Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CIOSTEK
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Leczenie ambulatoryjne zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych.
Tytuł angielski: Out-patient treatment of deep vein thrombosis.
Autorzy: Witkiewicz Wojciech, Chmielecki Zygmunt, Maszkowski Mariusz, Malinowski Maciej, Zawada Tomasz
Opracowanie edytorskie: Ciostek Piotr (koment.).
Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (6) s.529-535, tab., bibliogr. 12 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 313,570

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było porównanie wyników leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego z powodu zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych. Materiał i metodyka. Materiał obejmuje 2 grupy chorych leczonych ambulatoryjnie (grupa I - 32 chorych) i szpitalnie (grupa II - 46 chorych) z powodu zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych. Badaniem nie objęto chorych z masywną, proksymalną zakrzepicą żylną. W grupie I - stosowano leczenie heparynami drobnocząsteczkowymi (endoskoparyna 2 x dz. w dawce 1 mg/kg m.c.) przez 3-4 tygodnie z następowym przejściem na doustny antykoagulant (2 INR 3). W grupie II leczenie szpitalne polegało na stosowaniu heparyny we wlewie pod kontrolą APTT (wydłużenie 2-3 krotne APTT0, z następowym przejściem na doustne antykoagulanty począwszy od 3 doby leczenia (2 INR 3). Oceniano możliwość wystąpienia incydentów zatorowości płucnej, nasilenie dolegliwości bólowych, nasilenie obrzęków chorej kończyny. W metodzie statystycznej wykorzystano test t- Studenta i test chiý. Istotność badanych wskaźników przyjęto przy p 0,02. Wyniki. Zmniejszenie dolegliwości bólowych stwierdzono u 30/32 chorych w grupie I oraz 43/46 chorych w grupie II. Zmniejszenie obrzęków stwierdzono u wszystkich pacjentów w obu grupach. Nawrót choroby stwierdzono u 2 chorych - po jednym z każdej z grup. Zatorowość płucną stwierdzono u jednego chorego z grupy II. Otrzymane wyniki nie wykazywały istotności statystycznej. Wniosek. Efektywność leczenia ambulatoryjnego wybranych chorych z zakrzepicą żył głębokich kończyn dolnych jest porównywalna ze standardowym leczeniem w warunkach szpitalnych.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to compare hospital an dautpatient treatment of deep vein thrombosis (DVT). Material and methods. Two patients groups with DVT confirmed by ultrasound examinations: outpatient - group I - 32 patients. Hospital - group II - 46 patients. Patients with proximal massive dvt were excluded from the study. Group I received low-molecular-weight-heparine (LMWH) - enoxoparine at a dose of 1 mg per kg/body weight (equivalent to 100 AXa IU per kg of b.w.) subcutaneously, twice daily for 3-4 weeks with oral anticoagulation since beginning of the fourth week. Group II- hospitalized patients, treated with unfractioned heparine at a dose of 8-20 IU per 1 kg/body weight per 1 hour uintravenously. Since the third day of treatment oral anticoagulation was administrated. Pulmonary embolism, leg edema and leg pain were evaluated. Statistical methods (t-Student test, chiý test) were used to evaluate the results. Results. One hospital group patient demonstrated pulmonary embolism. Pain diminished in 32/32 in group I and 46/46 group II patients. DVT recurrence was noted in one patient from each group. The incidence was statistically insignificant. Conclusion. Our results confirm earlier evidence, that LMWH applied during outpatinet treatment of deep vein thrombosis without pulmonary embolism is safe and efficient.


  2/3

  Tytuł oryginału: Odległe wyniki endoskopowego podpowięziowego przecinania niewydolnych żył przeszywających goleni.
  Tytuł angielski: Subfascial endoscopic perforator surgery - long term results.
  Autorzy: Ciostek Piotr, Myrcha Piotr, Noszczyk Wojciech
  Opracowanie edytorskie: Mackiewicz Zygmunt (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (7) s.580-587, tab., bibliogr. 16 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie wyników odległych stosowania metody endoskopowego podpowięziowego przecinania żył przeszywających (EPPŻP). Materiał i metodyka. W latach 1989 - 1999 wykonano u 224 chorych 254 operacje EPPŻP. Wśród operowanych było 92 mężczyzn i 132 kobiety. Wiek chorych wahał się od 26 do 79 lat. Zaawansowanie kliniczne przewlekłej niewydolności żylnej u operowanych było następujące: klasa 3 - 2,7 proc., klasa 4 - 37,1 proc.; klasa 5 - 26,3 proc.; klasa 6 - 33,9 proc. Zespół pozakrzepowy rozpoznano u 146 chorych (65,2 proc.). Wyniki EPPŻP oceniano przeprowadzając badania co 6 miesięcy. W 2000 r. wezwano listownie wszystkich chorych operowanych tą metodą. Analizą objęto 130 osób (58 proc. operowanych), które zgłosiły się na końcowe badanie kontrolne. Okres obserwacji wahał się od roku do 10 lat, średnio 4 lata 8 miesięcy. Wyniki. Subiektywnie 83 (63,8 proc.) chorych deklarowało pooperacyjną poprawę, 28 (21,5 proc.) uważało, że operacja nie zmieniła stanu ich kończyn, natomiast 19 (14,6 proc.) stwierdziło, że nastąpiło pogorszenie. W finalnie ocenianej grupie chorych 31 (86,1 proc.) z 36 owrzodzeń goleni stwierdzanych przed operacją zagoiło się w ciągu pierwszych 6 miesięcy po operacji. W dalszym okresie obserwacji owrzodzenia pojawiały się lub nawracały, tak że w badaniu końcowym stwierdzono je u 11 chorych. Ostatecznie zagojeniu uległo 69,4 proc. owrzodzeń. Stwierdzono ponadto następujące powikłania odległe: niedoczulicę i parestezje w okolicy kostki ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to present long-term results of subfascial endoscopic perforating veins surgery (SEPS). Material and methods. During the period 1989 - 1999 254 SEPS were performed in 224 patients (92 men and 132 women, aged between 26 and 79 years). The chronic vous insufficiency clinical condition of patients, prior to surgery, was as follows: class 3 - 2.7 p.c.; class 4 - 37.1 p.c.; class 5 - 26.3 p.c.; class 6 - 33.9 p.c. Postthrombotic syndrome was diagnosed in 146 patients (65.2 p.c.). SEPS results were evaluated during follow-up examination. Analysis comprised 130 patients (58 p.c. following surgery), who presented for final follow-up examinations. The observation period ranged between 12 months and 10 years (mean - 4.8 years). Results. 83 patients (63.8 p.c.) declared postoperative improvement, 8 (21.5 p.c.) noticed no difference and 19 (14.6 p.c.) noted deterioration. 31 out of 36 patient skin ulcerations observed prior to surgery, healed during the first six months following surgery. Definite healing was observed in 69.4 p.c. of all ulcerations. During the final clinical examination paresthesia and hypesthesia of the medial ankle and plantar part of the foot (6 patients - 4.6 p.c.) as well as recurrent varices (27 patients - 17 p.c.). In comparison to preoperative PPG results, VTR elongation by at least 5 s was present in 32.9 p.c., below 5 s in 29.5 p.c., stabilization in 26.1 p.c. and shortening in 11.4 p.c. of patients. Improvement based on the ...


  3/3

  Tytuł oryginału: Choroby żył.
  Autorzy: Ciostek Piotr
  Źródło: Prz. Piśmien. Chir. 2002: 10 s.146-161, bibliogr. 63 poz.
  Sygnatura GBL: 727,545;737,200

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: