Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CZOP
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: A multicentre randomized/controlled trial of a conventional versus modestly accelerated radiotherapy in the laryngeal cancer: influence of a 1 week shortening overall time.
Autorzy: Hliniak A., Gwiazdowska B., Szutkowski Z., Kraszewska E., Kukolowicz P., Jarząbski A., Sochacka B., Mazurkiewicz M., Paprota K., Oliskiewicz W., Zadrożna O., Milecki P., Kubiak M., Czopkiewicz L., Jagas M., Góźdź S., Wieczorek A., Woytowicz A., Cisowska B., Magdziarz H., Nowakowski S., Kośniewski W., Laskosz I., Serafin A., Gradoń E.
Źródło: Radiother. Oncol. 2002: 62 (1) s.1-10, il., tab., bibliogr. 13 poz.
Sygnatura GBL: 312,846

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Background and purpose: To compare in a phase III study the loco-regional control, disease-free survival and overall survival induced by an accelerated regimen (AF) as compared with conventional regimen (CF) and to analyze the early and late post-radiation morbidity in both arms. Materials and methods: Patietns with ó 75, WHO 0-1, suitable for a radical course of radiotherapy T1-T3, NO, MO, stage of glottic and supraglottic laryngeal cancer were randomized to either CF: 66Gy given in 33 fractions over 45 days or AF: 66Gy given in 33 fractions over 38 days (2 fractions every Thrusday). A total of 395 patients were included from 05.1995 to 12.1998. Results. Early toxicity: At the end of radiotherapy patietns treated with AF complained for more severe reactions than patients treated with CF. In 8 weeks after treatment completion patients treated with AF complained only for more severe pain on swallowing (P = 0.027). In 4 months after treatment completion all types of toxicity except for skin teleangiectasia (P = 0.001) were similar in the two groups. Locoregional control: comparison between CF and AF showed no difference in terms of loco-regional control (P = 0.37). Conclusions: The improvement in AF in terms of loco-regional control is estimated to be 3-5 p.c. in comparison with conventional regimen and is not significant. The intensity of reactions after 4 months was similar in both arms, what suggests the possibility of further shortening of the overall time by few days or enhancing the total dose within the limits of acceptable morbidity.


  2/8

  Tytuł oryginału: Ocena wyników operacyjnego leczenia wrodzonej stopy końsko-szpotawej metodą Sotirowa.
  Tytuł angielski: Results of surgical treatment of congenital clubfeet with the Sotirow method.
  Autorzy: Sionek Andrzej, Sotirow Bogolub, Czop Andrzej, Wichłacz Wojciech, Przybysz Waldemar
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (1) s.5-9, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • pediatria
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono odległe wyniki operacyjnego leczenia wrodzonej stopy końsko-szpotawej metodą Sotirowa. Zbadano 65 stóp u 42 dzieci (34 chłopców i 8 dziewcząt) operowanych w wieku od 5. miesiąca życia do 18. miesiąca życia. Okres obserwacji wynosił średnio 7 lat (od 5 do 20 lat). Wyniki zostały ocenione klinicznie według skali Magone, a radiologicznie według zmodyfikowanych kryteriów Komitetu Naukowego XXI Zjazdu PTOiTr. Klinicznie bardzo dobry i dobry wynik uzyskano w 47 stopach (72 proc.), radiologicznie w 32 stopach (49 proc.), dostateczny klinicznie w 8 stopach (12 proc.), a radiologicznie dostateczny w 22 stopach (34 proc.). Zły wynik uzyskano w obu ocenach w 11 stopach (17 proc.). W przedstawionym materiale nie obserwowano zaburzeń krążenia i powikłań związanych z opóźnionym gojeniem się ran. Technika ta umożliwia skuteczne odtworzenie prawidłowych warunków anatomicznych w obrębie operowanej stopy.

  Streszczenie angielskie: Clinical and radiological results of surgical treatment of congenital clubfeet by an antero-lateral approach first introduced by Sotirow in 1976 are presented. The aim of this paper was to assess long-term results of this preocedure on children (aged 5 - 15 months at the time of surgery). A series of 65 feet in 42 cases diagnosed with congenital talipes equinovarus was evaluated. Forty-two cases were treated conservatively with casts - changed on a weekly basis for 2 - 3 months and then every 2 weeks. Magone's score criteria were used to assess the method. Average follow-up was 7 years. Clinically 72 p.c. of the results were rated as excellent or good. We found the biggest problem during the Sotirow procedure was placiang the trochlea of the talus bone into his anatomical into its' anatomical position in the talo-crural joint. The method introduced by Sotirow seems to be highly effective and work applying. It enables a real elimination of soft-tissue contractures, which retains the deformity of the foot through an antero-lateral approach.


  3/8

  Tytuł oryginału: Współczesne sposoby diagnostyki i leczenia kamicy żółciowej w świetle ich historycznego rozwoju i uzyskiwanych wyników.
  Tytuł angielski: Actual methods of diagnosis and treatment of cholelithiasis in light of its historical development and obtained results.
  Autorzy: Dawiskiba Janusz, Czopnik Piotr, Bednarz Wiktor, Rychlewski Dariusz
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (2) s.153-160, bibliogr. 51 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przegląd metod diagnostycznych i leczniczych dotyczących kamicy żółciowej z uwzględnieniem ich historycznego rozwoju i aktualnie przyjętych standardów.

  Streszczenie angielskie: The authors present the review of diagnostic and therapeutic methods useful in diagnosis and treatment of cholelithiasis in light of historical development and actually recommended standards.


  4/8

  Tytuł oryginału: The relationship between gastric cancer cells circulating in the blood and microsatellite instability positive gastric carcinomas.
  Autorzy: Czopek J., Bialas M., Rudzki Z., Zazula M., Pituch-Noworolska A., Zembala M., Popiela T., Kulig J., Kołodziejczyk P., Stachura J.
  Źródło: Aliment. Pharmacol. Ther. 2002: 16 suppl. 2 s.128-136, il., tab., bibliogr. 31 poz. - 9 Międzynarodowe Sympozjum nt. gastroenterologii Shimoda 26-27.04. 2001
  Sygnatura GBL: 306,346

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Bacground: Cancers characterized by microsatellite instability may be biologically different from their counterparts with stable microsatellite sequences. Circulating cancers cell present in blood prior to surgery may constitute an adverse prognostic finding. Aim: To correlate these two phenomena with morphological features and survival in advanced gastric cancer. Methods: We examined 76 cases of resected sporadic, advanced gastric cancer by means of routine morphology and a panel of microsatellite markers. Sixty-six cases were screened for presence of cancer cells circulating in blood prior to the surgery using combined morphological and immunocytochemical approach. Results: Twenry-one (27.6 p.c.) cases demonstrated microsatellite instability in at least one locus. Among them 11 (14.5 p.c. showed microsatellite instability in more than 30 p.c. (4/12) examined loci, and they were therefore designated as replication error positive (RER+). Circulating cancer cells were detected in 2/19 microsatellite instability and in 11/47 remaining cases (difference not significant). The survival of the microsatellite instability cases was significantly better. The presence of circulating cancer cells did not correlate with survival. Conclusion: It is possible that the microsatellite instability status, but not circulating cancer cells, constitutes a prognostic predictive factor in advanced gastric carcinoma. Confirmation of this hypothesis requires continuation of patient follow-up.


  5/8

  Tytuł oryginału: Ocena czynników operacyjnego ryzyka u pacjentów z pierwotną kamicą żółciową.
  Tytuł angielski: Estimation of surgical risk factors in patients with primary gallstone disease.
  Autorzy: Czopnik Piotr, Dawiskiba Janusz
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (3) s.203-209, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Kamica żółciowa należy do najczęstszych schorzeń wymagających leczenia operacyjnego. Leczenie operacyjne niepowikłanej kamicy żółciowej jest obciążone niewielkimi odsetkami powikłań i zgonów. Zwiększoną częstość pooperacyjnych powikłań i zgonów obserwuje się w wybranych grupach chorych, zwłaszcza w wieku podeszłym, z ozpż, współistniejącą żółtaczką mechaniczną, kamicą przewodową oraz wymagających rewizji dróg żółciowych. Cel pracy: Zaawansowany wiek chorych, współistnienie żółtaczki mechanicznej, kamicy przewodowej oraz konieczność rewizji dróg żółciowych są uważane za istotne czynniki ryzyka operacyjnego u chorych operowanych z powodu pierwotnej kamicy żółciowej. Celem pracy była ocena ryzyka rozwoju pooperacyjnych powikłań i zgonów u chorych operowanych z powodu kamicy żółciowej, u których występowały wyżej wymienione czynniki operacyjnego ryzyka. Materiał i metody: Badaniem retrospektywnym objęto 2619 kolejnych chorych operowanych sposobem klasycznym w latach 1980-1990 z powodu pierwotnej kamicy żółciowej. Wśród czynników operacyjnego ryzyka oceniano: zaawansowany wiek chorych ( 60 r.ż.), współistnienie ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego (ospż), żółtaczki mechanicznej, kamicy przewodowej oraz konieczność rewizji dróg żółciowych. Wyniki: Odsetek pooperacyjnych powikłań był znamiennie wyższy u chorych starszych (21,9 proc. vs. 9,0 proc.), zwłaszcza przy współistnieniu ozpż (32,9 proc.). U chorych operowanych w trybie pilnym z powodu ozpż częstość ...

  Streszczenie angielskie: Background: Primary gallstone disease is one of the most common diseases requiring surgical treatment. Surgical treatment of uncomplicated gallstone disease is connected with relatively low risk of postoperative complications and deaths. In selected groups of patients, especially in older age, with concomitant acute cholecystitis, obstructive jaundice, choledocholithiasis and requiring common bile duct exploration, significantly higher rate of postoperative complications and deaths is observed. Objectives: Older age of patients, acute cholecystitis, concomitant obstructive jaundice, choledocholithiasis and common bile duct exploration are considered as surgical risk factors in patients operated for primary gallstone diseas. The aim of the study was to estimate the risk of development of postoperative complications and deaths in patients presenting surgical risk factors mentioned above. Material and methods: We analysed 2619 patients who underwent open cholecystectomy for gallstone disease in the years 1980-1999. Estimated risk factors were: older age (over 60 yeras), acute cholecystitis, concomitant obstructive jaundice, choledocholithiasis and simultaneously performed CDB exploration. Results: Rate of postoperative complications was significantly higher in older patients (21,9 p.c. vs. 9.0 p.c.), especially those with acute cholecystitis (32.9 p.c.). Patients operated for acute cholecystitis had higher rate of postoperative complications and deaths than the ones ...


  6/8

  Tytuł oryginału: Ocena czynników operacyjnego ryzyka u pacjentów z pierwotną kamicą żółciową : praca doktorska
  Autorzy: Czopnik Piotr, Dawiskiba Janusz (promot.).; Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej we Wrocławiu
  Źródło: 2002, [1], 73 k. : tab., bibliogr. 168 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19562

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  7/8

  Tytuł oryginału: Microsatellite instability and gastrointestinal carcinoma: a never-ending story.
  Autorzy: Stachura Jerzy, Popiela Tadeusz, Czopek Jacek, Zazula Monika, Rudzki Zbigniew, Okoń Krzysztof, Kulig Jan, Białas Magdalena, Kołodziejczyk Piotr, Sińczak Anna, Papla Bolesław
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl.: Conference on molecular epidemiology in preventive medicine - achievements and new challenges s.83-93, il., bibliogr. 39 poz. - Konferencja pt. Molekularna epidemiologia w medycynie prewencyjnej - osiągnięcia i nowe wyzwania Kraków 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: We briefly review the current status of the research on the microsatellite status of colorectal and gastric carcinomas basing on the literature and our own studies. Investigation of microsatellite instability (MSI) is possible in archival material, and may by applied to analysis of relatively large retrospective series of cases. A specific profile of MSI-H (high) colorectal carcinomas, including right-sided location, mucinous an dsolid histology, and predominance of high-grade cases is a constant finding regardless of the geographical origin of the studied population, despide the fact that other aspects of colorectal cancer pathology differ markedly among various ethnic groups. The MSI-H tumors present several several intuively associated with bad prognosis, including the highest Ki67 proliferative fraction, but paradoxically may be associated with a more favorable outcome than MSS (stable) or MSI-L (low) cancers. The distinct status of the MSI-L colorectal cancers ("mild mutator pathway") is still unclear, but some reports, including our study, suggest that this group may present specific biologic features not necessarily placing it among MSS and MSI-H tumors. In gastric carcinoma the better prognosis linked to the MSI status emerges more and more firmly from the plethora of conflicting data. MSI-L gastric carcinomas may contain disproportionally high percentage of EBV-positive cases. The comparative aspect of the microsatellite research suffers from lack of widely acccepted standardized procedures aimed at detection of MSI, and from inconsistency in defining the MSS, MSI-L and MSI-H phenotypes among various authors.


  8/8

  Tytuł oryginału: Płukanie drzewa oskrzelowego roztworem surfaktantu u noworodków z dysplazją oskrzelowo-płucną. Doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Tracheobronchial lavage with saline solution of natural surfactant in newborns with bronchopulmonary dysplasia.
  Autorzy: Maroszyńska Iwona, Czop Jacek, Stefańska Małgorzata, Chudzik Anita, Zięba Krzysztof, Kicińska Małgorzata, Jędrzejewska Elżbieta, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.107-112, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Cel. Przedstawienie wstępnych wyników leczenia BPD z zastosowaniem płukania drzewa oskrzelowego roztworem surfaktantu oraz ocena bezpieczeństwa proponowanej metody. Materiał i metody. Płukanie drzewa oskrzelowego roztworem surfaktantu wykonano u 18 noworodków. Obliczano OI AaDO2 przed przystąpieniem do płukania (0) oraz po 0,5; 1; 2; 12; 24; 48 i 72 h. W czasie płukania pobierano trzy próbki płynu w celu oznaczenia ekspresji receptorów CD11b, CD54 i CD62 na leukocytach oraz stężenia VCAM, ICAM, selektyny E, L, P. Do płukania drzewa oskrzelowego wykorzystano roztwór surfaktantu naturalnego w 0,9 proc. NaCl, 20 ml/kg, 5mg fosfolipidó /ml roztworu. Obliczano średnie i odchylenia standardowe, do oceny korelacji zastosowano korelację porządku rang Spearrmana. Porównywano wartości OI, DAO2, eksrpesję receptoró oraz stężenie cząstek rozpuszczalnych w kolejnych porcjach płynu wykorzystując test kolejności par Wilcoxona. Za granicę istotności przyjęto p 0,05. Jako miarę skuteczności płukania przyjęto czas, jaki upłynął od płukania do ekstubacji dziecka. Wyniki. Sredni OI w momencie przystąpienia do zbiegu wynosił 8,1, a AaDO2 808,4. W 72 godzinie po zakończeniu płukania OI wynosił 3,54 a DaO2 134,19. Średni czas jaki upłyną od momentu wykonaniapłukania do ostatecznej ekstubaji wynosił 11,87 dni. Czas ten zależał od czasu sztucznej wentylacji przed płukaniem drzewa oskrzelowego surfaktantem. Średnia ekspresja receptora CD11b na neutrofilach uzyskanych podczas płukania ...

  Streszczenie angielskie: The aim of this study is evaluation of the safety of tracheobronchial lavage with saline solution of natural surfactant in newborns with BPD. Methods. We have treated 18 neonates, who required mechanical ventilation for at least 10days. Oxygenation indes (OI), arterial alveoral ratio (AaD02) analysi swere performed before starting the procedrue and within 0,5, 1, 2, 12, 24, 48, 72 hours after the surfactant lavage. During lavage three probes of fluid were collected to asses the expresion of leucocyte receptors CD11b, CD54, CD62 and concentration of VCAM, ICAM, and E,L,P selectins. Neonates received 20ml/kg of natural surfactant saline solution at concentration 5 mg phospholipid/ml. Mean value and standard deviation, Spearmann correlation and Wilocoxon test were calculated. We compared values of OI, AaDO2, expression of receptors and soluble moleculles concentration in sequence doses obtained during surfactant lavage. The effectivness of broncho alveolar lavage was estimated using the time between lavage and extubation. Results: Mean OI at the begining of the procedure was 8,1 and AaDo2 808,4. Ater 72 hours OI was 3,54 a DaO2 134,19. Neonates were extubated between 1 to 38 (mean 11,87) days after lavage. OI and AaDaO2 at 24 and 48 hours after procedure had the greatest prognostic prognostic value. Mean expression of neutrophile's receptor CD11b decreased, mean expresion of CD54 i CD62 receptors increased. Mean VCAM, L selectin concentration increased, selectin E ...

  stosując format: