Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CZEKALSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 25Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/25

Tytuł oryginału: Genetyka chorób układu krążenia
Autorzy: Adamek Łukasz, Bilińska Zofia Teresa, Chojnowska Lidia, Chudek Jerzy, Ciechanowicz Andrzej, Cybulski Cezary, Czekalski Stanisław, Członkowska Anna, Filipiak Krzysztof J., Grace Andrew A., Grodzicki Tomasz, Gruchała Marcin, Grzeszczak Władysław, Januszewicz Andrzej, Januszewicz Włodzimierz, Kawecka-Jaszcz Kalina, Korniszewski Lech, Krajewska-Walasek Małgorzata, Krzystolik Karol, Leszek Przemysław, Lubiński Jan, Luft Friedrich C., Moczulski Dariusz, Narkiewicz Krzysztof, Naruszewicz Marek, Neumann Hartmut P. H., Niżankowska-Mogilnicka Ewa, Olszanecka Agnieszka, Opolski Grzegorz, Pasierski Tomasz, Pupek-Musialik Danuta, Romer Tomasz, Rużyłło Witold, Rynkiewicz Andrzej, Sanak Marek, Sarzyńska-Długosz Iwona, Staessen Jan A., Szczeklik Andrzej, Szczepańska-Sadowska Ewa, Szczęch Radosław, Szperl Małgorzata, Torbicki Adam, Więcek Andrzej, Włodarska Elżbieta Katarzyna
Opracowanie edytorskie: Ciechanowicz Andrzej (red.), Januszewicz Andrzej (red.), Januszewicz Włodzimierz (red.), Rużyłło Witold (red.).
Źródło: - Kraków, Wydaw. Medycyna Praktyczna 2002, 327 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 30 cm.
Sygnatura GBL: 820,230

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/25

  Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze a nerki
  Autorzy: Czekalski Stanisław
  Źródło: W: 2 Katowickie Seminarium "Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym" : [materiały zjazdowe] - Katowice, [2002] s.[37-41], bibliogr. 19 poz. - 2 Katowickie Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 14-16.11. 2002
  Sygnatura GBL: 802,649

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/25

  Tytuł oryginału: Nefrologia w praktyce lekarza rodzinnego.
  Tytuł angielski: Nephrology in the GP's practice.
  Autorzy: Czekalski Stanisław, Oko Andrzej
  Źródło: Terapia 2002: 10 (1) z. 1 s.36, 38, 40-41, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The most common cause of GP's consultation for nephrological reasons is urinary tract infection. It occurs most often in young women as acute uncomplicated cystitis, recurrent cystitis and acute uncomplicated pyelonephritis. The actual recommendations for diagnosis and treatment of these infections are presented in the article. Moreover, the management of complicated urinary tract infections in adulta and asymptomatic bacteriuria are discussed. Arterial hypertension, which in about 2-3 p.c. of cases is the symptom of primary or secondary kidney disease, requiring special treatment or periodical nephrological consultations, is also a common cause of GP's consultation. The guidelines for the management of patients suspected of acute or chronic renal failure and cases with accidentially found changes in urinalysis are presented.


  4/25

  Tytuł oryginału: Wysokość ciśnienia tętniczego oceniana metodą 24-godzinnego monitorowania a przerost lewej komory serca u chorych na przewlekłą niewydolność nerek (p.n.n.) leczonych hemodializami (HD).
  Tytuł angielski: Blood pressure values in the 24-h ambulatory blood pressure monitoring and left ventricular hypertrophy in patients with chronic renal failure (crf) treated with hemodialysis (HD).
  Autorzy: Wanic-Kossowska Maria, Leman Piotr, Kobelski Mikołaj, Czekalski Stanisław
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (1) s.29-35, tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przerost lewej komory (LVH) jest czynnikiem ryzyka nagłej śmierci sercowej u chorych na p.n.n. W pracy analizowano zależność pomiędzy wartościami ciśnienia tętniczego (BP) w 24-godzinnym pomiarze a przerostem lewej komory serca (LVH) u chorych na p.n.n. leczonych HD. Oceniano także rolę innych czynników mających wpływ na LVH. Z grupy 85 chorych na p.n.n. do badań zakwalifikowano 59 chorych w stabilnym stanie klinicznym. 24-godzinny pomiar BP, echokardiografia (ECHO), wskaźnik masy ciała (BMI), stężenie w surowicy parathormonu (PTH), kreatyniny, hemoglobiny, białka całkowitego, albumin, elektrolitów zostały ocenione u wszystkich chorych. LVH stwierdzono u wszystkich chorych; u 46 był to przerost koncentryczny, u 13 chorych przerost ekscentryczny lewej komory. W 24-h pomiarze wartości średniego ciśnieni skurczowego (sBP), rozkurczowego (dBP), średniego dziennego i nocnego ciśnienia skurczowego i rozkurczowego były istotnie statystycznie (p 0,05) wyższe od wartości uzyskanych w grupie kontrolnej. Nie stwierdzono nocnego spadku ciśnienia tętniczego - wszystkich chorych określono mianem non-dippers. Wykazano korelację pomiędzy średnim sBP a masą lewej komory (LVM) r = 0,606 (p 0,0001), pomiędzy średnim dBP a (LVM) r = 0,498 (p 0,001), pomiędzy średnim dziennym sBP a (LVM) r = 0,591 (p 0,0001), pomiędzy średnim dziennym dBP a (LVM) r = 0,479 (p 0,001), pomiędzy średnim nocnym dBP a (LVM) r = 548 (p 0,0001), średnim sBP a indeksem lewej komory (LVMI) r = -0.428 ...

  Streszczenie angielskie: Left ventricular hypertrophy (LVH) is common and important predictor of risk of death in end-stage renal failure. In the present study we have analysed the relationship betwen 24-h ambulatory blood pressure (BP) profile and LVH. The effect of parathyroid hormone (PTH) on was also assessed. From a cohort of 85 patients with crf we selected for analysis 59 stable patients. Ambulatory BP 24-h monitoring, echocardiography (ECHO), body mass index (BMI), serum creatinine, hemoglobin, total protein, albumin, electrolytes and PTH concentrations were assessed in all patients. Concentric LVH was detected by ECHO in 46 patients, in 13 patients excentric LVH was observed. Mean 24-h ambulatory sBP, dBP, mean 24-h ambulatory day sBP, dBP as well as night sBP and dBP were significantly higher than in a control group 60 healthy subjests. It was a correlation between mean 24-h ambulatory sBP and left ventricular mas (LVM) r = 0.606 (p 0.0001), between mean dBP and (LVM) r = 0.498 (p 0.001), between mean day sBP and (LVM) r = 0.591 (p 0.0001) between mean day dBP and (LVM) r = 0.479 (p 0.001), between mean night dBP and (LVM) r = 0.548 (p 0.0001), between left ventricular mass index (LVMI) and mean sBP r = 0.428 (p 0.05), between LVMI and mean day sBP r = 0.442 (p 0.05). The loss in physiological night-time BP was observed in all patients. It was also correlations between PTH and (LVM) r = 0.704 (p 0.001), and between BMI and LVMI r = -0.451 (p 0.05). LVH is common ...


  5/25

  Tytuł oryginału: Znaczenie hamowania nadmiernej aktywności układu współczulnego w chorobach nerek.
  Tytuł angielski: The significance of the inhibition of increased sympathetic activity in renal diseases.
  Autorzy: Czekalski Stanisław, Pawlaczyk Krzysztof
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (4) s.339-344, il., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/25

  Tytuł oryginału: Przerost lewej komory serca u chorych na przewlekłą niewydolność nerek leczonych hemodializą.
  Tytuł angielski: Left ventricular hypertrophy in patients with chronic renal failure treated by hemodialysis.
  Autorzy: Wanic-Kossowska Maria, Lehmann Piotr, Czekalski Stanisław
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (6) s.539-546, tab., bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przerost lewej komory (LVH) jest czynnikiem ryzyka nagłej śmierci sercowej u chorych na przewlekłą niewydolność nerek (p.n.n.). W pracy analizowaliśmy wykładniki przerostu lewej komory serca (LVH) za pomocą badania echokardiograficznego (ECHO) i określaliśmy zależności pomiędzy wybranymi czynnikami mogącymi mieć wpływ na LVH u chorych na p.n.n. Z grupy 85 chorych na p.n.n. leczonych hemodializą (HD) do badań zakwalifikowano 59 chorych w stabilnym stanie klinicznym. Badanie ECHO, wskaźnik masy ciała (BMI), stężenie w surowicy kreatyniny, mocznika, białka całkowitego, albumin, hemoglobiny, wartości hematokrytu oraz stężenie parathormonu (PTH) zostały ocenione u wszystkich chorych w kilka godzin po HD. U wszystkich chorych stwierdzono LVH, u 46 był to przerost koncentryczny u 13 chorych przerost ekscentryczny. Średnie stężenie w surowicy mocznika, kreatyniny, PTH i fosforanów odbiegały od normy, natomiast wartości hemoglobiny, hematokrytu, białka całkowitego, albumin, sodu, potasu i wapnia mieściły się w granicach normy. Wykazano istnienie następujących korelacji: dodatnią korelację pomiędzy stężeniem PTH w surowicy a wartością masy mięśnia lewej komory (LVM) r = 0,704 (p 0,001), pomiędzy stężeniem PTH w surowicy a wartością wymiaru przegrody międzykomorowej (IVS) r = 0,267 (p 0,03), pomiędzy stężeniem PTH w surowicy a wartością wymiaru tylnej ściany lewej komory (PW) r = 0,238 (p 0,04) oraz ujemną korelację pomiędzy BMI a wartością wskaźnika masy lewej komory ...

  Streszczenie angielskie: Left ventricular hypertrophy (LVH) is common and important predictor of risk of death in end-stage renal failure. In the present study we have analysed echocardiographically the left ventricular hypertrophy and some possible risk factors continuing to its development in patients with chronic renal failure (crf) treated by hemodialysis (HD). From a cohort of 85 patients with crf we selected from analysis 59 clinically stable patients. Echocardiography (ECHO), body mass index (BMI), serum creatinine, urea, total protein, albumin, hemoglobin, hematocrit and parathyroid hormone (PTH) concentration were evaluated in all patients at the next hours after HD session. LVH was common in HD patients: concentric LVH was detected by ECHO in 46 patients and in 13 patients excentric LVH was observed. Mean serum concentrations of urea, creatinine, PTH and fosphate differed from normal values while hemoglobin, total protein, albumin, sodium kalium, calcium serum concentration were in the normal range. Positive correlation was found between PTH serum concentration and LVM r = 0.704 (p 0.001), between PTH serum concentration and IVS r = 0.267 (p 0.04), between PTH serum concentration and PW t = 0.238 (p 0.04), and negative correlation between BMI and LVMI r = 0.451 (p 0.05). The correlations between serum PTH concentration and LVH and between BMI and LVH confirmed that both hyperparathyroidism and malnutrition are important factors influencing the development of LVH in HD ...


  7/25

  Tytuł oryginału: Mikroalbuminuria jako objaw uwarunkowanego genetycznie uszkodzenia nerek.
  Tytuł angielski: Microalbuminuria as the sign of genetically determined renal injury.
  Autorzy: Oko Andrzej, Pawlaczyk Krzysztof, Czekalski Stanisław
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (6) s.581-587, bibliogr. 34 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • nefrologia
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/25

  Tytuł oryginału: Porfiria skórna późna u chorej na przewlekłą niewydolność nerek leczonej zabiegami hemodializ - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Dermatosis bullosa in a patient with chronic renal failure under hemodialysis treatment - case report.
  Autorzy: Wanic-Kossowska Maria, Furmanowska Anna, Pawliczak Elżbieta, Kozioł Lidia, Bajew Liliana, Kobelski Mikołaj, Czekalski Stanisław
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (1) s.671-674, bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przypadek 45-letniej chorej z przewlekłą niewydolnością nerek leczonej zabiegami hemodializ, u której wystąpiły zmiany skórne typowe dla porfirii skórnej późnej. Rozpoznanie ustalono na podstawie badania klinicznego oraz na podstawie badania histopatologicznego wycinka skóry. Stwierdzano ponadto mierną nadwrażliwość skóry na promienie UVA, w surowicy wykazano znacznie podwyższone stężenie glinu i ołowiu. Nie stwierdzono obecności porfiryn w moczu (zbiórka dobowa 100 ml) i w płynie dializacyjnym.

  Streszczenie angielskie: A case of 45-year -old patient with chronic renal failure treated by hemodialysis associated with skin changes typical for porphyria cutanea tarda is reported. The diagnosis was based on clinical manifestations and on histopathologic examination of the skin segment. The skin was low sensitive for UVA rays, serum levels of aluminium and lead were significantly elevated. We did not find porphyrins in the urine (24-hour collection 100 ml) as well as in the dialysis fluid.


  9/25

  Tytuł oryginału: Postępy w diagnostyce i terapii nadciśnienia tętniczego.
  Tytuł angielski: Progress in the diagnostics and therapy of arterial hypertension.
  Autorzy: Czekalski Stanisław, Oko Andrzej, Pawlaczyk Krzysztof
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (3) s.305-310, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Kryterium rozpoznania nadciśnienia tętniczego stanowi ciśnienie skurczowe 140 mm Hg lub wyższe i (lub) ciśnienie rozkurczowe 90 mm Hg lub wyższe u osoby nieprzyjmujących leków hipotensyjnych. Istnieją wyniki badań wskazujące, że wartości te są jednak zbyt wysokie. Wprowadzenie stratyfikacji ryzyka sercowo-naczyniowego u chorych na nadciśnienie tętnicze rozszerzyło postępowanie diagnostyczne w nadciśnieniu tętniczym. Całodobowe automatyczne pomiary ciśnienia i mierzenie ciśnienia w domu oraz identyfikacja jednogenowych postaci nadciśnienia tętniczego stanowią dalsze elementy postępu diagnostycznego. Niektóre postacie nadciśnienia wtórnego (pierwotny hiperaldosteronizm) występują często w populacji hipertensyjnej (ok. 10 proc. chorych). Postęp w terapii obejmuje dążenie do zmniejszenia ryzyka chorobowości i z przyczyn sercowo-naczyniowych, dążenie do uzyskania prawidłowych lub optymalnych wartości ciśnienia, indywidualizację leczenia, wprowadzenie nowych leków i długo działających leków złożonych. Nowym kierunkiem terapii jest farmakogenetyka.

  Streszczenie angielskie: The criterion of arterial hypertension is systolic blood pressure 140 mm Hg or higher and (or) diastolic blood pressure 90 mm Hg or higher in a person not taking antihypertensive drugs. There are data indicating that these values are too high. The introduction of stratification of cardiovascular risk in patients with arterial hypertension extended diagnostic procedures in hypertension. Automatic 24 hr blood pressure monitoring and the measurements of blood pressure at home are considered as the elements of progress in the diagnostic of hypertension as well as the identification of monogenic forms of hypertension. The incidene of some secondary forms of hypertension is high among hypertensive population (primary hyperaldosteronism in about 10 p.c. pf patients). The progress in therapy includes the aim to reduce risk of morbidity from cardiovascualr causes, and to achieve normal or optimal values of blood pressure, individualization of the treatment, introduction of new drugs and long-acting combined preparations. The new direction in the therapy is farmacogenetics.


  10/25

  Tytuł oryginału: Stanowisko Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego i Zespołu Konsultanta Krajowego w dziedzinie Nefrologii dotyczące gospodarki wapniowo - fosforanowej u chorych z przewlekłą niewydolnoscią nerek.
  Tytuł angielski: Standpoint of the Working Group of the Polish Society of Nephrology and National Nephrology Committee concerning calcium-phosphate metabolism in patients with terminal renal failure.
  Autorzy: Rutkowski Bolesław, Bidas Krzysztof, Ciechanowski Kazimierz, Czekalski Stanisław, Forfa Jan, Gellert Ryszard, Grenda Ryszard, Kokot Franciszek, Książek Andrzej, Kwieciński Ryszard, Luciak Marek, Manitius Jacek, Myśliwiec Michał, Oko Andrzej, Ostrowski Kazimierz, Rydzewski Andrzej, Steciwko Andrzej, Sułowicz Władysław
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (1) s.1-3, bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej (Ca-P u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek stanowią istotną przyczynę zwiększonej chorobowości i śmiertelności w tej grupie pacjentów. Niniejszy artykuł przedstawia stanowisko Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego i Zespołu Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Nefrologii dotyczące monitorowania i leczenia zaburzeń gospodarki Ca-P.

  Streszczenie angielskie: Calcium phosphate metabolism disturbances in patients with terminal renal failure constitute on the important causes of the increased morbidity and mortality in these group of patients. Present paper shows the standpoint of the Working Group of the Polish Society of Nephrology and National Nephrology Committee concerning monitoring and treatment of Ca-P metabolism disturbances.


  11/25

  Tytuł oryginału: Zalecenia Zespołu Krajowego Konsultanta Medycznego w Dziedzinie Nefrologii dotyczące postępowania w niedokrwistości u chorych na przewlekłą niewydolność nerek leczonych zachowawczo.
  Tytuł angielski: Guidelines of the National Nephrology Committee concerning management of anemia in chronic renal failure patients on conservative therapy.
  Autorzy: Czekalski Stanisław, Chrzanowski Witold, Gellert Ryszard, Książek Andrzej, Manitius Jacek, Myśliwiec Michał, Rutkowski Bolesław, Sułowicz Władysław, Więcek Andrzej
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (1) s.5-8, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Niedokrwistość rozwijająca się u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek stanowi przyczynę zwiększonej chorobowości i śmiertelności w tej grupie pacjentów. Niniejszy artykuł przedstawia zalecenia Zespołu Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Nefrologii dotyczące rozpoznawania i leczenia niedokrwistośći nerkowej w okresie przeddializacyjnym.

  Streszczenie angielskie: Anemia progressing in patients with chronic renal failure constitute the cause of increased morbidity and mortality in these subjects. The paper presents giude lines of the national Nephrology Committee concerning diagnosis and treatment of renal anemia in the predialysis state.


  12/25

  Tytuł oryginału: Prolongation of rat kidney graft survival after inoculation of allogeneic spleen cells: the effect of various routes of cell transfer.
  Autorzy: Oko Andrzej, Idasiak-Piechocka Ilona, Pawlaczyk Krzysztof, Wruk Michał, Pawliczak Elżbieta, Czekalski Stanisław
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (2) s.51-53, tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Objectives: It has been clearly demonstrated that after donor-specific cell transfer the prolongation of allograft survival can be obtained, but the problem of how to inoculate cells remains unresolved. In this study, the effect of either protal venous (PV) or systemic intravenous (IV) inoculations of rat donor-specific spleen cells on subsequent renal graft survival was evaluated. Methods: LEW recipients received 10**6 of spleen cells from allogeneic Fishcer or syngeneic donors 30 days before kidney transplantation by either PV or IV routes. Animals from the control group obtained buffered saline by the same routes. Results: Fischer grafts in nonimmunized LEW recipients were rejected after 9.6 ń 1.3 days. In contrast, the immunization of the recipients by the pretreatment with donor spleen cells prolonged renal allograft survival significantly (p 0.002). However, no difference in the graft survival was observed between animals ioculated with cells either by PV or by IV routes. In each studied group, long-time graft survival ( 100 days) was achieved in one case. Conclusions: These observations suggest that the effect of the various routes of allogeneic cell inoculations on subsequent organ graft survival time depends on the interval between the cell transfer and organ transplantation. Intravenous route seems to be as effective as PV route when transplantation is performed several days after donor-specific cell transfusion.


  13/25

  Tytuł oryginału: Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej jako czynnik ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych u chorych na przewleklą niewydolność nerek. Profilaktyka i leczenie.
  Tytuł angielski: Disturbances of calcium-phosphate metabolism as a risk factor for cardiovascular complications in patients with chronic renal insufficiency. Prophylaxis and treatment.
  Autorzy: Czekalski Stanisław, Pawlaczyk Krzysztof, Oko Andrzej, Simachowicz Agnieszka
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (3) s.147-151, bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W przebiegu przewlekłej niewydolności nerek (PNN) wcześnie dochodzi do zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej, które nasilają się w miarę postępu upośledzenia czynności nerek. Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej, a zwłaszcza hiperfosfatemia i podwyższone wartości iloczynu wapniowo-fosforanowego (Ca x P) powodują występowanie zwapnień w układzie sercowo-naczyniowym, które są jedną z ważniejszych przyczyn powikłań sercowo-naczyniowych i zwiększonej umieralności u chorych na PNN. Wcześnie rozpoczęta profilaktyka zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej u chorych na PNN i zastosowanie odpowiedniego leczenia opartego o monitorowanie stężeń fosforu, wapnia, wartości iloczynu Ca x P i stężenia natywnego parathormonu (iPTH) w surowicy, jest ważnym czynnikiem redukującym ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych i rozwój osteopatii nerkowej u chorych na PNN.

  Streszczenie angielskie: The disturbances of calcium-phosphate metabolism develop early in the course of chronic renal insufficiency (CRI) and progress in parallely to the impairment of renal function. The disturbances of calcium-phospate metabolism particulary hyperphosphatemia and increased values of the calcium-phosphorans product (Ca x P) lead to formation of calcifications in the cardiovascular system, which are one of the important causes of cardiovascular complications. Early introduced prophylaxis of the disturbances of calcium-phosphate metabolism in patients with CRI and implementation of adequate treatment based on monitoring of phosphate and calcium levels as well as values of Ca x P product and intact parathyroid hormone (iPTH) concentrations in serum are important factors reducing risk cardiovascular complications and development of renal osteodystrophy in patients with CRI.


  14/25

  Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze : patogeneza, dignostyka, leczenie
  Autorzy: Chojnowska-Jezierska Julita, Cybulska Idalia, Czekalski Stanisław, Głuszek Jerzy, Grodzicki Tomasz, Gryglewska Barbara, Januszewicz Andrzej, Januszewicz Włodzimierz, Kabat Marek, Kawecka-Jaszcz Kalina, Klima Maciej, Klocek Marek, Krupa-Wojciechowska Barbara, Narkiewicz Krzysztof, Paschalis-Purtak Katarzyna, Pasierski Tomasz, Pęczkowska Mariola, Puciłowska Bogna, Rynkiewicz Andrzej, Szczęch Radosław, Sznajderman Marek, Więcek Andrzej, Wyrzykowski Bogdan, Wyszyńska Teresa
  Opracowanie edytorskie: Januszkiewicz Włodzimierz (red.), Sznajderman Marek (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 241, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Seria: Biblioteka Lekarza Praktyka 17
  Sygnatura GBL: 735,693

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  15/25

  Tytuł oryginału: Patofizjologia : podręcznik dla studentów medycyny
  Autorzy: Bańkowski Edward, Bełtowski Jerzy, Białkowska Magdalena, Chłap Zbigniew, Cybulska Barbara, Czekalski Stanisław, Czokało-Plichta Maria, Dąbrowski Ryszard, Dzierżkowska Jolanta, Fidziańska Elżbieta, Fogel Wiesława A., Górnicki Mirosław, Górny Dionizy, Gujski Mariusz, Gumułka Stanisław W., Guzek Jan W., Jagielski Józef, Kaleta Zbigniew, Kłosiewicz-Latoszek Longina, Knapowski Jan, Kostowski Wojciech, Kotschy Maria, Kowalski Janusz, Kwarecki Krzysztof, Markiewicz Lech, Maślińska Danuta, Maśliński Czesław, Maśliński Sławomir, Opuchlik Andrzej, Poppe Paweł, Ryżewski Jan, Szostak Wiktor B., Szukiewicz Dariusz, Śródka Andrzej, Tchórzewski Henryk, Tyrakowski Tomasz, Witanowska Anna, Wróbel Jan, Zaremba Jacek, Ziemba Andrzej W., Ziemlański Światosław, Zużewicz Krystyna, Żarski Stefan
  Opracowanie edytorskie: Maśliński Sławomir (red.), Ryżewski Jan (red.).
  Wydanie: - Wyd. 3
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 1067, [1] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,706

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  16/25

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności i tolerancji preparatu Noliprel w dawce 0,625 mg indapamidu i 2 mg peryndoprylu u chorych na nadciśnienie tętnicze łagodne i umiarkowane ze współistniejącą chorobą wieńcową i/lub cukrzycą, i/lub niewydolnością nerek. 12-tygodniowe otwarte badanie wieloośrodkowe.
  Tytuł angielski: Efficacy and acceptability of fixed low dose combination of perindopril and indapamide in patients with mild to moderate hypertension and/or ischaemic heart disease and/or type II diabetes and/or renal insufficiency. 12-weeks, open, multicenter study.
  Autorzy: Trusz-Gluza Maria, Czech Anna, Czekalski Stanisław, Kucharska Marta, Starościak-Rozwadowska Agnieszka, Pachocki Robert
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (4) s.243-252, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Nadciśnienie tętnicze u większości chorych współistnieje z innymi schorzeniami nasilającymi jego wpływ na zaburzenia czynności układu krążenia. U chorych z czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego, takimi jak: cukrzyca, choroba wieńcowa czy niewydolność nerek, uzyskanie dobrej kontroli ciśnienia tętniczego ma szczególne znaczenie. Udowodniono, że stopień zmniejszenia ryzyka sercowo-naczyniowego w wyniku leczenia hipotensyjnego zależy od osiągniętych wartości ciśnienia tętniczego. Preparaty stanowiące kombinację leków hipotensyjnych w stałych, małych dawkach stworzyły nowe możliowści terapii nadciśnienia tętniczego. Głównym celem niniejszego badania była ocena skuteczności hipotensyjnej i tolerancji preparatu Noliprel (0,625 mg indapamidu i 2 mg peryndoprylu) w leczeniu chorych na nadciśnienie tętnicze łagodne lub umiarkowane ze współistniejącą cukrzycą i/lub chorobą wieńcową, i/lub niewydolnością nerek. Materiał i metody: Badanie przeprowadzono jako wieloośrodkową próbę, o zasięgu ogólnopolskim, w poradniach specjalistycznych. Leczenie trwało 12 tyg. i poprzedzone było 2-tyg. okresem selekcji. W okresie leczenia chorzy otrzymywali Noliprel w dawce 1 tabletka dziennie. U chorych, u których po 6 tyg. nie uzyskano dostatecznej kontroli ciśnienia tętniczego, dawkę Noliprelu zwiększono do 2 tabletek dziennie. Po 12 tyg. leczenia (wizyta W 12) badacze ocenili skuteczność i tolerancję zastosowanwej terapii hipotensyjnej, a dodatkowo poproszono chorych o dokonanie subiektywnej oceny tolerancji leczenia....


  17/25

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Leczenie nadciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę typu 2. Wytyczne na podstawie aktualnych danych naukowych].
  Autorzy: Czekalski Stanisław
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (9) s.105-106, 109, bibliogr. 5 poz. - Tł. artyk. z czas. Annals of Internal Medicine 2001; 135 : 1079-1083
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  18/25

  Tytuł oryginału: Znaczenie badania fenotypów pośrednich w ocenie predyspozycji genetycznej do rozwoju pierwotnego nadciśnienia tętniczego.
  Tytuł angielski: Importance of the investigation of intermediary phenotypes in the evaluation of genetic predisposition to primary arterial hypertension.
  Autorzy: Czekalski Stanisław
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: [6] supl. A: Sympozjum naukowe "Aspekty genetyczne nadciśnienia tętniczego" s.A99-A104, bibliogr. 18 poz., sum. - Sympozjum naukowe pt. Aspekty genetyczne nadciśnienia tętniczego Warszawa 23.11. 2001
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Pierwotne nadciśnienie tętnicze reprezentuje wspólny fenotyp końcowy, rozwijający się jako wynik wpływu wielu genów, których ekspresja na poziomie molekularnym, komórkowym, tkankowym i ustrojowym może podlegać modyfikacji wskutek działania innych genów i czynników środowiskowych. Fenotyp pośredni można zdefiniować jako ogniwo łączące fenotyp końcowy (podwyższone ciśnienie tętnicze) z ekspresją genową, która na kolejnych poziomach między genotypem a fenotypem końcowym podlega modyfikacji pod wpływem licznych czynników. W pracy scharakteryzowano cechy idealnego fenotypu pośredniego dla badań genetycznych. Podano również przykłady wykorzystania fenotypów pośrednich w badaniach nad oceną roli predyspozycji genetycznej w rozwoju nadciśnienia tętniczego.


  19/25

  Tytuł oryginału: Zalecenia Zespłu Krajowego Konsultanta Medycznego w Dziedzinie Nefrologii dotyczące postępowania zachowawczego u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek.
  Tytuł angielski: Guidelines of the National Board of Nephrology concerning conservative treatment of patients with chronic renal failure.
  Autorzy: Czekalski Stanisław, Rutkowski Bolesław, Chrzanowski Witold, Ciechanowski Kazimierz, Klinger Marian, Książek Andrzej, Manitius Jacek, Myśliwiec Michał, Oko Andrzej, Sułowicz Władysław, Wańkowicz Zofia, Więcek Andrzej
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (4) s.197-202, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zwiększająca się liczba chorych ze schyłkową przewlekłą niewydolnością nerek (PNN) wymagających kosztownego leczenia nerkozastępczego wymaga podjęcia działań mających na celu hamowanie progresji upośledzenia czynności nerek od najwcześniejszego stadium ich niewydolności. W opracowanych zaleceniach zwrócono uwagę na kryteria rozpoznawania i okresy rozwoju PNN, znaczenie przesiewowych badań białkomoczu i podwyższonego stężenia kreatyniny w surowicy w całej populacji oraz liczne czynniki nasilające postęp PNN. Omówiono zalecenia szczegółowe prewencji wtórnej postępu PNN. Podkreślono konieczność kompleksowego leczenia chorych z PNN przez specjalistę nefrologa.

  Streszczenie angielskie: The increasing number of patients with end-stage renal fialure (ESRF) requiring expensive renal replacement therpay demands activity aiming to slow down progression of renal function impairment, starting from the earliest stage of its insufficienc. In the presented recommendations, the attention of physicians was attracted to: diagnostic criteria and stages of renal fialure development, the importance of proteinuria screening and elavated serum creatinine concentrations in the population, as well as to multiple factors influencing progression of chronic renal failure. The detailed recommendations for secondary prevention of chronic renal failure progression were stated. The necessity of multidirectional treatment of patient swith chronic renal failure by nephrologists was stressed.


  20/25

  Tytuł oryginału: Wybiórcza aplazja układu czerwonokrwinowego u pacjentów leczonych erytropoetyną - mity i fakty.
  Tytuł angielski: Pure red cell aplasia (PRCA) in erythropoietin treated patients - myths and facts.
  Autorzy: Rutkowski Bolesław, Czekalski Stanisław
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (4) s.207-211, il., tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Rekombinowana ludzka erytropoetyna jest stosowana w leczeniu niedorkwistości w przegu niewydolności nerek (zarówno u chorych leczonych zachowawczo jak i dializowanych) już od ponad 15 lat. W ciągu ostatnich kilku lat pojawiły się doniesienia o występowaniu przeciwciał przeciwko erytropoetynie oraz o wybiórczej aplazji układu czerwonokrwinkowego (PRCA). PRCA to wybiórczy zanik utkania erytropoetycznego szpiku prowadzący do ciężkiej niedokrwistości. Niedokrwistość występująca w przebiegu PRCA ma charakter normochromiczny i normocytarny. Zespół ten spowodowany jest wystąpieniem przeciwciał neutralizujących skierowanych przeciwko erytropoetynie. Polega on na nagłym rozwoju niedokrwistości, u pacjentów leczonych dotąd z powodzeniem przy pomocy rekombinowanej ludzkiej erytropoetyny, a zwiększanie dawki tego leku nie daje żadnego efektu. Zespół erytroblastopenii u pacjentów poddawanych terapii erytropoetyną występuje nieco mniej niż 1 na 10.000 pacjentów na rok. Do chwili obecnej na świecie zgłoszono ponad 140 przypadków podejrzenia PRCA, z których 2/3 potwierdzono badaniem cytologicznym szpiku kostnego. W chwili obecnej cała populacja pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek w Polsce, którzy są poddawani terapii erytropoetytną nie przekracza 10.000 osób. Innymi słowy potencjalnie możliwe jest wystapienie jednego przypadku PRCA rocznie. Największą grupę chorych z PRCA stanowią chorzy leczeni erytropoetyną alfa. Powikłanie to może jednak wystąpić także w przypadku ...

  Streszczenie angielskie: Recombinant human erythropoietin (rhuEpo) has been used in the treatment of anaemia in patients with chronic renal failure for more than 15 years. There have been several reports concerning the occurrence of antibodies against rhuEpo. Recently a syndrome of Pure Red Cell Aplasia (RPCA) has been identified in patients receiving treatment with rhEpo. RPCA leads to severe anaemia in affected individuals requiring blood transfusions. The incidence of this syndrome is estimated at 1 per 10000 patients per year. 140 suspected cases of PRCA have been reported to date, 2/3 of them confirmed by bone marrow examination. Currently there are about 10000 patients receiving rhuEpo treatment in Poland, which gives the number of potential PRCA cases of 1 per year. Most reported cases of PRCA occurred in patients receiving erythropoietin alfa, but available evidence clearly suggests, that it may affect those receiving other forms of rhuEpo. Inappropriate handling of the drug has been implied as one possible factor increasing the risk of PRCA. Majority of PRCA cases were reported in those receiving rhuEpo subcutaneously. Change to intravenous treatment, would increase the cost of treatment and also make it difficult for predialysis patietns as well for those on CAPD. Taking into consideration the incidence of PRCA, the fact that it is not life treating as well as farmacoeconomic reasons it seems that a change to intravenous dosing in all patients cannot be substantiated. In individual ...


  21/25

  Tytuł oryginału: Nefropatia cukrzycowa jako wyzwanie dla współczesnej nefrologii.
  Autorzy: Czekalski Stanisław, Pawlaczyk Krzysztof, Oko Andrzej
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl. 4: IV Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe "10 Biomedica Poland Sp. z o.o." s.12-16, bibliogr. 16 poz. - 4 Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe pt. 10. Biomedica Poland Sp. z o.o. Dębe 06-08.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  22/25

  Tytuł oryginału: Budowa i funkcja PDGF-ŕr oraz jego ekspresja w nerce prawidłowej i nerkach zmienionych chorobowo.
  Tytuł angielski: Structure and function of PDGF-ŕr and its expression in the normal and diseased kidney.
  Autorzy: Miller-Kasprzak Ewa, Niemir Zofia I., Czekalski Stanisław
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (10) s.826-831, il., bibliogr. 46 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Płytkowy czynnik wzrostu (platelet-derived growth factor; PDGF) jest znanym powszechnie stymulatorem podziałów komórkowych. Wyniki licznych badań sugerują, że jest on jednym z głównych czynników odpowiedzialnych za rozplem komórek kłębuszka nerkowego. Do rodziny PDGF należą cztery rodzaje łańcuchów: PDGF-A, PDGF-B, PDGF-C i PDGF-D, które w formie aktywnej występują jako dimery. Do dotychczas poznanych receptorów wiążących PDGF należą PDGF-ŕR i PDGF-áR. Receptory te charakteryzują się róznym powinowactwem do poszczególnych form PDGF. Transkrypcja genu PDGF-ŕR może odbywać się przy użyciu jednego z dwóch promotorów P1 i P2. Opisano kilka haplotypów charakterystycznych dla promotora P1 genu receptor ŕ. Proces transkrypcji podlega ponadto regulacji wielu czynników. Oddziaływanie receptora ŕ z ligandem wiążę się z dimeryzacją receptora i autofosforylacją reszt tyrozynowych. Jedną z izoform oddziałujących tylko poprzez PDGF-ŕR jest dimer łańcucha PDGF-A. Ekspresję homodimeru PDGF-A wykazuje się w nerkach chorych na kłębuszkowe zapalenia nerek (KZN). Wiele prac podkreśla rolę ekspresji PDGF-áR w różnych formach KZN. Jakkolwiek ekspresję PDGF-ŕR wykazuje się w nerce zdrowej i w nerkach chorych na KZN, dane na ten temat nie zawsze są zgodne.

  Streszczenie angielskie: Platelet-derived growth factor is commonly known as a mitogen. Many researach data suggest a role for PDGF-áR in the mitogenic response of mesangial cells. There ar four members of PDGF family known as PDGF-A chain, PDGF-B chain, PDGF-C chain and PDGF-D chain, which in active forms are dimers. As far as two receptors PDGF-ŕR and PDGF-áR are known to bind PDGF. There is a difference in binding affinity of various forms of PDGF by these receptors. Two different promotors P1 and P2 can be used for PDGF-ŕR gene transcription. There are several different haplotypes of promotor P1 sequence. Transcription of PDGF-ŕR gene is under control of many factors. Interaction between a receptor and its ligand includes receptor dimerisation and autofosforylation of tyrosine residues. PDGF AA is unique in that it can only be bound by ŕ-receptor dimer. PDGF-AA expression has been confirmed in the normal kidney, as well as in several renal diseases. Although the expression of PDGF-ŕR has been found to accompany that of PDGF-AA, its actual relevance for the development of the glomerular pathology is not clear.


  23/25

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Zastosowanie antagonistów wapnia w leczeniu nadciśnienia tętniczego u pacjentów z chorobami nerek].
  Autorzy: Czekalski Stanisław
  Źródło: Kardiol. Dypl. 2002: 1 (5) s.34-35, il., bibliogr. 7 poz. - Oprac. na podst. czas. Current Hypertension Reports 2002; 4 : 191-194
  Sygnatura GBL: 313,641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  24/25

  Tytuł oryginału: Zaburzenia gospodarki sodowej i wodnej u chorych na przewlekłą niewydolność nerek
  Autorzy: Czekalski Stanisław
  Źródło: W: Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym. T. 1 - Kraków, 2002 s.29-36, il., bibliogr. 16 poz. - 1 Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 08-10.11. 2001
  Sygnatura GBL: 802,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  25/25

  Tytuł oryginału: Leczenie nadciśnienia tętniczego u osób otyłych.
  Tytuł angielski: Treatment of arterial hypertension in obese subjects.
  Autorzy: Czekalski Stanisław, Oko Andrzej
  Źródło: Diabetol. Prakt. 2002: 3 (4) s.213-218, il., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,630

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na całym świecie obserwuje się wzrost częstości występowania otyłości, której, zwłaszcza w typie brzusznym, towarzyszy nadciśnienie tętnicze. W rozwoju nadciśnienia tętniczego u osób otyłych szczególna rola przypada wzmożonej aktywności współczulnej i hiperinsulinemii. Nie opracowano dotychczas zasad leczenia nadciśnienia u osób otyłych, opartego na wynikach badań naukowych. Liczne dowody pośrednie sugerują, że u osób otyłych powinno się stosować takie same zasady, jak u chorych na cukrzycę typu 2. Poza redukcją masy ciała i zmianą stylu życia należy natychmiast rozpocząć farmakoterapię. Lekami pierwszego rzutu są najprawdopodobniej inhibitory konwertazy angiotensyny, antagoniści receptorów angiotensyny II, leki moczopędne w małych dawkach oraz niedyhydropirydynowi antagoniści wapnia. W szczególnych sytuacjach korzystne może być stosowanie leków á-adrenolitycznych. Skuteczna terapia wymaga stosowania kilku leków hipotensyjnych z różnych grup. Potrzebne są dalsze badania nad leczeniem nadciśnienia tętniczego u osób otyłych.

  Streszczenie angielskie: All over the world, the increasing incidence of obesity, which, particularly in the abdominal type, is associated with arterial hypertension. In the development of hypertension in obese persons, increased sympathetic activity and hyperinsulinemia play particular role. The gudelines for the treatment of arterial hypertension, based on the results of scientific investigations, were not prepared as yet. Numerous indirect evidences suggest that treatment of hypertension in obese persons should follow the same rules as in patients with type 2 diabetes mellitus. Besides body weight reduction and changes of the life style, the pharmacotherapy should be started immediately. The drugs of the first choice are most propably angiotensin converting enzyme inhibitors, angiotensin II receptor antagonists, diuretics in the small doses and nondihydropiridine calcium antagonists. In particular situations, the á-adrenolitics may be beneficial. Effective treatment requires most often use of several hipotensive drugs from different groups. Further studies on the treatment of arterial hypertension in obese persons are needed.

  stosując format: