Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CIOSEK
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: The history of toilet bowl.
Tytuł polski: Historia sedesu.
Autorzy: Lesiecka Mieczysława, Ciosek Jakub
Źródło: Proktologia 2002: 3 (1) s.82-88, il., bibliogr. 26 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
Sygnatura GBL: 313,572

Typ dokumentu:
 • praca historyczna


  2/4

  Tytuł oryginału: Powikłania wczesne po resekcji wątroby z powodu nowotworów.
  Tytuł angielski: Hepatectomy due to malignant liver disease - early complications.
  Autorzy: Lampe Paweł, Olakowski Marek, Lesiecka Mieczysława, Mekle Henryk, Ciosek Jakub
  Opracowanie edytorskie: Krawczyk Marek (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (7) s.569-579, tab., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Przedstawienie powikłań wczesnych po leczeniu chirurgicznym nowotworów złośliwych wątroby w zależności od rodzaju patologii i zakresu resekcji. Materiał i metodyka. Od 01.1990 do 12.2000 r. w naszej klinice operowano 239 chorych z rozpoznaniem guza wątroby. U 133 (56 proc.) chorych rozpoznano nowotwory złośliwe wątroby, śr. wieku 56 lat (27 - 82 lat). Pierwotny nowotwór złośliwy stwierdzono u 28 (21 proc.) chorych, a wtórny u 105 (79 proc.) chorych. Wśród chorych z wtórnym nowotworem 65 operowano z powodu przerzutów raka jelita grubego (49 proc.). Wykonano następujące rodzaje zabiegów; 48 (36 proc.) resekcji dużych (hemihepatektomia, rozszerzona hemihepatektomia), 46 (34 proc.) resekcji małych (bisegmentektomia, resekcja klinowa), u 16 (12 proc.) chorych założono cewnik do tętnicy wątrobowej i u 23 (18 proc.) laparotomię zwiadowczą. Wyniki. Utrata krwi podczas resekcji dużej wynosiła śr. 900 ml (300 - 3500 ml), a małej 700 ml (200 - 2500 ml). Powikłania pooperacyjne wystąpiły u 26 (54 proc.) z 48 chorych po resekcji dużej oraz u 15 (33 proc.) z 46 chorych po resekcji małej. Śmiertelność szpitalna w grupie 94 chorych poddano resekcji wątroby wyniosła 12,8 proc. (12 chorych). Średni czas hospitalizacji 29 dni (11 - 61 dni). Wnioski. Zastosowanie nowoczesnej aparatury medycznej zmniejsza utratę krwi podczas resekcji wątroby i liczbę powikłań pooperacyjnch. Resekcja wątroby jest zabiegim bezpiecznym z niskim wskaźnikiem śmiertelności.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to present early complications observed following surgical treatment of liver malignancies, depending on the type of pathology and extent of resection. Material and methods. 239 patients underwent surgery between January 1990- December 2000 due to neoplastic liver diseases. Malignant diseases were found in 133 patients (56 p.c.); mean patient age- 56 years (range 27 - 82). Primary and secondary liver carcinoma was diagnosed in 28 (21 p.c.) and 105 (79 p.c.) patients, respectively. Amongst secondary liver carcinoma cases, there were 65 (49 p.c.) patients with colorectal cancer metastases to the liver. The following surgical modifications were performed: major resection - 48 patients (36 p.c.) (hemihepatectomy, extended hemihepatectomy), minor resection - 46 patients (34), catheter insertion into the hepatic artery - 16 patients (12 p.c.), exploratory laparotomy - 23 patients (18 p.c.). Results. Mean blood loss during major resections amounted to 900 ml (300 - 3500 ml), and during minor resections - 70 ml (200 - 2500 ml). Postoperative complications were observed in 26 (54 p.c.) of 48 patients after major surgery, and in 15 (33 p.c.) of 46 patients, in whom minor resections had been performed. Hospital mortaltiy amounted to 12.8 p.c. (12 patients). Mean hospitalization period was 29 days (11 - 61 days). Conclusions. The use of modern medical equipment helps reduce both intraoperative blood loss, and postoperative complication rates. Liver resections can be a safe procedure with a low mortality rate.


  3/4

  Tytuł oryginału: Efektywność akcji profilaktycznej w populacji wysokiego ryzyka choroby wieńcowej.
  Tytuł angielski: Effectiveness of action on prevention in a population with high-risk for coronary heart disease. P. 2: Distribution of blood pressure in relation to body mass.
  Autorzy: Skrzypek-Wańha Janina, Sosnowski Maciej, Kozakiewicz Krystyna, Tendera Michał, Ciosek Joanna
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (1) s.17-23, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp. Masa ciała jest jednym z najważniejszych czynników warunkujących podwyższone ciśnienie, zwłaszcza skurczowe. Celem przedstawianej pracy jest ocena skuteczności akcji profilaktyki pierwotnej w zakresie ciśnienia tętniczego u chorych z wysokim ryzykiem choroby wieńcowej w powiązaniu z masą ciała. Materiał i metody. Grupę badanych stanowiły 992 wybrane losowo osoby, spośród 7965 uczestników akcji profilaktyki pierwotnej SPES, uktórych wykazano obeność wysokiego ryzyka wystąpienia incydentów wieńcowych. W badanej grupie było 771 mężczyzn (77,7 proc.) w wieku 64 ń 7 lat (zakres 38 - 86 lat) i 221 kobiet (22,3 proc.) w wieku 66 ń 7 lat (zakres 42 - 82 lata). W analizie uwzględniono wyniki pomiarów ciśnienia tętniczego i masy ciała w trzech grupach w zależności od indeksu masy ciała (BMI); 25 - wagi należnej, 25 - 39,9 - nadwagi i ň 30 - otyłości. Wyniki. W badaniu wyjściowym nadwagę i otyłość stwierdzono łącznie u 802 osób (80,8 proc.), a w badaniu powtórnym u 747 (75,4 proc.). Największa zmiana dotyczyła spadku liczby osób z otyłością. Odsetek badanych z ciśnieniem prawidłowym był w obu badaniach najwyższy u osób z prawidłową masą ciała. Natomiast w każdej z grup obserwowano jego podwojenie w badaniu powtórym, z 15,8 proc. do 32,4 proc. przy BMI 25, z 11,7 proc. do 20,6 proc. u osób z nadwagą oraz z 5,7 proc. do 11,5 proc. u otyłych. Odnotowano wzrost liczby osób z prawidłową masą ciała i nadwagą, u których w powtórnym badaniu ciśnienie tętnicze osiągało wartości optymalne. Odsetek badanych osób z ciśnieniem prawidłowym ( 130/85 mm Hg) zwiększył się z 2,7 proc. do 9,8 proc., w podobnym stopniu w każdej z grup BMI.


  4/4

  Tytuł oryginału: Vasopressin and oxytocin release as influenced by thyrotropin-releasing hormone in euhydrated and dehydrated rats.
  Autorzy: Ciosek J.
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (3) s.423-437, il., tab., bibliogr. 60 poz.
  Sygnatura GBL: 302,092

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Since the thyrotropin-releasing hormone (tRH) can modulate the processes of vasopressin (AVP) and oxytocin (OT) biosynthesis and release mainly at the hypothalamo-neurohypophysial level, the present experiments were undertaken to estimate whether TRH, administered intravenously in differenet doses, modifies these mechanisms under conditions of osmotic stimulation, brought about by dehydration. AVP and OT contents in the hypothalamus and neurohypophysis as well as plasma levels of AVP, OT, free thyroxine (FT4) and free triiodothyronine (FT3) were studied after intravenously TRH treatment in euhydrated and dehydrated for two days male rats . Under conditions of equilibrated water metabolism TRH diminished significantly the hypothalamic and neurohypophysical AVP and OT content but was without the effect on plasma oxytocin level; however, TRH in a dose of 100 ng/100 g b. w. raised plasma AVP level. TRH, injected i.v. to dehydrated animals, resulted in a diminution of AVP content in the hypothalamus but did not effect the hypothalamic OT stores. After osmotic stimulation, neurohypophysial AVP and OT release was significantly restricted in TRH-treated rats. Under the same conditions, injections of TRH were followed by a significant decrease of plasma OT level. I. v. injected TRH enhanced somewhat FT3 concentration in blood plasma of euhydrated animals but diminished FT4 plasma level during dehydration. Data from the present study suggest that TRH displays different character of action on vasopressin and oxytocin secretion in relation to the actual state of water metabolism.

  stosując format: