Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CYPRYSIAK
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Ocena kliniczna wypełnień wykonanych z materiału Definite - obserwacje roczne.
Tytuł angielski: Clinical evaluation of fillings made using Definite - one year assessment.
Autorzy: Marczak-Wojtyńska Anna, Cyprysiak Gabriela
Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (4) s.46-49, tab., bibliogr. [8] poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,097

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była kliniczna ocena światłoutwardzalnego materiału od wypełnień Definite (Degussa), który należy do nowej grupy organicznie modyfikowanych materiałów ceramicznych - ormocerów. Z badanego materiału wykonano 178 wypełnień. Ocenę wypełnień, z zastosowaniem czterostopniowej skali Ryge'a, przeprowadzono po 6 i 12 miesiącach uwzględniając retencję, szczelność brzeżną, kształt anatomiczny, kolor oraz gładkość powierzchni. Na podstawie rocznego okresu obserwacji w odstępach półrocznych stwierdzono, że materiał jest trwały o wysokich walorach kosmetycznych oraz ma właściwości przeciwpróchnicowe. Po 12 miesiącach ocena według kryteriów Ryge'a ujawniłą 98,6 proc. wypełnień akceptowanych.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to evaluate the light-polymerised filling material Definite (Degussa), which belongs to the new group of organically modified ceramic-ormocer materials. 178 fillings were made using Definite. Evaluation was made after 6 and 12 months period of time, with 4 degree Ryge'a scale allowing retention, tightness, anatomical shape and smoothness of the surface. After the observation period with 6 months interval it was concluded that material is solid with high cosmetic quality and 98,6 p.c. accepted after 12 months with Ryge'a scale.

  stosując format: