Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CIESZANOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Diagnostyka zmian chorobowych w wątrobie.
Autorzy: Cieszanowski Andrzej
Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (1/2) s.21-25, tab. - 4 Zjazd Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego Bydgoszcz 06-08.06. 2002
Sygnatura GBL: 313,435

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/7

  Tytuł oryginału: Diagnostyka MR guzów nadnerczy.
  Autorzy: Cieszanowski Andrzej
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (1/2) s.26-29, tab. - 4 Zjazd Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego Bydgoszcz 06-08.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • endokrynologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/7

  Tytuł oryginału: Guz chromochłonny o skąpoobjawowym przebiegu klinicznym.
  Tytuł angielski: Low-symptomatic pheochromocytoma.
  Autorzy: Madej Agnieszka, Czarkowski Marek, Skórski Maciej, Górnicka Barbara, Cieszanowski Andrzej
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (67) s.61-64, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiamy przypadek 40-letniego chorego z miesięcznym wywiadem łagodnego nadciśnienia, który został przyjęty do kliniki z podejrzeniem choroby wieńcowej. Z uwagi na wiele czynników ryzyka niedokrwiennej choroby serca: palenie tytoniu, hiperlipidemię, dodatni wywiad rodzinny, u chorego wykonano próbę wysiłkową, w czasie której wystąpił ból w klatce piersiowej, z towarzyszącym nieproporcjonalnie wysokim wzrostem wartości ciśnienia tętniczego (240/140 mmHg). Na podstawie oznczenia dobowego wydalania z moczem adrenaliny, noradrenaliny i ich metabolitów oraz badań obrazowych rozpoznano guz chromochłonny lewego nadnercza, który leczono operacyjnie. Szczegółowe badanie kliniczne wykazało, że prezentowany chory należy do coraz liczniejszej grupy tzw. skąpoobjawowych chorych z guzem chromochłonnym. Wyjątkowość prezentowanego przypadku podkreśla fakt, że na podejrzenie guza chromochłonnego naprowadziła lekarzy nieprawidłowa reakcja ciśnienia tętniczego podczas diagnostycznej próby wysiłkowej EKG, zaś wcześniej wykonane badanie USG jamy brzusznej nie wykazało guza. Podejrzenie guza chromochłonnego powinno być brane pod uwagę także u bezobjawowych chorych z bólami w klatce piersiowej i wysokimi wartościami ciśnienia tętniczego podczas próby wysiłkowej.

  Streszczenie angielskie: We present the patient wit 1-month history of mild hypertension, who was admitted to our department with suspicion of coronary heart disease. He had family history of hypertension and coronary heart disease, hyperlipidaemia and he has been smoker for several years. During the diagnostic exertion test chest pain together with an unusual high blood pressure was found (240/140 mmHg). The results of catecholamines and their metabolites in 24-urine collection, abdominal ultrasonography and NMR revealed pheochromocytoma in the left adrenal gland, which was removed successfully. Particular clinical examination allowed to include the patient to the group wit low-symptomatic pheochromocytoma. Abdominal USG, which had been done prior to the exertion test, didn't reveal an incidental tumor in the adrenal glands. The abnormal hypertensive reaction during exertion test was the main decision of the urine catecholamines and their metabolites determination. Pheochromocytoma should be included to the differential diagnosis in all patients with chest pain and high blood pressure during diagnostic exertion test.


  4/7

  Tytuł oryginału: Diagnostyka obrazowa nadnerczy - przegląd technik badania.
  Tytuł angielski: Imaging of adrenal gland - overview of examination techniques.
  Autorzy: Cieszanowski Andrzej, Dukaczewska Magdalena
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (7/8) s.430-437, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • onkologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Omówiono obrazowe metody obrazowania i różnicowania zmian w nadnerczach. Do najczęściej stosowanych należą: ultrasonografia (USG), tomografia komputerowa (TK), scyntygrafia i rezonans magnetyczny (MR). Ultrasonografia, z uwagi na szeroką dostępność, pozwala na rozpoznanie znacznej liczby guzów nadnerczy. Ograniczeniem tej techniki są trudności w rozpoznawaniu małych guzów i określeniu charakteru uwidocznionych zmian. Podstawowym badaniem jest tomografia komputerowa, wykonywana bez podawania środka cieniującego, która umożliwia rozpoznanie 95 proc. guzów nadnerczy i scharakteryzowanie większości z nich. rezonans magnetyczny cechuje się zbliżoną do TK skutecznością w rozpoznawaniu i różnicowaniu guzów nadnerczy. Scyntygrafia kory nadnerczy nie zyskała, jak dotąd, szerszego uznania. badanie izotopowe z zastosowaniem MIBG (meta-jodo-benzylo-gqanidyny) wykonuje się w celu stwierdzenia pozanadnerczowych ognisk guza chromochłonnego. Biopsja nadnerczy wykonywana jest sporadycznie u pacjentow z chorobą nowotworową i guzem nadnercza, ktorego nie udało się scharakteryzować za pomocą TK ani MR.

  Streszczenie angielskie: Imaging methods used in the diagnosis and differentation of adrenal lesions are presented. For this purpose ultrasound, computed tomography (CT), scintigraphy and magnetic resonance imaging are employed. Ultrasound, because of its availability, allows the diagnosis of large number of adrenal tumors. Its usefulness is limited by difficulties in the diagnosis of small tumors and characterization of visualized lesions. Computed tompgraphy is a primary method, performed without the administration of contrast. It allows the diagnosis of 95 p.c. of adrenal lesions and permitis to characterize majority of them. Magnetic resonance has similar to CT accuracy of diagnosis and characterization of adrenal tumors similar to CT. Scintigraphy of adrenal cortex has not yet gained wide acceptance. Scintigraphic exam,ination with MIBG is performed to search for axtraadrenal sites of pheochromocytoma. Adrenal biopsy is indicated occasionally in patients with neoplastic disease and adrenal tumor, not characterized by CT and MRI.


  5/7

  Tytuł oryginału: Wielofazowa angiografia MR u pacjentów z podejrzeniem rozwarstwienia aorty - ocena przydatności metody i optymalizacja techniki badania.
  Tytuł angielski: Multiphase MR angiography in patients with suspected aortic dissection - assessment of the usefulness of the method and optimization of its technique.
  Autorzy: Cieszanowski Andrzej, Gołębiowski Marek, Milczarek Krzysztof, Okła Wojciech, Jaworski Maciej, Gałązka Zbigniew, Szostek Małgorzata
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (3) s.7-13, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: To determine the optimal protocol of MR examination and to assess the usefulness of the multiphase magnetic resonance angiography (MRA) in the diagnostics of patients with suspected aortic dissection. In 21 patients with suspected dissecting aortic aneurism a multiphase MRA was performed after intravenous administration of Gd-DTPA. The acquisition time of one phase of the examination was 8-9 seconds. In addition, TSE T2W and TSE T1W sequences before MRA and FSMPGRE sequence after MRA was performed. The assessment included the quality of MRA images, type of dissection, its distal extend, and arteries originating from the true an dfrom the false lumen. In 12 of 15 patients with a dissection the MR results were verified: in arteriography (n = 10) and in CT (n = 12). Teh optimal examination protocol consisted of TSE T2 weighted sequence in the transverse plane, MRA sequence in the plane perpendicular to the dissection an dFSMPGRE sequence in transverse plane. In 18 of 21 patients the entire aorta was visualized in one examination. The dissection type was diagnosed properly in all 12 verified cases., its distal extend in 11 cases (92 p.c.), vessels originating from both lumens in 10 cases (83 p.c.). Multiphase MRA completed with TSE T2 weighted images and with contrast enhanced FSMPGRE sequence T1 weighted images makes possible to diagnose the aortic dissection properly, to assess its type, extend and vessels originating from both lumens.


  6/7

  Tytuł oryginału: Poszukiwanie alternatywnego doustnego środka kontrastowego do obrazowania przewodu pokarmowego metodą rezonansu magnetycznego - faza badań in vitro, doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Searching for an alterntive oral contrast agent for Gl tract MR imaging - in vitro phase, initial report.
  Autorzy: Okła Wojciech, Gołębiowski Marek, Szeszkowski Wojciech, Cieszanowski Andrzej
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (4) s.75-85, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Background: MR has been recently considered to be suitable method for detection GT tract pathologies. A few substances (some of a natural origin) seem to act as an efficient oral MR contrast agnets. The aim of this study is to find an alternative substance, which can be administrated orally to patients in order to enhance signal intensity (SI). The ideal agent should have a biphase pattern (high SI in T1 and low in T2), and should be nontoxic and cost effective. Material/Methods: Phantom experiments were conducted with 1.5 T MR scanner. T1W and T2W sequences were used for intial estimation. Number of diffrent agents such as: water, Gd-DTPA, barium sulfate, green tea, blueberry juice, cranberry juice, blackcurrant juice, and some more were evaluated. Signal intensity was measured by using elliptical region of interest (ROI). MR imaging in one patient with stomach cancer was also performed. Results: In I1W-FFE sequence cranberry juice reached satisfactorily high signal (SI = 1760.14). In T2W - TSE sequence this substane reduced signal intensity (SI = 23.10) almost to background level. Blueberry juice appear to be the next substance capable to generate high signal (SI = 1558.31) in W1W sequence (T1-TSE). MR examination of a patient with stomach adenocarcinoma (using blueberry juice as an oral contrast agent) satisfactorily depicted and delineated tumor mass on both: T1W and T2W images.


  7/7

  Tytuł oryginału: Obrazowanie tętnic nerkowych przy użyciu spiralnej tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.
  Tytuł angielski: Visualization of renal arteries with spiral computed tomography and magnetic resonance.
  Autorzy: Cieszanowski Andrzej, Januszewicz Magdalena
  Źródło: Terapia 2002: 10 (7/8) s.13-16, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The article presents the examination techniques of renal arteries with the use of computed tomography and magnetic resonance and reviews the advantages and disadvantages of both methods as well as their efficacay in diagnosis of renal artery stenosis.

  stosując format: