholecystitis (32.9 p.c.). Patients operated for acute cholecystitis had higher rate of postoperative complications and deaths than the ones ...


  3/3

  Tytuł oryginału: Ocena czynników operacyjnego ryzyka u pacjentów z pierwotną kamicą żółciową : praca doktorska
  Autorzy: Czopnik Piotr, Dawiskiba Janusz (promot.).; Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej we Wrocławiu
  Źródło: 2002, [1], 73 k. : tab., bibliogr. 168 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19562

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: