Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CZESZYŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Zespół wad wrodzonych u dziecka z ciąży powikłanej przyjmowaniem kwasu walproinowego i cukrzycą.
Tytuł angielski: Valproate embryopathy in a child born from epileptic and diabetic mother.
Autorzy: Zajączek Stanisław, Hnatyszyn Grażyna, Szmigiel Olimpia, Karpińska Katarzyna, Czeszyńska Maria Beata, Goldin Margarita
Źródło: Neurol. Dziec. 2002: 11 (21) s.85-93, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
Sygnatura GBL: 306,367

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono dziecko wykazujace cechy embriopatii walproinowej, urodzone przez matkę przyjmującą kwas walproinowy z powodu padaczki pod postacią napadów typu grand mal oraz chorujacą na cukrzycę ciężarnych typu G2. Pomimo względnej kontroli napadów w okresie poprzedzającym ciążę wieloletniego monitorowania poziomu kwasu walproinowego w surowicy krwi, matka w trakcie ciąży miała zalecane bardzo duże dawki kwasu walproinowego 3g/d z powodu znacznego nasilenia się liczby napadów przy utrzymujących się przez całą ciążę zbyt niskich poziomach kwasu walproinowego w surowicy krwi. W obrazie klinicznym u dziecka dominowały cechy embriopatii walproinowej. Stwierdzono m.in. charakterystyczne cechy twarzoczaszki, długie palce z nadmiernie uwypuklonymi paznokciami, przepuklinę pępkową, spodziectwo, opóźnienie rozwoju psychoruchowego, deficyty neurologiczne. Mimo jednoczesnego rozpoznania cukrzycy ciężarnych, jedynymi cechami embriopatii cukrzycowej były cechy histopatologiczne łożyska.

  Streszczenie angielskie: We present a child exhibiting features of the valproate embryopath born from am epileptic and diabetes mother. The embryo was exposed on the maternal dose of 3.0 g of Valproate. The high dose of Valproate was recommended due to increasing of the frequency of epileptic attaks and peristent low serum Valproate levels. The child was characterised mainly by features of Valproate pathology: psychineurological deficit, typical craniofacial signs, umbilical hernia, hypospadias, long fingers with hyperconvex nails. Despite maternal diabetes, features of diabetic embryopathy were visible only in histopathological placental signs.


  2/7

  Tytuł oryginału: Łagodne rodzinne drgawki noworodkowe - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Beningn familial neoanatal convulsions - a case report.
  Autorzy: Hnatyszyn Grażyna, Czeszyńska Maria Beata, Konefał Halina
  Źródło: Neurol. Dziec. 2002: 11 (21) s.95-100, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,367

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają przypadek pacjenta z rozpoznanym zakażeniem wewnątrzmacicznym i nawracającymi drgawkami okresu noworodkowego. Łagodny przebieg zakażenia i dobry efekt leczenia nie korelował z nasileniem się epizodów drgawek utrzymywaniem się ich przez okres noworodkowy. Dopiero pogłębienie wywiadu rodzinnego ujawniło występowanie drgawek w okresie noworodkowym u pięciu innych członków rodziny ze strony matki. Dokładna analiza danych umożliwiła rozpoznanie występowania w rodzinie łagodnych rodzinnych drgawek noworodkowych, które pojawiły się również u przedstawionego pacjenta. Potwierdzenie rozpoznania BFNC obecnie jest możliwe dzięki badaniom molekularnym.

  Streszczenie angielskie: A case of recurren Benign Familial Neonatal Convulsions is presnted. The patient had a history of intrauterine infection with a mild clinical course and good therapeutic effect. The clinical course of the patient infection did not correlate with an increased frequency or intensity of the seizure attacks. The seizure episodes have recurred for one month. This patient's family history revealed an occurrence of the similar seizure episodes in five family members on the mother's side, during the neonatal period. Based on this anamnesis and laboratory information the diagnosis of Bening Familial Neonatal Convulsions has been made in this particular patient and his family members. At present time molecular studies are useful to confirm the diagnosis of BFNC.


  3/7

  Tytuł oryginału: Analiza epidemiologiczna posiewów krwi pępowinowej u noworodków z grupy ryzyka zakażenia okołoporodowego urodzonych w okresie jednego roku.
  Tytuł angielski: Cord blood culture in newborns born to mothers with clinical chorioamnionitis; a one year retrospective analysis.
  Autorzy: Czeszyńska Maria Beata, Stelmaska-Dworak Ewa, Dobrzycki Wojciech, Konefał Halina, Kowalik Kinga
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.38-42, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Celem pracy była anliza epidemiologiczna posiewó krwi pępowinowej u noworodków z grupy ryzyka zakażenia wczesnego urodzonych w okresie jednego roku. W grupie 130 noworodków hospitalizowanych w Klinice Neonatologii PAM w 2001 roku, w tym 85 noworodków urodzonych przez matki z czynnikami ryzyka zakażenia okołoporodowego w wywiadzie i 45 norodków matek zdrowych, wykonano badanie bakteriologiczne krwi pępowinowej. Wszystkie analizowane noworodki oceniono pod kątem obecności objawów klinicznych oraz laboratoryjnych zakażenia, a popłody poddano badaniu histopatologicznemu. Noworodki z grupy badanej i kontrolnej nie różniły się istotnie w zakresie czasu trwania ciąży, urodzeniowej masy ciała oraz oceny w sakli Apgar w 1 i 5 minucie życia. U żadnego noworodka z grupy kontrolnej nie stwierdzono obecności patogenów we krwi pępowinowej. Dodatni posiew krwi pępowinowej uzyskano u 34,1 proc. noworodków z grupy badanej, a najczęstszą przyczyną zakażenia wczesnego były bakterie Gram (+) - w tym gronkowce i paciorkowce. W grupie noworodków z dodatnim posiewem krwi pępowinowej histologiczne zmiany zapalne błon płodowych stwierdzono w 44,8 proc. przypadków. Cechy zapalenia błon płodowych w przebiegu ciąży wykryto też u 33,9 proc. noworodków z grupy ryzyka zakażenia wczesnego, u których nie wyhodowano żadnego patogenu w posiewie krwi pępowinowej. Z przeprowadzonych badań wynika, że u co trzeciego noworodka z grupy ryzyka zakażenia wczesnego można wykryć obecność drobnoustrojów w badaniu bakteriologicznym krwi pępowinowej, a dominującym czynnikiem etiologicznym posocznicy wczesnej są obecnie ziarniaki Gram-dodatnie; mniejsze znaczenie mają natomiast pałeczki jelitowe.

  Streszczenie angielskie: Cord blood culture and histologic examination of placenta were performed in the group of 130 newborn infants born during the period of 12 months of the 2001-year. The analysed babies were divided into 2 groups in accordance with occurrence of clinical chorioamnionitis in their mothers. The study group consisted of 85 neonates and the control group of 45 babies. There were no significant differences in the mean gestational age, birthweight and 1 and 5 minutes Apgar score between newborns from the study and control group. Clinical and laboratory markers of early onset neonatal sepsis were assessed in the neonates from the compared groups. A positive cord blood culture was found in 34,1 p.c. of newborns born tomothers with clinical chorioamnionitis. Histologic confirmation of chorioamnionitis was found in 44,8 p.c. of cases with proven sepsis (positive cord blood culture) and in 33,9 p.c. of babies with clinical sepsis only. Staphylococci (aureus and epidermidis) and streptococci (various types) were identifiyied as the main etiologic factors of early onset neonatal sepsis. We conclude that in 1/3 of babies born to mothers with clincal chorioamnionitis positive cord blood culture occur. Early onset neonatal sepsis is mainly caused by Gram (+) bacteria.


  4/7

  Tytuł oryginału: Przypadek olbrzymiego potworniaka krzyżowo-ogonowego.
  Tytuł angielski: A case of giant sacrococcygeal teratoma.
  Autorzy: Juszkiewicz Piotr, Czeszyńska Beata, Gawrych Elżbieta, Węgrzynowski Jerzy
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (5) s.437-440, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili przypadek olbrzymiego potworniaka krzyżowo-ogonowego rozpoznanego badaniam USG w 16 tygodniu życia płodowego. Dziecko urodzone cięciem cesarskim w 38 tygodniu ciąży, operowano w drugiej dobie życia z dobrym wynikiem. Wycięty guz o średnicy 30 cm okazał się histologicznie łagodny, a poziom alfa-feto-proein był prawidłowy w 12 dobie po operacji. U obecnie 2-letniego pacjenta nie stwierdza się zaburzeń czynnościowych ani zwieracza odbytu, ani pęcherza moczowego.

  Streszczenie angielskie: We report the case of giant sacrococcygeal teratoma diagnosed in the 16th week of gestation. The child was born through cesarea section in the 38th week and operated on the second day of life, successfully. The excised specimen was a benign mature tumor measuring 30 cm in max diameter. Previously elevated serum alpha-fetoprotein levels were normal on day 12 after the operation. He is closely followed 2 years without anorectal or urinary function deficits.


  5/7

  Tytuł oryginału: Erytropoetyna jako wskaźnik wybranych stanów patologicznych okresu noworodkowgo.
  Tytuł angielski: Erythropoietin as a marker of some abnormalities in neonates.
  Autorzy: Czeszyńska Maria Beata
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (1) s.19-24, bibliogr. 59 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: W pracy zebrano dotychczasowe informacje na temat przydatności diagnostycznej stężenia erytropoetyny (EPO) jako markera niektórych stanów patologicznych okresu okołoporodowego. Wskazano na znaczenie wysokiego stężenia krwi pępowinowej i w płynie owodniowym jako wskaźnika przewlekłego niedotlenienia wewnątrzmacicznego i czynnika umożliwiającego prognozowanie nieprawidłowości neurorozwojowych. Omówiono również czynniki modyfikujące stężenie EPO w życiu płodowym po urodzeniu.

  Streszczenie angielskie: The significance of erythropoietin (EPO) as an indicator of hypoxia caused by various factors during perinatal period was described. That was emphasised that elevated EPO levels in amniotic fluid, cord blood and cerebrospinal fluid can be useful indicators of chronic perinatal hypoxia and correlate with abnormal neurological development of the babies. On the basis of EPO levels in combination with other indicators of perinatal hypoxia such as Apgar score and umbilical blood gas analysis it is possible to distinquish between acute, substance and chronic hypoxia. During the first month of life EPO can be detected in blood, urine and central nervous system. EPO levels usually decrease with age. Some factors contributing with changes of EPO levels in neonates were also described.


  6/7

  Tytuł oryginału: Stężenie TNF-ŕ we krwi pępowinowej i zapalenie błon płodowych w relacji do wybranych wskaźników zakażenia wczesnego u noworodka : praca doktorska
  Autorzy: Kowalik Kinga, Czeszyńska Maria Beata (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Klinika Neonatologii w Szczecinie, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Szczecinie
  Źródło: 2002, 86 k. : il., tab., bibliogr. 203 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19832

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • ciąża


  7/7

  Tytuł oryginału: Ocena tolerancji glukozy i stężenia insuliny we krwi dzieci w wieku przedszkolnym urodzonych przez matki z cukrzycą ciężarnych.
  Tytuł angielski: Glucose tolerance and serum insulin in the pre-school offspring of mothers with gestational diabetes mellitus.
  Autorzy: Gębala Aneta, Czeszyńska Beata, Garanty-Bogacka Barbara, Syrenicz Małgorzata, Wieczorek Wiesława
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (4) s.246-250, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum. - 3 Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Łódź 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena tolerancji glukozy i insulinemii u dzieci urodzonych przez matki z cukrzycą ciężarnych. Badaniami objęto 57 dzieci w wieku przedszkolnym (31 dziewczynek i 26 chłopców) pochodzących z ciąż powikłanych cukrzycą ciężarnych. Do grupy I zakwalifikowano dzieci matek z cukrzycą G1 (n = 32), do grupy II dzieci matek z cukrzycą G2 (n = 25). W obu grupach przeprowadzono doustny test obciążenia glukozą i oznaczeniem glikemii w czasie 0, 60 i 120 min. oraz insulinemii w czasie 0 i 120 min. Nieprawidłową wartość glikemii na czczo stwierdzono u 7,0 proc. dzieci, nieprawidłową tolerancję glukozy u 20,0 proc. dzieci, cukrzycę rozpoznano u 5,9 proc. dzieci. Nie stwierdzono różnic statystycznych w częstości obserwowanych zaburzeń pomiędzy badanymi grupami. Średnie stężenie glukozy na czczo było istotnie statystycznie wyższe u dzieci z grupy II niż z grupy I. Średnie stężenie insuliny w 0, i 120 minucie testu były zbliżone w obu grupach, a różnice bez cech znamienności statystycznej. Dzieci matek z cukrzycą ciężarnych, szczególnie z grupy G2, wydają się być grupą zwiększonego ryzyka rozwoju nieprawidłowej tolerancji glukozy i cukrzycy w wieku poźniejszym. Zaburzenia gospodarki węglowodanowej u dzieci matek z cukrzycą ciężarnych mogą występować już w wieku przedszkolnym, co przemawia za koniecznością podjęcia wczesnych działań profilaktycznno-leczniczych u tych dzieci.

  stosując format: