Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CIUPIŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Listerioza - ryzyko zakażeń szpitalnych.
Tytuł angielski: Risk hospital listeriosis.
Autorzy: Ciupińska Maria, Muszyński Zygmunt
Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.44-45, bibliogr. 10 poz. - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
Sygnatura GBL: 310,004

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/3

  Tytuł oryginału: Obraz kliniczny i histopatologiczny niepożądanych odczynów skórno-węzłowych po szczepieniach BCG.
  Tytuł angielski: Clinical and histopathological picture of the adverse event of BCG vaccination.
  Autorzy: Kalbarczyk Leszek, Ciupińska Magdalena, Kalbarczyk Kazimierz
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (4) s.275-280, il., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono 12 pacjentów, 8 płci żeńskiej i 4 męskiej, w wieku od 8 do 17 lat, z niepożądanymi odczynami po szczepieniu BCG: 6 ze zmianami skórnymi w miejscu szczepienia i 6 ze zmianami skórnymi oraz zmianami w okolicznych węzłach chłonnych. Powikłania pojawiły się w czasie od 1 do 10 miesięcy po szczepieniu. W 2 przypadkach zmiany skórne były typu tocznia, w 1 gruźlicy liszajowatej, w 1 gruźlicy rozpływnej, a w 2 bliznowca. U pozostałych 6 chorych były to wykwity naciekowo-zapalne z licznymi guzkami na obwodzie, z dodatnim objawem diaskopii. W badaniu histopatologicznym skóry w 4 przypadkach stwierdzono utkanie typu gruzełka gruźliczego, w 1 martwicę rozpływną z ziarniną tuberkuloidną, u pozostałych chorych tylko ziarninę tuberkuloidną z naciekiem zapalnym. Okoliczne węzły chłonne były powiększone: bez odczynu zapalnego skóry u 2 chorych, z odczynem zapalnym u 2 i z przebiciem u 2. W badaniu mikroskopowym węzłów wykazano martwicę rozpływną z ziarniną gruźliczą. U 5 pacjentów z najcięższymi zmianami skórno-węzłowymi oraz typu tbc luposa zastosowano z bardzo dobrym wynikiem skojarzone leczenie: izoniazydem, ryfampicyną i pyrazinamidem.

  Streszczenie angielskie: We present 12 patients, 8 women and 4 man, in the age 8-17 years, who developed adverse reactions to BCG in 1 to 10 months after vaccination. In 6 patients only skin was involved and in 6 skin lesions and lymphadenopathy were observed. Two patients developed lupus-like changes, one lichenoid reaction and another one tuberculosis colliquativa. In 2 patients keloids in the site of vaccination were noted and in remaining six infiltrated, inflammatory lesions with nodules on the periphery were observed. Histopathological examination revealed in 4 cases typical tubercles, in one tuberculoid granuloma with liquefaction necrosis and in others the tbc-type infiltrates were present. Enlarged lymph nodes were covered either with normal (2) or inflamed skin (2) and in two patients they discharged through overlying skin. In histopathology of lymph nodes liquefaction necrosis was found. In 5 patients with most severe change multidrug therapy (isoniazid, rifampicin and pyrazinamide ) was introduced and after 6-9 months of treatment complete remission was observed.


  3/3

  Tytuł oryginału: Zespół Sweeta u 13-letniej dziewczynki.
  Tytuł angielski: Case of Sweet syndrome in 13-year old girl.
  Autorzy: Rosińska-Borkowska Danuta, Ciupińska Magdalena, Kalbarczyk Kazimierz
  Źródło: Nowa Pediatr. 2002: 6 (1) s.12-14, 1 s. tabl., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Clinical and histological pictures were atypical in a initial stage. Syndrome Sweet diagnosis was confirmed by apperance of leukocytosis, neurophyly and fever. The latest histological picture showed neutrophyllic infiltration. Treatment: Encortolon and Disulone were administrated. The skin eruption disappeared and laboratory result was normalized. The disease recurrence with minor clinical manifestation and morphology result was observed one year later.

  stosując format: