Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CZERNIK
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/14

Tytuł oryginału: Chirurgia dziecięca w Polsce.
Tytuł angielski: Childrens surgery in Poland.
Autorzy: Stoba Czesław, Grochowski Jan, Czernik Jerzy
Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (1) s.99-105, il., bibliogr. 34 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001
Sygnatura GBL: 313,570

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku


  2/14

  Tytuł oryginału: Rola lekarza rodzinnego jako lekarza pierwszego kontaktu w procesie opieki nad dzieckiem z urazem.
  Tytuł angielski: The role of a GP as an emergency doctor in the treatment process in trauma children.
  Autorzy: Czernik Jerzy, Szmida Andrzej
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (2) : II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej "Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku" s.223-226, bibliogr. 16 poz., sum. - 2 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej pt. Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku Łódź 09-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają punkt widzenia chirurga dziecięcego dotyczący zadań lekarza rodzinnego. Podkreślają, że usytuowanie lekarza rodzinnego w środowisku, jego kontakt z wieloma pokoleniami, rozumienie ich potrzeb może znacznie wpłynąć na zmiejseznie liczby urazów u dzieci, a posiadane umiejętności i dobra współpraca z leakrzem specjalistą stwarzają podstawę w uzyskaniu satysfakcjonujących wyników.

  Streszczenie angielskie: The authors present a paediatric surgeon's point of wiev concerning GP'S duties. It is underlined that the placae of a GP in the environment, his contact with many generations, understanding their needs can have essential infleunce on the decrease in a number of injureis in children. Satisfactory results can be achieved trhough acquired abilities and good cooperation with a specialist.


  3/14

  Tytuł oryginału: Diagnostyka prenatalna wad wrodzonych wymagających leczenia chirurgicznego na terenie Dolnego Śląska - fakt czy fikcja?
  Tytuł angielski: Prenatal diagnosis of congenital anomalies rquiring surgical management in the Lower Silesia - fact or fiction?
  Autorzy: Bagłaj Maciej, Czernik Jerzy, Patkowski Dariusz
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (70) s.299-303, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest ocena obecnego stanu diagnostyki prenatalnej wad wrodzonych wymagających leczenia chirurgicznego na terenie Dolnego Śląska. Dokonano retrospektywnej analizy dokumentacji medycznej noworodków skierowanych do Kliniki Chirurgii Dziecięcej AM we Wrocławiu w latach 1997 - 2000. Badaniami objęto wyłącznie noworodki obarczone wadami, których rozpoznanie jest potencjalnie możliwe w rutynowym badaniu ultrasonograficznym. Spośród 218 noworodków, najliczniejszą grupę stanowiły 63 noworodki z wadami rozszczepowymi układu nerwowego oraz 38 dzieci z wadami przedniej ściany jamy brzusznej. W ciągu ostanich 4 lat częstość występowania innych wad (zarośnięcie przełyku, zarośnięcie dwunastnicy, zarośnięcie jelita cienkiego, wrodzona przepuklina przeponowa, wodogłowie, wady układu moczowego) była zbliżona. Ogółem w przebiegu 52 ciąż (23,8 proc.) ustalono podejrzenie lub rozpoznano wadę wrodzoną. Najwyższy odsetek dodatnich badań prenatalnych odnotowano u dzieci z wodogłowiem (50 proc.) oraz wadami układu moczowego (42,8 proc.). W innych grupach odsetek ten był wyraźnie niższy. Ocena wpływu rozpoznania prenatalngo wady lub jego braku na sposób postępowania w okresie postnatalnym najwyraźniej zaznaczył się w grupach noworodków obarczonych zarośnięciem przewodu pokarmowego, wrodzoną przepukliną przeponową oraz wadami przedniej ściany jamy brzusznej. W ponad 40 proc. ciąż, analiza dokumentacji medycznej pozwoliła na wykrycie czynników ryzyka (wywiad rodzinny, nierpawidłowy ...

  Streszczenie angielskie: In order to assess the current status of prenatal diagnosis of congenital anomalies requiring surgical management in the area of Lower Silesia, a retrospective study of medical charts of all neonates admitted to the Department of Paediatric Surgery in Wrocław between 1997 and 2000 was undertaken. 218 babied affected by anomalies detectable antenatally by convetional ultrasound scan were subjected to the further study. Neural tube defects and abdominal wall defects were the most common and were diagnosed in 63 and 38 children respectively. The incidence of other congenital anomalies; hydrocephalus, oesophageal, duodenal and intestinal atresis, diaphragmatic hernia and urinary tract anomalies was similar in each group. The suspicion of anatomical defect or its precise recognition was made antenatally in 52 pregnancies (23.8 p.c.). The highest rate of positive prenatal daignosis was noted among babies with hydrocephalus (50 p.c.) and urinary tract anomalies (42.8 p.c.). In other groups this rate was significantly less. Critical analysis of postnatal of gastrointestinal tract, congenital diaphragmatic hernia and abdominal wall defects were negatively affected by a lack of prenatal recognition of the defect. Moreover, in more than 40 p.c. of all analysed pregnancies presence of risk factors (positive family history, course of pregnancy, mother's age, polyhydramnios, oligohydramnios, previous abnormal pregnancies) were identfied that should have prompted an obstetrician to ...


  4/14

  Tytuł oryginału: 3 Europejskie Sympozjum Stomatologii Adhezyjnej - Berlin, 7-9 września 2001 r.
  Tytuł angielski: Report on 3rd European Sympozjum on Adhesive Dentistry - Berlin, September 7th-9th, 2001.
  Autorzy: Nowakowska Danuta, Czernik Krystyna
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (2) s.114-115 - 3 Europejskie Sympozjum Stomatologii Adhezyjnej Berlin 07-09.09. 2001
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  5/14

  Tytuł oryginału: Zaburzenia psychiczne występujące w przebiegu choroby z Lyme i w kleszczowym zapaleniu mózgu.
  Tytuł angielski: Mental disorders in the course of Lyme borreliosis and tick borne encephalitis.
  Autorzy: Juchnowicz Dariusz, Rudnik Inessa, Czernikiewicz Andrzej, Zajkowska Joanna, Pancewicz Sławomir A.
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl. 1 s.37-50, tab., bibliogr. 24 poz., sum. - 4 Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. neuroinfekcji Białystok 07.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • choroby zakaźne
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W latach 1999-2000 zbadaliśmy psychiatrycznie, z wykorzystaniem narzędzi psychometrycznych, 51 pacjentów z kleszczowym zapaleniem mózgu i 174 chorych z borelioza z Lyme. U większości pacjentów stwierdziliśmy występowanie zaburzeń psychicznych w postaci zaburzeń depresyjnych i zaburzeń funkcji poznawczych.


  6/14

  Tytuł oryginału: Czy odwodnienie może być problemem w kategoriach etycznych?
  Tytuł angielski: Is dehydration an ethical problem?
  Autorzy: Marczewski Krzysztof, Czernikiewicz Andrzej, Sak Jarosław Jerzy, Kwiecińska Anna, Mourad Ahmad
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (75) s.257-260, bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono problematykę związaną z odwodnieniem przewlekłym z punktu widzenia etyki lekarskiej. Przypomniano podstawowe definicje związane z tymi zagadnieniami. Podjęto próbę krytycznej analizy poglądów przedstawiających przewlekłe dobrowolne odwodnienie jako dopuszczalną formę przyśpieszenia śmierci. Omówiono niektóre aspekty patofizjologiczne i psychopatologiczne. Przedstawiono "piramidę wątpliwości" lekarza.


  7/14

  Tytuł oryginału: Guzy śródpiersia u dzieci.
  Tytuł angielski: Mediastinal tumours in children.
  Autorzy: Sawicz-Birkowska Krystyna, Czernik Jerzy, Chrzan Rafał, Kołodziej Jerzy
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (76) s.305-307, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Guzy śródpiersia u dzieci występują rzadko. Celem pracy jest ocena występowania, rozpoznawania i leczenia guzów śródpiersia u 125 dzieci leczonych w Klinice Chirurgii Padiatrycznej AM we Wrocławiu w okresie 30 lat. Materiał. W latach 1970-2000 leczono 125 dzieci, wśród których rozpoznano guzy w śródpiersiu przednim u 39 (31 proc.), środkowym u 21 (17 proc.) i tylnym u 49 (39 proc.) dzieci. U 16 (13 proc.) pacjentów rozległy guz zajmował 2 pola. W zdecydowanej większości (78 proc.) stwierdzano guzy lite. Chorzy byli w wieku od 4 do 18 lat. Największą grupe stanowiły dzieci do 5. roku życia (68 proc.). Najczęściej stwierdzano guzy wywodzące się z układu współczulnego (NBL o GBL - 35 proc.), układu limfatycznego (NHL i HD - 17 proc.) i z grasicy - 12 proc. Wyniki. U 66 proc. chorych doszczętnie wycięto guz, u 26 proc. wykonano biopsje u 10 proc. Prowadzono jedynie obserwacje powiększonej grasicy. Nie było zgonów operacyjnych ani w okresie okołooperacyujnym. Uzyskano 3-letnią remisję całkowitą (CR) u 71,42 proc. Chorych leczonych z powodu nowotworu wywodzącego się z układu współczulnego, umiejscowionego w śroidpiersiu. Porównanie materiału w 2 wybranych odstępach czasu (1970-1985 i 1986-2000) nie wykazało znamiennie częstrzego występowania żadnej grupy guzów.


  8/14

  Tytuł oryginału: Determinanty przedchorobowe a jakość życia pacjentów schizofrenicznych : praca doktorska
  Autorzy: Górecka Joanna, Czernikiewicz Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Psychiatrii w Białymstoku, Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Jarosławcu
  Źródło: 2002, 215 k. : il., tab., bibliogr. 204 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19903

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  9/14

  Tytuł oryginału: Zaburzenia lękowe - standardy terapii farmakologicznej.
  Tytuł angielski: Anexiety disorders - guidelines of pharmacotherapy. P. 1: Treatment of panic disorder and obessive compulsive disorder.
  Autorzy: Czernikiewicz Andrzej
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (12) s.662, 664, 666-668, tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Optymalnym leczeniem zarówno zespołu lęku panicznego, jak i zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego jest połączenie leków antydepresyjnych i terapii kognitywno-behawioralnej. W obu tych zaburzeniach lękowych najskuteczniejszymi metodami leczenia farmakologicznego są inhibitory wychwytu zwrotnego serotnoniny, a więc klomipramina i SSRI.


  10/14

  Tytuł oryginału: Jak rozpoznawać i leczyć dystonię neurowegetatywną?
  Tytuł angielski: How to diagnose and treat somatization disorder?
  Autorzy: Czernikiewicz Andrzej
  Źródło: Med. Rodz. 2002: 5 (6) s.3-6, tab., bibliogr. 2 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,454

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • nefrologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Somatization disorder is a chronic psychiatric disorder that frustrates patients, their families, and their physicians. Its chronic course and focus on somatic symptoms can lead to needless medical evaluations and interventions. The treatment should consist of vigorous treatment of comorbid disorders such a depression or anxiety.


  11/14

  Tytuł oryginału: Czy i jak stosować benzodiazepiny by leczenie nie było gorsze od choroby?
  Tytuł angielski: Where and how to use bezodiazepines: how to avoid that cure is worse than a disease?
  Autorzy: Czernikiewicz Andrzej
  Źródło: Med. Rodz. 2002: 5 (5) s.172-175, tab., bibliogr. 2 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,454

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Main problems of therapeutic use of benzodiazepines is presented, especially dependency disorder and withdrawal syndrome. Some treatment guidelines to avoid these complicationms are shown, i.e. prefering of benzos with longer half-life time.


  12/14

  Tytuł oryginału: Uczeń w sytuacji stresu szkolnego.
  Tytuł angielski: Pupil in the situation of the school stress.
  Autorzy: Płotka Aniela, Majcherczyk Izabela, Czernikiewicz Andrzej, Szymona Kinga, Pawłowska Beata
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.169-173, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Szkoła jako instytucja oświatowa jest jednocześnie dla ucznia treningiem życia. Dzisiejsze dzieci przeżywają w szkole stres znacznie większy, niż kiedykolwiek było to naszym udziałem. Funkcjonowanie w środowisku szkoły, wchodzenie w relacje z nim, problemy życia codziennego dostarczają wielu sytuacji stresowych. Celem głównym pracy było przeanalizowanie problematyki stresu u uczniów będących w okresie dojrzewania w aspekcie środowiska szkolnego. Materiał i metoda: Badaniami ankietowymi objęto 30 uczniów w wieku 11 - 12 lat, uczęszczających do V klasy Szkoły podstawowej im. Marii Curie-Skłodowskiej w Tarnogrodzie. W badanej próbie było 16 dziewczynek i 14 chłopców. Grupa dzieci miejskich obejmowała 25 uczniów, natowiast dzieci wiejskich uczęszczających do tej szkoły było pięcioro. Badania przeprowadzono w styczniu 2002 roku. Uzyskane wyniki badań: Ankietowani uczniowie bez względu na płeć i miejsce zamieszkania wskazali szkołę jako środowisko, które najbardziej stresuje. Źródłem stresu w szkole są złe oceny (71,4 proc.), niesprawidliwość (75,0 proc.). Uczniowie boją się drugoroczności (64,3 proc.), zbyt dużych wymagań nauczyciela (43,8 proc.). Wymienionych źródeł stresu bardziej boją się dziewczynki. Dzieci na ogół mają pozytywny stosunek do swojej szkoły. Rzadka jest ona postrzegana jako źródło przykrych przeżyć.

  Streszczenie angielskie: School as the educational institution is the source of learning about life for the pupils as well. Contemporary children at school experience a greater stress than we have ever experienced. Functioning in the school environment, entering the school relationships and everyday problems offer us many stressful situations. The aim of the study was the analysis of the problem of stress for adolescent pupils in the school environment. Material and method: The questionnaire was used on 30 pupils aged 11 - 12 who attended 5th class of Maria Curie-Skłodowska Elementary School in Tarnogród. The studied sample included 16 girls and 14 boys. There were 25 urban children and 5 rural children. The study was performed in January 2002. The obtained results: The interviewed pupils irrespective of age and gender and the place of residence confirmed that school was the most stressing environment. The sources of stress at school are poor marks (71.4 p.c., injustice ((75,0 p.c.). Pupils are afraid of being not promoted (64.3 p.c.), too high requirements of teachers (43.8 p.c.). The above mentioned sources of stress are more severe for girls. Generally the children have positive attitude to their school. Rarely it is conceived as the source of negative feelings.


  13/14

  Tytuł oryginału: Ból psychogenny.
  Tytuł angielski: Pain disorder.
  Autorzy: Czernikiewicz Andrzej
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (5) s.7-9, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Pain disorder is a chronic psychiatric disorder that frustrates patients, their families, and their physicians. Its chronic course and focus on pain symptoms can lead to needless medical evaluations and potentially dangerous, unwarranted interventions. The treatment should consist of a conservative medical approach, with vigorous treatment of comorbid disorders such a depression or anxiety.


  14/14

  Tytuł oryginału: Zasady leczenia schizofrenii. Uzgodnione stanowisko polskich ekspertów 2002.
  Autorzy: Rzewuska Małgorzata, Borkowska Alina, Czernikiewicz Andrzej, Czerwiński Andrzej, Dudek Dominika, Hauser Joanna, Jarema Marek, Kłoszewska Iwona, Kokoszka Andrzej, Krupka-Matuszczyk Irena, Landowski Jerzy, Meder Joanna, Olajossy Marcin, Pużyński Stanisław, Rabe-Jabłońska Jolanta, Rostworowska Maria, Rybakowski Janusz, Urban Stanisław, Wciórka Jacek, Załuska Maria, Zięba Andrzej
  Źródło: Farmakoter. Psychiatr. Neurol. 2002 (3) s.209-247, il., tab., bibliogr. 92 poz.
  Sygnatura GBL: 306,385

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: