Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CZERWIŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 27Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/27

Tytuł oryginału: Radiologiczna ocena rozwoju nasad kości śródstopia u płodów ludzkich w różnych okresach życia płodowego.
Tytuł angielski: Roentgenometric estimated of epiphysis of metatarsal, human's bones in the different periods of fetal life.
Autorzy: Gawlikowska Aleksandra, Czerwiński Florian, Konstanty-Kurkiewicz Violetta, Teul Iwona
Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (2) s.24-26, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
Sygnatura GBL: 300,038

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Celem pracy byla ocena radiologiczna wielkości chrząstek nasadowych bliższych i dalszych kości śródstopia w różnych okresach życia płodowego oraz ocena wpływu tych wielkości na powstawanie nasad kości śródstopia. Badania objęły 28 płodów: 14 męskich i 14 żenskich. Oszacowano szerokość i pola powierzchni chrząstek nasadowych bliższych i dalszych kości śródstopia. Otrzymane wyniki pozwalają założyć, że punkt kostnienia nasady otrzymują chrząstki o mniejszej powierzchni natomiast kostnienie chrząstek o powierzchni większej w życiu płodowym odbywa się z punktów kostnienia trzonu.

  Streszczenie angielskie: The purpose of study was the roentgenometric estimation of the dimension of epiphysis of human's metatarsal bones in the different periods of fetal life. The research based on 28 human fetuses: 14 male and 14 female. Area and width of proximal and distal cartilage of metatarsal bones were assesed. The research showned that smaller cartilaginous gets epiphysis ossification centre, but bigger cartilaginous starts its ossification process from shaft ossification centre.


  2/27

  Tytuł oryginału: Catheter ablation of ventricular tachycarida with the use of CARTO system in patients with ischaemic cardiomyopathy. Preliminary results.
  Tytuł polski: Przezskórna ablacja częstoskurczu komorowego przy użyciu systemu CARTO u chorych z pozawałową kardiomiopatią. Doniesienie wstępne.
  Autorzy: Wnuk-Wojnar Anna Maria, Trusz-Gluza Maria, Czerwiński Cezary, Orszulak Witold, Szydło Krzysztof, Hoffman Andrzej, Wita Krystian
  Opracowanie edytorskie: Walczak Franciszek (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (4) s.415-427, il., tab., bibliogr. 16 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/27

  Tytuł oryginału: Microangiographic imaging of the prostate.
  Autorzy: Słojewski M[arcin], Czerwiński F[lorian], Sikorski A[ndrzej]
  Źródło: Br. J. Urol. 2002: 89 (7) s.776-778, il., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 300,816

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Objective: To present the results of microangiography in visualizing prostatic microvascularization. Materials and methiods: A contarst medium was injected into the vessels of prostate specimens obtained during surgery, to fill small vessels; nine specimens were obtained after cystoprostatectomy and two after radical prostatectomy. Branches of prostatic or seminal vesicle arteries were used for the injection, the specimens then fixed in formalin, sectioned and X-rayed. Results: In five samples the quality of the images was sufficient to visualize small arteries; the remaining vessels were partially filled. The vascular map was compared with previous results from historadiographic studies. Conclusions: Microangiographic imaging of prostate specimens provides a unique view of the angioarchitecture of the prostate and correlates closely with historadiographic studies. The correlation with other imaging methods, e.g. Doppler ultrasonography, needs further evaluation.


  4/27

  Tytuł oryginału: Wścieklizna w 2000 roku.
  Tytuł angielski: Rabies in Poland in 2000.
  Autorzy: Sadkowska-Todys Małgorzata, Czerwiński Michał, Łabuńska Elżbieta
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (2) s.339-347, tab., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • weterynaria
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: In Poland in 2000, one case of human rabies was reported. It has been the first case of human rabies since 1986. The person with rabies was bitten by cat and has not received post-exposure tratment. Mass oral vaccination of wild animals against rabies which was introduced in 1993, showed a positive impact on the epizootic situation of rabies in Poland. However, we observed two-fold increase of animal rabies cases this year. Sources of wild and domestic animal rabies are present on the north-east, east, and south-east parts of the country, uncovered by oral vaccination. Out of 9 210 persons vaccinated in Poland against rabies, 2 587 (19 p.c.) were bitten by or were in contact with a rabid animals. Main reason for vaccination against rabies were contacts with animals category C (rabies not excluded, 5 741 cases; 62 p.c.) or category D (animals healthy during the exposition, 882 cases; 10 p.c.).


  5/27

  Tytuł oryginału: Bruceloza w 2000 roku.
  Tytuł angielski: Human Brucellosis in Poland in 2000.
  Autorzy: Przybylska Anna, Czerwiński Michał
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (2) s.349-352, tab., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • weterynaria
 • medycyna pracy
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Most of the cases of human brucellosis registered in 2000 in Poland constitute chronically ill professionals (17 cases) and of them - 15 with a long time (more than 16 years) of proffesional activity. Six cases of acute brucellosis were registered in 2000. Among them four were imported from Spain, and two were acquired in Poland.


  6/27

  Tytuł oryginału: Czy elektroanatomiczne mapowanie serca systemem CARTO poprawia skuteczność ablacji w zaburzeniach rytmu serca.
  Tytuł angielski: Does electroanatomical cardiac mapping with the CARTO System improve the efficacy of catheter ablation?
  Autorzy: Trusz-Gluza Maria, Wnuk-Wojnar Anna Maria, Czerwiński Cezary
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (6) s.649-654, il., bibliogr. 39 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/27

  Tytuł oryginału: Diagnostyka osteoporozy i ocena ryzyka złamania.
  Tytuł angielski: Evaluation of osteoporosis and fracture risk.
  Autorzy: Czerwiński Edward, Działak Piotr
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (2) s.127-134, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono współczesne zasady diagnostyki osteoporozy. Omówiono metody densytometryczne i zasady interpretacji ich pomiarów. Przedyskutowano problem oceny ryzyka złamania w osteoporozie.

  Streszczenie angielskie: Current management of osteoporosis evaluation is reported. Densitometric methods and results interpretation is described. Problem of risk factor in osteoporosis is discussed.


  8/27

  Tytuł oryginału: Leczenie osteoporozy.
  Tytuł angielski: Management of osteoporosis.
  Autorzy: Czerwiński Edward, Sawiec Anna, Działak Piotr, Kołacz Magdalena
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (2) s.191-199, tab., bibliogr. 61 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Podstawowym celem w leczeniu osteoporozy jest zapobieganie złamaniom. W ostatnich latach można zaobserwować intensywny rozwój badań nad lekami w osteoporozie. W pracy przedstawiono zasady leczenia osteoporozy opracowane na podstawie dostępnej literatury. Szczegółowo zostały omówiwone leki, które są dopuszczone do obrotu na terenie Polski.

  Streszczenie angielskie: The fundamental goal in the treatment of osteoporosis is to prevent fractures. In recent yaers there has been intensive research on pharmaceutical agents that can be used to treat osteoporosis. This article prsesents the general principles for treating osteoporosis, developed on the basis of the available literature. Those drugs which have been approved for prescription in Poland are discussed in particular detail.


  9/27

  Tytuł oryginału: XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy, 27-30 września 2001 - sprawozdanie.
  Autorzy: Czerwiński Edward
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (2) s.260 - Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy Kraków 27-30.09. 2001
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Osteoartrologii


  10/27

  Tytuł oryginału: Prenatal development of the human trachea.
  Autorzy: Adamiec Ewa, Dzięciołowska-Baran Edyta, Czerwiński Florian, Miklaszewska Danuta, Teul Iwona
  Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (2) s.123-125, il., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 301,720

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The tracheas of 46 human foetuses were examined: 26 male, 20 female with C-R length of 99-255 mm. The analysis of the total length of the trachea was carried out and its transverse dimension was presented on three levels: on the first tracheal cartilage, in the mid-length of the trachea, and at the bifurcation into the main bronchi; also the proportions between these dimensions and the C-R length were analysed. The length of the trachea was measured in a sraight line - from the end of larynx to the bifurcation of the trachea. Comparing tracheas to a tunnel with two openings, it was observed that the transverse dimension, the "laryngeal", is greater than the "bronchial" - in the case of smaller foetuses by 2 mm, but in foetuses with C-R length of over 250 mm by 1 mm. Moreover, no signficant differences between male and female sex were noticed. All the measurements were taken with the use of a slide caliper. The results should be useful in the detection of abnormalities in the structure of the trachea, in problems with respiratory physiology and in endotracheal intubation, endoscopy or tracheostomy.


  11/27

  Tytuł oryginału: Leczenie osteoporozy.
  Tytuł angielski: Management of osteoporosis.
  Autorzy: Czerwiński Edward, Sawiec Anna, Działak Piotr, Kołacz Magdalena
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (4) s.507-515, il., bibliogr. 61 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Podstawowym celem w leczeniu osteoporozy jest zapobieganie złamaniom. W ostatnich latach można zaobserwować intensywny rozwój badań nad lekami w osteoporozie. W pracy przedstawiono zasady leczenia osteoporozy opracowane na podstawie dostępnej literatury. Szczegółowo zostały omówione leki, które są dopuszczone do obrotu na terenie Polski.


  12/27

  Tytuł oryginału: Adhesive properties of cacinoembryonic antigen glycoforms expressed in glycosylation-deficient Chinese hamster ovary cell lines.
  Autorzy: Krop-Watorek Anna, Kłopocki Arkadiusz G., Czerwiński Marcin, Lisowska Elwira
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (1) s.273-283, il., bibliogr. s. 280-283
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • chomiki
 • płeć żeńska
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Carcinoembryonic antigen (CEA) is an oncofoetal cell surface glycoprotein that serves as an important tumour marker for colorectal and some other carcinomas. Its immunoglobulin-like structure places CEA within the immunoglobulin superfamily. CEA functions in several biological roles including homotypic and heterotypic (with other CEA familiy members) cell adhesion. Cell-cell interaction can be modulated by different factors, e.g., post-transplational modifications such as glycosylation. The purpose of this study was to examine whether changes in carbohydrate composition of CEA oligosaccharides can influence homotypic (CEA-CEA) interactions. In order to modulate glycosylation of CEA we used two different glycosylation mutants of Chinese hamster ovary (CH)) cells, Lec2 and Lec8. Lec2 cells showuld produce CEA with nonsialylated N-glycans, while Lec8 cells should yield more truncated sugar structures than Lec2. Parental CHO (Pro5) cells and the glycosylation deficient mutants were stably transfected wtih CEA cDNA. All three CEA glycoforms, tested in a solid-phase cell adhesion assay, showed an ability to mediate CEA-dependent cell adhesion, and no qualitative differences in the adhesion between the glycoforms were observed. Thus, it may be assumed that carbohydrates do not plas a role in homotypic adhesion, and the interactions between CEA molecules depend solely on the polypeptide structure.


  13/27

  Tytuł oryginału: Molekularna charakterystyka przeciwciał rozpoznających ludzką glikoforynę A.
  Tytuł angielski: Molecular characterization of the monoclonal antibodies recognizing human glycophorin A.
  Autorzy: Czerwiński Marcin
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (4) s.461-483, il., tab., bibliogr. [81] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Glycophorin A, the major sialoglycoprotein of human erythrocytes and carrier of MN blood group antigens, is a good model to study immune response against glycopeptide antigens. Molecular analysis of several monoclonal antibodies recognizing GPA revealed that the immune response against N, but not M, antigens is restricted. It was shown that the recombinant Eab fragments expressed in the phage display may provide novel reagents with application in immunohematology. The new recombinant Fab fragments revealed increased affinity toward GPA. Introduction of dimer-inducing peptides causes creartion of bivalent Fab fragments revealing increased avidity.


  14/27

  Tytuł oryginału: Znaczenie zdjęć radiologicznych w diagnostyce zespołu przedłużonego wyrostka rylcowatego.
  Tytuł angielski: Importance of x-ray images in diagnostic of the elongated styloid process sydrome.
  Autorzy: Dzięciołowska-Baran Edyta, Ziętek Eugeniusz, Żelachowska Maria, Czerwiński Florian, Sławiński Grzegorz, Adamiec Ewa
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (3) s.54-56, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Background: The syndrome of elongated styloid process of the temporal bone can cause many symptoms from the border of laryngology, neurology, stomatology and rheumatology. This disorder occurs when the lenght of the process is more than 25 mm and it causes symptoms. Material/methods:In 14 patients treated over a long time without success by phisicians of different specializations basedon the history and detailed laryngological examination the suspicion of the elongated styloid process has been proposed. All these patinets were examined by classsical spot tomography of the styloid process. Among the broad symptomatology the symptoms of the laryngeal form of the disorder are most prominent. The final diagnosis was found based on the classical spot tomograms on teh styloid process and then the patients were proposed causal treatment. Conclusions: Taking into consideration the eventual diagnosis of elongated styloid process syndrome and performing early radiographic diagnostics that is often omitted in the initial diagnostics makes possible to find the proper diagnosis, start treatment and spare the patient a longterm suffering.


  15/27

  Tytuł oryginału: IX Instructional Course Lectures of EFORT: [abstracts].
  Autorzy: Czerwiński Edward
  Źródło: J. Bone Joint Surg. Br. 2002: 84-B suppl. 3 s.349-378 - 9 Instruktażowy Kurs Wykładów EFORT [Europejska Federacja Towarzystw Ortopedycznych] Kraków 24-26.10. 2002
  Sygnatura GBL: 310,919

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • streszczenie
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  16/27

  Tytuł oryginału: Rozwój kości miedniczej płodów ludzkich w świetle badań antropometrycznych i densytometrycznych : praca doktorska
  Autorzy: Sulisz Tadeusz, Czerwiński Florian (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej i Topograficznej w Szczecinie
  Źródło: 2002, 97 k. : il., tab., bibliogr. 100 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20149

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  17/27

  Tytuł oryginału: IX Instructional Course Lectures of Efort, 24-26.10.2002, Krakow, Poland.
  Autorzy: Czerwiński Edward
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (5) s.649-650, il. - 9 Instruktażowy Kurs Wykładów Europejskiej Federacji Europejskich Związków Ortopedii i Traumatologii Kraków 24-26.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  18/27

  Tytuł oryginału: Złamania w osteoporozie : przyczyny i znaczenie kliniczne
  Autorzy: Czerwiński Edward
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.111 - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  19/27

  Tytuł oryginału: Ocena użyteczności retransfuzji po zabiegach ortopedycznych i traumatologicznych
  Autorzy: Lorkowski Jacek, Czerwiński Edward
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.360-363, bibliogr. 19 poz., sum. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  20/27

  Tytuł oryginału: Asymmetry of the ovale and spinous foramina in mediaeval and contemporary skulls in radiological examinations.
  Autorzy: Teul Iwona, Czerwiński Florian, Gawlikowska Aleksandra, Konstanty-Kurkiewicz Violetta, Sławiński Grzegorz
  Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (3) s.147-152, il., tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 301,720

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia średniowiecza
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Streszczenie angielskie: The aim of this work was to evaluate the morphology and asymmetry of the ovale and spinous foramina. Examinations were carried out on 102 mediaeval and 85 contemporary male skulls. In both groups there predominated individuals who had died at mature (maturus) and adult (adutus) age. Radiological images in occipital projection were used in the study. Areas of the the foramina ovale, distances between both openings and the distance from the midline running through the middle of the occipital foramen were calculated by means of PC software. The spinal foramen area could not be measured because of the too small surface accessible to the PC software used in our study Correlation between the above measurements and cranial indexes (width-lenght and height-length) were calculated. Significant variety of the ovale and spinous foramina in size, shape, relation to each other and to the midline were analysed. Asymmetry of structure and location was observed in both examined groups of skulls. No cases of the lack of the ovale and spinous foramina were stated.


  21/27

  Tytuł oryginału: Naczynia tętnicze wnęki i miąższu jajnika u kobiet w wieku rozrodczym w badaniach mikroangiograficznych.
  Tytuł angielski: Arteries of the hilum and parenchymal part of the ovary gland in females in the reproductive age in microangiographic studies.
  Autorzy: Kozik Wojciech, Czerwiński Florian, Pilarczyk Konrad, Partyka Cezary
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (12) s.1173-1178, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono opis unaczynienia tętniczego jajnika, z uwzględnieniem źródeł krwi dla gruczołu oraz angioarchitektoniki miąższu gonady. W badaniach wykorzystano metody radiologiczne: angiografii i mikroangiografii.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The main aim of ours research was to recognize the arterial system of female ovaries in women in the reproductive age. Materials and Methods: Study was performed on 31 cases of organs taken from the minor pelvis, composing female genital organs, urinary bladder, rectum and the upper part of the vagina from women aged 15 to 40. The ovarian and the uterine arteries have been injected with fine-granular radiological contarst medium Hexabrix 200 and Ultravist 370. Global X-rays of the whole organs complex and the microangiography of the isolated uterine adnexa and ovarian glands scraps were made. Results: In all the examined cases the main source of ovarian blood supply was the ovarian arch created by the ending of the ovarian artery and the ovarian branch of the uterine artery. A different number of branches of the main vessel of the ovarian arch were going in to the hilum of the ovary gland. The arterial branches on all lenght of the ovarian arch have been disposed as a dense net. Nearly all vessels of the ovarian arcadee after short course have been divided several times asn finally a higher number of branches were getting into the parenchymal parts of the ovarian gland. The vessels of the parenchymal part have been arranged regularly in the middle of the gland from the hilum to the free edge. In ends and peripheral parts of the ovary gland the number of vessels were significantly reduced. There were singles thinkly vessels with non-typical course only. Conclusions: The arteries of the uterine adnexa ...


  22/27

  Tytuł oryginału: Naczynia tętnicze szyjki macicy u kobiet w wieku rozrodczym w badaniach mikroangiograficznych.
  Tytuł angielski: Arteries of the uterine cervix in female in the reproductive age in microangiographic studies.
  Autorzy: Pilarczyk Konrad, Kozik Wojciech, Czerwiński Florian
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (12) s.1179-1183, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przeanalizowano układ naczyń tętniczych szyjki macicy u kobiet w wieku rozrodczym przy użyciu radiologicznych technik angiografii i mikroangiografii.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The main aim of our research was the estimation of cervical arteries in women in the reproductive age. Materials and Methods: Study was performed on 61 cases of organs taken, during autopsies, from the minor pelvis composing the female genital organs, urinary bladder, rectum and the upper part of the vagina from women aged 18 to 41. The material was divided in two groups: mothers and non mothers. The uterine arteries of a fresh specimen have been injected with radiological contrast medium Hexabrix 200 and ultravist 370. The global X-rays of the organ complex and the microangiography of the uterine cervix were made. After that uterus was sectioned horizontaly in sections of 4-5 mm thick and series of x-rays was performed. The number, size and way of uterine artery branches in teh cervix were estimated. Results: The cervical branches of the uterine artery were present in every cases. Usually branches were from 1 to 4 in number. All the branches were divided in cervical walls, very rich in upper and poorer in lower part of organ. Radiographic analysis revealed that connections between cervical vessels on both sides of the same uterus weren't permanent. Their absence was associated with the presence of the hypovascular or even avascular zone in the middle of the anterior and posterior cervical wall. Conclusion: the cervical branches of both uterine arteries are always present in the reproductive age. Number, size, course and way of cervical branches are different in all parts of the organ. The angioarchtectonic of cervical vessels does not depend on past pregnancies.


  23/27

  Tytuł oryginału: IX Instructional Course Lectures of EFORT, 24-26.10.2002, Kraków, Poland.
  Autorzy: Czerwiński Edward
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (4) s.294-295, il.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  24/27

  Tytuł oryginału: Stanowisko Rady Naukowej Polskiej Fundacji Osteoporozy wobec diagnostyki i leczenia osteoporozy - czerwiec 2002.
  Tytuł angielski: Statement of the Scientific Board of the Polish Osteoporosis Foundation in diagnostics and treatment of osteoporosis - June 2002.
  Autorzy: Badurski Janusz E., Czerwiński Edward, Gmiński Jan, Horst-Sikorska Wanda, Marcinowska-Suchowierska Ewa, Milewicz Andrzej, Opala Tomasz, Tłustochowicz Witold
  Źródło: Post. Osteoartrol. 2002: 13 (1/2) s.9-10
  Sygnatura GBL: 800,005

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  25/27

  Tytuł oryginału: The loss of alveolar processus, mandible density and bone tissue structure in reference to the computerized analysis of intraoral radiography.
  Tytuł polski: Zanik wyrostka zębodołowego oraz gęstość i struktura tkanki kostnej żuchwy na podstawie komputerowej analizy obrazu radiowizjograficznego.
  Autorzy: Tomaszewski Tomasz, Czerwiński Edward
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.322-328, il., tab., bibliogr. 21 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 98 pacjentów leczonych w Klinice Chirrugii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej AM oraz w Poradni Osteoporozy Instytu Medycyny Wsi w Lublinie przeprowadzono badania radiowizjograficzne okolicy zębów przedtrzonowych po stronie lewej. Na podstawie analizy obrazu wg określono wybrane wskaźniki gęstości i struktury kości żuchwy oraz stopień zaniku wyrostka zębodołowego. Stwierdzono, iż stopień zaniku wyrostka zębodołowego istotnie koreluje z wiekiem badanych, a także wykazuje ujemną korelację z gęstością mineralną i równoważnikiem zawartości minerałów w kości żuchwy. Uzyskane wyniki wskazują na to, że zmiany demineralizacyjne mogą w znaczący sposób uczestniczyć w utracie uzębienia.

  Streszczenie angielskie: 98 patients treated in the Department of Dental and Maxillofacial Surgery, Medical University and Institute of Rural Medicine in Lublin had radiovisiographically tested premolar teeth area on the left side. Reviewing radiovisiographical picture, there were defined bone mineral density and mandible bone structure and degree of loss of alveolar processus. It was concluded that the degree of loss of alveolar processus is significantly correlated with the researched patients' age, and is inversely correlated with mineral density and equivalent of mandible bone mineral contents. The achieved results prove that demineralisation changes can significantly influence teeth loss.


  26/27

  Tytuł oryginału: Effekt of age and gender on the condition of bone tissue of stomatognathic system.
  Tytuł polski: Wpływ wieku oraz płci na stan tkanki kostnej narządu żucia.
  Autorzy: Tomaszewski Tomasz, Czerwiński Edward
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.342-351, il., tab., bibliogr. 24 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 240 pacjentów w średnim wieku, meżczyzn 50,3 lat, kobiet 54,4 lat, leczonych w Klinice Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej AM oraz w Poradni Osteoporozy Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie, przeprowadzono badania radiowizjograficzne okolicy zębów przedtrzonowych po stronie lewej. Cyfrowy zapis obrazu rwg opracowano przy pomocy programu komputerowego Radiograph Workshop, a uzyskane wskaźniki gęstości i struktury kości żuchwy analizowano pod względem zależności od płci i wieku badanych. Stwierdzono, iż gęstość względna, gęstość mineralna oraz zawartosć minerałów w kości jest istotnie większa u mężczyzn niż u kobiet, a jednocześnie ulega istotnemu zmniejszeniu z wiekiem. Wiek i płeć badanych w mniejszym stopniu wpływa na radiolgoiczne wskaźniki struktury, uzyskane w wyniku analizy zdjęć RVG programem Radiograph Workshop.

  Streszczenie angielskie: The 240 patients, with the mean age 50.3 year for males and 54.4 years for females treated in the Department of Dental and Maxillofacial Surgery Medical University and Institute of Rural Medicine in Lublin had radiovisiographically tested premolar teeth area on the left hand body side. Digital radiovisiographical picture was developed using computer software Radiograph Workshop, and obtained factors of bone mineral density and mandible bone structure were reviewed with regard to gender and age of the treated. It was concluded that relatvive density, mineral density and bone mineral contents is significantly greater with male than female patients, and is deteriorating significantly with age. Age and gender of the treated in a lesser degree influences on radiological structure factors resulting from radiovisiographical picture analysis using Radiograph Workshop.


  27/27

  Tytuł oryginału: Zasady leczenia schizofrenii. Uzgodnione stanowisko polskich ekspertów 2002.
  Autorzy: Rzewuska Małgorzata, Borkowska Alina, Czernikiewicz Andrzej, Czerwiński Andrzej, Dudek Dominika, Hauser Joanna, Jarema Marek, Kłoszewska Iwona, Kokoszka Andrzej, Krupka-Matuszczyk Irena, Landowski Jerzy, Meder Joanna, Olajossy Marcin, Pużyński Stanisław, Rabe-Jabłońska Jolanta, Rostworowska Maria, Rybakowski Janusz, Urban Stanisław, Wciórka Jacek, Załuska Maria, Zięba Andrzej
  Źródło: Farmakoter. Psychiatr. Neurol. 2002 (3) s.209-247, il., tab., bibliogr. 92 poz.
  Sygnatura GBL: 306,385

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: