Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CZERSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/13

Tytuł oryginału: Genetyka molekularna zaburzeń psychicznych
Autorzy: Borkowska Alina, Czarny-Ratajczak Malwina, Czerski Piotr, Danielewska-Woźniak Anna, Dmitrzak Monika, Hauser Joanna, Hornowska Elżbieta, Kapelski Paweł, Leszczyńska-Rodziewicz Anna, Rajewski Andrzej, Rybakowski Filip, Rybakowski Janusz, Samochowiec Jerzy, Słopień Agnieszka, Zakrzewska Marzena
Opracowanie edytorskie: Rybakowski Janusz (red.), Hauser Joanna (red.).
Źródło: - Kraków, Komitet Redakcyjno-Wydaw. Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego 2002, 111 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
Seria: Biblioteka Psychiatrii Polskiej
Sygnatura GBL: 737,223

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/13

  Tytuł oryginału: Wybrane metale i ich związki stosowane w formach farmaceutycznych i kosmetycznych - nikiel.
  Tytuł angielski: Selected metals and their compounds used in pharmaceutical and cosmetic forms - nickel.
  Autorzy: Szymańska Jadwiga A., Czerski Jakub
  Źródło: Biul. Kosmetol. 2002 (2) s.107-112, tab., bibliogr. 9 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,432

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • immunologia
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono informacje dot. roli niklu w organizmie, objawów jego niedoborów i zatruć tym metalem na podstawie danych literaturowych. Nikiel jest wszechobecnym pierwiastkiem, wykrywanym w różnych mediach środowiska. Jest on niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka, jest składnikiem preparatów witaminowych zawierających mikroelementy. Narażenie na nikiel może mieć miejsce w warunkach zawodowych i pozazawodowych. Dzienne pobranie z żywnością jest zróżnicowane i wynosi od 100 do 800 ćg. Dla populacji generalnej najistotniejsze jest uczulenie na ten metal, liczba osób uczulonych ciągle wzrasta. W warunkach przemysłowych (w rafineriach), przy wysokim narażeniu na nikiel obserwuje się wzrost zapadalności na nowotwory.

  Streszczenie angielskie: The study presents the information on the part which nickel plays in the organism, symptoms of its shortage, and poisonings by this metal, basing on literature data. Nickel is an ubiquitous element detected in various environmental media. It is indispensable for normal functioning of human organism and is a component of viatmin preparations containing microelements. Exposure to nickel may occur under occupational and non-occupational conditions. Its daily intake with food differs, amounting from 100 to 800 ćg. For general population the most significant is allergy to this metal, with constantly increasing quantity of allergic people. Under industrial conditions (in refineries) at high exposure to nickel an increased incidence of tumours is observed.


  3/13

  Tytuł oryginału: Disposition and metabolism of 1,6-dimethylnaphthalene in rats.
  Autorzy: Kilanowicz Anna, Sapota Andrzej, Czerski Bogdan
  Źródło: Toxicol. Lett. 2002: 134 (1/3) s.227-243, il., tab., bibliogr. [18] poz.
  Sygnatura GBL: 306,158

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The distribution, excretion and metabolism of 1,6-dimethylnaphthalene following i.p. administration of a single dose of 20 mg/kg to rats, was investigated using radiotracer [3H] and a gas chromatography - mass spectrometry technique (GC-MS). After 72 h, about 94 p.c. of the given dose was excreted in urine and feces. In organs and tissues, the highest concentration during the first hours after administration was detected in fat, liver, spleen and kidneys. Then gradual decline of tritium was noticed in all examined tissues. In urine, the following substanceswere identified and quantified by GC peak areas: unchanged 1,6-dimethylnaphthalene, 1-methyl-hydroxynaphthalenes, 1-hydroxymethyl-6-methylnaphthalene, 1,6-dimenthyl-thionaphthalene, 6-methyl-1-naphthoic aldehyde, 6-methyl-1-naphthoic acid, 1,6-dimethyl-thionaphthalene and 1,6-dimethyl-methylthionaphthalene.


  4/13

  Tytuł oryginału: Brak asocjacji pomiędzy polimorfizmem VNTR genu DAT a schizofrenią.
  Tytuł angielski: Lack of association between VNTR polymorphism of DAT gene and schizophrenia.
  Autorzy: Hauser Joanna, Kapelski Paweł, Czerski Piotr M., Godlewski Sebastian, Dmitrzak-Węglarz Monika, Twardowska Katarzyna, Rybakowski Janusz K.
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (3) s.403-412, bibliogr. 26 poz., sum., rez., Zsfg, r‚s.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The substantial importance of genetic factors in the etyiology of schizophrenia was demonstrated in many studies. The complex model of disease inheritance seems to be the most probable, involving epistatic interaction of many genes. Association studies are based on the analysis of the so-called candidate genes, which are coding for neurotransmitter receptors, neurotransmitter transportes and enzymes involved in their metabolism. In the present work the results of an association study of VNTR polymorphism of dopamine transporter gene (DAT) in schizophrenia are presented. This polymorphism is characterised by a different number of tandem repeats (VNTR) within the 3'-untranslated region of gene. In Caucasians the 40 base pair motif has 3 to 11 repeates, the most common (about 90 p.c.) are alleles containing 9 and 10 repeats. In the present study no association between the polymorphism studied and schizophrenia was found.


  5/13

  Tytuł oryginału: Brak asocjacji pomiędzy polimorfizmem -141 C Ins/Del w odcinku promotorowym genu DRD2 a schizofrenią.
  Tytuł angielski: Lack of association between -141 C Ins/Del promoter polymorphism of DRD2 gene and schizophrenia.
  Autorzy: Kapelski Paweł, Czerski Piotr M., Godlewski Sebastian, Dmitrzak-Węglarz Monika, Hauser Joanna
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (3) s.413-419, bibliogr. 18 poz., sum., rez., Zsfg, r‚s.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Results of family studies show the importance of genetic factors in etiopathogenesis of schizophrenia. Susceptibility to the disease is probably due to an interaction of many genes. This association study was conducted to investigate freqencies of alleles and genotyp in a group of patients with schizophrenia and healthly controls. We examined DRD2 gene promoter polymorphism - insertion or delection of the cystoine in the position -141 of 5'flanking region of this gene. No relationship between the polymorphism under study and schizophrenia has been found.


  6/13

  Tytuł oryginału: Przegląd badań genów kandydujących w schizofrenii.
  Tytuł angielski: Candidate genes in schizophrenia.
  Autorzy: Dmitrzak-Węglarz Monika, Czerski Piotr, Leszczyńska-Rodziewicz Anna
  Źródło: Wiad. Psychiatr. 2002: 5 (3) s.179-182, il., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,515

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest przybliżenie metod genetyki molekularnej stosowanych w poszukiwaniu genów odpowiedzialnych za zwiększone ryzyko zachorowania na schizofrenię. W artykule przedstawiono również rodzaje badań populacyjnych pozwalających na określenie podłoża genetycznego i modelu dziedziczenia schizofrenii. Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na świecie, potwierdzających bądź wykluczających udział geneów kandydujących układu serotoninowego także problemy metodologiczne badań genetycznych w psychiatrii.

  Streszczenie angielskie: The aim of the paper is to describe the methods of molecular genetics applied in research of genes responsible for schizophrenia. The article includes different population research which permit to characterise the genetic basis and the model of inheritance. The paper also presents the results form the world-wide studies confirming or ruling-out the participation of candidate genes of serotonergic system in predisposition to schizophrenia. Finally the article presents some methodological problems in genetic research in psychiatry.


  7/13

  Tytuł oryginału: Przegląd badań genów kandydujących w schizofrenii.
  Tytuł angielski: Candidate genes in schizophrenia.
  Autorzy: Dmitrzak-Węglarz Monika, Czerski Piotr, Leszczyńska-Rodziewicz Anna
  Źródło: Wiad. Psychiatr. 2002: 5 (4) s.265-271, il., bibliogr. 73 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,515

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wyniki badań rodzinnych, bliźniąt i adopcyjne wskazują na udział czynników genetycznych w etiologii schizofrenii. Prwadopodobny wydaje się złożony model dziedziczenia schorzenia polgający na łącznym działaniu wielu genów. Badania asocjacyjne dotyczą tzw. Genów kandydujących, które kodują receptory neuroprzekaźników, transportery neuroprzekaźników oraz enzymy uczestniczące w ich metabolizmie. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań asocjacyjnych genów kodujących receptory dopaminiowe: DRD1-DRD5, DAT oraz COMT, MAO-A i MAO-B w schizofrenii. Najlepiej udokumentowano związek receptora dopaminowego D3 z podatnością na schizofrenię. Natomiast, w badaniach własnych wykazano jego związek ze stopniem zaburzeń ruchu gałek ocznych, będącego markerem fizjologicznym.


  8/13

  Tytuł oryginału: Tetrabromobenzene induced hepatotoxicity in rats following repeated exposure.
  Tytuł polski: Ocena hepatotoksyczności tetrabromobenzenu u szczurów w warunkach ekspozycji powtarzanej.
  Autorzy: Frydrych Barbara, Czerski Jakub, Szymańska Jadwiga A.
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (3) s.231-239, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Polibromowane benzeny są znajdowane w środowisku i w tkankach ludzkich. Ich obecność w środowisku może być wynikiem używania heksabromobenzenu jako związku uniepalniającego oraz procesów debrominacji HBB. Celem niniejszego badania było zbadanie toksyczności podostrej jednego z metabolitów środowiskowych tetrabromobenzenu (TBB) oraz sprawdzenie jego wpływu na syntezę hemu. Zaobserwowano wzrost względnej masy wątroby oraz zmiany w poziomach sumy cytochromów. Nie zaobserwowano istotnych statystycznie zmian dla innych wskaźników toksyczności (MDA, GSH, ALAT, ç-GT). Zaobserwowano wzrost aktywności ALA-S. Nie stwierdzono natomiast silnego działania porfirogennego tego związku.


  9/13

  Tytuł oryginału: The association study of a functional polymorphism of the monoamine oxidase A gene promoter in patients with affective disorders.
  Autorzy: Hauser Joanna, Leszczyńska Anna, Samochowiec Jerzy, Ostapowicz Agata, Czerski Piotr, Jaracz Jan, Suwalska Aleksandra, Horodnicki Jan, Rybakowski Janusz
  Źródło: Arch. Psychiatr. Psychother. 2002: 4 (2) s.9-15, tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,554

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Recently a functional 30 bp variable number of tandem repeat polymorphism (VNTR) in the promoter region of the MAO-A gene was identified, which was shown to be associated with MAO-A transcriptional activity. Variation in the number of repeats (3 - 5) displayed a 2.7 - 4.8 fold increased transcription activity for allele containing four or five repetitive elements than allele containing three repectitive elements. In the present study we investigated this polymorphism in 78 male and 122 female patients with bipolar and unipolar affective disorders, and in 221 control subjects. There were significant differences in the alleles and genotypes frequencies between the group of females with bipolar affective illess compared to the controls and compared to the unipolar female subjects. No differences were found in genotype distribution between unipolar female patients and control group and between bipolar and unipolar male subjects comparing to the controls. We suggest that the association may exist between uVNTR polymorphism in MAO A gene and bipolar affective disorders in women.


  10/13

  Tytuł oryginału: Interaction of monoamine transporter genes and personality dimensions.
  Autorzy: Rybakowski Filip, Samochowiec Jerzy, Zakrzewska Marzena, Czerski Piotr, Stępień Genowefa, Pełka-Wysiecka Justyna, Hauser Joanna, Horodnicki Jan, Rajewski Andrzej, Rybakowski Janusz K.
  Źródło: Arch. Psychiatr. Psychother. 2002: 4 (2) s.17-24, tab., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 313,554

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: There is evidence for an association between allelic wariants of the monoamine transporter genes and the temperamental personality traits. Recent findings show that also an interaction of the different genes may contribute to the personality factors. Character dimensions of personality, which theoretically depend mainly on the ontogenetic development, were suggested to be under the genetic influence as well. We studied the association between personality dimensions measured with Temperament and Character Inventory (TCI) and polymorphism of the dopamine (DAT), norepinephrine (NET) and serotonin (5-HTT) transporter genes. The sample studied consisted of 128 healthy volunteers: 76 females and 52 males, mean age 23.8 ń 1.7 years, derived from two cities in the western part of Poland. We found statistically significant association between character dimension of Self-Directedness (SD) and NET polymorphism. There was a statistically significant effect of the interaction of NET and DAT polymorphisms on the dimension of Self-Transcedence (ST). The temperamental dimension of Reward Dependence (RD) was associated with interaction of 5-HTT and DAT polymorphisms. Character dimensions of personality, Self-Directedness and Self-Transcendence were associated with genetic differences. Interaction effect of the transporter polymorphisms was demonstrated in the Self-Transcendence and Reward Dependence dimensions. These findings warrant further study on the interplay of the different genes contributing to the complex traits.


  11/13

  Tytuł oryginału: Ocena aberracji regionu q11-q13 chromosomu 15 oraz polimorfizmu genu kodującego podjednostkę GABRB3 receptora GABA A u osób z rozpoznaniem autyzmu dziecięcego i atypowego.
  Tytuł angielski: Evaluation of q11-q13 locus of chromosome 15 aberrations and polymorphisms in the ç-aminobutyric acid receptor subunit B3 gene (GABRB3) in autistic patients.
  Autorzy: Słopień Agnieszka, Rajewski Andrzej, Budny Bartłomiej, Czerski Piotr
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (5) s.779-791, il., tab., bibliogr. 36 poz., sum., rez., Zsfg, r‚s.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was the evaluation of chromosomal aberrations, especially locus q11-q13 of chromosome 15 and polymorphism in the g-aminobutyric acid receptor subunit B3 gene (GABRB3) and genetic aetiology of autistic disorder. We studied 20 probands (aged 4-27 years old) and their patients and siblings (73 persons). Following cytogenetic methods were used: conventional GTG-banding analysis, study of fra(X), fluorescence in situ hybridisation, with two specific probes: SNRPN and UBE3A/D15S10. Dinucletide (CA)n repeat polymorphism at the GABRB3 gene was analysed using PCR-STR method. Chromosomal analysis revealed paracentomere inversion - 46,XX, inv(9)(p11q13) didn't reveal abnormalities in 15q11-q13 region. ETDT analysis didn't reveal connection between autistic disorder and studied marker. Lack of anomalies in 15q11-q13 region may be related to small number of probands, heterogenity of studied group and small number of studied locus and markers. So conclusions should be related only to this studied group, and not to autistic patients.


  12/13

  Tytuł oryginału: Detection of anti-Borna Disease Virus antibodies in patients hospitalized in psychiatric hospitals situated in the mid-western region of Poland.
  Autorzy: Rybakowski Filip, Yamaguchi Kazunari, Krzymiński Stefan, Zmyślony Franciszek, Biernat Jerzy, Kociałkowski Marek, Tandeck Andrzej, Trafarska Barbara, Zalejski Marian, Sawada Takashi, Naraki Tohru, Czerski Piotr, Rajewski Andrzej, Rybakowski Janusz K.
  Źródło: Arch. Psychiatr. Psychother. 2002: 4 (3) s.47-54, tab., bibliogr. 38 poz.
  Sygnatura GBL: 313,554

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The seroprevalence of anti-Borna Disease Virus antibodies in the population of patients hospitalised in psychiatric hospitals of mid-western Poland was assessed with the ACLIA methos.


  13/13

  Tytuł oryginału: Comparison of tissue distribution and metabolism of 1,2 - and 1,4-dibromobenzenes in female rats.
  Autorzy: Szymańska Jadwiga A., Sapota Andrzej, Wesołowski Wojciech, Czerski Bogdan, Piotrowski Jerzy K.
  Źródło: Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2002: 15 (4) s.375-383, il., tab., bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 306,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The distribution, excretion and metabolism of 1,4-dibromobenzene (1,4-DBB) and 1,2-dibromobenzene (1,2-DBB), following a single intraperitoneal administration to female Wistar rats, were investigated using radiotracer 3H and GC-MS technique. The maximum level of 3H after 1,4-DBB administration was detected in all examined rat tissues between 4 and 24 h following the injection. The highest concentrations of 3H were found in fat tissue, muscles, adrenal glands and sciatic nerve. About 50 p.c. of administered dose was still retained in the rat 72 h after injection. For 1,2-DBB, the highest level of 3H was in the liver, kidneys and fat tissue 4 and 8 h after administration. Three days after injection, less than 2 p.c. of the given dose was retained in the rat body. Urine turned out to be the main route of 3H excretion following the injection of both compounds (30 p.c. and 82 p.c., after 1,4-DBB and 1,2-DBB, respectively), and about 4 p.c. of the given dose was excreted in feces. In urine of rats the following substances were indentified (in sequence 1,4-dBB and 1,2-dBB): (1) unchanged parent compounds (5 and 11 p.c.); (2) dibromophenols (84 and 73 p.c.); (3) dibromothiophenols (5 and 10 p.c.) and (4) monobromophenols (1.9 and 0.7 p.c.). This study suggets that 1,2-DBB is characterized by a relatively high turnover rate, whereas 1,4-DBB shows a tendency for long-term retention in the body.

  stosując format: