Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CZEKALSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Gorset Chˆneau-Toulouse-Munster.
Tytuł angielski: The Chˆneau-Toulouse-Munster brace.
Autorzy: Kotwicki Tomasz, Szulc Andrzej, Czekalska Maria, Piskorski Zdzisław
Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (3) s.95-108, il., bibliogr. 8 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 306,312

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest przedstawienie zasady działania i wskazań do leczenia skolioz gorsetem Chˆneau. Mechanizm działania gorsetu Chˆneau opiera się na systemie mnogich trójpunktowych układów sił korekcyjnych, przyłożonych do uwypuklonych okolic tułowia chorego ze skoliozą. Korekcja skrzywienia odbywa się dzięki przygotowaniu w gorsecie rozległych przestrzeni odciążających. Oryginalność koncepcji dotyczy kształtu i umiejscowienia pelot, rozwiązania osadzenia gorsetu na miednicy i działania trójpłaszczyznowego ortezy. Wskazania wiekowe, kątowe i lokalizacyjne odpowiadają innym gorsetom z wyłączeniem skrzywień szyjno-piersiowych. Celem leczenia jest osiągnięcie 50 proc. korekcji radiologicznej i 100 proc. korekcji klinicznej i utrzymanie wyniku w trakcie leczenia. Dotychczas publikowane wyniki przemawiają za skutecznością gorsetu, a wyniki osiągane w Klinice Ortopedii Dziecięcej AM w Poznaniu będą przedmiotem odrębnego doniesienia.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to present the mode of Chˆneau's brace and indications for its use in the treatment of scolioses. The jackets exerts its action via a set of 3-point corrective forces applied to pads over the convex areas of patient's trunk, wiht simultaneously proved wide depressurised areas in the jackets. Novelty of that concept lies in the shape and positioning of the pads, in the mode of resting the jacket on pelvis, and in the three-planar (spatial) action of the ortesis. The indications by age, angle and position correspond to those for other types of jackets, excluding thoraco-cervical curvatures. The aim of applying Chˆneau's jacket is to achieve a correction as high as 50 p.c. by X-ray, a full clinical correction, and to maintain that result throughout the therapy. The results published so far speak for a good efficacy of the Chˆneau's jacket, and those achieved at the Paediatric Orthopaedics Clinic of the Medical University in Poznań will be reported elsewhere.

  stosując format: