Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CZELEJ-GÓRSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Radiodensitometric measurements in cases of chronic periapical changes of endodontically treated teeth.
Tytuł polski: Pomiary radiodensytometryczne w przypadkach przewlekłych zmian okołowierzchołkowych zębów leczonych endodontycznie.
Autorzy: Różyło-Kalinowska Ingrid, Czelej-Górski Jolanta, Różyło T. Katarzyna
Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.98-105, il., bibliogr. 18 poz., streszcz.
Sygnatura GBL: 310,688

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena radiodensytometryczna tkanek twardych korzeni i wyroskta zębodołowego zębów leczonych endodontycznie z klinicznie stwierdzanymi objawami zmian okołowierzchołkowych. Materiał stanowiło 139 cyfrowych rentgenowskich zdjęć wewnątrzustnych zębów leczonych endodontycznie z przewlekłymi zmianami okołowierzchołkowymi. Były to radiogramy 54 zębów ze zmianami ziarninowymi, 62 ze zmianami włóknistymi i 23 ze zmianami o charakterze ropnym. Omówiono wartość radiografii cyfrowej i radiodensytometrii w przypadkach zmian zapalnych okołowierzchołkowych zębów leczonych endodontycznie. Stwierdzono, że pomiary radiodensytometryczne pozwalają na dokładną ocenę zmian zapalnych przy wierzchołkach zębów leczonych endodontycznie. Radiografia cyfrowa jest wartościowym i obiektywnym narzędziem w diagnostyce takich zmian oraz monitorowaniu postępów leczenia endodontycznego. Jednocześnie pozwala na zredukowanie dawki promieniowania rentgenowskiego, co zmniejsza ryzyko diagnostyczne dla pacjenta.

  Streszczenie angielskie: The purpose of the paper was radiodensitometric evaluation of hard tissues of roots and alveolar bone of endodontically treated teeth with clinically detected chronic periapical inflammatory changes. The material consisted of 139 digital intraoral radiograms of endodontically treated teeth with chronic periapical changes: 54 teeth with granulomatous inflammation, 62 with fibrous changes and 23 teeth with purulent lesions. There was discussed the value of digital radiography and radiodensitometric measuremetns in cases of periapical inflammations of endodontically treated teeth. It was concluded that radiodensitometric measurements allowed detailed examinations of inflammatory changes at the apices of endodontically treated teeth. Digital radiography is a valuable and objective tool in diagnosis of periapical changes, monitoring of the course of endodontic treatment as well as infollow-up after such treatment. At the same time if allows reduction of ionising radiation dose, thus decreasing diagnostic risks to a patient.

  stosując format: