Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CZOCHAŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Zespoły padaczkowe u dzieci i młodzieży
Autorzy: Czochańska Jagna, Szczepanik Elżbieta, Pakszys Michaela
Źródło: - Lublin, Wydaw. BiFolium 2002, 160 s. : il., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
Sygnatura GBL: 738,684

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia


  2/5

  Tytuł oryginału: Pediatria polska. T. 1 - 2
  Autorzy: Baszczyński Jan, Bocian Ewa, Bożek Józef, Bożkowa Krystyna, Cabalska Barbara, Chmielewska-Szewczyk Danuta, Dębiec Barbara, Drzewoski Józef, Ginalska-Malinowska Maria, Górnicki Bolesław, Hałuszka Janusz, Jankowska Jadwiga, Jeske Jerzy, Judkiewicz Luba, Karpiński Eugeniusz, Kawalec Wanda, Koehler Brygida, Kostrzewska Ewa, Krawczyński Marian, Kurnatowska Alicja, Laskowska-Klita Teresa, Lorenc Józefa, Łodziński Kazimierz, Łozińska Danuta, Marciński Andrzej, Mazurczak Tadeusz, Metera Małgorzata, Filipiak-Miastkowska Irmina, Moll Jadwiga, Nawarycz Tadeusz, Pawlak Zofia, Piotrowski Andrzej, Popczyńska-Markowa Maria, Prokopczyk Jadwiga, Pronicka Ewa, Radomska Izabella, Romer Tomasz E., Rondio Zdzisław, Rudkowski Zbigniew, Rudziński Andrzej, Rybakowa Maria, Rymkiewicz-Kluczyńska Barbara, Ryżko Józef, Siwińska-Gołębiowska Henryka, Socha Jerzy, Sońta-Jakimczyk Danuta, Stańczyk Jerzy, Symonides-Ławecka Alicja, Sysa Andrzej, Szarras-Czapnik Maria, Szotowa Wanda, Szreter Tadeusz, Szydłowski Lesław, Szymańska Katarzyna, Szymkiewicz Czesław, Teisseyre Mikołaj, Trzcińska-Dąbrowska Zofia, Tylki-Szymańska Anna, Wochna-Sobańska Magdalena, Woynarowska Barbara, Wyszyńska Teresa, Zarzycki Janusz, Zdańska-Brincken Maria, Bogusławska-Jaworska Janina, Celińska-Cedro Danuta, Chrościcki Antoni, Czochańska Jagna, Grenda Ryszard, Gryczyńska Danuta, Hanicka Magdalena, Januszewicz Paweł, Kaliciński Piotr, Kaczmarski Maciej, Kołecki Paweł, Komender Jadwiga, Korniszewski Lech, Książyk Janusz, Kubicka Krystyna, Kurzawa Ryszard, Majewska-Zalewska Hanna, Michałowicz Roman, Moll Jacek, Olszewska Zofia, Omulecki Anastazy, Pellar Jan, Radwańska Urszula, Religa Zbigniew, Rostropowicz-Denisiewicz Katarzyna, Wachowiak Jacek, Wąsowska-Królikowska Krystyna, Zalewski Tadeusz, Żebrak Jan
  Opracowanie edytorskie: Górnicki Bolesław (red.), Dębiec Barbara (red.), Baszczyński Jan (red.).
  Wydanie: - Wyd. 2
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 2 t. (XVII, [3], 730 s., [2] k. tabl. : il., tab. ; XXI, [3], 772 s. : il., tab.), 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,326

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/5

  Tytuł oryginału: Komentarz [...] do artykułu Krystyny Sidor pt. "Padaczka fotogenna - patofizjologia, manifestacja kliniczna i leczenie", Ped. Pol. 2/2002, 151-153.
  Autorzy: Czochańska Jagna
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (7) s.620
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/5

  Tytuł oryginału: Padaczka u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
  Tytuł angielski: Epilepsy in children with cerebral palsy.
  Autorzy: Czochańska Jagna, Szczepanik Elżbieta
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (12) s.1011-1015, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem tych prospektywnie prowadzonych badań była analiza występowania padaczki u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (m.p.dz.), jak również ocena jej obrazu przebiegu i rokowania. W niewyselekcjonowanej grupie 600 dzieci poniżej 15 roku życia ze swieżo rozpoznaną w latach 1987-2000 padaczką, poddanych długofalowej obserwacji, wyodrębniono 59 dzieci z padaczką i zaburzeniami czynności ruchowych rozpoznanymi jako m.p.dz. Zgodnie z podziałem m.p.dz. na różne postacie, u 39 (68 proc.) rozpoznano tetraplegię w 13 (19 proc.) hemiplegię i 8 (14 proc.) diplegię. Wiek ujawnienia się padaczki korelował u tych dzieci z typem m.p.dz. (u dzieci z hemiplegią, padaczka rozpoczynała się średnio w wieku 7 ń 1 miesiącu, u dzieci z hemiplegią w 13 ń 4 miesięcy i u dzieci z diplegią w 25 ń 7 miesięcu). Najczęstszą postacią padaczki u dzieci z tetraplegią był zespół Westa (34 sposród 39 dzieci). U dzieci z hemiplegią i diplegią liczba tych, które miały zespół Westa i apadzckę częściową, był podobny. Stwierdzono też dwa przypadki rzadkich zespołów padaczkowych - padaczkę odruchową "z zaskoczenia" i padaczkę z zapisem EEG we śnie NREM, jak w stanie padaczkowym. Większość dzieci, szczególnie tych tetraplegią, w okresie wystąpienia padaczki wykazywało objawy upośledzenia umysłowego. W okresie objętym obserwacją ustąpienie napadów uzyskano u 56 proc. wszystkich chorych i u 75 proc. tych z diplegią. Zejście to było gorsze niż wsród ogółu padaczki rozwijającej się w dziciństwie. Dzieci z ...

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to record the incidence of epilepsy in children with cerebral (CP) as well as to investigate the nature, course and prognosis of the disease. Among an unselected group of 600 children under 15 years of age with newly diagnosed epilepsy between the years 1987 and 2000 and then folloed-up, we selected 58 children with epilepsy and motor dysfunction diagnosed as cerebral palsy. Various types of cp were diagnosed: 39 (68 p.c.) tetraplegia, 13 (19 p.c.) hemiplegia and 8 (14 p.c.) diplegia. The age of onset of epilepsy inthese childrencorrelated with the type of CP (in tetraplegic children epilepsy started at a median age of 7 ń 1 months, in hemiplegic children at 13 ń 4 months and in diplegic children at 25 ń 7 months). In tetraplaegic children the main form of epilepsy was West syndrome (34 of 39 children). In hemiplegic and diplegic patients, the frequencies of West syndrome and partial epilepsy were similar. We also found two cases of rare epilptic syndrome - startle epilepsy and epilepsy with ESE in non-REM sleep. The majority of children were mentally retarded, particularly tetraplegic children. The seizure relapse rate during the time of observation was 56 p.c. in the whole group and up to 75 p.c. in diplegic patients. This outcome was worse than inthe general, population of children with epilepsy. Children with cerebral palsy are more at risk of having epilespy misdiagnosed, because they have a predilection for various movements resembling ...


  5/5

  Tytuł oryginału: Komentarze... do artykułu K. Sidor, A. Horwath-Stolarczyk, M. Leuenberger-Karczmarczuk "Padaczka fotogenna - patofizjologia, manifestacja kliniczna i leczenie" zamieszczonego w Pediatrii Polskiej 2002, 77, 2, 151-153 i artykułu D. Antczak-Marach "Zakażenie wirusem Epsteina-Barr jako przyczyna zaburzeń neurologicznych u dzieci zamieszczonego w Pediatrii Polskiej 2002, 77, 12, 1003-1009.
  Autorzy: Czochańska Jagna
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (12) s.1078
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: