Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CZARNECKA-OPERACZ
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Tytuł oryginału: Klinika i leczenie atopowego zapalenia skóry.
Tytuł angielski: The clinical picture and treatment of atopic dermatitis.
Autorzy: Silny Wojciech, Czarnecka-Operacz Magdalena
Źródło: Terapia 2002: 10 (1) z. 1 s.32-35, sum.
Sygnatura GBL: 313,048

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Atopic dermatitis is a chronically recurrent allergic skin disorder which affects up to 12 p.c. of the European population. It not only frequently accompanies allergic respiratory disease but also often precedes it as the initial clinical manifestation of an atopic process. The proper evaluation and management of patients with atopic dermatitis is therefore an integral part of dermatological and allergological training and practice. This paper presents an overview of the clinical picture and therapy of atopic dermatitis.


  2/11

  Tytuł oryginału: Atopowe zapalenie skóry - nowoczesne metody leczenia.
  Autorzy: Silny Wojciech, Czarnecka-Operacz Magdalena
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (3) s.48, 50, 52, 54, 56, tab., bibliogr. 34 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/11

  Tytuł oryginału: Nierozpoznany przypadek grzybicy strzygącej twarzy.
  Autorzy: Pawlaczyk Mariola, Czarnecka-Operacz Magdalena, Dembińska Magdalena, Bowszyc-Dmochowska Monika
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (4) s.43-45, il., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono przypadek grzybicy twarzy błędnie rozpoznany i leczony przez 3 mies. jako wyprysk. Po tym okresie doszło do nasilonego odczynu zapalnego oraz rozsiewu zmian skórnych na tułów i kończyny. Prawidłowe rozpoznanie i włączenie przyczynowego, przeciwgrzybiczego leczenia spowodowało całkowite ustąpienie wszystkich ognisk chorobowych po 6 tyg.


  4/11

  Tytuł oryginału: Analiza wpływu szczepionek alergenowych na przebieg atopowego zapalenia skóry u pacjentów z alergią powietrznopochodną.
  Tytuł angielski: Analysis of allergy vaccines in the treatment of atopic dermatitis patients with airborne allergy. P. 3: Evaluation of immediate skin reactivity towards selected environmental allergens.
  Autorzy: Czarnecka-Operacz Magdalena, Silny Wojciech
  Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2002: 19 (1) s.26-37, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,632

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W kolejnej, III części analizy wpływu szczepionek alergenowych na przebieg atopowego zapalenia skóry u pacjentów z alergią powietrznopochodną przedstawione zostały wyniki oceny natychmiastowej reaktywności skórnej w odniesieniu do uczulających alergenów środowiskowych, którą przeprowadzono przy zastosowaniu skórnych testów punktowych przed i po 4 latach prowadzonego leczenia. W grupie chorych na AZS leczonych szczepionkami alergenowymi po 48 mies. terapii zaobserwowano wyraźną tendencję do negatywizacji skó nych testów punktowych w odniesieniu do uczulających alergenów. Takiej tendencji nie zanotowano w grupie konrolnej, leczonej metodami klasycznymi.


  5/11

  Tytuł oryginału: Białka pochodzenia eozynofilowego jako wskaźnik stanu zapalnego w badaniach in vitro u chorych na atopowe zapalenie skóry.
  Tytuł angielski: Eosinophil derived proteins as an in vitro parameter of inflammation in patients with atopic dermatitis.
  Autorzy: Czarnecka-Operacz Magdalena, Bohdanowicz Dorota, Silny Wojciech
  Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2002: 19 (1) s.38-41, bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,632

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie polskie: W nieniejszej pracy przestawiono krótki przegląd literatury, dotyczącej możliwości zastosowania oznaczeń białek pochodzenia eozynofilowego w płynach ustrojowych chorych na atopowe zapalenie skóry w celu monitorowania i oceny nasilenia procesu zapalengo. Zacytowane zostały najważniejsze projekty badawcze dotyczące tego problemu, jak również próby zastosowania wspomnianych parametrów w innych chorobach atopowych oraz wybranych dermatozach o podłożu nieatopowym.


  6/11

  Tytuł oryginału: Analiza wpływu szczepionek alergenowych na przebieg atopowego zapalenia skóry u pacjentów z alergią powietrznopochodną.
  Tytuł angielski: Analysis of allergy vaccines in the treatment of atopic dermatitis patients with airborne allergy. P. 4: Serum total and antigen specific IgE in the course of therapy.
  Autorzy: Czarnecka-Operacz Magdalena, Silny Wojciech
  Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2002: 19 (2) s.64-78, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,632

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Pacjenci chorzy na atopowe zapalenie skóry (AZS) cechują się zdolnością do nadprodukcji immunoglobuliny E (IgE) i przeciwciała te skierowane są najczęściej przeciwko różnorodnym alergenom środowiskowym. W świetle powyższego faktu sądzono, że skuteczna klinicznie immunoterapia swoista działać może również poprzez hamowanie, bądź ograniczenie produkcji ww. przeciwciał. Oczywiście, spadek poziomu swoistych antygenowo IgE w surowicy krwi chorych w przebiegu immunoterapii swoistej nie tłumaczy leczenia, jednak chociaż częściowo zjawisko to może być w nim zaangażowane. W niniejszej pracy 37 chorych na AZS z alergią powietrznopochodną poddanych zostało immunoterapii swoistej przy zastosowaniu szczepionek alergenowych Novo-Helisen Depot, przez 48 mies. Grupę kontrolną stanowiło 29 podobnych chorych na AZS, którzy leczeni byli zgodnie ze schematem konwencjonalnym. Bezpośrednio przed rozpoczęciem leczenia, a następnie po 24 i 48 mies. jego prowadzenia w obu grupach badanych dokonano oceny stanu klinicznego chorych (W-AZS) oraz ozanaczeń całkowitego poziomu IgE i antygenowo swoistych IgE w surowicy krwi (FEIA CAP System, Pharmacia). W przebiegu immunoterapii swoistej stwierdzono istotny spadek całkowitego poziomu IgE oraz antygenowo swoistych IgE w surowicy krwi chorych. Z kolei w grupie kontrolnej zaobserwowano tendencję do wzrostu całkowitego poziomu IgE oraz antygenowo swoistych IgE dla większości badanych alergenów w surowicy krwi chorych.

  Streszczenie angielskie: Patients with atopic disorders like atopic dermatitis generaly present increased production of IgE, which is usually limited to specific antibodies directed against various environmental allergens. It has been then suggested that an effective specific immunotherapy may also act by influencing the production of these antibodies. Obviously a decline of serum antigen specific IgE in the course of such a treatment can not explain its clinical efficacy and is probably not a key mechanism but it may least participate in the final clinical result. In this study 37 patients with atopic dermatitis and airborne allergy were treated with allergy vaccines (Nowo-Helisen Depot) for the time period of 48 months. The control group consisted of 29 patients with similar characteristics who were treated with conventional methods. The clinical score (W-AZS), total IgE and antigen specific IgE in the sera of patients were evaluated before treatment after 24 and 48 months of therapy (FEIA CAP System, Pharmacia). There was a significant difference between the two investigated groups both from clinical and immunological standpoint. Total IgE and antigen apecific IgE decreased significantly in the course of specific immunotherapy while in the control group total IgE level tended to increase and in most cases of antigen specific IgE measurements this tendency was also recorded.


  7/11

  Tytuł oryginału: Analiza wpływu szczepionek alergenowych na przebieg atopowego zapalenia skóry u pacjentów z alergią powietrznopochodną.
  Tytuł angielski: Analysis of allergy vaccines in the treatment of atopic dermatitis patients with airborne allergy. P. 5: Serum levels of IL-4, IL-5, IL-10, IFN-ç and sIL-2R in the course of therapy.
  Autorzy: Czarnecka-Operacz Magdalena, Silny Wojciech
  Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2002: 19 (3) s.142-151, il., tab., bibliogr. 45 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,632

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem niniejszej pracy była ocena surowiczego poziomu wybranych cytokin (IL-4, IL-5, IL-10, IFN-ç, sIL-2R) w przebiegu immunoterapii swoistej w grupie 37 chorych na atopowe zapalenie skóry z dobrze udokumentowaną IgE-zależną alergią powietrznopochodną. W leczeniu prowadzonym przez 4 lata stosowano szczepionki alergenowe Novo-Helisen Depot o odpowiednio dobranym składzie (14 osób: Dermatophigoides pteronyssinus 50 proc. i Dermatophagoides farinea 50 proc.; 17 chorych: alergeny pyłku traw i zbóż 100 proc.; 6 osób: alergeny pyłku traw i zbóż 80 proc. i pyłku bylicy 20 proc.). Grupę kontrolną stanowio 29 chorych na AZS z alergią powietrznopochodną (alergeny roztoczowe: 14 osób; alergeny pyłku traw i zbóż: 11 chorych; alergeny pyłku traw, zbóż i bylicy: 4 pacjentów), w przypadku których przez 48 mies. stosowano klasyczne metody leczenia atopowego zapalenia skóry. Ocenę surowiczego poziomu wybranych cytokin przeprowadzono w obu grupach pacjentów przed leczeniem i po 4 latach jego prowadzenia przy zastosowaniu metody kolorymetrycznej ELISA Quantikine (R&D Systems). W grupie pacjentów leczonych szczepionkami alergenowymi po 4 latach tearpii zaobserwowano istotny spadek surowiczego poziomu sIL-2R (p 0.01), natomiast w grupie kontrolnej zanotowano istotny wzrost surowiczego poziomu IL-4 (p 0,01) oraz IL-5 (P 0,05). Zarówno przed leczeniem, jak i po 4 latach prowadzonej terapii nie zarejestrowano istotnej korelacji pomiędzy stanem klinicznym pacjentów, a wynikami oznaczeń ...

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to evaluate the influence of specific immunotherapy on serum levels of selected cytokines (IL-4, IL-5, IL-10, IFN-ç, sIL-2R) in the group of 37 patients with atopic dermatitis and IgE-mediated airborne allergy. Specific immunotherapy was performed for the time period of 4 years with Novo Helisen Depot allergy vaccines (14 patients: Dermatophagoides pteronyssinus 50 p.c. and Dermatophagoides farinae 50 p.c.; 17 cases: grass pollen allergens 100 p.c.; 6 patietns: grass pollen allergens 80 p.c. and mugwort pollen allergens 20 p.c.). The control group consisted of 29 patietns with atopic dermatitis and airborne allergy (house dust mite allergy: 14 patients; grass pollen allergy: 11 cases; grass pollen and mugwort pollen allergy: 4 patients) who were treated with conventional methods for the time peirod of 48 months. Measurements of serum cytokines' level were performed before treatment and after 4 years of therapy with the quantitative 2 step colorimetric sandwich ELISA method (R&D Systems). In the group of patients treated with allergy vaccines a significant decrease of the serum sIL-2R level was observed after 48 months of therapy (p 0.01) and in the control group a significant increase of serum IL-4 (p 0.01) and IL-5 (p 0.05) was registered at the end of the observation period. There was no significant correlation between the clinical score and serum level of any of the investigated cytokines in boths gorups of patietns before treatment ...


  8/11

  Tytuł oryginału: Atopowe zapalenie skóry - aktualny stan wiedzy.
  Tytuł angielski: Atopic dermatitis - an update.
  Autorzy: Czarnecka-Operacz Magdalena, Silny Wojciech
  Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2002: 19 (3) s.152-154, 156-160, il., tab., bibliogr. 66 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,632

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Atopowe zapalenie skóry jest przewlekłą dermatozą zapalną, której często towarzyszą objawy alergii ze strony układu oddechowego. Schorzenie to rozwija się w efekcie złożonego współoddziaływania czynników genetycznych, immunologicznych i środowiskowych. W niniejszym artykule przedstawiono przegląd aktualnej wiedzy w odniesieniu do komórkowych oraz immunologicznych mechanizmów leżących u podstaw atopowego zapalenia skóry oraz dostępnych obecnie metod leczniczych.

  Streszczenie angielskie: Atopic dermatitis is a chronic inflammatory skin disease that is often associated with respiratory allergis. This atopic disorder develops as a result of complex interrelationship of genetic, immunologic and environmental factors. This article reviews updated knowledge on cellular and immunologic mechanisms underlying atopic dermatitis as well as contemporary treatment options.


  9/11

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Porównawcze badanie dodatnich wyników testów skórnych na antybiotyki].
  Autorzy: Czarnecka-Operacz Magdalena
  Źródło: Dermatologica 2002 (5) s.46-47, il., tab. - Tł. artyk. z czas. British Journal of Dermatology 2002; 146 : 1047-1051
  Sygnatura GBL: 313,614

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/11

  Tytuł oryginału: Zasady postępowania diagnostycznego i leczniczego w pokrzywce przewlekłej.
  Autorzy: Czarnecka-Operacz Magdalena
  Źródło: Lekarz 2002 (4) s.43, 45
  Sygnatura GBL: 313,343

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  11/11

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Zapalenie skóry atopiopodobne (atopiform dermatitis)].
  Autorzy: Czarnecka-Operacz Magdalena
  Źródło: Dermatologica 2002 (6) s.41-42, il., bibliogr. 4 poz. - Tł. artyk. z czas. British Journal of Dermatology 2002; 147 : 426-429
  Sygnatura GBL: 313,614

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: