Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CIESIELCZYK
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Prognostic value of echocardiography in patients with idiopathic dilated cardiomyopathy.
Tytuł polski: Idiopatyczna kardiomiopatia rozstrzeniowa. Znaczenie rokownicze badania echokardiograficznego.
Autorzy: Drożdż Jarosław, Krzemińska-Pakuła Maria, Jencek Renata, Rau Magdalena, Plewka Michał, Ciesielczyk Michał, Zwierzak Marcin, Kasprzak Jarosław D.
Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (3) s.291-299, il., tab., bibliogr. 31 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
Sygnatura GBL: 313,397

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Bacground. Idiopathic dilated cardiomyopathy (DCMS) is a primary myocardial disorder of unknown cause. Twodimensional echocardiograpchy plays a crucial role in the diagnosis of this condition. Aim. To evaluate the prognostic value of echocardiographic parameters obtained during the first presentation of patients diagnosed with DCM. Methods. The study group consisted of 77 consecutive patients with DCM (mean age 49 ń 9 years, 82 p.c. males) with left ventricular enlargement 2.7 cm/mý and reduced ejection fraction 40 p.c. without any concomitant cardiac or extracardiac disorders. Transthoracic two-dimensional echocardiographic and echo-Doppler parameters were measured while at rest. Results. During the mean ffollow-up of 63 ń 7 months (range 49-75 months) 30 (39 p.c.) patients died and 5 (6 p.c.) underwent successful heart transplantation. In the univariate analysis the following echocardiographic variables were significantly predictive of poor outcome: larger left ventricular diastolic (p = 0.007) and systolic dimensins (p = 0.003), lower fractional shortening (p = 0.01) and ejection fraction (p = 0.02), larger left ventricular mass (p = 0.003) and left atrial dimension (p 0.001) as well as higher grade of mitral (p 0.001) and tricuspid regurgitation (p 0.001). Using multivariate regression analysis, only the grade of tricuspid regurgitation (p= 0.005) and left atrial dimension (p = 0.017) were found to have an independent association with mortality or need for transplantation. The relative risk and 95 p.c. confidence intervals were 1.7...


  2/12

  Tytuł oryginału: Prognostic value of low-dose dobutamine echocardiography in patients with idiopathic dilated cardiomyopathy.
  Autorzy: Drożdż Jarosław, Krzemińska-Pakuła Maria, Plewka Michał, Ciesielczyk Michał, Kasprzak Jarosław D.
  Źródło: Chest 2002: 121 (4) s.1216-1222, il., tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 300,494

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Study objectives: Dobutamine echocardiography is widely used for the evaluation of myocardial contractile reserve. The purpose of the study was to determine the prognostic value of low-dose dobutamine echocardiography in patients with idiopathic dilated cardiomyopathy (IDCM). Patients: The study group consisted of 77 consecutive patients with recently diagnosed IDCM (mean [ń SD] age, 49 ń 9 years; men, 82 p.c.) and left ventricular (LV) ejection fractions of 40 p.c. Interventions: Two-dimensional and Doppler echocardiographic variables were measured before and after the infusion of dobutamine at the rate of 10 ćg/kg/min for 5 min. Measurements and results: During a mean follow-up period of 63 ń 7 months (range, 49 to 75 months) 30 patients (39 p.c.) died and five patients (6 p.c.) underwent successful heart transplantations. Using multivariate regression analysis, the only significant factors related to fatal outcome or the need for cardiac transpantation were the following: (1) LV end-systolic volume of 150 mL after low-dose dobutamine infusion (odds ratio [OR], 2.2; confidence interval [CI], 1.2 to 4.1; p = 0.011); (2) no decrease of LV end-diastolic volume after dobutamine infusion (OR, 1.9; CI, 1.1 to 3.4; p = 0.031); (3) atrial fibrillation (OR, 2.7; CI, 1.4 to 5.3; p = 0.003); and (4) male gender (OR, 2.6; CI, 1.2 to 5.5; p = 0.017). A scoring system was proposed with one point assigned for each of the above-mentioned factors. The mortality rates for total scores of 0, 1, 2, 3, and 4 were 0 p.c., 19 p.c., 48 p.c., 83 p.c., and 100 p.c., respectively. Conclusion: The response of the LV to low-dose dobutamine infusion adds clinically valuable prognostic information to the evaluation of the patient with IDCM.


  3/12

  Tytuł oryginału: Wartość diagnostyczna badania ultrasonograficznego i płukania otrzewnej w mnogich obrażeniach ciała.
  Tytuł angielski: Diagnostic value of ultrasound and peritoneal lavage in case of multiple trauma patients.
  Autorzy: Ciesielczyk Błażej, Kolenda Małgorzata, Szymaniak Maria
  Opracowanie edytorskie: Bielecki Krzysztof (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (8) s.700-712, tab., bibliogr. 21 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena porównawcza wartości diagnostycznej ultrasonografii narządów jamy brzusznej i diagnostycznego płukania otrzewnej w obrażeniach mnogich ciała. Materiał i metodyka. Przeanalizowano 72 przypadki chorych przyjętych w latach 1995-2000 na oddział chirurgiczny z powodu obrażeń mnogich ciała, u których stwierdzono obrażenia brzucha. U wszystkich chorych wykonano badanie ultrasonograficzne brzucha, a następnie diagnostyczne płukanie otrzewnej. W przypadku wyniku dodatniego płukania wykonano laparotomię leczniczą, która pozwalała zweryfikować wstępne rozpoznanie. Oceniano dokładność, czułość i specyficzność ultrasonografii i diagnostycznego płukania otrzewnej. Ponadto analizowano dane uzyskane z wywiadu, badania przedmiotowego i badań dodatkowych oraz rodzaj uszkodzeń narządów brzusznych stwierdzanych podczas laparotomii. Wyniki. Badanie ultrasonograficzne brzucha miało dokładność wynoszącą 70,83 p.c., czułość usg brzucha wynosiła 54,84 p.c., natomiast specyficzność 82,93 p.c. W diagnostycznym płukaniu otrzewnej dokładność metody wynosiła 83,33 p.c., czułość 87,01 p.c., a specyficzność 80,49 p.c. Wnioski. Diagnostyczne płukanie otrzewnej w porównaniu z badaniem ultrasonograficznym wykazuje większą dokładność i czułość, co pozwala na postawienie szybkiego rozpoznania i w razie konieczności wykonanie wczesnej laparotomii. Łączne wykonanie obu badań zwiększa trafność decyzji wykonania laparotomii w urazach brzucha.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to assess the diagnostic value of abdominal ultrasonography, in comparison to diagnostic peritoneal lavage in multiple injury patients. Material and methods. The study group comprised 72 patients admitted to the surgical ward between 1995-2000 with multi-organ injuries. All patients underwent an abdominal ultrasound followed by peritoneal lavage. History, physical examination and laboratory parameter data were recorded on a detailed questionaire. Results. Accuracy was 70.83 p.c., sensitivity 54.84 p.c. and specyficity 82.93 p.c. in ultrasonography of abdomen. In diagnostic peritoneal lavage accuracy 83.33 p.c., sensitivity 87.01 p.c. and specificity 80.48 p.c. Conclusions. In case of abdominal trauma, diagnosis, diagnostic peritoenal lavage, in comparison to ultrasound examinations demonstrated greater accuracy, sensitivity, and specificity. Joint application of both examianations increased the rightness of the decision to perform laparotomy.


  4/12

  Tytuł oryginału: Algorytm postępowania po przezskórnym drenażu dróg żółciowych.
  Tytuł angielski: Procedure algorithms following transcutaneous drainage of bile ducts.
  Autorzy: Ciesielczyk Błażej, Skommer Maria
  Opracowanie edytorskie: Piotrowski Zdzisław (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (8) s.713-723, il., bibliogr. 13 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie algorytmu postępowania po przeskórnym drenażu dróg żółciowych wykonanym z powodu żółtaczki mechanicznej będącej rezultatem nieoperacyjnego guza dróg żółciowych lub nacieku nowotworowego. Materiał i metodyka. W latach 1996-2001 wykonano 38 przezskórnych drenaży dróg żółciowych pod kontrolą ultrasonografii u chorych, u których niemożliwe było wykonanie zespoleń omijających lub endoskopowych protezowań dróg żółciowych. Złośliwy charakter guzów potwierdzono badaniem histopatologicznym. Chorzy znajdowali się pod stałą kontrolą ambulatoryjną. Badano umiejscowienie i drożność cewnika (ewentualnie zmieniano cewnik), wskaźniki biochemiczne, morfologiczne, masę ciała, dolegliwości oraz komfort życia. Wyniki. U wszystkich chorych miernie ustąpiła żółtaczka mechaniczna z okresami nawrotów będącymi wynikiem upośledzenia drożności cewnika lub zakażenia dróg żółciowych. U dłużej żyjących chorych zaobserwowano mocznicę z hipokaliemią. Najczęstszymi przyczynami zgonów było wyniszczenie nowotworowe lub krwotok z przewodu pokarmowego. Żaden chory nie zmarł w wyniku śpiączki wątrobowej spowodowanej niewydolnością wątroby. Piętnastu chorych przeżyło ponad 6 miesięcy i na podstawie przebiegu ich choroby opracowano algorytm postępowania, który pozwala na częściowe uniknięcie powikłań. Wniosek. Przeskórny drenaż dróg żółciowych pod kontrolą ultrasonografii uzupełniony włąściwą paliatywną opieką pooperacyjną pozwala na wielomiesięczne wydłużenie życia chorych, u których niewykonalne są inne zbiegi paliatywne.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to determine procedure algorithms follwing transcutaneous bile duct drainage performed due to obstructive jaundice, in case of inoperative bile duct tumors or neoplastic infiltrations. Material and methods. Between 1996 and 2001, 38 transcultaeous drainages were performed under ultrasound control in patietns where anastomosis or the use of bile duct prostheses proved impossible. Malignancy was confirmed by means of histopathology or cytology examinations. The patietns were under constant outpatient surveillance. The localization and free passage of the catheter were examined (eventual replacement of the catheter), as well as biochemical parameters, morphology, body mass, discomfort and value of life. Results. In all patietns a slight regression of jaundice was noticed with a eriodic recurrence due to catheter obstruction or bile duct infection. No deaths due to hepatic coma were observed. In some patients who lived more than 6 months, uremia nad hypokaliemia were noted. 15 patietns lived over 6 months. Their history enabled to elaborate follow-up procedure algorithms. Conclusion. Transcutaneous bile duct dranage under ultrasound control supplemented by proper palliative postoperative treatment leads towards prolongation of life (months), in patients where other palliative surgery is impossible.


  5/12

  Tytuł oryginału: Perfuzyjna echokardiografia kontrastowa z użyciem dipirydamolu i atropiny - doświadczenia wstępne.
  Tytuł angielski: Myocardial contrast echocardiography using dipyridamole-atropine stress - preliminary report.
  Autorzy: Kasprzak Jarosław D., Ciesielczyk Michał, Krzemińska-Pakuła Maria, Wejner-Mik Paulina, Drożdż Jarosław, Plewka Michał
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (2) s.141-148, il., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przezklatkowa echokardiografia dwuwymiarowa jest podstawową techniką diagnostyczną współczesnej kardiologii. Do jej istotnych ograniczeń należy jednak zależność od okna akustycznego, subiektywizm oceny kurczliwości serca i brak możliwości bezpośredniego uwidocznienia perfuzji miokardium. Nowe techniki echokardiograficzne ze szczególnym uwzględnieniem echokardiografii kontrastowej, stanowią próbę pokonania tych ograniczeń. Bezpośrednia ocena perfuzji może polegać na badaniu wzmocnienia kontrastowego po podaniu dożylnego środka kontrastowego. Prezentujemy wstępne doświadczenia nad wykorzystaniem echokardiograficznego testu dipirydamolowego z użyciem Optisonu w trybie bramkowanego obrazowania harmonicznego jako udoskonalonej metody oceny niedokrwienia miokardium. We wstępnej serii badań użyteczne diagnostycznie zacieniowanie miokardium uzyskano w 87 proc. segmentów. Czułość rozpoznania 70 proc. zwężenia tętnic wieńcowych, w porównaniu z koronarografią wynosiła 81 proc., a swoistość - 88 proc.

  Streszczenie angielskie: Standard 2-dimensional echocardiography is a basic tool of modern cardiology. However, it has important limitations such as dependence on good acoustic windows, subjective factors in the assessment and inability of direct detection of myocardial perfusion. Novel technical developments such as contrast echocardiography address these issues, with a potential for direct visualization of myocardial perfusion. A number of techniques can be used for direct detection of presence of contrast microbubbles in myocardium, including ECG-gated harmonic 2-dimensional echocardiography. In preliminary experience, this approach can be effectively used as a test for ischemia during dipyridamole-atropine stress testing with feasibility of 87 p.c. (in segmental analysis), sensitivity for significant stenosis - 81 p.c. and specificity - 89 p.c.


  6/12

  Tytuł oryginału: Lecznicze i diagnostyczne zastosowanie gastroskopii we wczesnym okresie po operacjach żołądka
  Autorzy: Ciesielczyk Błażej, Miarzyński Krzysztof, Kolenda Małgorzata
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.117-119, bibliogr. 4 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  7/12

  Tytuł oryginału: Clinical application of 3-dimensional echocardiography - a 3-year single center experience.
  Tytuł polski: Zastosowanie klinicznej echokardiografii trówymiarowej - doświadczenia 3-letnie.
  Autorzy: Ciesielczyk Michał, Drożdż Jarosław, Krzemińska-Pakuła Maria, Plewka Michał, Zwierzak Marcin, Wierzbowska Karina, Kasprzak Jarosław D.
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (8) s.658-662, il., bibliogr. 43 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Echokardiografia trójwymiarowa (3DE) jest nową i szybko rozwijającą się techniką echokardiograficzną. Teoretycznie 3DE powinna mieć zastosowanie w trudnych badaniach, gdy w badaniu dwuwymiarowym (2DE) nie można uzyskać oczekiwanych informacji z powodu złożonych zależności przestrzennych w objętym chorobą sercu lub niemożności uzyskania odpowiedniej płaszczyzny przekroju. Dokładna ocena ilościowa stanowi kolejną zaletę zastosowania 3DE. Metody: W badaniu prezentujemy 3-letnie doświadczenie naszego ośrodka w zastosowaniu 3DE. Retrospektywna analiza bazy danych pozwoliła uzyskać dane 204 badań 3DE. Wszystkie badania zostały przeprwoadzone na aparacie Tom-Tecechoscan 3.1 z zastosowaniem rotacyjnej akwizycji danych. Wyniki: Ogółem wykonano 474 akwizycje obrazów trójwymiarowych. Wskazaniem do wykonania badania 3DE były: ocena funkcji lewej komory serca (51); wady zastawkowe (47); ocena aorty piersiowej (36); guzy serca (22). Jakość uzyskanego obrazu 3D była oceniana w trójstopniowej skali; 0 - zła, 1 - dostateczna, 2 - dobra, 3 - optymalna. Średnia jakość rekonststrukcji 3D wynosiła 2,1 ń 0,8 (w 73 proc. badań uzyskano jakość dobrą lub optymalną). W porównaniu z 2DE, dodatkowe informacje jakościowe lub ilościowe uzyskano u 47 proc. pacjentów; w podziale wg wskazań do badania: w 41 proc. badań funkcji lewej komory serca; w 40 proc. badań wad zastawkowych; w 31 proc. badań aorty piersiowej; w 64 proc. badań wad wrodzonych, w 64 proc. badań guzów serca. Wnioski: 3DE może być zastosowane jako wydajne narzędzie rutynowej diagnostyki kardiologicznej. 3DE jest wartościową techniką w klinicznie uzasadnionych przypadkach, wnosząc dodatkową informację jakościową lub ilościową w 47 proc. badań.


  8/12

  Tytuł oryginału: Złamanie nasady bliższej kości udowej u osób w wieku podeszłym
  Autorzy: Ciesielczyk B.
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.150-152, il., bibliogr. 8 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  9/12

  Tytuł oryginału: Odrębność rehabilitacji po operacyjnym leczeniu złamań kości udowej lub piszczelowej u osób w wieku podeszłym
  Autorzy: Ciesielczyk B., Nowik M., Wesołowski A.
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.180-182, il., tab., bibliogr. 11 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  10/12

  Tytuł oryginału: Błędy i pułapki zespoleń śródszpikowych w złamaniach trzonów kości udowej i piszczelowej u ludzi w wieku podeszłym
  Autorzy: Ciesielczyk B., Nowik M.
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.190-191, il., bibliogr. 11 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  11/12

  Tytuł oryginału: Podwójnie ryglowane zespolenie śródszpikowe w leczneiu powikłań zrostu złamań trzonu kości ramiennej
  Autorzy: Ciesielczyk B., Nowik M.
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.200-201, bibliogr. 17 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  12/12

  Tytuł oryginału: Grotośruba - alternatywne leczenie złamań trzonów kości przedramienia - doniesienie wstępne
  Autorzy: Ciesielczyk B.
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.202-203, bibliogr. 13 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: