Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CZERNY
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/18

Tytuł oryginału: The eye lens evaluatuion of the atorvastatin-treated white rat.
Tytuł polski: Wpływ atorwastatyny na zmiany w soczewce oka szczura.
Autorzy: Zakrzewski Paweł, Milewska Jolanta, Czerny Krystyna
Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.165-171, il., bibliogr. 15 poz., streszcz.
Sygnatura GBL: 310,688

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  2/18

  Tytuł oryginału: The epidermis mitochondria ultrastructure evaluation of the etretinate-treated white rat.
  Tytuł polski: Zmiany ultrastrukturalne mitochondriów naskórka szczura białego poddanego działaniu etretinatu.
  Autorzy: Budzyńska Beata, Budzyński Arkadiusz, Jędrych Barbara, Milewska Jolanta, Czerny Krystyna
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.172-177, il., bibliogr. 3 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  3/18

  Tytuł oryginału: Histological examination of the extrabulbar segment of the optic nerve in experimental animals after administration of Cladribine.
  Tytuł polski: Histologiczna ocena odcinka pozagałkowego nerwu wzrokowego po zastosowaniu leku immunosupresyjnego - Kladrybiny u zwierząt doświadczalnych.
  Autorzy: Kwietniewska Małgorzata, Stelmasiak Zbigniew, Sekita-Krzak Joanna, Visconti Józef, Czerny Krystyna
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.222-226, il., bibliogr. 10 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki


  4/18

  Tytuł oryginału: Influence of the new medicine - 2-CDA (Cladribine) on the ultrastructure of the extrabullar segment of the optic nerve in rabbits of New Zeland breed.
  Tytuł polski: Wpływ nowego leku immunosupresyjnego - 2-CDA (Kladrybina) na ultrastrukturę odcinka pozagałkowego nerwu wzrokowego królików rasy nowozelandzkiej..
  Autorzy: Kwietniewska Małgorzata, Stelmasiak Zbigniew, Sekita-Krzak Joanna, Visconti Józef, Czerny Krystyna
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.227-232, il., bibliogr. 12 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki


  5/18

  Tytuł oryginału: Protective effects of ACTH (4-9) in degeneration of hippocampal nerve cells caused by dexamethasone: ultrastructural studies.
  Tytuł polski: Działanie ochronne ACTH (4-9) w degeneracji komórek nerwowych hipokampa wywołanej deksometazonem: badania ultrastrukturalne.
  Autorzy: Sekita-Krzak Joanna, Czerny Krystyna, Żebrowska-Łupina Iwona, Stępniewska Maria, Visconti Józef, Wieczorski Marcin
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.233-238, 2 s. tabl., bibliogr. 20 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy


  6/18

  Tytuł oryginału: Immunocytochemical examinations of hippocampal nerve cells after experimental administration of dexamethasone.
  Tytuł polski: Badania immunocytochemiczne komórek nerwowych hipokampa po doświadczalnym podaniu deksametazonu.
  Autorzy: Sekita-Krzak Joanna, Czerny Krystyna, Żebrowska-Łupina Iwona, Stępniewska Maria, Visconti Józef, Pedrycz-Wieczorska Agnieszka
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.239-244, il., bibliogr. 16 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy


  7/18

  Tytuł oryginału: Neuroprotective effects of ACTH (4-9) in degeneration of hippocampal nerve cells caused by dexamethasone: morphological studies.
  Tytuł polski: Neuroprotekcyjne działanie ACTH (4-9) w degeneracji komórek nerwowych hipokampa wywołanej deksametazonem: badania morfologiczne.
  Autorzy: Sekita-Krzak Joanna, Czerny Krystyna, Żebrowska-Łupina Iwona, Stępniewska Maria, Visconti Józef, Koziej Jacek
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.245-253, il., bibliogr. 17 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy


  8/18

  Tytuł oryginału: Histological and ultrastructural investigations of placenta villi in intrauterine growth resection of fetuses (IUGR).
  Tytuł polski: Badania histologiczne i ultrasonograficzne kosmków łóżyska w wewnątrzmacicznym zahamowanym rozwoju płodu (IUGR).
  Autorzy: Wawrzycka Bożena, Zarębska Alicja, Wawrzycki Bartłomiej, Matusiewicz Janusz, Czerny Krystyna
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.409-414, il., bibliogr. 10 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża


  9/18

  Tytuł oryginału: Histological examination of the lacrimal gland after experimental administration of Cladribine.
  Tytuł polski: Histologiczna ocena gruczołu łzowego po eksperymentalnym podaniu Kladrybiny.
  Autorzy: Kwietniewska Małgorzata, Czerny Krystyna
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.526-530, il., bibliogr. 12 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki


  10/18

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu ciąży na nerkę szczura w przebiegu modelowego, doświadczalnego zespołu nerczycowego wywołanego Adriamycyną : praca doktorska
  Autorzy: Pedrycz-Wieczorska Agnieszka, Czerny Krystyna (promot.).; Akademia Medyczna Zakład Histologii i Embriologii w Lublinie
  Źródło: 2002, 92 k., [30] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 101 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20855

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • nefrologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • ciąża


  11/18

  Tytuł oryginału: Badania zmian budowy i funkcji bariery krew - ciecz wodnista występujących w cukrzycy doświadczalnej : praca doktorska
  Autorzy: Machowicz-Matejko Eulalia Justyna, Czerny Krystyna M. (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Histologii i Embriologii w Lublinie
  Źródło: 2002, 130 k. : il., tab., bibliogr. 130 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20870

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki


  12/18

  Tytuł oryginału: Does ACE inhibitor modify the morphofunctional state of the nephron?
  Tytuł polski: Czy inhibitor ACE modyfikuje stan morfofunkcjonalny nefronu?
  Autorzy: Kifer-Wysocka Ewa, Romanowska-Sarlej Jadwiga, Matysiak Włodzimierz, Milewska Jolanta, Zakrzewski Paweł, Czerny Krystyna
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.10-14, il., bibliogr. 14 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Captopril, inhibitor konwertazy angiotensynowej (ACE), podawano szczurom białym w dwóch dawkach: 0,23 mg/dobę/szczura oraz 0,71 mg/dobę/szczura. Preparat aplikowano przez okres 3 tygodni. Obserwacje prowadzono w mikroskopie elektornowym. W nerkach zwierząt doświadczalnych obserwowano w komórkach kanalików proksymalnych rozrzedzenie cytoplazmy, liczne wakuole w apikalnej i przypodstawnej części komórki, poszerzenie przestrzeni miedzykomórkowych oraz liczniejsze lizosomy. Zmiany wyraźniej zaznaczone były u zwierząt otrzymujacych wyższą dawkę leku. Badania w mikroskopie elektronowym wykazały zmiany morfofunkcjonalne nefronu, związane z aplikacją preparatu Captopril. Stosowanie Captoprilu może przejściowo modulować stan morfofunkcjonalny niektórych struktur nefronu, co wykazano w niniejszym eksperymencie.

  Streszczenie angielskie: Captopril, the inhibitor of the angiotensin convertase (ACE) was administered to white rats in two doses: 0.23 mg/day/rat and 0.71 mg/day/rat. The preparation was being applied for the period of 3 weeks. Observations were carried out in a transmission electron microscope. In the kidneys of the animals subjected to the experiment, in the cells of the proximal canaliculi dilution of the cytoplasm, numerous vacuoles in the apical and basal part of the cell, dilation of the intercellular space as well as more numerous lysosomes were observed. The above-described changes were more distinctly marked in animals which were given a higher dose of the drug. The studies in the electron microscope revealed morphofuncitonal changes of the nephron related to the application of the Captopril. Application of the Captopril may temporarily modulate the morphofuncitonal status of certain structures of the nephron, which was demonstrated in the foregoing experiment.


  13/18

  Tytuł oryginału: Ultrastructural changes of ciliary epithelial nucleus in experimental diabetes - an animal model.
  Tytuł polski: Zmiany ultrastruktury jądra komórkowego epithelium ciała rzęskowego w przebiegu cukrzycy eksperymentalnej u zwierząt.
  Autorzy: Machowicz-Matejko Eulalia, Łańcut Mirosław, Jędrych Barbara, Zakrzewski Paweł, Czerny Krystyna
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.61-66, il., bibliogr. 14 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Przedmiotem pracy sa oceniane w mikrskopie elektronowym badania zmian w ultrastrukturze ciała rzęskowego gałki ocznej w przebiegu cukrzycy doświadczalnej, w różnych okresach trwania choroby u 15 królików rasy New Zealand. Zwierzętom podawano Alloxan w dawce 100 mg/kg m.c. w postaci 10-procentowego roztworu w fizjologicznym NaCl. Grupę badaną stanowiły zwierzęta, u których glikemia wyniosła 11 mmol/l lub więcej. Do oceny zależnych do czasu trwania cukrzycy zmian w jądrach nabłonka ciała rzęskowego zastosowano konwencjonalną mikroskopię elektronową. W badaniu zaobserwowano znaczne zmiany w ultrastrukturze jąder komórkowych. W zależności od czasu trwania cukrzycy występowały: głębokie wpuklenia błony jądrowej, rozszerzenia porów jądrowych, nieregularności w kondensacji chromatyny jądrowej, zmniejszenie wielkości i zmiany piknotyczne jąder komórkowych.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to observe in electron microscope the New Zealand rabbits ciliary epithelia nucleus structure changes, depending on the duration of experimental diabetes mellitus. The animals were administered alloxan in the form of 10 p.c. solution in 0.9 p.c. NaCl, at the dose of 100 mg/kg b.m. If the glycemia leel was 11 mmol/l or higher the animal was included in the experimetnal group. 15 eyes of 15 adult New Zealand rabbits were studied. Conventional electron microscopy was used to show ultrastructural changes of ciliary epithelium nucleus. During the study we noticed severe chagnes in the structure of ciliary epithelial nucleus depending on diabetes mellitus duration. We found: deep indentations of nuclear membrane, open nuclear pores, irregularity in heterochromatin location and small sizes of the epithelial nucleus.


  14/18

  Tytuł oryginału: Pseudoductules in the rat liver in experimental adriamycin-induced nephrotic syndrome.
  Tytuł polski: Kanaliki rzekome w wątrobie szczura w doświadczalnym zespole nerczycowym wywołanym adriamycyną.
  Autorzy: Pedrycz Agnieszka, Wieczorski Marcin, Czerny Krystyna
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.154-160, il., tab., bibliogr. 12 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • nefrologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Rozplem kanalików rzekomych w wątrobie jest stanem obserwowanym w niektórych chorobach wątroby u ludzi i u zwierząt doświadczalnych. Jest notowany w wirusowym lub alkoholowym zapaleniu wątroby, w marskości wątroby i w toksycznym uszkodzeniu wątroby. W przedstawionej pracy rozplem ten występował po jednorazowej dootrzewnowej dawce adriamycyny (5 mg/kg wagi ciała) podanej szczurom. Adramycyna podana w ten sposób jest używana do wywołania doświadczalnego zespołu nerczycowego.

  Streszczenie angielskie: Pseudodouctules proliferation in the liver is the condition observed in some liver diseases in human and experimental animals. It is observed in viral and alcoholic hepatitis, in hepatic cirrhosis and toxical liver damage. In that study pseudoductules were observed after i. p. single dose of adriamycin (5 mg/gk of body weight) adminsitered to rats. Adriamycin given in this way is used to induce experimental nephrotic syndrome.


  15/18

  Tytuł oryginału: Histological changes in the pancreas of white rats after administering cephalexin and ethanol.
  Tytuł polski: Histologiczne zmiany trzustki szczurów białych po doświadczalnym podawaniu cefaleksyny i etanolu.
  Autorzy: Zarębska Alicja, Bakiera Katarzyna, Visconti Józef, Kwietniewska Małgorzata, Czerny Krystyna
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.167-173, il., bibliogr. 13 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Badania wykonano na szczurach - samcach rasy Wistar o masie ciałą około 200 g. Zwierzęta I grupy doświadczalnej otrzymywały 20 proc. alkohol etylowy do picia ad libitum, zwierzęta II grupy doświadczalnej - cefaleksynę w dawce 42 mg dziennie, zwierzęta II grupy doświadczalnej - cefaleksynę w dawce 42 mg dziennie, zwierzęta III grupy doświadczalnej - alkohol i cefaloskynę łącznie w wymienionych dawkach. Po 10 dniach zwierzęta usypiano eterem i pobierano trzustkę do badań. Na skrawkach o brubości 7 ć wykonano barwienie H + E i reakcję PAS na obecność mukopolisacharydów obojętnych. Po podawaniu alkoholu stwierdzono zmniejszenie aktywności wydzielniczej komórek egzokrynowych, a po podawaniu cefaleksyny - zwiększenie tej aktywności. Natomiast łączne podawanie alkoholu i antybiotyku powodowało zmiany troficzne, które można uważać za wstępne, ale jeszcze na tym etapie odwracalne, zmiany degeneracyjne.

  Streszczenie angielskie: The reserach was conducted on male Wistar rats weighing approximately 200 g. Animals of experimetnal group I were adminsitered 20 p.c. ethyl alcohol for drinking, animals of experimental group II - cephalexin in the dose of 42 mg daily, animals of experimental group III - simultaneously alcohol and cephalexin in the mentioned doses. After 10 days the animals were guillotined and pancreas was taken for research. On paraffin sections 7ć thick there were carried out H + E stain and PAS reaction aimed at discovering neutral mucopolysaccharides. After adminsitering alcohol there was stated a decrease in the activity. A simultaneous administration of ethyl alcohol and antibiotic casues trophic changes, which can be noticed as introductory, but at this stage - reversible, degenerative changes.


  16/18

  Tytuł oryginału: Histological examination of the submandibular gland following experimetnal administration of Metizol.
  Tytuł polski: Badania histologiczne ślinianki podżuchwowej po doświadczalnym podawaniu Metizolu.
  Autorzy: Lis-Sochocka Marta, Zarębska Alicja, Cichacz-Kwiatkowska Beata, Łańcut Mirosław, Czerny Krystyna
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.174-180, il., tab., bibliogr. 11 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Badano śliniankę podżuchwową szczurów rasy Wistar, którym podawano Metizol przez 21 dni i 42 dni w dawce 1 mg/kgm.c./24 godz. Stosowano barwienia H+E, met. PAS, met. Feulgena, met. Massona. Mierzono powierzchnię przekroju jąder komórkowych, powierzchnię przekroju cewek wydzielniczych i do uzyskanych danych stosowano obliczenia statystyczne. Zaobserwowano następujące zmiany. Po 21 dniach podawania Metizolu w śliniance podżuchwowej zwiększyła się liczba cewek i zwiększyła się powierzchnia ich przekroju. W komórkach budujących cewki zaobserwowano wiekszą ilość wydzieliny. Natomiast pęcherzyki uległy obkurczeniu. Po 42 dniach podawania Metizolu wygląd, liczba i barwliwość cewek i pęcherzyków upodobniły się do grupy kontrolnej.

  Streszczenie angielskie: The submandibular gland of the white Wistar rats was examined. The animals were given Metizol for 21 days and 42 days at the dose of 1 mg/kg b.m./24 h. The submandibular gland samples were taken for histological and histochemical examination. Then they were stained with hematoxylin and eosine as well as by masson's, PAS's and Feulgens method. The mean area of section of cell nuclei was measured. The resutls of examination were counted statistically. The following changes were noticed: After 21 days of administration of Metizol in the submandibular gland the mean area of the tubules cells some more secretion was noticed. The follicles shrank. After 42 days of adminsitration of Metizol the appearance, number and stainability of the tubules and follicles were similar to control group.


  17/18

  Tytuł oryginału: Histological examination of the Loeventhal gland after experimental administration of Metizol.
  Tytuł polski: Badania histologiczne gruczołu Loeventhala po doświadczalnym podawaniu Metizolu.
  Autorzy: Lis-Sochocka Marta, Zarębska Alicja, Cichacz-Kwiatkowska Beata, Łańcut Mirosław, Koziej Jacek, Czerny Krystyna
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.181-186, il., tab., bibliogr. 10 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Badano gruczoł Leoventhala szczurów rasy Wistar, którym podawano Metizol przez 21 dni i 42 dni w dawce 1 mg/kgm.c./24 godz. Stosowano barwienia H+E, met. PAS, met. Feulgena, met. Massona. Mierzono powierzchnię przekroju jąder komó kowych i do uzyskanych danych stosowano obliczenia statystyczne. Zaobserwowano następujące zmiany. Po 21 dniach podawania Metizolu w gruczole Loeventhala zmniejszyła sie powierzchnia przekroju jąder komórkowych. Po 42 dniach podawania Metizolu powierzchnia przekroju jąder komórkowych. Po 42 dniach podawania Metizolu powierzchnia przekroju jąder komó kowych również uległa zmniejszeniu, ale w mniejszym stopniu niż w grupie 1. Pojawiły się pęcherzyki proliferacyjne, któ e sa wyrazem aktywności mitotycznej.

  Streszczenie angielskie: The Loevenathal gland of the white Wistar rats examined. The animals were given Metizol for 21 days and 42 days at the dose of 1 mg/kg b.m./24 h. The Loeventhal gland's samples were taken for histological and histochemical examination. Then they there stained with hematoxylin and eosin, Masson's, PAS's, and Feulgen's method. The mean area of section of cell nuclei was measured. Results of examination were counted statistically. The following changes were noticed: after 21 days of administration of Metizol in the Loeventhal gland the mean area of the section ofcells nuclei was decreased; after 42 days of administration of Metizol the mean area of the section of cell nuclei was decreased as well, but to a lesser degree than in group 1. New follicles appeared which can be the expression of cell mitotic activity.


  18/18

  Tytuł oryginału: Ultrastructural changes of pancreas of white rats after experimental administration of ethanol and cephalexin.
  Tytuł polski: Zmiany ultrastrukturalne trzustki szczurów białych po doświadczalnym podawaniu etanolu i cefaleksyny.
  Autorzy: Zarębska Alicja, Łańcut Mirosław, Sekita-Krzak Joanna, Visconti Józef, Czerny Krystyna
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.452-458, il., bibliogr. 14 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Badania wyknano na szczurach, samcach rasy Wistar o masie ciała ok. 200 g. Zwierzęta I grupy doświadczalnej otrzymywały 20 proc. etanol do picia (ad libitum), zwierzęta III grupy doświadczalnej - cefaleksynę w dawce 42 mg/24h, zwierzęta III grupy doświadczalnej - cefaleksynę i etanol w wymienionych dawkach. Po 10 dniach zwierzęta dekapitowano i pobierano trzustkę do badań w mikroskopie elektronowym. Stwierdzono, że 10-dniowe podawanie etanolu powoduje przede wszystkim zmniejszenie liczby rybosomów i ziaren zymogenu w komórkach egzokrynowych trzustki, natomiast cefaleksyna powoduje wzrost liczby tych struktur. Łączne podawanie alkoholou i cefaleksyny powoduje odwracalne zmiany degeneracyjne w postaci wyraźnego zmniejszenia liczby rybosomów, obrzmienia wielu mitochondriów i obecności w nich struktur mielinowych.

  Streszczenie angielskie: The experiment was carried out on WIstar rat males weighting about 200 g. Animals from experimental group I received 20 p.c. ethanol for drinking (ad libitum), animals from experimetnal group II - cephalexin in the dose of 42 mg/24h, animals from experimental group III - cephalexin and ethanol in the mentioned doses. After 10 days the animals were decapitated and pancreases were collected for ultrastural examinations in electron microscope. The performed experimetns showed that 10-day administration of ethanol causes mainly the decrease of amount of ribosomes and zymogen granules in pancreatic exocrine cells, whereas cephalexin causes increase of amount of these organelles. Administration of both ethanol and cephalexin causes reversible degenerative changes including distinct decreasing of the number of ribosomes, swelling of many mitochondria and the presence of myelinic structures inside cells.

  stosując format: