Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CZARNOCKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Ekspresja symportera sodowo-jodowego w patologiach tarczycy.
Tytuł angielski: Sodium-iodide symporter expression in thyroid pathologies.
Autorzy: Czarnocka Barbara, Pastuszka Danuta, Łyczkowska Anna, Skubis Joanna, Lange Dariusz, Nikiel Barbara, Goraj-Zając Aleksandra, Włoch Jan
Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (4) supl. 2 s.63-70, il., bibliogr. 15 poz., sum.
Sygnatura GBL: 304,167

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • onkologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ekspresję symportera sodowo-jodowego (NIS) i jego lokalizację badano w tkankach pochodzących od pacjentów leczonych operacyjnie z powodu raka tarczycy i pacjentów z chorobą Graves-Basedowa. W badaniach użyto poliklonalne przeciwciała wyprodukowane przeciwko syntetycznemu peptydowi fragmentu C-końcowego ludzkiego NIS. Analizie poddano 30 zróżnicowanych raków tarczycy i 10 tarczyc od chorych z chorobą Graves-Basedowa. Białko NIS stwierdzono w tkance 20 raków tarczycy (66,7 proc.). W większości pozytywnych tkanek białko NIS było zlokalizowane cytoplazmatycznie. W 4 tkankach obserwowano lokalizację błonową białka NIS oraz w 5 przypadkach lokalizacje błonową i cytoplazmatyczną. We wszystkich badanych tkankach Graves-Basedowa obserwowano wysoką błonową ekspresję białka NiS. Otrzymane wyniki pokazują, że większość zróżnicowanych raków tarczycy zachowuje zdolność ekspresji białka NIS. Obserwowana w większości tkanek cytoplazmatyczna lokalizacja NIS sugeruje, że transformacja nowotworowa w niektórych rakach tarczycy może być odpowiedzialna za zmienioną translokację białka symportera w tyreocycie.

  Streszczenie angielskie: Expression and dsitribution of NIS and TPO proteins was analyzed in 30 samples of differentated thyroid carcinoma and in 10 tissues from Graves' patients by immunohistochemistry and Western blot, using site-directed antibodies, raised against peptide of the C-terminal region of hNIS. In our series of thyroid tumours, NIS protein was detected in 20 of cases (67 p.c.). In most of the samples, immunostaining of NIS protein was limited to the cytoplasmic compartment. Plasma membrane staining was observed in 4 cases, and, in 5 tissues, both membrane and cytoplasm were stained simultaneously. Balso-lateral membrane staining was observed in all Graves' tissues. The present results show that NIS protein is expressed in the majority of differentiated thyroid carcinomas. The intracellular NIS location suggests that malignant transformation interferes with the proper trafficking of NIS to plasma membrane in some differentiated thyroid tumours.


  2/2

  Tytuł oryginału: Is there a role for sodium iodide symporter autoimmunity in the etiology of Addison's disease?
  Tytuł polski: Czy symporter sodowo-jodowy odgrywa rolę w etiologii choroby Addisona?
  Autorzy: Czarnocka Barbara, Kasperlik-Załuska Anna A., Pastuszka Danuta
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (4) s.525-532, il., tab., bibliogr. 11 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Od momentu sklonowania ludzkiego symportera sodowo-jodowego (hNIS) szereg badań sugerowało jego rolę jako nowego autoantygenu w chorobach tarczycy z autoagresji. Autoimmunologiczne choroby tarczycy są jednymi z najczęściej występujących u pacjentów z idiopatyczną chorobą Addisona. Humoralna odpowiedź manifestuje się występowaniem u pacjentów przeciwciał tarczycowych, głównie skierowanych przeciwko peroksydazie tarczycowej. W prezentowanej pracy, badano czy hNIS jest związany z procesami autoimmunizacyjnymi w chorobie Addisona. Badano, czy w surowicach 45 pacjentów i 20 zdrowych są obecne przeciwciała skierowane przeciwko hNIS. Jako antygeny w metodzie ELISA stosowano syntetyczne peptydy odpowiadające zewnątrzkomórkowej części białka i białko NIS zawarte w błonach komórek COS 7 transfekowanych plazmidem zawierającym cDNA hNIS. Używając w badaniach surowice oraz oczyszczone immunoglobuliny G (IgG) nie stwierdzono w badanych surowicach przeciwciał skierowanych przeciwko ludzkiemu NIS. Wyniki sugerują, w chorobie Addisona, występują bardzo rzadko.

  Streszczenie angielskie: Several studies suggest a possible role of the sodium iodide symporter (NIS) as a new autoantigen in thyroid autoimmunity. Thyroid autoimmune disorders occur with a high prevalence in patients with idiopathic Addison's disease. The aim of the present study was to evaluate the role of NIS as a potential antigen implicated in the autoimmunological processes involved in the etiology of idiopathic Addison's disease. Forty-five (45) serum samples, taken from patients with idiopathic Addison's disease and 20 from normal subjects, were assayed for the presence of autoantibodies to human NIS. For anti-NIS antibodies detection the ELISA system was employed, using - as antigen - synthetic peptides, corresponding to the extracellular portion of hNIS or hNIS protein expressed in COS-7 cells. Using both, whole sera and extracted IgGs, we did not detect the presence of antibodies against hNIS protein. Our study suggests that, in sera of patients with idiopathic Addison's disease, antibodies that recognize Na+/I- symporter are either very rare or not present (at least in our series) in contrary to the antibodies against TPO.

  stosując format: