Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CIEPŁUCH
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Combination of pamidronate and thalidomide in the therapy of treatment-resistant multiple myeloma.
Autorzy: Ciepłuch Hanna, Baran Wojciech, Hellmann Andrzej
Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.PI31-PI36, il., tab., bibliogr. 21 poz.
Sygnatura GBL: 313,278

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • toksykologia
 • farmacja
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Bisphosphonates inhibit the activity of osteoclasts and demonstrate antitumor effect, involving induction of plasmocyte apoptosis, blocking of angiogenesis, stimulation of Tçë lymphocytes and inhibition of metalloproteinases. Bisphosphonates combined with thalidomide, a drug possessing confirmed anti-myeloma activity, seem to have potential favorable effect in patietns with treatment-resistant multiple myeloma with advanced osteolytic lesions. Material/Methods: 13 patietns with treatment-resistant multiple myeloma with advanced osteolytic lesions received combined pamidronate and thalidomide therapy. All the patietns underwent detailed clinical and laboratory control once a month. Pamidronate was used at 90 mg iv dose administered at 4-week intervals, and thalidomide at doses escalated from 200 mg/d in the first week to 400 mg/d after 3 weeks of the therapy. The mean duration of treatment was 12 weeks with a range of 3 to 36 weeks. Results: 7 patietns (53 p.c.) receiving pamidronate and thalidomide therapy demonstrated good response involving at lesast 25 pc. reduction of monoclonal protein levels in comparison with baseline. All these patietns reported improvement of osteodynia symptoms, and 3 of them - thier complete regression. 70 p.c. patients experienced side effects (dizziness, constipation, somnolence, polyneuropathy) due to thalidomide administration. Conclusion: Good response to combined pamidroante and thalidomide therapy can be expected in at least 50 p.c. of patietns with treatment-resistant multiple myeloma with advanced osteolytic lesions.


  2/3

  Tytuł oryginału: Treatment of multiple myeloma with high-dose chemotherapy and autologous haematopoietic progenitor cell transplantation - a single centre experience.
  Tytuł polski: Leczenie szpiczaka mnogiego za pomocą wysoko dawkowanej chemioterapii oraz autologicznego przeszczepu szpiku - doświadczenia własne.
  Autorzy: Czyż Jarosław, Knopińska-Posłuszny Wanda, Ciepłuch Hanna, Mital Andrzej, Lewandowski Krzysztof, Hellmann Andrzej
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (3) s.195-199, il., tab., bibliogr. 26 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Pacjenci chorujący na szpiczaka mnogiego, leczeni przy pomocy melfalanu w konwencjonalnych dawkach w skojarzeniu z prednizonem, przeżywają średnio trzy lata. Wydłużenie długości życia można uzyskać poprzez zastosowanie chemioterapii w wysokich dawkach, skojarzonej z autologicznym przeszczepem szpiku. Prezentowana praca przedstawia własne doświadczenia, związane ze stosowaniem wysoko dawkowanej chemioterapii w leczeniu chorych ze szpiczakiem mnogim. Pacjenci i metody. 31 chorych zostało poddanych przeszczepowi z krwi obwodowej: 24 z nich otrzymało przeszczep pojedynczy, u siedmiu zastosowano podwójny zabieg. W kondycjonowaniu do pierwszego przeszczepu stosowano melfalan, do drugiego melfalan lub BEAM. Wyniki. U 29 chorych doszło do pełnej regeneracji szpiku, po drugim z zabiegów obserwowano przedłużony czas odtwarzania się megakariopoezy. Szacowane 3-letnie przeżycie bez choroby wynosi 31 proc., całkowite przeżycie 85 proc. Wykonanie przeszczepu w późnym okresie choroby stanowi czynnik ryzyka jej nawrotu, czynnikiem rzyka dla całkowitego przeżycie jest niewydolność nerek w chwili przeszczepu. Wnioski. Uzyskane rezultaty sugerują, że wysoko dawkowana chemioterapia, połączona z autologicznym przeszczepem szpiku, jest stosunkowo bezpieczną procedurą i pozwala na uzyskanie długotrwałych remisji.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Patients suffering from multiple myeloma treated with melphalan and prednizone surive three years on average. Recently a higher survival rate has been associated with high-dose chemotherapy followed by transplantation of haematopoietic progenitor cells. This paper presents our experience with high-dose chemotherapy in the treatment of patients suffering from multiple myeloma. Patients and methods. 31 patients with multiple myeloma were treated with autologous transplantation of progenitor cells from peripheral blood: 24 patients undervent a single transplantation, whereas 7 underwent double transplantation. During conditioning regimen melphalan was administered for the first transplantation, and melphalan or BEAM regimen for the second one. Results. 29 patients achieved complete haematological recovery, the regeneration of megakaryopoiesis being statistically delayed after the second transplantation. There were 12 CR, 2 PR and 15 NR. Three year EFS was 313 p.c., OS was 85 p.c. The risk factor for EFS was late versus early transplant, and for OS it was renal failure. Conclusions. Results show that high-dose chemotherapy, followed by autologous transplantation of progenitor cells, is a relatively low risk procedrue (4 p.c.), and allows achieving long term remission.


  3/3

  Tytuł oryginału: Niepowikłana czynność zastawek mechanicznych w sercach dwóch chorych z zespołem hipereozynofilowym.
  Tytuł angielski: Uncomplicated function of mechanical prostheses in the hearts of two patients with hypereosynophilic syndrome.
  Autorzy: Janukowicz Celestyn, Hellmann Andrzej, Pryczkowski Jerzy, Aleszewicz Janina, Pętlak Odon, Kamiński Maciej, Ciepłuch Hanna
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (5) s.475-481, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Obu pacjentom z rozległym endomiokardialnym zwłóknieniem L”fflera i dużą niedomykalnością 3 zastawek przedsionkowo-komorowych najpierw zmniejszono hipereozynofilię do około 2000/mm**3, następnie usunięto część przyściennego zwłóknienia z komory lewej i wszyto zastawki mechaniczne (u jednego chorego jedną zastawkę, a u drugiego - dwie zastawki przedsionkowo-komorowe) z bardzo dobrym wynikiem. W związku z tym autorzy niniejszej pracy proponują maksymalnie zmniejszyć hipereozynofilię przed leczeniem kardiochirurgicznym wykonywanym w zaplanowanym terminie. Po zgonie pacjentów badanych przez autorów nie stwierdzono skrzeplin na protezach.

  Streszczenie angielskie: We report on two cases with extensive endomyocardial fibrosis of the left ventricle accompanied by severe mitral insufficiency (in both). After having eosinophil count reduced to below 2.0 G/l mitral valves were replaced by Sorin's type prosthesis and several strips of the fibrotic tissues were cut out. Additionally patient 1 with secondary severe tricuspid regurgitation (the diameter of the ring 7 cm) had Bj”rk-Shiley's valve implanted. The results were very good - signs of the congestive heart failure disappeared. Both were managed on acenocumarol. Patient 1 resumed his orginal work, but 77 months after surgery on accelelration of hypereosinophilic syndrome was diagnosed. The increase of eosinophil count from about 1.7 G/l to about 6.3 G/l induced small thrombi formation on the tops of deposits within the left ventricle as was revealed during autopsy. Patient 2 died 11 months post surgery in the course of blasts crisis of the disease. Autopsy revealed fibrosis involving the entire endocardial surface of the left ventricle and both auricles. None of the artificial valves showed thrombi formation on the surface.

  stosując format: