Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CZEKAJ
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Praktyczne aspekty organizacji i funkcjonowania centralnej pracowni przygotowania roztworów cytostatyków.
Tytuł angielski: Practical aspects of organization and function of the central laboratory for processing antineoplastic drugs.
Autorzy: Chmal-Jagiełło Krystyna, Czekaj Teresa
Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (1) s.9-12, bibliogr. 4 poz., sum. - 2 Ogólnopolskie Spotkanie Farmacji Onkologicznej Kraków 04-06.10. 2001
Sygnatura GBL: 310,851

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • medycyna pracy
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The anticancer drugs are hazardous substances which cause toxic side effects. The Central Laboratory for Processing Antineoplastic Drugs was set for production of cytostatic agents in sterile and safe conditions. Processing of anticancer drugs is done in a fully equipped and cleary marked, separate laboratory. Staff entrusted with manufacturing of cytostatic agents is well trained in handling aseptic production methods of hazardous substances. Personnel is motivated and continously trained. Precautions described above enable to maintain high quality of the product and minimize risk.


  2/9

  Tytuł oryginału: Konferencja Europejskiego Towarzystwa Farmacji Onkologicznej (ESOP) - 2001.
  Tytuł angielski: Conference of European Society of Oncological Pharmacy (ESOP) - 2001.
  Autorzy: Czekaj Teresa
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (1) s.19-20 - Konferencja Europejskiego Towarzystwa Farmacji Onkologicznej (ESOP) Luksemburg 09. 2001
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/9

  Tytuł oryginału: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących na przestrzeni dziejów.
  Autorzy: Lemirowski Andrzej, Tańska Agata, Siedlaczek Henryk, Czekajło Józef J.
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 42: Znane i nieznane aspekty opieki farmaceutycznej w aptece s.133-136 - Konferencja naukowa pt. Opieka farmaceutyczna nad pacjentem szczególnej troski Sosnowiec - Racibórz 22-23.02. 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku
 • historia nowożytna


  4/9

  Tytuł oryginału: Dynamic computed tomography assessment of local extent and resectability of esophageal carcinoma.
  Tytuł polski: Dynamiczna tomografia komputerowa w ocenie miejscowej rozległości i resekcyjności raka przełyku.
  Autorzy: Czekajska-Chehab Elżbieta, Smajkiewicz Ludwik, Drop Andrzej
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.29-38, il., tab., bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • onkologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.


  5/9

  Tytuł oryginału: Dynamic CT of hepatic cirrhosis.
  Tytuł polski: Dynamiczna tomografia komputerowa w marskości wątroby.
  Autorzy: Drop Andrzej, Rosińska-Bogusiewicz Katarzyna, Zbańska-Klonowska Katarzyna, Czekajska-Chehab Elżbieta
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.39-46, il., tab., bibliogr. 10 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.


  6/9

  Tytuł oryginału: Accumulation of cadmium, lead and mercury in human placenta as a consequence of maternal cigarette smoking.
  Tytuł polski: Akumulacja kadmu, ołowiu i rtęci w łożysku ludzkim jako konsekwencja palenia papierosów przez matkę.
  Autorzy: Czekaj Piotr, Pałasz Artur, Donica Ewa, Karczewska Weronika
  Źródło: Acta Pol. Toxicol. 2002: 10 (2) s.159-168, il., bibliogr. 31 poz., streszcz. - 8 Kongres Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego Łódź 08-11.09. 2002
  Sygnatura GBL: 306,438

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • sprawozdanie
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Palenie papierosów zwiększa niebezpieczeństwo akumulacji metali ciężkich w łożysku i w narządach płodu. W przedstawionej pracy zastosowano metodę AAS w celu określenia stężeń Cd, Pb i Hg w łożyku matek narażających się na działanie dymu papierosowego w czasie ciąży. Poziom ekspozycji określano na podstawie wywiadu ( 10 papierosów na dzień; 10 papierosów na dzień) oraz oznaczeń kotyniny w moczu. Wykazano akumulację Cd i Hg oraz niezmieniony poziom Pb w łożysku kobiet palących. Różnice między grupami kobiet palących nie były statystycznie istotne.

  Streszczenie angielskie: Cigarette smoking increases the danger of havy metal accumulation within placenta and foetal organs. In the presented study, AAS method was applied to determine concentrations of Cd, Pb and Hg in placentas from mothers exposed to cigarette smoke during pregnancy. Level of exposure was estimated based on interview (, 10 cigarettes a day; 10 cigarettes a day) and cotinine levels in patients' urine. In placentas from smoking women, accumulation of Cd and Hg and unchanged concentration of Pb were shown. Differences between groups of women smoking different amounts of cigarettes a day weren't statistically significant.


  7/9

  Tytuł oryginału: Distribution of selected metals in pregnant and foetal rat tissues under exposure to cigarette smoke.
  Tytuł polski: Akumulacja metali w narządach ciężarnych szczurów oraz w wątrobie płodowej w warunkach narażenia na działanie dymku papierosowego.
  Autorzy: Czekaj Piotr, Pałasz Artur, Donica Ewa, Florek Ewa
  Źródło: Acta Pol. Toxicol. 2002: 10 (2) s.169-179, il., bibliogr. 40 poz., streszcz. - 8 Kongres Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego Łódź 08-11.09. 2002
  Sygnatura GBL: 306,438

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Narażenie na działanie dymu papierosowego zwiększa niebezpieczeństwo akumulacji metali ciężkich, które m.in. wchodzą w liczne interakcje z pierwiastkami śladowymi. W przedstawionej pracy zastodsowano metodę AAS w celu określenia zmian stężeń Cd, Pb, Zn, Cu i Fe w czasie ciąży i w warunkach ekspozycji na dym papierosowy w narządach szczurów dojrzałych (płuca, serce, wątroba, mózg, nerki) i w wątrobie płodów szczurzych. Samice szczurów szczepu Wistar były poddane działaniu dymu papierosowego w dawce odpowiadającej 1500 mg CO/m**3, 6 h/dobę, 5 dni w tygodniu, przez 3 tygodnie. Skuteczność ekspozycji określano na podstawie oznaczeń nikotyny i kotyniny w moczu. Wykazano akumulację Cd i Pb w płucach, sercu i nerkach szczurów dojrzałych; Cd w łożysku, Zn w nerkach oraz Cu w płucach zwierząt eksponowanych. Wpływ ciąży zaznaczał się najsilniej poprzez obniżenie zawartości badanych metali w płucach zwierząt poddanych działaniu dymu oraz podwyższenie stężenia Zn w nerkach.

  Streszczenie angielskie: Cigarettes smoking increases exposure to heavy metals which can interact with trace elements. Smoking- and pregnancy-associated changes in Cd, Pb, Zn, Cu and Fe concentrations were examined by atomic absorption spectrometry in adult rat lungs, heart, brain and kidneys; and adult and foetal rat liver. Wistar female rats were exposed to cigarette smoke at a CO concentration of 1500 mg/m**3 6 h per day, 5 days per week, for 3 weeks. Levels of urine nicotine and cotinine were used as measures of exposure. An intensified accumulation of: Cd and Pb in adult rat lungs, heart and kidneys; Cd - in placenta; Zn - in kidneys and Cu - in lungs of exposed rats were observed. Pregnancy-associated decrease of metals content was observed in exposed rat lungs. Tendency for pregancy-dependent Zn accumulation was found in rat kidneys.


  8/9

  Tytuł oryginału: Ischemia-reperfusion of the liver impairs the inducibility of microsomal cytochrome P450 system by phenobarbital in rats.
  Tytuł polski: Niedokrwienie i reperfuzja wątroby szczurów zaburza indukcję mikrosomalnego systemu cytochromu P450 przez fenobarbital.
  Autorzy: Wiaderkiewicz Ryszard, Wiaderkiewicz Anna, Czekaj Piotr, Lebda-Wyborny Tomasz, Kaszuba Michał
  Źródło: Acta Pol. Toxicol. 2002: 10 (2) s.111-122, il., tab., bibliogr. 26 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 306,438

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Stosując zwierzęcy model ciepłego niedokrwienia i reperfuzji wątroby (szczury szczepu Spraque-Dowley) wykazaliśmy, że w wyniku niedokrwienia/reperfuzji zaburzone zostają podstawowe procesy metaboliczne przebiegające w hepatocytach, w tym również ich potencjał biotransformacyjno/detoksacyjny zależny od aktywności cytochromu P450. 24-godzinna reperfuzja skutkowała znacznym spadkiem całkowitej zawartości cytochromu P450, cytochromu b5 jak również obniżeniem aktywności współpracujących z nimi oksydoreduktaz NADPH i NADH. Ekspresja białka izoform CYP1A1, CYP2B1/B2 i CYP2E1 ulegała po reperfuzji obniżeniu o 30 proc. zaś odpowiadające im aktywności enzymatyczne (EROD, PROD, MROD) o 50-70 proc. Reperfuzja w znacznym stopniu zmniejszała również podatność cytochromu P450 na indukcję przez fenobarbital. W wyniku stymulacji fenobarbitalem w trakcie reperfuzji ekspresja białka izoformy CYP2B1/B2 była 3-krotnie niższa, zaś odpowiadająca jej aktywność PROD nawet 8-krotnie niższa niż w odpowiedniej grupie, która nie była poddana zabiegowi niedokrwienia/reperfuzji. Chociaż mechanizmy prowadzące do obserwowanego ograniczenia aktywności i indukcyjności poszczególnych izoform cytochromu P450 nie są ostatecznie poznane należy się liczyć z faktem, że w wyniku niedokrwienia i reperfuzji wątroby procesy biotransformacji/detoksykacji ksenobiotyków metabolizowanych z udziałem cytochromu P450 mogą być istotnie ograniczone.

  Streszczenie angielskie: Using the animal model of warm ischemia and reperfusion of the liver (male Spraque-Dawley rats) we have shown that during reperfusion the cytochrome P450 system in the rat liver is seriously impaired. Protein expression of CYP1A1, CYP2B1/B2 and CYP2E1 after 24 h of reperfusion was reduced by 30 p.c. and their corresponding enzymatic activities (EROD, PROD, MROD) dropped by 50-70 p.c. After simulation with phenobarbital during reperfusion the expression of CYP2B1/B2 protein was 3 times lower, and their enzymatic PROD activity even 8 times lower, than in the corresponding group not subjected to ischemia/reperfusion. The results indicate that during ischemia and reperfusion detoxification of many xenobiotics that depend on the cytochrome P450 metabolism may be affected.


  9/9

  Tytuł oryginału: VIII Międzynarodowe Sympozjum Farmacji Onkologicznej - Vancouver 2002.
  Autorzy: Czekaj Teresa, Tobolska-Klimek Ewa, Kałużny Marcin, Łazowski Jerzy
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (23) s.1108-1115, il. - 8 Międzynarodowe Sympozjum Farmacji Onkologicznej Vancouver 07-10.05. 2002
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: