Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CZARNOCIŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Walidacja metody 24-godzinnego wywiadu żywieniowego w wybranych grupach młodzieży.
Tytuł angielski: Accuracy of 24 hours memory recall in slected groups of young people.
Autorzy: Gawęcki Jan, Czarnocińska Jolanta, Buszkiewicz Katarzyna, Reguła Julita
Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (1) s.53-56, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,004

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Wiarygodne informacje o spożyciu żywności ostrzegają przed możliwością wystąpienia określonych niedoborów i umożliwiają podejmowanie działań chroniących populacje przed skutkami wadliwego żywienia. Na stopień dokładności tych informacji może mieć wpływ poziom wiedzy żywieniowej respondentów. Cel. Celem niniejszej pracy było sprawdzenie, na ile wiarygodnie są dane o spożyciu żywności, uzyskane od uczniów szkół średnich, znacznie różniących się zakresem wiedzy żywieniowej przekazywanej w programie nauczania. Metody. W badaniach wzięło udział 60 uczniów Technikum Gastronomicznego i Liceum Ogólnokształcącego, korzystających z całodziennego wyżywienia w internacie. Przeprowadzono badania jakościowej i ilościowej zgodności spożycia żywności, deklarowanej w 24-godz. retrospektywnym wywiadzie żywieniowym, z rzeczywistym jadłospisem oferowanych danego dnia posiłków. Wyniki. Stwierdzono, że zakres wiedzy żywieniowej uczniów (typ szkoły) ma istotne znaczneie dla wiarygodności badań spożycia prowadzonych z użyciem metody 24-godz. wywiadu żywieniowego. Precyzja wypowiedzi uczniów o asortymencie i ilości spożytej żywności nie zależała od płci. Stopień odtwarzalności produktów i potraw zazwyczaj był wysoki dla określeń rodzajowych, a niski dla określeń gatunkowych. Pomimo tego średnie, oszacowania spożycia energii i podstawowych składników odżywczych, dokonane na podstawie standaryzowanego wywiadu z ostatnich 24 godzin, mogą osiągać zadawalający stopień wiarygodności.

  stosując format: