Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CZABAN
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Ocena wyników leczenia w oddziałach intensywnej terapii na podstawie jakości życia pacjentów w kilka miesięcy po zakończeniu hospitalizacji - rozważania na podstawie przeglądu piśmiennictwa.
Tytuł angielski: Outcome of intensive care and quality of life at few months after hospitalization.
Autorzy: Kucewicz Ewa, Czech Bronisław, Wojarski Jacek, Juszczyk Grzegorz, Czaban Sławomir, Siemiątkowski Andrzej
Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (1) s.27-30, bibliogr. 16 poz., sum.
Sygnatura GBL: 305,376

Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/6

  Tytuł oryginału: Monitorowanie funkcji układu krążenia przy pomocy echokardiografii przezprzełykowej - przydatność metody.
  Tytuł angielski: The use of trasoesophageal echocardiography for cardiovascular monitoring.
  Autorzy: Kucewicz Ewa, Czech Bronisław, Galar Bogumił, Juszczyk Grzegorz, Czaban Sławomir, Siemiątkowski Andrzej
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (3) s.203-206, il., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/6

  Tytuł oryginału: Bezpośredni pomiar ciśnienia tętniczego krwi w tętnicy promieniowej - wiarygodność pomiaru w wybranych stanach klinicznych.
  Tytuł angielski: Usefulness of radial artery blood pressure monitoring in selected clinical situations.
  Autorzy: Kucewicz Ewa, Czech Bronisław, Juszczyk Grzegorz, Pawlak Sebastian, Szapiel Grzegorz, Czaban Sławomir, Siemiątkowski Andrzej
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (2) s.131-134, bibliogr. 14 poz. - 5 Sympozjum Sekcji Kardioanestezji PTAiIT Szczyrk 22-24.03. 2001
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/6

  Tytuł oryginału: Skuteczność wankomycyny stosowanej dokomorowo w zakażeniu ośrodkowego układu nerwowego wywołanego przez Enterococcus faecalis.
  Tytuł angielski: The efficacy of intraventricularly administered vancomycin in the case of central nervous system infection caused by Enterococcus faecalis.
  Autorzy: Czaban Sławomir L., Łebkowski Wojciech J., Krajewski Jacek P., Borkowski Jacek
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (9/10) s.617-625, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono przypadek 40-letniego pacjenta z krwawieniem podpajęczynówkowym, powikłanym pokrwotocznym wodogłowiem i zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu o etiologii bakteryjnej (Enterococcus faecalis wrażliwy jedynie na antybiotyki z grupy glikopeptydów). Stosowanie dożylne wankomycyny i teikoplaniny nie przyniosło poprawy. Wobec pogarszania się stanu pacjenta, w tym rozwoju objawów posocznicy, zastosowano wankomycynę dokomorowo w dawce 20 mg/dobę, utrzymując terapię teikoplaniną stosowaną dożylnie. W drugiej dobie leczenia stwierdzono poprawę stanu pacjenta: stopniowe ustępowanie objawów typowych dla zakażenia ośrodkowego układu nerwowego oraz normalizację parametrów płynu mózgowo-rdzeniowego. Badania bakteriologiczne nie wykazywały dalszego wzrostu bakterii zarówno w płynie mózgowo-rdzeniowym, jak i we krwi. Dokomorowe podawanie wankomcyny w przypadkach zakażeń centralnego układu nerwowego wywołanego przez paciorkowce z rodzaju Enterococcus jest skutecznym sposobem leczenia tak groźnej patologii. Uważamy, że nawet zmieniona przez proces zapalny bariera krew/mózg może być niedostatecznie przepuszczalna dla antybiotyków glikopeptydowych stosowanych w maksymalnych dawkach drogą dożylną. Z opisanego przypadku wynika, że w zakażeniach centralnego układu nerwowego wywołanych florą bakteryjną wrażliwą jedynie na antybiotyki glikopeptydowe, podawanie tych chemioterapeutyków do przestrzeni płynowej centralengo układu nerwowego może być skuteczną alternatywną metodą leczenia, szczególnie u chorych wymagających redukcji dawkowania ogólnego.


  5/6

  Tytuł oryginału: Projekt Leonado da Vinci "Poprawa zatrudnienia wsród absolwentów zdrowia publicznego" w kontekście badań międzynarodowych.
  Tytuł angielski: The Leonardo da Vinci Project "Improved employment for public health graduates" in the context of international studies.
  Autorzy: Czabanowska Katarzyna
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (2) s.162-167, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Streszczenie polskie: Projekt Leonardo da Vinci "Poprawa zatrudnienia wsród absolwentów zdrowia publicznego" odpowiada wymaganiom obecnych czasów, w których należy rozwijać i mierzyć kompetencje zgodnie z wymaganiami pracodawców. Głównym celem tego opracowania jest przedstawienie Projektu Leonardo da Vinci w kontekście badań międzynarodowych poświęconych problemom związanym z badaniem i mierzeniem kompetencji i integracji środowisk akademickich z rynkiem pracy. Celem szczegółowym jest udowodnienie, że kwestia badania kompetencji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy stanowi popularną dziedzinę badawczą. Wybraną metodą jest systematyczna analiza czterech artykułów dotyczących omawianej problematyki, przedstawiajacych badania prowadzone w Stanach Zjednoczonych i Australii, które odnoszą się do rozwoju i badanej kompetencji w zakresie zdrowia publicznego. Analiza prowadzona jest według następujących kryteriów: kontekst, w jakim badany jest problem na temat, wiedza, do której odnoszą sie autorzy, istotne pojęcia i koncepcje odnoszące się do tematu, metody stosowane w badaniach, praktyczne wskazania wynikajace z przeprowadzonych badań. Projekt Leonardo da Vinci w wielu aspektach opiera się na podobnych przesłankach teoretycznych jak analizowane badania, wykorzystuje porównywalne metody badawcze i podkreśla konieczność budowania programów edukacyjnych w oparciu o kompetencje w procesie współpracy akademików, pracodawców i praktyków. Na podstawie przedstawionego materiału i przywolanych sześciu powodów Bringhama (1986), dla których dana dyscyplina zyskuje popularność,/ można wnioskować, iż sfera odnosząca się do badania kompetencji w oparciu o wymagania ciągle ewoluującego rynku pracy jest wciąż atrakcyjną badawczą i teoretyczną dziedziną.


  6/6

  Tytuł oryginału: Przegląd profesjonalnych kompetencji w zakresie zdrowia publicznego.
  Tytuł angielski: Overview on professional competence in Public Health.
  Autorzy: Biesma R. G., Czabanowska K[atarzyna], Groot W., Vaatstra H. F., Merode G. Van
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (2) s.168-174, bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie polskie: Celem artykułu jest dokonanie przeglądu dostępnej literatury na temat konceptualizacji, oraz omówienie perspektyw i klasyfikacji kompetencji zawodowych. Następnie opisano wybrane badania dotyczące identyfikacji podstawowych kompetencji w dziedzinie zdrowia publicznego. Dla celów projektu LEONARDO da Vinci: 'Poprawa zatrudnienia wśród absolwentów zdrowia publicznego' potrzebne jest jasne zrozumienie jak można określić, zmierzyć i rozwinąć kompetencje, oraz uznanie faktu, że wymagania dotyczące kompetencji zmieniają się i będą wciąż się zmieniać na stale rozwijającym sie rynku. Celem projektu LEONARDO da Vinci jest określenie kompetencji kluczowych dla specjalistów zdrowia publicznego starających się o zatrudnienie, opracowanie narzędzia samooceny dla absolwentów oraz przyjęcie programów edukacyjnych dla potrzeb rynku pracy w dziedzinie zdrowia publicznego. W oparciu o przegląd badań dotyczących kompetencji zawodowych stwierdzono, że istnieje potrzeba dalszego rozwoju i doskonalenia pojęcia kompetencje zawodowe w zakresie zdrowia publicznego.

  stosując format: