Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CIESIELSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Value of PCR technique in detection of Helicobacter pylori in paraffin-embedded material.
Autorzy: Ciesielska U[rszula], Jagoda E[wa], Marciniak Z[ofia]
Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.129-130, il., tab., bibliogr. 6 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
Sygnatura GBL: 304,846

Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • genetyka
  • mikrobiologia
  • gastroenterologia

    Typ dokumentu:
  • praca związana ze zjazdem
  • praca doświadczalna
  • tytuł obcojęzyczny

    Wskaźnik treści:
  • ludzie
  • in vitro

    Streszczenie angielskie: Methods which permit effective detection of Helicobacter pylori are based on endoscopic sampling of gastric mucosa followed by a direct or indirect demonstration of Helicobacter pylori bacilli, e.g. searching for specific proteins or gene fragments. PCR technique represents one ot techniques employed for diagnosing the biopsies. The present study was aimed at examining how effective is the detection of Helicobacter pylori in paraffin-embedded material by PCR technique using primers for the Ure C gene fragment. The material for studies involved gastric biopsies, routinely fixed in formalin and embedded in paraffin. In order to perfirm PCR, DNA was isolated and purified, subjected to amplification with the use of starters for the Ure C gene fragment. The performed experiments have confirmed suitability of PCR technique for detection of Helicobacter pylori.


    2/7

    Tytuł oryginału: Anthracyclines potentiate activity against murine leukemias L 1210 and P388 in vivo and in vitro.
    Autorzy: Szmigielska-Kapłon Anna, Ciesielska Ewa, Szmigiero Leszek, Robak Tadusz
    Źródło: Eur. J. Haematol. 2002: 68 (6) s.370-375, il., tab., bibliogr. 37 poz.
    Sygnatura GBL: 304,912

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • farmacja
  • hematologia
  • onkologia

    Typ dokumentu:
  • praca doświadczalna
  • praca opublikowana za granicą
  • tytuł obcojęzyczny

    Wskaźnik treści:
  • zwierzęta
  • myszy

    Streszczenie angielskie: Abstract: The interactions of 2-chlorodeoxyadenosine (2-CdA, cladribine) and three anthracyclines: doxorubicin (DOX), idarubicin (IDA) and mitoxantrone (MIT) were evaluated on murine leukemias P 388 adn L 1210. Prolongation of survival time of animals receiving drugs in combination compared to mice tereated with drugs in monotherapy was tested. We have also evaluated interactions of the cytostatics on murine leukemias in vitro by measuring their inhibitory effects on P 388 and L 1210 cell proliferation. We have observed a synergistic effect of MIT and IDA in combination with 2-CdA on P 388 leukemia resulting in an increase of life span (ILS) = 226 p.c in case of MIT + 2-CdA and ILS = 126 p.c. in the case of IDA + 2-CdA, whereas 2-CdA used as a sole drug resulted in an ILS = 47 p.c. The survival time of animals inoculated with P 388 leukemic cells and treated with DOX + 2-CdA was similar to ILS gained by DOX monotherapy (178 p.c. and 200 p.c. respectively). The mice bearing L 1210 leukemia receiving combined chamotherapy lived significantly longer than the animals on single agent regiments. The animals treated with schedule 2-CdA + MIT lived significantly longer (P = 0.004) as compard to the groups receiving drugs in monotherapy (ILS of 2-CdA + MIT group = 60 p.c., ILS of MIT groups 33 p.c., and 2-CdA group 33 p.c.). Finally, combination of DOX or IDA with 2-CdA resulted in ILS = 73 p.c. (2-CdA + DOX regimen), and ILS = 60 p.c. in case of 2-CdA + IDA regimen, which is significantly higher than ILS gained on monotherapy schedules. In vitro tests revealed that all tested anthracyclines enhance the antiproliferative activity of 2-CdA against L 1210 and P 388 leukemic cells (p 0.05)...


    3/7

    Tytuł oryginału: Evaluation of types of cervical anastomoses in oesophageal reconstructive surgery.
    Tytuł polski: Ocena typów zespoleń szyjnych w chirurgii wytwórczej przełyku.
    Autorzy: Strutyńska-Karpińska Marta, Ciesielska Agnieszka, Błaszczuk Jerzy, Wierzbicki Jarosław, Zielony Andrzej, Taboła Renata
    Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (4) s.445-450, il., bibliogr. 17 poz., streszcz.
    Sygnatura GBL: 313,451

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • chirurgia
  • gastroenterologia

    Typ dokumentu:
  • praca kliniczna
  • tytuł obcojęzyczny

    Wskaźnik treści:
  • ludzie
  • dorośli 19-44 r.ż.
  • dorośli 45-64 r.ż.
  • dorośli = 65 r.ż.
  • płeć męska
  • płeć żeńska

    Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Wśród wielu czynników mających wpływ na funkcję przełyku zastępczego, właściwa średnica zespolenia szyjnego wydaje się jednym z najważniejszych. Materiał i metody. Artykuł przedstawia wyniki oceny klinicznej 2 typów zespoleń szyjnych: "koniec do końca" i "końcowo-boczno-bocznego". Analizie poddano 25 chorych obojga płci: 15 mężczyzn i 10 kobiet w wieku 24-71 lat po wykonanych operacjach wytwórczych przełyku z różnych uszypułowanych odcinków jelit. Wskazaniami do operacji były: pooparzeniowe bliznowe zwężenia w 7 i rak piersiowego odcinka przełyku w 18 przypadkach. Analiza była oparta na ocenie klinicznej, badaniach radiologicznych oraz endoskopowych. Wyniki. Funkcję zastępczego przełyku oceniono jako bardzo dobrą u 14 chorych z zespoleniem szyjnym typu "końcowo-boczno-bocznym". Średnica tego typu zespoleń wynosiła 13-16 mm. U 10 chorych, z zespoleniem szyjnym "koniec do końca" średnica zespolenia wynosiła 8-10 mm. Chorzy ci mieli niewielkie trudności w połykaniu pokarmów stałych i funkcję tego typu zespoleń oceniono jako satysfakcjonującą. U 80 proc. z nich w okresie pooperacyjnym wystąpiła przetoka zespolenia szyjnego, w wyniku której doszło do zwężenia zespolenia. U 1 chorego z zespoleniem typu "koniec do końca' na skutek pooperacyjnej przetoki zespolenia szyjnego, powstało pełne zwężenie zespolenia szyjnego co całkowicie uniemożliwiło odżywianie się przez usta. Wnioski. W naszej opinii, opartej na prezentowanym materiale chorych, zespolenie typu ...

    Streszczenie angielskie: Background. Among various factors having an influence on normal function of artificial oesophagus proper cervical anastomosis diameter seems to be one of essentials. Material and methods. The paper presents results of clinical evaluation of two types of cervical anastomoses: "end to end" and "end-side to side". We examined 25 patients of both sexes: 15 men and 10 women aged between 24 and 71 after oesophagoplaties created of various pedicle bowel segments. Indications for the operation were: postburning cicatrical stenosis in 7 cases and carcinoma of the thoracic part of oesophagus in 18 cases. Our analysis was based on clinical review, radiological and endoscopic examinations. Results. We evaluated function of the created oesophagus as very good in14 patients with "end-side to side" cervical or pharyngeal anastomoses. Diameter of these kinds of anastomoses measured between 13 and 16 mm in radiological examination. In 10 patients with "end to end" cervical anastomosis the diameter was estimated between 8 and 10 mm. These patients had little difficulties in swallowing solid food and we found the function of this kind of anastomosis satisfactory. Of them 80 p.c. developed leakage of cervical anastomosis after operation what, in our opinion, resulted in stenosis of the junction. One patient because of leakage in "end to end" anastomosis developed its complete stricture and it made oral nutrition impossible. Conclusions. In our opinion, based on presented patients, the ...


    4/7

    Tytuł oryginału: Rola estrogenów w patogenezie chorób neurodegeneracyjnych.
    Autorzy: Ciesielska Agnieszka, Joniec Ilona, Członkowska Anna
    Źródło: Farmakoter. Psychiatr. Neurol. 2002 (2) s.130-147, il., bibliogr. [116] poz., sum.
    Sygnatura GBL: 306,385

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • endokrynologia
  • neurologia

    Wskaźnik treści:
  • ludzie

    Streszczenie polskie: Dane kliniczne wskazują, że estrogeny mogą stanowić jeden z czynników ochronnych przeciwdziałających rozwojowi wielu chorób neurologicznych, między innymi chorobie Alzheimera. Wciąż jednak poddaje się w wątpliwość, czy zastosowanie estrogenów może łagodzić objawy neuropsychologiczne u kobiet ze zdiagnozowaną chA. Jednak prowadzone intensywe prace doświadczalne różnych zwierzęcych modelach chorób neurodegeneracyjnych, jednoznacznie wskazują na właściwości neuroprotekcyjne estrogenów. Pomimo wykazania ochronnego działania estrogenów na neurony mechanizmy komórkowe leżące u jego podstaw wciąż wymagają wyjaśnienia. Niniejsza praca przeglądowa ma na celu przybliżenie istniejącej wiedzy na temat mechanizmów aktywności neuroprotekcyjnej estrogenów.

    Streszczenie angielskie: Clinical observations indicate that estrogens exert a neuroprotection against neurodegenerative diseases such as Alzheimer disesae. Although it is unclear whether estrogen may be effective in preventing further cognitive decline in women who already have Alzheimer's disease. Despite the existence somewhat controversial date from human studies experimental investigations in different animal models of neurodegenerative diseases have shown that estrogen is neuroprotective. Although estrogens are known to exert several direct effects on neurons, the cellular mechanisms involved in the neuroprotective effects of estrogen are still unclear. In this review we focus on the cellular mechanism of estrogen action in neuronal tissue.


    5/7

    Tytuł oryginału: Rodzaje połączeń przełykowo-jelitowych i ich wpływ na pasaż treści pokarmowej
    Autorzy: Strutyńska-Karpińska Marta, Ciesielska Agnieszka, Wierzbicki Jarosław
    Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.180-187, il., bibliogr. 15 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
    Sygnatura GBL: 735,679

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • chirurgia
  • gastroenterologia
  • onkologia

    Typ dokumentu:
  • praca związana ze zjazdem
  • praca kliniczna

    Wskaźnik treści:
  • ludzie
  • dorośli 19-44 r.ż.
  • dorośli 45-64 r.ż.
  • dorośli = 65 r.ż.
  • płeć męska
  • płeć żeńska


    6/7

    Tytuł oryginału: Porównanie wyników badań klinicznych i histologicznych w diagnostyce chorób błony śluzowej jamy ustnej.
    Tytuł angielski: A comparison of the results of clinical and histopathological studies in the diagnosis of diseases of the oral mucosa.
    Autorzy: Sendur Anna, Gawrzewska Bożena, Knychalska-Karwan Zofia, Ciesielska Marta, Chomyszyn-Gajewska Maria
    Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (10) s.40-41, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
    Sygnatura GBL: 312,932

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • stomatologia

    Typ dokumentu:
  • praca kliniczna

    Wskaźnik treści:
  • ludzie
  • płeć męska
  • płeć żeńska

    Streszczenie polskie: Ocenie porównawczej wyników badania klinicznego i histopatologicznego poddano 46 przypadków zmian na błonie śluzowej jamy ustnej z rozpoznaniem: leukoplakia - 22, owrzodzenia - 15, zmiany rozrostowe - 9. Lokalizacja zmian była następująca: błona śluzowa policzków - 20, języka - 15, warg - 9 i podniebienia twardego - 2. Zgodność wyników badania klinicznego i histopatologicznego uzyskano w 93,48 proc. przypadków.

    Streszczenie angielskie: A comparative study of the results of clinical and histopathological studies was carried out in 46 cases of changes in the oral mucosa diagnosed as: leukoplakia - 22, ulceration - 15, proliferation changes - 9. The location of these lesions were as follows: cheek mucosa - 20, tongue - 15, lips - 9 and hard palate - 2. Similar clinical and histopathological results were obtained in 93.48 p.c. of cases.


    7/7

    Tytuł oryginału: Badania mikrobiologiczne i mikologiczne jamy ustnej w przypadkach chorób błony śluzowej.
    Tytuł angielski: Microbiological and mycological examinations of oral cavity in cases of diseases of the oral mucosa.
    Autorzy: Ciesielska Marta, Gawrzewska Bożena, Knychalska-Karwan Zofia, Sendur Anna
    Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (1) s.63-67, tab., bibliogr. 34 poz.
    Sygnatura GBL: 313,665

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • stomatologia

    Typ dokumentu:
  • praca kliniczna
  • praca epidemiologiczna

    Wskaźnik treści:
  • ludzie
  • dorośli 19-44 r.ż.
  • dorośli 45-64 r.ż.
  • dorośli = 65 r.ż.
  • płeć męska
  • płeć żeńska

    Streszczenie polskie: Cel pracy. Celem pracy była ocena częstości występowania bakterii oraz grzybów drożdżopochodnych w przypadkach zmian chorobowych błony śluzowej jamy ustnej. Materiał i metody. Materiał do badania baketriologicznego i mikologicznego pobierano ze zmienionej chorobowo błony śluzowej jamy ustnej do jałowych probówek metodą wymazu bezpośredniego, które przesyłano do pracowni zgodnie z wymogami transportu. Analizie poddano 407 wyników badń mikrobiologicznych. Wśród badanych było 153 mężczyzn i 254 kobiet (średni wiek badanych 52,4 lat). Wyniki. Łącznie dodatni wynik bdania bakteriologicznego stwierdzono u 121 osób, co stanowi 29,73 badanych, a mikologicznego u 171 osób, tj. u 42,01 proc. badanych. Spośród wyhodowanych gatunków drobnoustrojów najczęściej identyfikownao: Staphylococcus aureus, Streptococcus viridans, Streptococcus faecalis, Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli, Haemophilus parainfluenzae, Klebsiella pneumonoiae, Haemophilus influenzae, Neisseria catarrhalis, Streptococcus haemolyticus, Citrobacter reundi oraz Haemophilus haemolyticus. Z grzybów najczęściej izolowano Candida albicians. Wnioski. Na podstawie przeprowadzonych badań obejmujących przegląd drobnoustrojów w chorobach błony sluzowej jamy ustnej można wskazać na częste występowanie określonych bakterii oraz grzybów towarzyszących niektórym schorzeniom błony śluzowej jamy ustnej.

    Streszczenie angielskie: Objectives. The aim of the project was to evaluate frequency of bacteria and yeastlike fungi appearance in cases of pathological changes of oral mucous membrane. Material and methods. Samples used in microbiological and mycological test were collected pathologically changed and mucos membranes to sterrilized test tubes and sent to laboratory comlying with transport requirements. The material was gethered from 153 males and 254 females (the average age of 52.4 years) and 407 sets of microbiological and mycologicl test results where acquired and analyzed. Results. Positiveresults of bacteriological and mycological tests were observed in 121 (29.73 p.c.) of examined subjects) and 171 (42.01 p.c.) cases respectively. Among were bacteria specimens the most common: Staphylococcus aureus, Streptococcus viridans, Streptococcus faecalis, Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli, Haemophilus parainfluenzae, Klebsiella pneumonoiae, Haemophilus influenzae, Neisseria catarrhalis, Streptococcus haemolyticus, Citrobacter reundi oraz Haemophilus haemolyticus. Candida albicans was teh most frequently found specimen of fungi. Conclusion. In the conclusion of this paper we empahasize simultaneous occurrence of oral mucous membrane diseases and certain specimens of bacteria and/or fungi.

    stosując format: