Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CISZEWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Podręczny atlas okulistyczny dla lekarzy rodzinnych
Autorzy: Kęcik Tadeusz, Dróbecka Ewa, Ciszewska Joanna, Skórska Izabella
Źródło: - Warszawa, Oftal Sp. z o.o. 2002, 68 s. : il., tab., 19 cm.
Sygnatura GBL: 613,664

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/6

  Tytuł oryginału: Rozwiązywanie problemów klinicznych w stomatologii
  Autorzy: Odell Edward W.
  Opracowanie edytorskie: Kaczmarek Urszula (red. i tł.), Sokołowska-Trelka Agnieszka (tł.), Kobierska-Brzoza Joanna (tł.), Ciszewska Ewa (tł.).
  Źródło: - Lublin, Wydaw. CZELEJ Sp. z o.o. 2002, [10], 207 s. : il., tab., 30 cm.
  Sygnatura GBL: 802,191

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/6

  Tytuł oryginału: Czas neutralizacji zasad jako element oceny czynności skóry.
  Tytuł angielski: Bases neutralisation time as an element of the skin function assessment.
  Autorzy: Ciszewska Małgorzata
  Źródło: Med. Śr. 2002: 5 (1) s.67-70, tab., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,479

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena przydatności badania czasu neutralizacji zasad metodą Burgkhardta w praktyce lekarskiej. Badanie wykonano na grupie 30 osób chorych na wyprysk alergiczny kontaktowy i u 30 osób zdrowych dobranych stosownie do płci i wieku. Wszystkie uzyskane wyniki wskazywały na neutralizację szybką, niemniej jednak odnotowano znamienne statystycznie różnice pomiędzy grupą kliniczną i referencyjną.


  4/6

  Tytuł oryginału: Poród u pacjentek z krótkowzrocznością.
  Tytuł angielski: Delivery in myopic patients.
  Autorzy: Ciszewska Joanna, Dróbecka-Brydak Ewa
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (12) s.676, 678, bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wada krótkowzroczności nie stanowi przeciwwskazania do porodu siłami natury, natomiast każda pacjentka z krótkowzrocznością powinna być poddana szczegółowemu badaniu okulistycznemu ze zwróceniem uwagi na obecność zmin predysponujących do otworopochodnego odwarstwienia siatkówki. W szczególnych przypadkach należy wykonać laserową fotokoagulację siatkówki przed porodem siłami natury.


  5/6

  Tytuł oryginału: Wytrzeszcz w przebiegu raka zatoki szczękowej.
  Tytuł angielski: Exophthalmus in the course of maxillary sinus carcinoma.
  Autorzy: Samsel Agnieszka, Ciszewska Joanna, Lewandowski Paweł, Osuch-Wójcikiewicz Ewa, Karwacka Ewa
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (3) s.53-56, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • otorynolaryngologia
 • radiologia
 • onkologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Case report of 49-year-old patient with unilateral rapidly progressive exophthalmus is presented. Orbit ultrasound examination, head CT scan, chest X-ray, abdominal ultrasound examination, blood and urine lab tests were performed. After detailed investigations diagnosis of carcinoma of left maxillary sinus was established. The patient was operated on, with subsequent chemio- and radiotherapy.


  6/6

  Tytuł oryginału: Obustronny zespół odłączenia naczyniówki w przebiegu pierwotnego nadciśnienia płucnego.
  Tytuł angielski: Bilateral uveal effusion syndrome in course of primary pulmonary hypertension.
  Autorzy: Dróbecka-Brydak Ewa, Brydak-Godowska Joanna, Śwituła Marcin, Ciszewska Joanna, Lewandowski Paweł, Fijałkowska Anna, Torbicki Adam
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (3) s.57-60, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The case of 43 years old male patient with sudden deterioration of visual acuity in boths eyes (0,2 - 0,3) in course of primary pulmonary hypertension is presented. Opthalmologic examination revealed congestion of vessels in conjuctiva and iris, anterior chamber shallowing, choroidal detachment with concomitant serous detachment in macular area. After administration of corticosteroids reduction of choroidal and central retinal detachment was observed with dispersion of pigment. Uveal effusion syndrome was recognized.

  stosując format: