Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CZARNIECKA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Rak gruczołowato-torbielowaty tchawicy - opis przypadku.
Tytuł angielski: Adenoid cystic carcinoma - case report.
Autorzy: Maciejewski Adam, Czarniecka Agnieszka, Włoch Jan, Lange Dariusz
Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (3) s.381-384, il., bibliogr. 10 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,466

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek chorej na raka gruczołowato-torbielowatego tchawicy, pierwotnie mylnie rozpoznanego jako raka gruczołu tarczowego. Po wykonanym zabiegu operacyjnym (całkowita resekcja tarczycy, odcinkowa resekcja części podkrtaniowej tarczycy) badanie histopatologiczne materiału pooperacyjnego wykazało, iż zmiana pierwotna - rak gruczołowo-torbielowaty zlokalizowana była w obrębie tchawicy, a nie gruczołu tarczowego, natomiast punktowany guz prawego płata tarczycy okazał się być guzem przerzutowym tego raka. Histogenezę nowotworu potwierdzono badaniami histochemicznymi. Chora po uzupełniającej pooperacyjnej radioterapii pozostaje pod stałą kontrolą. Autorzy nie spotkali się w literaturze z opisem przerzutu ACC do gruczołu tarczowego, nie natrafili także na doniesienia, w których pierwszą manifestacją choroby, podobnie jak w przedstawionym przypadku, byłby guz gruczołu tarczowego.

  Streszczenie angielskie: A case of adenoid cystic carcinoma located in trachea, primarly wrongly recognized as a thyroid cancer is presented with an update of the literature. The patiet underwent surgicaly treatment (total thyroidectomy, and partial resection of trachea). Histopathological examination found trachea as a primar location of ACC and thyroid tumor as a metastatic one. Aftyer operation the patient underwent radiotherapy. Literature review found ACC of trochea as a very rare malignant tumour, and no such a case was presented in the past.


  2/4

  Tytuł oryginału: Efekty realizacji Programu Restrukturyzacji Systemu Ochrony Zdrowia w Polsce w latach 1999-2001.
  Autorzy: Czarniecka Krystyna
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (3/4) s.7-22, il., tab., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Jednocześnie z reformą systemu ochrony zdrowia w Polsce rozpoczęto wspierany z budżetu centralnego program restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej. Program był realizowany wspólnie z samorządami terytorialnymi - właścicielami zakładów opieki zdrowotnej. Artykuł opisuje różnorodne efekty realizacji tego programu, takie jak rozwój rynku usług medycznych i konkurencji poprzez prywatyzację ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, poprawę efektywności wykorzystania zasobów poprzez redukcję personelu, zmniejszenie liczby łóżek, skrócenie średniego czasu pobytu w szpitalu, przekształcenia w jednostkach. Efekty realizacji tego programu widoczne są w zwiększeniu i wyrównaniu dostępności do świadczeń zdrowotnych, poszerzeniu oferty świadczeń a także w poprawie jakości świadczonych usług. Bilans zamknięcia pokazuje, czy i jak zmienił się polski system opieki zdrowotnej, zwracając uwagę czytelników na fakt, że proces ten się odbywa, chociaż tempo zmian nie odpowiada oczekiwaniom pacjentów i polityków.

  Streszczenie angielskie: Together with health care reform polish government start restructuring program supported from central budget. Ministry of Health Program implemented such a program with local governments. Program outcomes such as massive privatization of ambulatory care, reduction of employment in the health sector, the appearance of new form of care - long term care and nursing home, gradual improvement of access and quality of services are presented in this article.


  3/4

  Tytuł oryginału: Uzupełnienie do publikacji związanych z raportem NIK-u o programie restrukturyzacji w ochronie zdrowia.
  Autorzy: Czarniecka Krystyna
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (3/4) s.23
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • informator


  4/4

  Tytuł oryginału: Możliwości pozyskiwania pomocy przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej jako małe lub średnie przedsiębiorstwa (MSP).
  Autorzy: Czarniecka Krystyna
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (6) s.147-153, tab., bibliogr. 5 poz. - 1 Konferencja pt. Lekarz rodzinny - pracodawcą Legnica 18-20.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  stosując format: