Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CIOK
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Hepatic steatosis in patietns with hyperlipoproteinaemia - correlations between histological finding and lipid profile determined by ultracentrifugation.
Tytuł polski: Stłuszczenie wątroby u osób z HLP - korelacja obrazu histopatologicznego i profilu lipidowego określanego za pomocą ultrawirowania.
Autorzy: Tacikowski Tadeusz, Dzieniszewski Jan, Ciok Janusz, Nowicka Grażyna
Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (2) s.155-161, tab., bibliogr. 41 poz., streszcz.
Sygnatura GBL: 313,451

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. W ostatnim okresie coraz częściej analizuje się problem stłuszczenia wątroby, wywołanego czynnikami innymi niż alkohol lub zakażenie wirusowe. Najczęściej dotyczy to stłuszczenia wątroby na skutek otyłości, cukrzycy i hiperlipoproteinemii (HLP). Choroba stłuszczeniowa wątroby (fatty liver disease) ma swój naturalny przebieg i można ją podzielić na cztery stadia: I - proste stłuszczenie, II - stłuszczenie z zapaleniem, III - stłuszczenie z wrotnym włóknieniem, IV - stłuszczeniowa marskość wątroby. Cel pracy. Ustalenie zależności między zaawansowaniem stłuszczenia wątroby w badaniu histopatologicznym punktatu wątroby a stężeniami cholesterolu i trójglicerydów w surowicy w poszczególnych frakcjach lipoprotein ocenianych za pomocą ultrawirowania. Materiał i metoda. Zbadano prospektywnie 30 chorych z różnymi typami HLP, u których w badaniu histopatologicznym stwierdzono cechy stłuszczenia wątroby. Stopień zaawansowania choroby stłuszczeniowej wątroby określano według podanej wcześniej klasyfikacji histopatologicznej. Z analizy wykluczono przypadki chorych, u których stwierdzano markery wirusowego uszkodzenia wątroby HBV i HCV oraz chorych pijących alkohol w ilości większej niż 200 g/miesiąc ( w przeliczeniu na czysty alkhol). Wyniki. W analizowanej grupie chorych 11 pacjentów miało proste stłuszczenie wątroby (36,7 proc.), 10 (33,3 proc.) stłuszczenie z zapaleniem, a 9 (30 proc.) stłuszczenie z wrotnym włóknieniem. Średnie stężenie TG stwierdzono w I typie ...

  Streszczenie angielskie: Background. In recent years the problem is ever more frequently analysed of hepatic steatosis caused by factors other than alcoholism or viral infection, mainly in obesity, diabetes mellitus and hyperlipoprotienaemia (HLP). Fatty liver disease has its natural history which can be divided into four stages: I - steatosis, simple fatty liver, II - steatosis with hepatitis or fatty liver hepatitis, or fatty liver hepatitis, III - fatty liver with portal fibrosis, IV - fatty cirrhosis. Objectives. Finding of correlations between advanced hepatic steatosis found in histological examination of liver biopsy specimen and serum concentrations of cholesterol and triglycerides in various lipoprotein fractions obtained by ultracentrifugation. Material and method. Thirty patietns with various HLP types were studied prospectively after finding in them hepatic steatosis in histological examination. The degree of hepatic steatosis was determined according to histopathological classification presented earlier. Cases with presence of virus hepatophaty markers HBV and HCV, and patietns with a history of alcohol drinking in amounts above 200 g of pure alcohol monthly were excluded from the study. Results. In the studied group 11 patietns had simple fatty liver (36.7 p.c.), ten had fatty liver hepatitis (33.3 p.c.) and mine had fatty liver with portal fibrosis (30 p.c.). The mean TG concentration found in type I of histological lesions (simple fatty liver) was 221.0 mg/100 mL, and it was ...


  2/6

  Tytuł oryginału: Zakażenie Helicobacter pylori w praktyce lekarza rodzinnego - kogo leczyć?
  Tytuł angielski: Helicobacter pylori infection - who should be treated?
  Autorzy: Ciok Janusz
  Źródło: Med. Rodz. 2002: 5 (6) s.9-14, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,454

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Not every patient with diagnosed Helicobacter pylori infection should be treated. Changes of the position of scientific boards in that problem are presented. Modern therapeutic indications to treatment on the basis of actual European and Polish consensus are discussed. Some cases should be treated by family doctor, but in other cases patient should be consulted by specialist - gastroenterologist.


  3/6

  Tytuł oryginału: Test oddechowy - nowa metoda wykrywania bakterii Helicobacter pylori.
  Autorzy: Ciok Janusz, Tacikowski Tadeusz
  Źródło: Gab. Pryw. 2002 (2) s.16-17
  Sygnatura GBL: 306,371

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/6

  Tytuł oryginału: Konsekwencje zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B.
  Autorzy: Ciok Janusz
  Źródło: Gab. Pryw. 2002 (2) s.31-36, tab., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 306,371

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/6

  Tytuł oryginału: Diagnostyka Helicobacter pylori za pomocą ureazowego testu oddechowego.
  Tytuł angielski: Diagnosis of Helicobacter pylori infection by urea breath test (UBT).
  Autorzy: Ciok J., Tacikowski T., Bujko J., Dzieniszewski J[an]
  Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (6) s.374-380, bibliogr. 44 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ureazowy test oddechowy należy do nieinwazyjnych metod diagnostyki infekcji H. pylori. W artykule dokonano analizy różnych wariantów testu z użyciem izotopów 13C i 14C, przedstawiono aparaturę niezbędną do wykonania badania, omówiono znaczenie posiłku testowego, czasu pobrania próbek powietrza wydechowego, trafności diagnostycznej oraz zastopsowania kliniczne testu. Podkreślono znaczenie wysokiej czułości i swoistości badania oraz prostotę jego przeprowadzania. Test oddechowy powinien znaleźć szersze zastosowanie w sytuacjach klinicznych nie wymagających wykonywania badania endoskopowego górnego odcinka przewodu pokarmowego.

  Streszczenie angielskie: The idea, methods and their modifications and clinical usefulness of urea breath test (UBT) in diagnosis of Helicobacter pylori infection was reported. UBTs have high accuracy and reproducibility. False positive results are uncommon but may occur if there is intraoral hydrolysis of urea by oral bacteria. False-negative tests may occur if the patient is currently taking, or has recently been taking, an antisecretory drug or an antibiotic. The main benefit of these tests is in determining whether infection has been successfully eradicated in patients in whom there was a clinical need to know, but in whom repeat endoscopy was not justified, not feasible, or not approved by a third party payer.


  6/6

  Tytuł oryginału: Indeks glikemiczny - jakie znajduje zastosowanie.
  Autorzy: Ciok J.
  Źródło: Kwart. Biul. Pol. Tow. Diet. 2002 (3/4) s.17-19
  Sygnatura GBL: 306,497

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • onkologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: