Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CZAPLA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Znaczenie miotomii szyjnej przełyku w leczeniu uchyłków Zenkera.
Tytuł angielski: The role of the cervical myotomy in the treatment of Zenker's diverticulum.
Autorzy: Lewandowski Andrzej, Czapla Leszek, Nienartowicz Mirosław
Opracowanie edytorskie: Wallner Grzegorz (koment.).
Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (4) s.298-306, il., tab., bibliogr. 16 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równoległy w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 313,570

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena i porównanie wyników chirurgicznego leczenia uchyłków Zenkera w grupie chorych, u których wykonano tylko wycięcie uchyłka z grupą chorych, u których wycięcie uchyłka uzupełniono przecięciem warstwy mięśniowej przełyku poniżej jego wrót. Materiał i metodyka. W latach 1964 - 2000 z powodu uchyłka gardłowo-przełykowego operowano 70 chorych (15 kobiet i 55 mężczyzn). Dominującymi objawami klinicznymi decydującymi o leczeniu operacyjnym były: trudności w połykaniu pokarmów stałych oraz uczucie ciała obcego w przełyku. Rozpoznanie ustalono na podstawie badania radiologicznego górnego odcinka przewodu pokarmowego z kontrastem. Z wielu metod operacyjnych w klinice stosuje się wycięcie uchyłka. Wszystkie operacje wykonano z lewostronnego dostępu szyjnego. Mięśnie mostkowo-gnykowy, mostkowo-tarczowy i łopatkowo-gnykowy rozsuwano bez ich przecinania. Wypreparowany uchyłek odcinano u jego podstawy. Przełyk zszywano poprzecznie do długiej osi dwoma warstwami szwów pojedynczych, wchłanialnych. W ostatnich latach operację wycięcia uchyłka uzupełniano przecięciem mięśnia pierścienno-gardłowego. Taką operację wykonano u 32 chorych (11 kobiet i 21 mężczyzn). Wyniki. We wczesnym okresie pooperacyjnym nie stwierdzono żadnych różnic w obydwu grupach. W odległych badaniach kontrolnych średni okres obserwacji wynosił 5,4 roku. Wznowę uchyłka stwierdzono w 6 przypadkach, wszystkie po zabiegach wycięcia uchyłka bez uzupełniającej miotomii. W grupie chorych z wykonaną ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to compare two surgical techniques in the treatment of Zenker's diverticula. Material and methods. During the period 1964-2000, 70 patients (F - 15 and M - 55) underwent surgery in our department. In order to compare both surgical techniques we divided the patients into 2 groups. The first group comprised 38 patients (F - 4 and M - 34) who underwent diverticulectomy, while the second group 32 patients (F - 11 and M - 21) who underwent a diverticulectomy and cervical esophagomyotomy. Qualification towards surgery was based upon the severity of diverticulum symptoms. In all cases the cervical diverticulum was documented by means of contrast X-ray examinations. General anasthesia was used in all patients. The surgical procedure was undertaken from the left lateral side of the neck. Lateral neck muscles were divided without cutting. The divericulum was excised from the neck. The esophagus was sutured into two separate layers. For the past years we used complementary cricopharyngomyotomy below the diverticular neck. Results. During the early post-operative period we observed no group differences. Late results: follow-up between one and nineteen years, (mean: 5.4 years). In first group patients who underwent a diverticulectomy we observed diverticulum recurrence in six cases. Histology of the diverticulum was obtained in thirty-four cases. High-grade dysplasia was noted in two cases and pre-invasive carcinoma in one case. Conclusion. Diverticulectomy ...


  2/3

  Tytuł oryginału: Centra Powiadamiania Ratunkowego - dyskusja o dobrych chęciach i ograniczonych możliwościach.
  Autorzy: Czapla Jacek, Istelska-Michalik Agnieszka
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (6) s.108-114, il.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  3/3

  Tytuł oryginału: Nowe możliwości w walce z krwawieniem pooperacyjnym w kardiochirurgii. Czy rekombinowany aktywowany czynnik VII jest w stanie poprawić wyniki leczenia?
  Tytuł angielski: New facilities in the postoperative strife against bleeding in cardiac surgery. Will the recombinant activated factor VII improve surgical results?
  Autorzy: Skalski Janusz H., Czapla Jerzy, Nadziakiewicz Paweł, Kaczmarski Jacek, Zembala Marian
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (11) s.941-945, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy zaprezenotwano metody postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w przypadku krwawień związanych z leczenime operacyjnym serca, stosowane w Klinice Kardiochirurgii i Transplantologii ŚAM w Zabrzu. Podano również kompendium najistotniejszych dla praktyki kardiochirurgicznej wiadomości z zakresu patofizjologii procesów krzepnięcia. Omówiono problemy i odrębności związane z zapewnieniem optymalnej hemostazy w krążeniu pozaustrojowym oraz wpływ zabiegu kardiochirurgicznego na procesy krzepnięcia. Następnie dokonano prezentacji własnych obserwacji klinicznych dotyczacych zastosowania rekombinowanego aktywowanego czynnika VII (r.cz. VIIa - NovoSeven, NovoNordisk) u dwojga chorych po wystąpieniu groźnych krwawień okołooperacyjncyh. W pierwszym przypadku krwawienie związane było z przeszczepieniem serca u 37 letniej kobiety, u której dwukrotnie wcześniej przeprowadzano operacje wad zastawkowych serca. Dysfunkcja dwóch, wszczepionych 15 lat wcześniej zastawek, doprowadziła do znacznego uszkodzenia mięśnia sercowego, ze skrajnie cieżką postacią niewydolności krążenia. W 2 miesiące po przeprowadzonym przeszczepie serca chora niestety zmarła z powodu powikłań infekcyjnych. W drugim prezentowanym przypadku zastosowanie r.cz. VIIa dotyczyło poważnego krwawienia u 15-letniego chłopca, również w trakcie reoperacji związanej z leczeniem chirurgicznym złożonej wrodzonej wady serca. Jego leczenie zakończyło się pełnym sukcesem. W obu opisanych przypadkach, obarczonych ...

  Streszczenie angielskie: The authors present the diagnostic and therapeutic management in bleeding episodes associated with cardiosurgical operations, which constitutes the policy that is employed at Department of Cardiac Surgery and Tranpslantology, Silesian Academy of Medicine, Zabrze, Poland. The paper also presents a compendium of information on the pathophysiology of coagulation processes, most signfiicant from the standpoint of cardiosurgical practice. Separate issues associated with providing optimal hemostasis in patients operated on using cardipulmoanry bypass are discussed, along with the effect of cardiac procedures on coagulation processes. Further, the authors present their clinical observations and experience in the utilization of the recombinant activated factor VII (NovoSeven, NovoNordisk) in two patients with severe perioperative bleeding. In the first case bleeding was associated heart transplantation procedure in a 37-year old woman, who had previously been twice subjected to operations for valvular heart disease. A dysfunction of two artificial valves implanted 15 years previously resulted in considerable heart muscle damage and an extremeally severe form of cardiac insufficiency. Two months after the heart transplant the patient unfortunately died due to infectious complications. In the second patient the recombinant activated factor VII was employed in an attempt at controlling severe bleeding encountered in a 15-year old boy in the course of reoperation in surgical ...

  stosując format: