Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CNOTLIWY
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Olbrzymi tętniak tętnicy szyjnej wewnętrznej.
Tytuł angielski: Giant aneurysm of the internal carotid artery.
Autorzy: Falkowski Aleksander, Gutowski Piotr, Cnotliwy Miłosław
Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (1) s.81-82, il., bibliogr. 6 poz., sum.
Sygnatura GBL: 300,038

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstwiono przypadek olbrzymiego tętniaka tętnicy szyjnej wewnętrznej u kobiety l. 59, leczony operacyjnie ze skutecznym odtworzeniem krążenia.

  Streszczenie angielskie: Authors presents the case of huge carotid artery aneurysm in 59 years old women treated succesfully with restoration of carotid circulation.


  2/4

  Tytuł oryginału: Izomery kwasów oleinowego i linolowego jako składniki blaszki miażdżycowej.
  Tytuł angielski: Isomers of oleic and linoleic acids as components of the atherosclerotic plaque.
  Autorzy: Stachowska Ewa, Dołęgowska Barbara, Chlubek Dariusz, Bober Joanna, Gutowski Piotr, Cnotliwy Miłosław, Trojnacka Beata
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (1) s.87-91, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zbadano zawartosć izomerów trans kwasu oleinowego (C18:1), izomerów trans 9, trans 12 kwasu linolowego (C18:2) oraz sprzęgnietych dienów kwasu linolowego (CLA) w blaszkach miażdżycowych tętnicy szyjnej pozyskanych śródoperacyjnie od pacjentów operowanych z powodu powikłań miażdżycy. Przeprowadzono analizę chromatograficzną 17 blaszek, stwierdzając w większości z nich obecność izomerów trans kwasu oleinowego i izomerów trans 9, trans 12 kwasu linolowego.

  Streszczenie angielskie: Contents of trans isomers of oleic acid (C18:1), trans 9, trans 12 linoleic acid (C18:2) and conjugated diens of linoleic acid in atheromatous plaques were determined by gas chromatography. Seventeen atheromatous plaques were obtained from the caroid artery of patients surgically treated for atherosclerotic complications. Trans isomers of oleic acid and trans 9, trans 12 isomers of linoleic acid were detected in the majority of the samples.


  3/4

  Tytuł oryginału: Zespół Klippel-Trenaunay - problem diagnostyczny i leczniczy.
  Tytuł angielski: Klippel-Trenaunay syndrome - diagnostic and treatment problem.
  Autorzy: Falkowski Aleksander, Miernik Maciej, Cnotliwy Miłosław, Poncyljusz Wojciech
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (3) s.45-47, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Backround: Klippel-Trenaunay Syndrome (KTS) is rare vascular malformation characterized by a triad of findings: hypertrophy of bony and/or soft tissue, varicose veins of the lover limbs and port-wine stains. In the mild form one component of the triad is lacking. Furthermore in Klippel-Trenaunay syndrome symptoms from nervous system, mental development anomalies, psychiatric disorders, vasomotor symptoms and trophic signs, and congenital malformations can occur. Material/Methods12 patients (9 women and 3 men), aged 8-30, suffering from Klippel-Trenaunaysyndrome were observed. In 11 patients full triad of symptoms occurred. The diagnosis was confirmed by X-ray of bone system, color Doppler ultrasound, venography and arteriography. Results: The X-ray examination confirmed asymmetry and hypertrophy of lower limbs in all patients. Color Doppler ultrasound and venography revealed abnormalities in the venous system in 11 patients. Arteriography in 2 patients revealed small ramifications of arterial vessels ending with tufty and glomerular angiectasia. On the basis examinations 5 patients were qualified for the operation of removal of varicose plexuses. Conclusion: A multidisciplinary care is needed in the diagnosis and treatment of KTS. Early diagnosis is very important for proper and effective therapy. The treatment options are limited - in majority of cases only conservative treatmnet is available.


  4/4

  Tytuł oryginału: The impact of surgical access to the femoral artery on incidence of wound complications following vascular procedures, with regard to lymphatic complications.
  Tytuł polski: Wpływ dostępu chirurgicznego do tętnicy udowej na wystąpienie powikłań gojenia ran po zabiegach naczyniowych, ze szczególnym uwzględnieniem powikłań chłonnych.
  Autorzy: Cnotliwy Miłosław, Birkenfeld Bożena, Kaczmarek Alina, Gutowski Piotr
  Źródło: Acta Angiol. 2002: 8 (2) s.65-73, il., tab., bibliogr. 26 poz. - Tekst również w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Rany operacyjne w pachwinach są najczęstszym miejscem zakażenia w chiurgii naczyń obwodowych. Uszkodzenie sieci chłonnej pachiwny podczas preparowania tętnicy udowej może być jednym z czynników zwiększających ryzyko zakażenia. Cel pracy. Celem pracy jest odpowiedź na pytanie, czy uszkodzenie układu chłonnengo pachwiny, przy obecnym ognisku zakażenia obwodowej cześci operowanej kończyny, stanowi ryzyko zakażenia rany operacyjnej oraz czy dostęp boczny do tętnicy udowej zmniejsza liczbę powikłań chłonnych w operacjach naprawczych tętnic. Materiał i metody. Badanie prospektywne i randomizowane. Badania bakteriologiczne wykonano u 25 chorych, materiał do posiewu pobierano z martwiczych tkanek operowanej kończyny i powiększonego pachwinowego węzła chłonnego. Powikłania chłonne oceniono na podstawie analizy gojenia 57 ran w dostępie bocznym do tętnicy udowej i 55 ran w dostępie bezpośrednim. Weryfikacji limfocytoscyntygraficznej poddano odpowiednio 10 i 12 kończyn. Wyniki. Dodatnie i jednakowe hodowle z martwicy oraz węzła chłonnego uzyskano w 6/25 przypadków. Powikłania chłonne w postaci przetoki wystąpiły u 1 chorego przy stosowaniu dostępu bezpośredniego oraz w postaci torbieli u 1 chorego w obu grupach. Torbiele rozpoznano tylko za pomocą limfoscyntygrafii. Wnioski. Przecięcie pachwinowych węzłów chłonnych niesie istotne ryzyko przeniesienia zakażenia z obwodowych ognisk operowanej kończyny do pachwiny. Dostęp boczny do tętnicy udowej w operacjach rekonstrukcji tętnic nie chroni przed powikłaniami chłonnymi w pachwinach.

  stosując format: