Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CZERWIŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z Ogólnopolskiej XIX Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Protetyki PTS.
Autorzy: Tejchman Halina, Czerwińska Wiesława, Prośba-Mackiewicz Maria
Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (3) s.178-182, il. - 19 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Jastrzębia Góra 12-14.10. 2001
Sygnatura GBL: 305,334

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Stomatologiczne


  2/5

  Tytuł oryginału: Badania stężenia białka C-reaktywnego, prokalcytoniny I ŕ-1-antytrypsyny jako markerów stanu zapalnego.
  Tytuł angielski: Concentration of C-reactive protein, procalcitonin and ŕ-1-antitrypsin in blood of neonates and infants with signs of inflammation.
  Autorzy: Laskowska-Klita Teresa, Czerwińska Barbara
  Źródło: Med. Wieku Rozw. 2002: 6 (1) s.5-11, il., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta

  Streszczenie polskie: Oznaczano stężenia białka C-reaktywnego (CRP), prokalcytoniny (PCT) i ŕ-1-antytrypsyny (AAT) w surowicy krwi noworodków i niemowląt z podejrzeniem stanu zapalnego. Badnia wykonano u 88 dzieci. Wykazano że podwyższone stężenie CRP ( 5mg/L), prokalcytoniny ( 0,5 ng/ml) i AAT ( 200 mg/dl) wystąpiło: CRP w 24 proc. przypadków. PCT 46 proc., a AAT 49 proc. u noworodków i odpowiednio w 70, 60 i 70 proc. u niemowląt. Stwierdziliśmy że badane białka można uważać za cenne markery stanów zapalnych zarówno u noworodków jak i niemowląt.

  Streszczenie angielskie: We determined the concentration of C-reactive protein (CRP), procalcitonin (PCT) and ŕ-1-antitripsin (AAT) in blood of neonates and infants with suspected infection. Investigations were carried out in 88 children. Increased concentrations of CRP ( 5mg/L), procalcitonin ( 0,5 ng/ml) and AAT ( 200 mg/dl) were observed in: CRP - 24 p.c., PCT - 46 p.c., AAT -49 p.c. of neonates in 70, 60 and 70 p.c. of infants. We concluded, that the examined parameters are good and sensitive markers of inflammation in neonates and infants.


  3/5

  Tytuł oryginału: Elastaza neutrofilowa krwi pępowinowej w diagnostyce zakażeń noworodków urodzonych o czasie i urodzonych przedwcześnie.
  Tytuł angielski: Neutrophil elastase level in cord blood and diagnosis of infection in mature and premature neonates.
  Autorzy: Laskowska-Klita Teresa, Czerwińska Barbara, Maj-Pucek Małgorzata
  Źródło: Med. Wieku Rozw. 2002: 6 (1) s.13-21, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oznaczono stężenie elastazy neutrofilowej (EN) w krwi pępowinowej 143 noworodków. Określono średnie stężenia EN dla 4 grup noworodków: A - Urodzone o czasie bez infekcji; B - Urodzone o czasie z infekcją; C - Wcześniaki bez infekcji; D - Wcześniaki z infekcją. U noworodków urodzonych przed czasem stwierdzono niższe niż u noworodków dojrzałych stężenia elastazy. Średnie stężenie EN było znamiennie obniżone u wcześniaków zdrowych (p 0,0001) i chorych (p 0,05) w porównaniu z odpowiadającymi grupami noworodków urodzonych o czasie - (A i B). Stężenia powyżej górnej granicy zakresu przyjętego za referencyjny - 209,3 ćg/L (95 percentyl wartości w grupie A) stwierdzono u 87 proc. dojrzałych noworodków z infekcją i u 6 proc. wczesniaków z infekcją. U 97 proc. wcześniaków wartość stężeń elastazy znajdowały się w obrębie lub poniżej tego przedziału. W świetle uzyskanych wyników stężenie EN w krwi pępowinowej zależy od dojrzałości noworodka mierzonej tygodniami życia płodowego. Stwierdzono, że stężenie elastazy w krwi pępowinowej może być dobrym wskaźnikiem zapaleń u noworodków urodzonych o czasie. W przypadku noworodków urodzonych przedwcześnie, przy określaniu wartość i diagnostycznej elastazy należy uwzględnić wartości referencyjne ustalone wg wieku płodowego noworodka.

  Streszczenie angielskie: We determined the concentration of umbilical cord blood neutrophil elastase (EN) in 143 neonates. The infants were divided into four groups: A - Term non-infected, B - Term infected, C - Preterm non-infected., D - Preterm infected. In the study a low concentration of cord blood elastase in premature children was found. It was significantly lower in peterm non-infected (p 0,001) and infected (p 0,05) neonates than in non-infected term children. In full-term infected neonates mean concentration of elastase was markedly (p 0,001) higher as compared to term healthy ones. 87 p.c. values of cord blood elastase measured in full-term infected neonates and 6 p.c. in pretem ones exceed the upper limit reference interval (209,3 ćg/L) while 97 p.c. measurements in preterm neonates (all with and without clinical signs of infection) were within the reference range. We conclude that signifixcant differences in elastase level in the cord blood depend on age of gestation at deolivery. Theses age-dependent diffrerences of of elastase concentration can be taken into consideration and examinatuon of cord blood elastase concentration may provide a valuable indicator in early diagnosis of sepsis in neonates. In full-term neonates cord blood neutrophil elastase is a good marker of infection.


  4/5

  Tytuł oryginału: Zastosowanie dożylnych preparatów immunoglobulin (IVIG) w leczeniu pierwotnych komórkowych zaburzeń odporności.
  Tytuł angielski: Using of intravenous immunoglobulins (IVIG) in the treatment of primary cell immunodeficiency.
  Autorzy: Siwińska-Gołębiowska Henryka, Czerwińska-Kartowicz Iwona, Markiewicz Katarzyna
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 supl. s.33-40, tab., bibliogr. [11] poz., sum. - 3 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Rola IVIG we współczesnej medycynie Wrocław 04. 2001
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The rules and own authors experience according preventive and curative using of intravenous immunoglobulins (IVIG) in children with primary cellular immunodeficiency is presented.


  5/5

  Tytuł oryginału: Ocena efektywności treningu umiejętności poznawczych w schizofrenii.
  Tytuł angielski: Effectiveness of cognitive skills training in schizophrenia.
  Autorzy: Nieznański Marek, Czerwińska Monika, Chojnowska Agnieszka, Walczak Sławomir, Duński Witold
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (5) s.745-757, tab., bibliogr. 50 poz., sum., rez., Zsfg, r‚s.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Aim: This study evaluated methods for improving cognitive skills of patients with schizophrenia. Method: Subjects in the experimental group received 12 sessionsof practice with various cognitive tasks, while patients in the control group participated in sessions of psychoeducation. Results: Cognitive assessment before and after the study phase showed that patients in the experimental group had made significantly more improvement than the control group. Both groups improved on the insight scores, however reductions in the level of psychopathology were less tangible.

  stosując format: