Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CISZEWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Zaopatrzenie wieloodłamowego złamania trzonu kości udowej po jednostronnej alloplastyce połowiczej stawu biodrowego i całkowitej stawu kolanowego.
Tytuł angielski: Treatment of multifragmentary femur fracture following unilateral hip hemiarthroplasty and total knee arthroplasty.
Autorzy: Dutka Julian, Ciszewski Alfred, Zawiejska Beata, Sorysz Tomasz
Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (6) s.619-623, il., bibliogr. 12 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,360

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przypadek chorej lat 80 po jednostronnej alloplastyce połowiczej stawu biodrowego wykonanej z powodu złamania szyjki kości udowej i całkowitej alloplastycce stawu kolanowegoo, w związku ze zmianani zwyrodnieniowymi, u której doszło do złamania trzonu kości udowej. Podjęto próbę zespolenia za pomocą płyty stabilizującej i śrub. Ze względu na ponowne złamamnie i destabilizację zespolenia w przebiegu operacyjnym, wykonano ponowne zespolenie z zastosowaniem doraźnie przygotowanego i niekonwencjonalnie wprowadzonego gwoździa Kntschera oraz cementu kostnego. Uzyskano dobrą stabilizację odłamów i zrost złamamnia po 4 m-cach.

  Streszczenie angielskie: In this paper presented a case of 80 years old patients with femur fracture after unilateral hip arthroplasty because of femur neck fracture and knee arthroplasty following osteoarthritis. First was done the stabilization of the fracture using a plate. Because of second fracture and damage the plate stabilization next operation was done using intramedullary Kntscher nail which was non typically inserted and with aditional fixation by bone cement. The result were good stabilization and healing of the fracture after 4 months.

  stosując format: