Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CZELEJ
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Wybrane cytokiny i białka ostrej fazy w skórnych reakcjach polekowych : praca doktorska
Autorzy: Czelej Dorota, Chodorowska Grażyna (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej w Lublinie
Źródło: 2002, [4], 110 k. : il., tab., bibliogr. 219 poz., streszcz., sum., maszyn.
Sygnatura GBL: 45/21723

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/8

  Tytuł oryginału: Ruchome protezy częściowe w ujęciu McCrackena
  Autorzy: McGivney Glen P., Carr Alan B.
  Opracowanie edytorskie: McCracen W. L. (przedm.), Czelej Grzegorz (przedm.), Drobek Wojciech (tł.), Sosiński Andrzej (tł.), Tomankiewicz Marek (tł.).
  Źródło: - Lublin, Wydaw. Czelej Sp. z o.o. 2002, XVI, 511 s. : il., tab., bibliogr. s. 464-498, 30 cm.
  Sygnatura GBL: 802,553

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/8

  Tytuł oryginału: Skórne manifestacje chorób wątroby.
  Tytuł angielski: Cutaneous manifestation of hepar diseases. P. 1.
  Autorzy: Pietrzak Aldona, Czelej Dorota, Pietrzak Bogusław
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (3) s.12-19, bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: We describe the association between hepar diseases and skin manifestations of its improper function. The pathomechanism of many diseases is associated with the icterus. Fascinating group of many disorders share the same clincial abnormalities of the bilirubin biosynthetic pathway. Some of metabolic diseases are characterized by a dinstinctive biochemical pattern like porphirias, or other clinical distinctive features like Alagille syndrom, haemochromatosis, von Gierke disease, Andersen disease, Hurler diseases, Hunter disease, Sanfilippo disease, Maroteaux-Lamy disease, hyperlipoproteinemia and xanthomatosis, GM1gangliosydosis, Gaucher disese, Fabry disease, Niemann-Pick disease, Wolman disease, Refsum disease, Wilson and Menkes disease.


  4/8

  Tytuł oryginału: Skórne manifestacje chorób wątroby.
  Tytuł angielski: Cutaneous manifestation of hepar diseases (infectious diseases, sarcoidosis, mastocytosis). P. 2.
  Autorzy: Pietrzak Aldona, Czelej Dorota, Pietrzak Bogusław
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (3) s.20-23, bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Skin manifestations of disorders in hepatocyte function are observed in the diseases of virusorigin, bacterial diseas, mycotic diseases, reactive granulomatous disease (sarcoidosis, systemic mastocytosis), reactive hepatic diseases accompanying the various illnesses of other organs and in the congenital hepatitis of newborns and children.


  5/8

  Tytuł oryginału: Dermatologiczne objawy marskości wątroby.
  Tytuł angielski: Dermatological symptoms of cirrhosis hepatis.
  Autorzy: Pietrzak Aldona, Czelej Dorota, Pietrzak Bogusław
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (4) s.309-313, il., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy prezentują przegląd skórnych objawów towarzyszących marskości wątroby, szczególnie we wczesnych okresach choroby oraz omawiają potencjalne patomechanizmy ich powstawania.

  Streszczenie angielskie: The authors present review of skin symptoms accompanying cirrhosis hepatis especially in early stages of the disease, and discuss their possible pathogenesis.


  6/8

  Tytuł oryginału: Plasma activity of Interleukin-6 and some acute phase proteins in severe drug-induced skin adverse reactions.
  Tytuł polski: Aktywność osoczowa Interleukiny-6 i niektórych białek ostrej fazy w ciężkich reakcjach polekowych.
  Autorzy: Czelej Dorota, Chodorowska Grażyna, Lecewicz-Toruń Barbara
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.62-67, il., tab., bibliogr. 10 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • toksykologia
 • immunologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  7/8

  Tytuł oryginału: Collagenoses and cutaneous manifestations of hepar diseases.
  Tytuł polski: Kolagenozy i skórne manifestacje chorób komórki wątrobowej.
  Autorzy: Pietrzak Aldona, Czelej Dorota, Pietrzak Bogusław
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.415-418, bibliogr. 12 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/8

  Tytuł oryginału: Radiodensitometric measurements in cases of chronic periapical changes of endodontically treated teeth.
  Tytuł polski: Pomiary radiodensytometryczne w przypadkach przewlekłych zmian okołowierzchołkowych zębów leczonych endodontycznie.
  Autorzy: Różyło-Kalinowska Ingrid, Czelej-Górski Jolanta, Różyło T. Katarzyna
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.98-105, il., bibliogr. 18 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena radiodensytometryczna tkanek twardych korzeni i wyroskta zębodołowego zębów leczonych endodontycznie z klinicznie stwierdzanymi objawami zmian okołowierzchołkowych. Materiał stanowiło 139 cyfrowych rentgenowskich zdjęć wewnątrzustnych zębów leczonych endodontycznie z przewlekłymi zmianami okołowierzchołkowymi. Były to radiogramy 54 zębów ze zmianami ziarninowymi, 62 ze zmianami włóknistymi i 23 ze zmianami o charakterze ropnym. Omówiono wartość radiografii cyfrowej i radiodensytometrii w przypadkach zmian zapalnych okołowierzchołkowych zębów leczonych endodontycznie. Stwierdzono, że pomiary radiodensytometryczne pozwalają na dokładną ocenę zmian zapalnych przy wierzchołkach zębów leczonych endodontycznie. Radiografia cyfrowa jest wartościowym i obiektywnym narzędziem w diagnostyce takich zmian oraz monitorowaniu postępów leczenia endodontycznego. Jednocześnie pozwala na zredukowanie dawki promieniowania rentgenowskiego, co zmniejsza ryzyko diagnostyczne dla pacjenta.

  Streszczenie angielskie: The purpose of the paper was radiodensitometric evaluation of hard tissues of roots and alveolar bone of endodontically treated teeth with clinically detected chronic periapical inflammatory changes. The material consisted of 139 digital intraoral radiograms of endodontically treated teeth with chronic periapical changes: 54 teeth with granulomatous inflammation, 62 with fibrous changes and 23 teeth with purulent lesions. There was discussed the value of digital radiography and radiodensitometric measuremetns in cases of periapical inflammations of endodontically treated teeth. It was concluded that radiodensitometric measurements allowed detailed examinations of inflammatory changes at the apices of endodontically treated teeth. Digital radiography is a valuable and objective tool in diagnosis of periapical changes, monitoring of the course of endodontic treatment as well as infollow-up after such treatment. At the same time if allows reduction of ionising radiation dose, thus decreasing diagnostic risks to a patient.

  stosując format: