Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CZARNOBAJ
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Ocena przydatności metody kolorymetrycznej opartej na reakcji tworzenia błękitu krzemomolibdenowego do oznaczania krzemionki w tłuszczach utwardzanych.
Tytuł angielski: Evaluation of the usefulness of the spectrophotometric method based on the reaction of formation of silic-molybdenic blue for determination of silica in hydrogenated fat.
Autorzy: Łukasiak Jerzy, Czarnobaj Katarzyna
Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (3) s.259-265, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,906

Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Dokonano oceny przydatności metody kolorymetrycznej do oznaczania jonowych form krzemu w tłuszczach utwardzanych (margarynach), dostępnych na polskim rynku. Przeprowadzono walidację metody, określając jej precyzję, dokładność oraz liniowość.


  2/3

  Tytuł oryginału: Degradacja siloksanów stosowanych do produkcji kosmetyków.
  Tytuł angielski: Degradation of siloxanes used for the production of cosmetics.
  Autorzy: Łukasiak Jerzy, Dorosz Agnieszka, Prokopowiczut. Magdalena, Czarnobaj Katarzyna, Pieńkowska Krystyna, Kamysz Wojciech, Falkiewicz Bogdan
  Źródło: Biul. Kosmetol. 2002 (3) s.193-202, tab., bibliogr. 45 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,432

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ochrona środowiska

  Streszczenie polskie: Silikony, a szczególności siloksany, są grupą związków chemicznych o wszechstronnym zastosowaniu w przemyśle i życiu codziennym człowieka. W 2000 roku światowa produkcja silikonów wynisła około 10 milinów ton, z czego znacząca część została wykorzystana w gospodarstwach domowych. Wśród innych zastosowań trzeba wymienić, że związki te są jednym z najważniejszych surowców do wyrobu kosmetyków. Silikony są tworzywami stosunkowo trwałymi, mogą więc stanowić uciążliwy odpad środowiskowy. W niniejszej pracy przedstawiamy krótki przegląd dzisiejszego stanu wiedzy na temat środowiskowego losu (environmental fate) i procesów degradacji (w tym biodegradacji) siloksanów zawartych w kosmetykach, dzięki którym związki te nie kumulują się w naszym otoczeniu.


  3/3

  Tytuł oryginału: Ocena zmian optycznych trzech typów soczewek: twardych, hydrożelowych i twardych pokrytych heparyną pod wpływem oleju silikonowego, stosowanego klinicznie jako substytut ciała szklistego gałki ocznej.
  Tytuł angielski: Evaluation of optical changes of three types of lenses: hard PMMA, hydrogel, and heparin surface modified hard lenses effected by silicone oil, used clinically as a substitute of the vitreous body.
  Autorzy: Prokopowicz Magdalena, Czarnobaj Katarzyna, Raczyńska Krystyna, Łukasiak Jerzy, Przyjazny Andrzej
  Źródło: Polimery Med. 2002: 32 (3/4) s.30-39, il., tab., bibliogr. 12 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 305,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Celem badań była ocena in vitro czy olej silikonowy OXANE o lepkości 5700 cSt stosowany klinicznie w chirurgii oka jako substytut ciała szklistego, będąc w kontakcie ze sztuczną soczewką stosowaną jako implant ludzkich soczewek, wywołuje zmiany jej właściwości optycznych. W pracy przedstawiono analizę spektralną przepuszczalności promieniowania widzialnego (VIS) trzech rodzajów sztucznych soczewek: twardych (PMMA), hydrożelowych, twardych pokrytych heparyną (HSM) i tych samych rodzjaów soczewek poddanych działaniu promieniowania laserowego YAG o wzrastającej energii od 1,7 mH do 3,7 mJ, będących w kontakcie z olejem silikonowym. Badania przeprowadzano w dwutygodniowych odstępach czasowych, przez łączny okres 20 tygodni. Stwierdzono, że soczewki twarde iHSM po 20 tygodniach trwania doświadczenia nie zmieniły właściwości optycznych pod wpływem oleju silikonowego. Zmiany wartości transmitancji były w granicach błędu aparatury (ń 1 proc.). Soczewki hydrożelowe będące w kontakcie z olejem silkonowym pogorszyły swoje właściwości optyczne i po 20 tygodniowej ekspozycji w oleju, średnia wartość transmitancji promieniowania widzialnego zmalała o ok. 18 proc. i osiągałą wartość końcową 67,08 ń 2,37 (SDR = 5,56 proc.). Zarejestrowano zmiany wartości początkowych transmitancji, tylko w przypadku soczewek poddanych działaniu promieniowania laserowwego o największej energii 3,7 mJ. Po zakończonej ich ekspozycji w oleju soczewki twarde minimalnie poprawiły swoją przepuszczlaność o ...

  Streszczenie angielskie: The objective of these investigations was an in vitro evaluation whether silicone oil OXANE of viscosity 5700 cSt clinically used in eye surgery as a substitute of the vitreous body, being in contact with an artificial polymer lens used as an implant of human lens, causes the changes in its optical properties. The paper presents the results of spectral analysis of transmission of visible (VIS) radiaiton of three types of artificial lenses: hard PMMA hydrogel, heparin surface modified (HSM) hard PMMA, and the same lenses damaged by YAG laser radiation with an energy increasing from 1.7 mJ to 3.7 mJ, exposed to clinically applied silicone oil. The studies were carried out, in two-week intervals, over a period of 20 weeks. Hard PMMA and HSM lenses were found not to have changed their optical properties after 20 weeks of exposure to silicone oil. The measured transmittance values were within the range of intstrumental error (ń 1 p.c.). Optical properties of hydrogel lenses exposed to silicone oils deteriorated with exposure and after 20-week exposure to silicone oil the average transmittance value decreased by about 18 p.c., reaching its final value of 67.08 ń 2.37 p.c. (RSD - 5.5.6 p.c.). A minimal decrease of the initial transmittance values was observed only for the lenses exposed to laser radiation of highest energy (3.7 mJ). After completed exposure to silicone oil, two kinds of lenses were found to have a slightly improved transmittance: hard PMMA lenses by about ...

  stosując format: