Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CWYNAR
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Nadciśnienie skurczowe izolowane - problemy diagnostyczne i terapeutyczne.
Tytuł angielski: Isolated systolic hypertension - diagnostic and therapeutic problems.
Autorzy: Grodzicki Tomasz, Cwynar Marcin
Źródło: Post. Nauk Med. 2002: 15 (2/3) s.146-153, tab., bibliogr. 39 poz., sum.
Sygnatura GBL: 312,828

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: O tym jak bardzo fałszywe jest uznanie podwyższonego SBP za normę przekonują wyniki wieloletnich obserwacji epidemiologicznych m.in. z Framingham czy projektu MONICA, które wykazały liniową zależność pomiędzy ciśnieniem skurczowym a powikłaniami sercowo-naczyniowymi i niewydolnością nerek, nawet u chorych z prawidłowym ciśnieniem rozkurczowym. W rozwoju nadciśnienia izolowanego skurczowego w podeszłym wieku podstawowe znaczenie przypisuje się narastającej sztywności dużych naczyń tętniczych (aorty i jej rozgałęzień), upośledzonej wazodilatacji w odpowiedzi na stymulację receptorów á1-adrenergicznych, przy zachowanej reakcji na stymulację receptorów ŕ, uszkodzeniu śródbłonka i związanymi z wiekiem zmianom w nerkach. Należy mieć na uwadze, że podeszły wiek charakteryzuje się znaczną heterogennością wyników badań u poszczególnych osób, od wartości obniżonych, poprzez prawidłowe do wysokich, co szczególnie dotyczy sprawności serca, aktywności reninowej i stężenia noradrenaliny. Wyniki dotychczas zakończonych badań wskazują, że lekami z wyboru w terapii chorych z nadciśnieniem skurczowym izolowanym są długo działające formy dihydropirydynowych blokerów kanału wapniowego, diuretyki i inhibitory enzymu konwertującego. Celem terapii winno być obniżenie ciśnienia skurczowego poniżej 160 mmHg, a po kilkumiesięcznej obserwacji poniżej 140 mmHg. Dokładny wywiad w kierunku zawrotów głowy, zasłabnięć, upadków, podobnie jak powtarzana w trakcie każdej z wizyt próba ortostatyczna mogą być pomocne w uchronieniu pacjenta przed nadmiernymi spadkami ciśnienia...

  Streszczenie angielskie: The result of longitudinal epidemiological observations such as The Framingham Heart Study or MONICA Study demonstrated that isolated hypertension cannot be treated as benign finding. Increased stiffness of large arteries, decreased baroreceptor function and impaired vasodilatation due to beta-receptor dysfunction are the main reasons of elevation in systolic blood pressure. The results of therapeutic double blind trials (SHEP, SYST-Eur, SYST-China demonstrated the benefits of active treatment such as reductions in risk of stroke, cardiovascular mortality, myocardial infraction and dementia. Therefore, recently published guidelines recommend to actively lower blood pressure in subject with ISH below the value of 160/90 mmHg and if well tolerated to level 140/90 mmHg. Long acting dihydropiridine calcium antagonists, diuretics and ACE inhibitors should be preferred as first line agents. In most cases the combination therapy is required. The careful clinical assessment including orthostatic response is recommended at each visit. Home blood pressure measurements can be of help in improving patients' compliance and diagnosis subjects with white-coat hypertension.


  2/4

  Tytuł oryginału: Echokardiografia w stanach naglących
  Autorzy: Cwynar Aldona, Domańska Ewa, Lenartowska Lucyna, Kratochwil Dorota, Sobkowicz Bożena, Mrukowicz Mirosław
  Opracowanie edytorskie: Sobkowicz Bożena (red.), Wrabec Krzysztof (przedm.).
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. Medyczne Urban i Partner 2002, VI, [2], 156 s. : il., tab., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,446

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/4

  Tytuł oryginału: Mechanizmy przebudowy dużych naczyń tętniczych.
  Tytuł angielski: Mechanisms of large artery remodelling.
  Autorzy: Cwynar Marcin, Wojciechowska Wiktoria, Kawecka-Jaszcz Kalina, Grodzicki Tomasz
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 3: Zmiany w dużych naczyniach tętniczych - cel leczenia czy tylko nowy czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego s.1-8, il., tab., bibliogr. 110 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przebudowa naczyń tętniczych, polegająca na degeneracji włókien elastyny i kolagenu proliferacji komórek mięśniowych i spaczonej funkcji śródbłonka naczyniowego, jest wynikiem procesu starzenia się oraz występuje pod wpływem innych czynników np. nadciśnienia tętniczego. Miażdzyca jest końcowym etapem zmian degeneracyjnych zachodzących w ścianach naczyń. Wczesny etap procesu przebudowy tętnic jest odwracalny lecz nadal, pomimo rozwoju nowych metod diagnostycznych, istnieją trudności w określeniu stopnia jego zaawansowania. W pracy przedstawiono współczesną wiedzę na temat podstawowych wskaźników opisujacych podatność naczyniową. Przedstawiono też podstawowe mechanizmy fizjologiczne i patologiczne oraz efekty zwiększonej sztywności na patologię serca i ich inne kliniczne implikacje.


  4/4

  Tytuł oryginału: Analiza fali tętna: od podstaw do zastosowań.
  Tytuł angielski: Pulse wave analysis: from basics sciences to clinical applications.
  Autorzy: Wojciechowska Wiktoria, Cwynar Marcin, Gryglewska Barbara, Kawecka-Jaszcz Kalina
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 3: Zmiany w dużych naczyniach tętniczych - cel leczenia czy tylko nowy czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego s.9-14, il., tab., bibliogr. 47 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Badanie tętna należy do historycznie najwcześniejszych elementów badania lekarskiego, ale zapis fali tętna powstał dopiero w dziewiętnastym wieku. Technika ta przejściowo zarzucona, ostatnio ponownie zyskała na znaczeniu ze względu na zastosowanie analizy komputerowej i skonstruowanie aparatów do tonometrii aplacyjnej. Na podsatwie uzyskanych tą metodą zapisów tętna obwodowego z tętnicy promieniowej czy tętnicy szyjnej i pomiarów ciśnienia tętniczego, sfigmokardiologia odtwarza z dużą dokładnością falę tętna aortalnego, panujące ciśnienie w tętnicy głównej oraz wyznacza szereg wskaźników pracy serca. W badaniach klinicznych analiza fali tętna okazał się metodą powtarzalną i łatwą do uzyskania. Pomiary dają szereg ważnych informacji dotyczących sztywności dużych tętnic i interakcji sercowo-naczyniowych. Technika ta umożliwia jednocześnie lepszą ocenę ryzyka sercowo-naczyniowego związanego ze zwiększoną sztywnością tętnic i ocenę skuteczności leczenia.

  stosując format: