Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CIECIERSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Level of antithrombin III, protein C, protein S and other selected parameters of coagulation and fibrinolysis in the blood of the patietns with recurrent deep venous thrombosis.
Autorzy: Świątkiewicz Andrzej, Jurkowski Piotr, Kotschy Maria, Ciecierski Marek, Jawień Arkadiusz
Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.CR263-CR268, il., tab., bibliogr. 49 poz.
Sygnatura GBL: 313,278

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Thrombophilia is caused mainly by disturbances of hemostasis involving excessive coagulation system activation, reduction of anticoagulation system (antithrombin III, protien C, protien S, RAPC) or fibrinolytic activity. Material/Methods: In 34 young patietns (aged 40 years) with recurrent deep venous thrombosis ( 2 incidents) the activity of antithrombin III, protien C, S, platelet count, adhesion and aggregation, APTT, stipven-kephalin, prothrombin time and INR were investigated. Fibrinogen, factor XIII, ELT, FDP, Ag t-PA levels, antigen concentration and PAI-1 activity were determined. Patietns with idiopathic DVT, after elimination of most important thromboembolism risk factors, were qualified for the study. DVT was confirmed in all patients by phlebography, plethysmography and ultrasonography. Results were compared with a group of 54 healthy controls. Results: In almost 50 p.c. of patients with recurrent DVT (15/34) decrease of at least one plasma coagluation inhibitor (AT III, PC, PS) level was observed. In the patient group (with AT III and/or PC and/or PS decrease) statistically significant reduction of kaolin-kephalin time in comparison with controls was observed (ŕ 0.01). Analysis of fibrinolysis system demosntrated significant factor XIII level decrease (to 58.3 p.c.), fibrinogen level increase, ELT prolongation, and fibrinogen and fibrin degradation product increase in comparison with controls. THe patients demonstrated 3-fold higher t-PA antigen level (13.1 ng/ml, ŕ 0.0001) and over 3-fold higher PAI-1 activity (26.7 AU/ml, ŕ 0.001) than healthy controls...


  2/4

  Tytuł oryginału: Przewlekła niewydolność żylna.
  Tytuł angielski: Chronic venous insufficiency.
  Autorzy: Ciecierski Marek, Grzela Tomasz, Jawień Arkadiusz
  Źródło: Ter. Leki 2002: 52 (1) s.5-10, bibliogr. 53 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,514

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Damage of physiological venous outflow from the legs lead to chronic venous insufficiency (CVI) characterized by various clinical symptoms, from unsightly skin changes, to wide active venous ulcer. Symptoms accompanying CVI depend on the kind and anatomical location of changes and also the duration of venous insufficiency. In patients with gentle course of the disease the only signs could be venectasies or mild varicose veins. In more serious cases oedema, skin hiperpigmentation, egzema, severe varicose veins, thrombophlebitis appear. Twenty percent of subjects with severe varicose veins developed ulcerations. Diagnostic procedures are performed on the basis of the disease history, clinical examinations (palpations, clinical tests) and duplex scan tests. In some cases with deep venous system disease it is necessary to perform phlebography. The mainstays of therapy for venous disorders are: medication, compression therapy, sclerotherapy and surgery. Drugs used to treat CVI fall into two categories: venoactive (rutine, diosmine, ergot derivatives, aescine) and non-venoactive supplementary drugs: prostaglandins, anti-platelet, heparins, pentoxyfillin). However, compression therapy (bandages or stockings) is the pillar CVI treatment. It improves venous return, restores effectiveness of the muscle pump and reduces venous pressure. Patients with varicose of superficial venous system are the main group classified to surgery.


  3/4

  Tytuł oryginału: Oznaczanie stężenia antygenu karcynoembrionalnego w popłuczynach otrzewnowych u chorych na raka jelita grubego.
  Tytuł angielski: Significance of carcinoembryonic antigen levels in peritoneal washings in clinical analysis of patients with colorectal cancer.
  Autorzy: Bała Dariusz, Jawień Arkadiusz, Czechowicz Witold, Banaszkiewicz Zbigniew, Kaźmierczak Mieczysław, Ciecierski Marek
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (76) s.289-293, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza stężenia CEA w popłuczynach otrzewnowych (CEAp) u chorych na raka jelita grubego (rjg) oraz porównanie go ze stężeniem CEA w osoczu. Badano 87 chorych na rjg, grupę kontrolną stanowiło 13 chorych operowanych z powodu chorób naczyniowych. Podczas laparotomii podawano 200 ml soli fizjologicznej, którą pobierano jako popłuczyny. Płyn odwirowywano, oznaczano stężenie CEA metodą immunochemiluminescencyjną i określano jego wartości względem białka. Za wartość graniczną przyjęto 100 ng/g białka. Do obliczeń statystycznych użyto testu t-Studenta, Welcha, Manna-Whitneya. Wykazano, że średnie stężenie CEA w popłuczynach otrzewnowych u chorych na rjg było zwiększone we wszystkich stopniach zaawansowania i różniło się istotnie statystycznie (p 0,001) od grupy kontrolnej (z wyjątjkiem stopnia A). Nie stwierdzono zależności miedzy stężeniem CEAp a płcią, typem histologicznym, stopniem złośliwości i stopniem zaawansowania wg Dukesa (w modyfikacji Astler-Collera, z wyjątkiem D2). Średnie stężenie CEAp w raku okrężnicy było istotnie statystycznie większe niż w raku odbytnicy. Zaobserwowano dodatnią korelację między stężeniem CEA w popłuczynach otrzewnowych a stężeniem w osoczu.


  4/4

  Tytuł oryginału: Przewlekła niewydolność żylna - klasyfikacja, diagnostyka i leczenie.
  Autorzy: Grzela Tomasz, Ciecierski Marek, Jawień Arkadiusz
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (4/5) s.22, 24-27, tab., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: