Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CISOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Ocena stanu odżywienia chorych z miażdżycą tętnic - badania antropomeytryczne i biochemiczne.
Tytuł angielski: Evaluation of the nutritional condition of patients with atherosclerosis - anthropological and biochemical study.
Autorzy: Szczęsny Wojciech, Krakowiak Helena, Dąbrowiecki Stanisław, Molski Stanisław, Cisowski Piotr
Opracowanie edytorskie: Karwowska Katarzyna (koment.).
Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (9) s.813-822, bibliogr. 14 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 313,570

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Miażdżyca jako choroba ogólnoustrojowa może powodować zmiany w układzie pokarmowym doprowadzające w rezultacie do zmniejszenia ilości przyjmowanego pokarmu. Niedożywienie przyczynić się może do powstania poważnych powikłań pooperacyjnych. Celem pracy była ocena stanu odżywienia chorych z miażdżycą tętnic kwalifikowanych do pierwotnego zabiegu rekonstrukcyjnego. Materiał i metodyka. Badaniem objęto 40 chorych w średnim wieku 60,7 lat (śr. 45 - 76 lat). Wśród badanych było 12 kobiet i 28 mężczyzn. Z badań wykluczono pacjentów z cukrzycą, po amputacjach i z wywiadem gastroenterologicznym. U 18 chorych wskazaniem do zabiegu był zespół Leriche'a, u 14 tętniak aorty (planowy), a u 8 zmiany w tętnicach szyjnych. Przeprowadzono wywiad żywieniowy. Na podstawie wzrostu i masy ciała obliczono dla każdego badanego wskaźnik masy ciała (BMI - body mass index). Badania antropometryczne dotyczy pomiarów grubości fałdów tłuszczowych, na podstawie któryh obliczano wartość F proc. W surowicy krwi oznaczano poziomy: hemoglobiny, prealbuminy, albuminy, białak całkowitego, transferyny, cholesterolu całkowitego, żelaza, wapnia i magnezu oraz całkowitą liczbę limfocytów (TLC). Wyniki. Poziom transferyny mieścił się w dolnych granicach normy. Prealbuminy, albumina, białko całkowite, TLC i pozostałe wskaźniki odpowiadały normie. BMI średnio wyniósł 23,45 i nie różnił się statystycznie w poszczególnych grupach. Wyróżniono grupę z BMI 20 (10 badanych). W tej grupie nie zanotowno ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study. Atherosclerosis as a systemic disease can cause digestive tract changes leading towards a decrease of food intake. Malnutrition on the other hand can be the reason of serious postoperative complications. Aim of the study was to evaluate the nutritional condition of patients with atherosclerosis qualifying towards primary surgery. Material and methods. The study group comprised 40 patinets (28 men and 12 women), mean age of 60.7 yr. (mean 45-76 years). They were divided into 3 groups: aortic aneurysm (14 pts), Leriche's syndrome (18 pts) and stenosis of the carotid artery (8 pts). Patients with diabetes, following limb amputation or with a history of gastroenterological diseases were excluded from the study. The nutritional history was collected. On the basis of height and weight BMI was calculated,. The skin folds were measured in the several points of the body to calculate fat percentage using special formula. The serum level of albumin, transferin, prealbumin, total protein, iron, calcium, magnesium, haemoglobin, cholesterol and total lymphocyte count were measured. Results. The serum levels of examined substances were in the majority of cases normal, but there were lower in few patients with aortic aneurysms and Leriche's syndrome. The mean BMI was 23.45 and did not differ statistically, between groups. In 10 cases BMI as lower than 20, but also in this subgroup the level of examined substances was within norm al limits. The F p.c. index was ...


  2/7

  Tytuł oryginału: Integrated minimally invasive direct coronary artery bypass grafting and angioplasty for coronary artery revascularization.
  Autorzy: Cisowski Marek, Morawski Włodzimierz, Drzewiecki Janusz, Kruczak Wojciech, Toczek Krzysztof, Bis Jarosław, Bochenek Andrzej
  Źródło: Eur. J. Cardiothorac. Surg. 2002: 22 (2) s.261-265, tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 312,899

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Objective: Minimally invasive direct coronary artery bypass (MIDCAB) through the anterolateral minithoractomy has become a promising therapeutic option in patients with lesion in left anterior descending artery (LAD), especially in multimorbid, elderly and reoperated patients with type C or B lesions. To expand the benefits of MIDCAB concept to patients with multivessel disease, a hybrid myocardial revascularization procedure (HMR) combining surgery of the LAD with interventional proedures for additional coronary lesions has recently been introduced. Methods: Between January 1999 and September 2001, 50 patients (37 male, 13 female, mean age 54.8 ń 20.1 years) underwent an HMR procedure. MIDCAB with endoscopic left internal thoracic artery (LITA) harvesting, followed by percutaneous coronary intervention (PCI) for additional coronary lesions and percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA), was performed in 11 patients (22 p.c.) and stenting in 39 patients (78 p.c.). Angiographic assessment of graft patency was performed in all patients during the PCI procedure. The clinical follow-up period was 3-32 months. Results: There were no early and late deaths. Baseline Canadian Cardiology Society (CCS) class was 2.8 ń 0.7 versus 1.1 ń 0.9 (P 0.001) 30 days after HMR procedure. There were no major acute inhospital cardiac events. Angiographic studies showed patent LIMA-LAD graft in 50 patients (100 p.c.). We showed quality of anastomosis in 49 patients (98 p.c.). There was a moderate graft stenosis in one ...


  3/7

  Tytuł oryginału: IL-1-mediated inhibition of IL-6-induced STAT3 activation is modulated by IL-4, MAP kinase inhibitors and redox state of HepG2 cells.
  Autorzy: Cisowski Jarosław, Zarębski Adrian, Koj Aleksander
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (4) s.341-345, il., tab., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: It is known that during acute phase reaction IL-6 activates STAT3 in hepatoma cells and IL-1 downregulates this response. We found that the inhibitory properties of IL-1 on STAT signaling cascade in human hepatoma HepG2 cells are considerably decreased not only in the presence of MAP kinase inhibitors SB203580 and PD98059 but also by some antixidants (N-acetyl cysteine and pyrrolidine dithiocarbamate) and by anti-inflammatory cytokine IL-4. It appears that cytokien crosstalk between IL-6 and IL-1 includes a direct pathway sensitive to antioxidants and MAP kinase inhibitors, whereas the indirect prolonged response depends probably on synthsis of suppressors of cytokine signalling (SOCS).


  4/7

  Tytuł oryginału: Kultury tkankowe Vaccinium corymbosum var. bluecrop jako źródło aktywnych biologicznie wtórnych metabolitów : praca doktorska
  Autorzy: Migas Piotr, Cisowski Wojciech (promot.).; Akademia Medyczna Wydział Farmaceutyczny, Katedra i Zakład Farmakognozji z Ogrodem Roślin Leczniczych w Gdańsku
  Źródło: 2002, [2], 189 k. : il., tab., bibliogr. 214 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20079

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  5/7

  Tytuł oryginału: Kwas rozmarynowy, ważny składnik terapeutyczny niektórych surowców roślinnych.
  Tytuł angielski: Rosmarinic acid, a important therapeutic component of some herbal crude drugs.
  Autorzy: Fecka Izabela, Mazur Anita, Cisowski Wojciech
  Źródło: Post. Fitoter. 2002: 3 (1/2) s.20-25, il., tab., bibliogr. 80 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,535

  Streszczenie angielskie: The naturally occuring, metabolism and biological properties of rosmarinic acid were reviewed. Especially antiinflammatory, antiviral, antihormonal and antioxidative have been discussed.


  6/7

  Tytuł oryginału: Aktywacja śródbłonka naczyniowego w przebiegu ostrego zapalenia trzustki
  Autorzy: Cisowski Piotr, Dąbrowiecki Stanisław, Paczuski Ryszard
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.437-446, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum. - 60 Jublileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  7/7

  Tytuł oryginału: Markery śródbłonka naczyniowego w ostrym zapaleniu trzustki : praca doktorska
  Autorzy: Cisowski Piotr, Dąbrowiecki Stanisław (promot.).; Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej w Bydgoszczy
  Źródło: 2002, 71 k. : il., tab., bibliogr. 177 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20731

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: