Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CIELECKA
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Czynniki prognostyczne długotrwałej poprawy w dystonii szyjnej, leczonej toksyną botulinową typu A.
Tytuł angielski: Prognostic factors of long-standing improvement in cervical dystonic treated with botulinum A toxin.
Autorzy: Sławek Jarosław, Cielecka Agata, Dużyński Wojciech
Opracowanie edytorskie: T. D. (koment.).
Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (1) s.47-56, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
Sygnatura GBL: 302,274

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Średni czas działania toksyny botulinowej A u chorych z kręczem karku wynosi około 3 miesiące. U niektórych chorych obserwuje się jednak poprawę kliniczną utrzymującą się dłużej. Celem pracy była ocena częstości występowania długotrwałej poprawy w grupie chorych z samoistnym kręczem karku po podaniu toksyny botulinowej A, oraz znalezienie czynników prognostycznych dla takiego przedłużonego efektu leczenia. W grupie 43 chorych (K30, M13) o średniej wieku 43.9 (19-72) lat obserwowano długotrwałą poprawę (arbitralnie ustalono, że czas poprawy musi przekraczać 6 miesięcy) u 13 chorych (30.2 proc.). U 5 chorych poprawa taka powtarzała się cześciej niż 1 raz (dwukrotnie u 4 chorych i 4 krotnie u jednej chorej). Częstość remisji samoistnych, które zdarzają się w pierwszych latach choroby wynosi około 12 proc. i jest znamiennie niższa niż remisji po podaniu toksyny botulonowej. Wśród analizowanych parametrów oceny jedynie średni wiek w czasie zachorowania i średni wiek przy rozpoczęciu leczenia były statystycznie znamiennie niższe w grupie chorych z długotrwałym efektem. Za przedłużone działanie leku być może odpowiedzialny jest różny w obu grupach chorych czas potrzebny na reinterwencję i powrót funkcji mięśni po podaniu toksyny. Prawdopodobny może być także mechanizm sprężeń zwrotnych między mięśniem a układem nerwowym (feed-back), prowadzący do zmniejszenia patologicznych pobudzeń płynących do mięśni. Obsewacje te wymagają potwierdzenia na większym materiale chorych.

  Streszczenie angielskie: The clinical improvement after injections of botulinum toxin A in patients with idiopathic spasmodic torticollis lasts usually about 3 months. Nevertheless in some patients it exceeds several months. The aim of our study was to assess the frequency of prolonged response (arbitrally established as 6 months) and to find the possible prognostic factors of such longer effect. In the grpup of 43 patients (F30, M13), average age 43.9 (19-72) years, we observed prolonged effect in 13 (30.2 p.c.). In 5 of them remission was repeated in following sessions (two times in four times in one). The frequency of spontaneous remissions in spasmodic torticollis (12 p.c.) is significantly lower than after botulinum toxin, what means that they are triggered by drug injection in our group of patients with prolonged effect. Within the analysed parameters only the lower average age and the average age at the onset of symptoms statistically significantly differ in both group. The authors suggest the possibility of other mechanisms responsible for prolonged clinical effect after botulimum toxin; e.g. different time of reinnervation (remodelling of synapses) or the modification of natural course (feed-back mechanisms) of spasmodic toricollis in some patients.


  2/5

  Tytuł oryginału: Biopsja jelita cienkiego. Wskazania, przeciwwskazania, technika wykonania i powikłania.
  Autorzy: Popińska Katarzyna, Cielecka-Kuszyk Joanna, Socha Jerzy
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.147-149, bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wskazania i przeciwwskazania do biopsji jelita cienkiego, technikę wykonania zabiegu, ocenę histopatologiczną oraz powikłania.


  3/5

  Tytuł oryginału: Występowanie nicieni jelitowych u psów w okolicach Warszawy.
  Tytuł angielski: Prevalence of intestinal nematodes in dogs from Warsaw region.
  Autorzy: Turkowicz Monika, Cielecka Danuta
  Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (4) s.407-411, il., tab., bibliogr. [9] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,658

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • psy

  Streszczenie angielskie: Investigation of prevalence of intestinal parasites in dogs have been conducted in order to protect human and animal health. The aim of the study was to estabilish species composition of intestinal parasites and to evaluate their prevalence in dogs from the shelter in Józefów situated on north from Warsaw. Additionally, urban dogs from Warsaw and village dogs from areas near the shelter, were examined. The prevalence of nematodes was: 62.3 p.c. in dogs from shelter, 37.5 p.c. in village dogs and 18.8 p.c. in urban dogs. In homeless dogs, the most common parasite was Uncinaria stenocephala, then Trichuris vulpis and Toxascaris leonina. In village dogs only eggs of U. stenocephala were detected; in urban dogs Toxocara canis and U. stenocephala were found.


  4/5

  Tytuł oryginału: Występowanie rzęsistka policzkowego Trichomonas tenax w jamie ustnej pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów.
  Tytuł angielski: Occurence of Trichomonas tenax in the oral cavity of patients with rheumatoid arthritis.
  Autorzy: Grytner-Zięcina Barbara, Jaworski Janusz, Cielecka Danuta, Gierczak Anna, Turkowicz Monika
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (3) s.141-145, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badaniami dotyczącymi częstości zarażenia T. tenax objęto 50 pacjentów Instytutu Reumatologicznego, leczonych lekami immunosupresyjnymi i immunomodulującymi z powodu reumtoidalnego zapalenia stawów. Nie stwierdzono istotnych różnic w zarażeniu w porównaniu z osobami zdrowymi. U jednego pacjenta wykryto zarażenie zwierzęcym gatunkiem rzęsistka Tetratrichomonas canistomae. Wskazuje to na możliwość opanowywania organizmu człowieka, w warunkach immunosupresji, przez nowe dla niego pasożyty, które zwykle bywają bardziej patogenne.

  Streszczenie angielskie: Presented study assessed the prevalence of Trichomonas tenax in oral cavity of 50 patients with rheumatoid arthritis. The results show no difference in prevalence of T. tenax in examined patients in comparison with control group. In one patient, who received steroid treatment for two years, Tetratrichomonas canistomae until now noted only in dog, was detected. The above results confirm the possibility of appearence of a new parasite-host system to arise in conditions of immunosuppression through new species of parasites, which frequently may be seriously pathogenic.


  5/5

  Tytuł oryginału: Biopsja jelita cienkiego. Wskazania, przeciwwskazania, technika wykonania i powikłania.
  Autorzy: Popińska Katarzyna, Cielecka-Kuszyk Joanna, Socha Jerzy
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (11) s.677-679, bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wskazania i przecwwskazania do biopsji jelita cienkiego, technikę wykonania zabiegu, ocenę histopatologiczną oraz powikłania.

  stosując format: