Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CZARKOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Monitorowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych w Polsce.
Tytuł angielski: Monitoring of adverse effects following vaccinations in Poland.
Autorzy: Zieliński Andrzej, Czarkowski Mirosław P., Rudowska Jolanta
Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (2) s.91-98, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,294

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wyniki monitorowania niepożądanych odczynów poszczepiennych (n.o.p.) w Polsce od czasu wprowadzenia tego systemu w 1996 roku do roku 2000. Podane są liczby zgłoszonych odczynów poszczepiennych po szczepionkach stosowanych w Polsce w ramach programu szczepień ochronnych Ministerstwa Zdrowia z pominięciem odczynów po szczepionce BCG. Odczyny miejscowe i ogólne sklasyfikowane są według kryteriów klinicznych: rodzaj objawu i jego ciężkość. Klasyfikacja n.o.p. jest oparta na podstawie zaleceń programu WHO (Expanded Programme on Immunization - EPI). Liczby n.o.p. po poszczególnych szczepionkach odnoszone są do liczby wykonanych szczepień. Porównanie liczby n.o.p. zgłaszanych z terenu różnych województw wskazuje na konieczność usprawnienia nadzoru epidemiologicznego, szczególnie w niektórych regionach kraju.

  Streszczenie angielskie: The article presents the results of monitoring of adverse effects following immunization (AEFI) in Poland since the introduction of the monitoring system in 1996 until 2000. The system covers AEFI related to vaccinations listed in the official program of vaccinations of the Polish Ministry of Health. Local and general adverse events are classified according to clinical signs and symptoms and their severity. Such a classification is based on the WHO Expanded Programme on Immunization (EPI). The prevalence of particular AEFI is based on the reported number of vaccinations with the same type of vaccine. Differences in numbers of AEFI reported from different districts indicate on urgent need to improve the sensitivity of surveilance, at least in some regions of Poland.


  2/10

  Tytuł oryginału: Guz chromochłonny o skąpoobjawowym przebiegu klinicznym.
  Tytuł angielski: Low-symptomatic pheochromocytoma.
  Autorzy: Madej Agnieszka, Czarkowski Marek, Skórski Maciej, Górnicka Barbara, Cieszanowski Andrzej
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (67) s.61-64, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiamy przypadek 40-letniego chorego z miesięcznym wywiadem łagodnego nadciśnienia, który został przyjęty do kliniki z podejrzeniem choroby wieńcowej. Z uwagi na wiele czynników ryzyka niedokrwiennej choroby serca: palenie tytoniu, hiperlipidemię, dodatni wywiad rodzinny, u chorego wykonano próbę wysiłkową, w czasie której wystąpił ból w klatce piersiowej, z towarzyszącym nieproporcjonalnie wysokim wzrostem wartości ciśnienia tętniczego (240/140 mmHg). Na podstawie oznczenia dobowego wydalania z moczem adrenaliny, noradrenaliny i ich metabolitów oraz badań obrazowych rozpoznano guz chromochłonny lewego nadnercza, który leczono operacyjnie. Szczegółowe badanie kliniczne wykazało, że prezentowany chory należy do coraz liczniejszej grupy tzw. skąpoobjawowych chorych z guzem chromochłonnym. Wyjątkowość prezentowanego przypadku podkreśla fakt, że na podejrzenie guza chromochłonnego naprowadziła lekarzy nieprawidłowa reakcja ciśnienia tętniczego podczas diagnostycznej próby wysiłkowej EKG, zaś wcześniej wykonane badanie USG jamy brzusznej nie wykazało guza. Podejrzenie guza chromochłonnego powinno być brane pod uwagę także u bezobjawowych chorych z bólami w klatce piersiowej i wysokimi wartościami ciśnienia tętniczego podczas próby wysiłkowej.

  Streszczenie angielskie: We present the patient wit 1-month history of mild hypertension, who was admitted to our department with suspicion of coronary heart disease. He had family history of hypertension and coronary heart disease, hyperlipidaemia and he has been smoker for several years. During the diagnostic exertion test chest pain together with an unusual high blood pressure was found (240/140 mmHg). The results of catecholamines and their metabolites in 24-urine collection, abdominal ultrasonography and NMR revealed pheochromocytoma in the left adrenal gland, which was removed successfully. Particular clinical examination allowed to include the patient to the group wit low-symptomatic pheochromocytoma. Abdominal USG, which had been done prior to the exertion test, didn't reveal an incidental tumor in the adrenal glands. The abnormal hypertensive reaction during exertion test was the main decision of the urine catecholamines and their metabolites determination. Pheochromocytoma should be included to the differential diagnosis in all patients with chest pain and high blood pressure during diagnostic exertion test.


  3/10

  Tytuł oryginału: Choroby zakaźne w Polsce w 2000 roku.
  Tytuł angielski: Infectious diseases in Poland in 2000.
  Autorzy: Mazurek Jacek, Czarkowski Mirosław P.
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (2) s.217-225, il., tab., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The decreasing tendency in incidence of infectious diseases observed in Poland in previous years as compared with 2000 has weakened or stopped. Increase in the incidence of selected infectious diseases can be linked with the improvement of surveillance resulting from the better diagnostics and greater attention paid to these diseases (including boreliosis, salmonelosis, and Haemophilus influenzae meningitis). Between 1999 and 2000, the most intense decrease in the number of mumps, measles, and scarlet fever cases as an effect of the end of epidemics was observed. At the same time increase in the number of pertussis rubella, chickenpox, and meningitis cases was noticed. In 2000, the first case of human rabies since 1986 has been reported. In 2000, compared with 1999, among all notified deaths percentage of deaths attributed to infectious diseases (0,83 p.c.0 and infectious diseases death rate (0,79 per 10 000) were slightly higher and were the highest in the last decade. As in 1999 the observed increase was effect of the influenza deaths increase (358 deaths, mortality 0,0022 p.c.). The main disease causing the largest number of deaths, as in previous years, was tuberculosis (36,5 p.c. of total infectious diseases deaths).


  4/10

  Tytuł oryginału: Płonica w 2000 roku.
  Tytuł angielski: Scarlet fever in Poland in 2000.
  Autorzy: Czarkowski Mirosław P.
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (2) s.241-247, il., tab., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: In 2000, as compared with 1999, a 14 p.c. decrease in the number of scarlet fever cases was noted. The incidence was 21.6 per 100 000 population and was one of the lowest since World War II. In particular voivodoships incidence ranged from 9.4 to 34.3 per 100 000 population. In urban areas the incidence was 71.3 p.c. higher than in rural ones. Of all registered cases 95.3 p.c. were children under 15 yeras of age. The age distribution of scarlet fever cases in 2000 was similar to the distribution observed in the last decade. The highest incidence was noted among children aged 6 and 5, respectively 257.0 and 224.4 per 100 000. About 2.1 p.c. of all cases were hospitalized. No scarlet fever deaths were noted.


  5/10

  Tytuł oryginału: Różyczka w 2000 roku.
  Tytuł angielski: Rubella in Poland in 2000.
  Autorzy: Czarkowski Mirosław P., Sitarska-Gołębiowska Jolanta
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (2) s.259-264, il., tab., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: In 2000, as compared with 1999, a 49 p.c. increase in the number of rubella cases was noted. It corresponded to the development a new compensatory epidemic (the peak of the last epidemic was observed in 1997). A total of 49 181 cases were registered, including 1 case of congenital rubella. Incidence on the country level was 119.5 per 100 000 population. In particular voivodeships it ranged from 24.0 to 314.8. Incidence in urban areas was 35 p.c. higher than in rural areas. Incidence among women (109.0) was 16 p.c. lower than among men (130.6). One of the probable reasons of this difference was intensive immunization of 13-years old girls, which have been providing for several years. Among all registered rubella cases 94.2 p.c. were children under 15 years of age. The highest incidence was noted among 7-year old (1 216.0) and 6-year old (1,148.9) children. About 0,3 p.c. of rubella cases were hospitalized. No rubella deaths were noted.


  6/10

  Tytuł oryginału: Elastyczność ściany tętnicy szyjnej u młodych mężczyzn obarczonych rodzinnym ryzykiem pierwotnego nadciśnienia tętniczego.
  Tytuł angielski: Carotid artery in young men with family history of essential hypertension.
  Autorzy: Czarkowski Marek, Żebrowski Mariusz, Powałowski Tadeusz
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (2) s.121-126, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Obserwowane u osób z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym (PNT) zmiany w mechanicznych właściwościach ścian dużych naczyń tętniczych mogą mieć charakter pierwotny, to znaczy, być spowodowane oddziaływaniem czynników genetycznych predysponujących do rozwoju PNT, bądź też wtórny wynikający z niekorzystnego wpływu nadciśnienia tętniczego na ścianę dużej tętnicy. Cel pracy: Oceniano zachowanie się mechanicznych właściwości tętnicy szyjnej zależnie od stopnia rozwoju choroby oraz wywiadu rodzinnego w kierunku PNT w warunkach spoczynkowych oraz po zastosowaniu bodźca, który naśladuje zmiany hemodynamiczne zachodzące podczas pionizacji ciała. Materiał i metodyka: Zbadano trzy siedmioosobowe grupy młodych mężczyzn - G1 - mężczyźni z prawidłowym ciśnieniem tętniczym i negatywnym wywiadem rodzinnym w kierunku PNT, G2 - mężczyźni z prawidłowym ciśnieniem tętniczym i obciążającym wywiadem rodzinnym w kierunku PNT oraz G3 - mężczyźni z nadciśnieniem tętniczym i obciążającym wywiadem rodzinnym w kierunku PNT. Elastyczność ściany tętnicy szyjnej wspólnej oceniano na podstawie nieinwazyjnych pomiarów wewnętrznej średnicy naczynia oraz wartości skurczowego (SBP) i rozkurczowego (DBP) ciśnienia tętniczego na ramieniu. Badania wykonano w spoczynku oraz po zastosowaniu ujemnego ciśnienia na dolną połowę ciała (LBNP = -15 mmHg) wykorzystując aparat Vascular Echo Doppler. Oceniano podatność tętnicy (CC), współczynnik rozszerzalności tętnicy (DC) oraz logarytmiczny współczynnik ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Changes in the mechanical properties of the arterial wall observed in patients with essential hypertension (EH) may reflect either a primary defect due to genetic factors predisposing to EH or a secondary effect of elevated blood pressure on the arterial wall. Aim of study: We investigated the elastic behaviour of the big artery in different stages of EH in two situations - at rest and with the stimulus that mimics haemodynamic changes that are present on assumption of upright posture. Material and methods: Three groups of young men were investigated: G1 - 7 normotensive men with negative family history of essential hypertension (24.7 ń 1.5 yrs); G2 - 7 normotensive men with positive family history of essential hypertension (25.1 ń 1.8 yrs) and G3 - 7 hypertensive men with positive family history of essential hypertension (28.6 ń 1.8 yrs). The elasticity of the common carotid artery was examined on the basis of noninvasive measurements of the carotid artery diameter [mm] and the systolic (SBP) and diastolic (DBP) blood pressure measured by a cuff on the brachial artery during rest and during lower body negative pressure (LBNP) (-15 mmHg). The examinations were performed using the ultrasonic measuring system (Vascular Echo Doppler). The arterial distensibility coefficient (DC) [1/MPa], the cross-sectional compliance (CC) [10**-4 mý/MPa] and the logarithmic stiffness coefficient (ŕ) were calculated. Results: At rest and during LBNP DC and CC were lower in ...


  7/10

  Tytuł oryginału: Szczepienia ochronne w Polsce w 2001 roku
  Opracowanie edytorskie: Czarkowski Mirosław P. (oprac.), Kondej Barbara (oprac.), Cielebąk Ewa (oprac.), Stępień Ewa (oprac.).
  Państwowy Zakład Higieny Instytut Naukowo-Badawczy, Zakład Epidemiologii w Warszawie, Departament Przeciwepidemiczny i Oświaty Zdrowotnej
  Źródło: - Warszawa, PZH ; GIS 2002, [2], IV, 91 s. : il., tab., 29 cm. - Tyt. również w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 802,202

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna


  8/10

  Tytuł oryginału: Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2001 roku
  Opracowanie edytorskie: Czarkowski Mirosław P. (oprac.), Cielebąk Ewa (oprac.), Stępień Ewa (oprac.), Kondej Barbara (oprac.).
  Państwowy Zakład Higieny Instytut Naukowo-Badawczy, Zakład Epidemiologii w Warszawie, Główny Inspektorat Sanitarny Departament Przeciwepidemiczny i Oświaty Zdrowotnej
  Źródło: - Warszawa, PZH ; GIS 2002, [2], XIV, 122 s. : il., tab. + załącznik 6 s., 29 cm. - Tyt. i spis treści również w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 802,208

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/10

  Tytuł oryginału: Regulamin wewnętrzny komisji bioetycznej.
  Autorzy: Czarkowski Marek
  Źródło: Prawo Med. 2002: 4 (12) s.101-107, bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 306,537

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo


  10/10

  Tytuł oryginału: Opór i sztywność tętnic u młodych mężczyzn z obciążającym wywiadem rodzinnym w kierunku pierwotnego nadciśnienia tętniczego.
  Tytuł angielski: Arterial stiffness and resistance in young men with positive family history of essential hypertension.
  Autorzy: Czarkowski Marek, Żebrowski Mariusz, Powałowski Tadeusz, Trawiński Zbigniew
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (4) supl. 2 s.119-129, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Zaburzenia w mechanicznych właściwościach dużych naczyń tętniczych mogą przyczyniać się do rozwoju pierwotnego nadciśnienia tętniczego (EH). Oceniano opór naczyniowy oraz sztywność tętnicy szyjnej wspólnej w trzech grupach młodych mężczyzn - H - 8 pacjentów z umiarkowanym nadciśnieniem tętniczym i obciążającym wywiadem rodzinnym w kierunku EH (średni wiek - 29 ń 2 lat), N - 7 pacjentów z prawidłowym ciśnieniem tętniczym i obciążającym wywiadem rodzinnym w kierunku EH (średni wiek - 25 ń 2 lat) oraz C - 8 pacjentów z prawidłowym ciśnieniem tętniczym i negatywnym wywiadem rodzinnym w kierunku EH (średni wiek 25 ń 2 lat). Wielkość badanaych parametrów określono na podstawie jednoczesnych pomiarów ciśnienia tętniczego oraz wielkości przepływu krwi przy pomocy dopplerowskiej aparatury ultradźwiękowej. Symulacja komputerowa wejściowej impedancji naczyniowej na podstawie czteroelementowego modelu układu naczyniowego pozwoliła na wyznaczenie: oporu wzdłużnego (RL), oporu obwodowego (RP), podatności naczyniowej i inertancji. W obecnej pracy analizowano: RL, RP [10**8 kgm**-4s**-1], prędkość rozchodzenia się fali tętna (Ctv) [m/s] i logarytmiczny współczynnik sztywności tętnicy szyjnej wspólnej (ŕ) opracowany przez Powałowskiego. Badania wykonano w pozycji leżącej - w spoczynku oraz po zastosowaniu ujemnego ciśnienia na dolną połowę ciała (-15 mmHg) (LBNP). W spoczyniu ŕ był wyższy w grupie H w stosunku do C i N (2,5 ń 0,5 vs 1,8 ń 0,6 i 2,0 ń 0,3, p 0,05) natomiast nie ...

  Streszczenie angielskie: Abnormalities in the mechanical properties of the arterial wall might be involved in the pathogenesis of the essential hypertension (EH). Thus we evaluated selected resistance and stiffness parameters of the common carotid artery in three groups of young men - H - 8 hypertensive patients with positive family hisotry of EH (mean age - 29 ń 2 years), N - 7 normotensive patients with positive family history of EH (mean age - 25 ń 2 years) and C - 8 normotensive patients with negative family history of EH (mean age - 25 ń 2 years). The calcualtions of the investigated parameters were based on the simultaneous measurements of the blood flow, diameter of the common carotid artery and the arterial blood pressure using the ultrasonic Doppler and echo tracking methods. The computer simulation of the vascular input impedance using the input impedance of the model gave the opportunity for the evaluation of the four elements - the longitudinal resistance (RL), the peripheral resistance (RP), the vessel compliance and the inertance. In present work we analysed resistance parameters RL, RP [10**8 kgm**-4s**-1], pulse wave velocity (Ctv) [m/s] and logarithmic stiffness coefficient (ŕ) elaborated by Powalowski. Examinations were done at rest and after lower body neagetive pressure (-15 mm Hg) (LBNP). At rest the stiffness of the common carotid artery estimated by ŕ was higher in H than in C or N (2.5 ń 0.5 vs 1.8 ń 0.6 and 2.0 ń 0.3 p 0.05). At rest no differences were seen in the ...

  stosując format: