Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CIECHAN
Liczba odnalezionych rekordów: 31Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/31

Tytuł oryginału: Genetyka chorób układu krążenia
Autorzy: Adamek Łukasz, Bilińska Zofia Teresa, Chojnowska Lidia, Chudek Jerzy, Ciechanowicz Andrzej, Cybulski Cezary, Czekalski Stanisław, Członkowska Anna, Filipiak Krzysztof J., Grace Andrew A., Grodzicki Tomasz, Gruchała Marcin, Grzeszczak Władysław, Januszewicz Andrzej, Januszewicz Włodzimierz, Kawecka-Jaszcz Kalina, Korniszewski Lech, Krajewska-Walasek Małgorzata, Krzystolik Karol, Leszek Przemysław, Lubiński Jan, Luft Friedrich C., Moczulski Dariusz, Narkiewicz Krzysztof, Naruszewicz Marek, Neumann Hartmut P. H., Niżankowska-Mogilnicka Ewa, Olszanecka Agnieszka, Opolski Grzegorz, Pasierski Tomasz, Pupek-Musialik Danuta, Romer Tomasz, Rużyłło Witold, Rynkiewicz Andrzej, Sanak Marek, Sarzyńska-Długosz Iwona, Staessen Jan A., Szczeklik Andrzej, Szczepańska-Sadowska Ewa, Szczęch Radosław, Szperl Małgorzata, Torbicki Adam, Więcek Andrzej, Włodarska Elżbieta Katarzyna
Opracowanie edytorskie: Ciechanowicz Andrzej (red.), Januszewicz Andrzej (red.), Januszewicz Włodzimierz (red.), Rużyłło Witold (red.).
Źródło: - Kraków, Wydaw. Medycyna Praktyczna 2002, 327 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 30 cm.
Sygnatura GBL: 820,230

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/31

  Tytuł oryginału: Jednogenowe formy nadciśnienia tętniczego
  Autorzy: Ciechanowicz Andrzej
  Źródło: W: 2 Katowickie Seminarium "Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym" : [materiały zjazdowe] - Katowice, [2002] s.[43-56], tab., bibliogr. 150 poz. - 2 Katowickie Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 14-16.11. 2002
  Sygnatura GBL: 802,649

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/31

  Tytuł oryginału: Powikłania pierwotnej niedoczynności tarczycy jako następstwo przerwania terapii substytucyjnej.
  Tytuł angielski: Complications of primary hypothyroidism as a consequence of substitutional therapy interruption.
  Autorzy: Kędzierska Karolina, Pietrzak-Nowacka Maria, Kacalak-Rzepka Anna, Ciechanowski Kazimierz
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (1) s.53-58, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia
 • pulmonologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Opisano przypadek 32-letniej pacjentki z pierwotną niedoczynnością tarczycy, u której w wyniku samowolnego odstąpienia od substytucji hormonami tarczycy rozwinął się ciężki obrzęk śluzowaty, charakteryzujący się szczególnym nasileniem objawów ze strony układu krążeniowo-oddechowego oraz skóry.

  Streszczenie angielskie: The case of a 32-year old female patient with primary hypothyroidism suffering from severe myxoedema as a consequence of denying thyroxin taking is presented. Severe expression of pathological changes in circular-respiratory system and uncommon skin changes are discussed.


  4/31

  Tytuł oryginału: Model nauczania zasad domowego leczenia dzieci chorych na cukrzycę, ich rodzin i zespołów diabetologicznych.
  Tytuł angielski: Program of education for diabetic children, their parents and health care professionals.
  Autorzy: Dziatkowiak Hanna, Nazim Joanna, Bartnik-Mikuta Anna, Ciechanowska Marta, Tokarska Lidia
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (1) s.4-8, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Właściwa kontrola metaboliczna w istotny sposób zmniejsza ryzyko rozwoju i tempo wzrostu przewlekłych powikłań cukrzycy typu 1. Jednym z warunków poprawy wyników leczenia cukrzycy jest stale poszerzanie wiedzy i umiejętności zarówno chorych dzieci i ich rodzin jak i personelu medycznego, uczestniczących w procesie leczenia cukrzycy. W latach 1998-2000 zrealizowano ogólnopolski projekt, którego celem było wyszkolenie edukatorów i opracowanie materiałów szkoleniowych dla chorych dzieci i ich rodzin, wdrożenie jednolitego systemu edukacji w pediatrycznych ośrodkach diabetologicznych oraz wstępna ocena efektów leczenia pacjentów po odbytym szkoleniu. W cyklu 17 szkoleń wzięło udział 239 lekarzy, pielęgniarek i dietetyczek z 39 poradni cukrzycowych z całej Polski. Zespoły tych poradni z kolei obejmują edukacją około 10000 dzieci i młodizeży. W celu wstępnej oceny jakości programu szkoleniowego przeanalizowano wyniki leczenia 526 dzieci z HbA1c 8,5 proc., chorujących na cukrzycę conajmniej rok. Stwirdzono znamienne obniżenie się HbA1c w ciągu 6 miesięcy po szkoleniu z 10- proc. ń 1,4 proc. do 8,9 proc. ń 1,3 proc. (p 0,001) w grupie młodszej i z 10,5 proc. ń 1,7 proc. do 9,5 proc. ń 1,7 proc. (p 0,001) w grupie nastolatków. W grupie nastolatków zaobserwowano również istotne zmniejszenie się częstości ciężkich niedocukrzeń. Analiza badania ankietowego wykazała wzrost zadowolenia z jakości leczenia cukrzycy zarowno wśród chorych i ich opiekunów, jak i personelu medycznego. W pracy opisano ponadto model edukacji realizowany w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie.

  Streszczenie angielskie: Good blood glucose regulation is associated with a significantly lower risk of developing diabetic late complications. A train-the trainer program for diabetes cane in children and adolescents in Poland was initiated in 1998 in the form of workshops for pediatricians and diabetes educators who subsequently conduced local sessions for 239 healtcare providers from 39 centers throughout Poland. Finally the structures education were distributed to patients and their parents. Educational materials for educators and for patients and their familes were elaborated and used during sessions. The results of the program were evaluated in the sample of 526 children and adolescents aged 3-18 years, with diabetes duration longer than 12 months and poor glycemic control (HbA1c 8.5 p.c.). Mean HbA1c values were determined at the begining of the program and 6 months after the education. Treatment satisfaction was assessed using a questionaitre completed by health care provided and patients or the parents. There was a significant reduction in the mean HbA1c from 10 p.c. ń 1.4 p.c. to 8.9 p.c. ń 1.3 p.c. (P 0.001) in children 3-12 years and from 10.5 p.c. ń 1.7 p.c. to 9.5 p.c. ń 1.7 p.c. in adfolescents (p 0.001). The significant decrease in the number of severe hypoglicemia episodes was observed in the adolescents group. Treatment satisfaction increased among patients and health care provides.


  5/31

  Tytuł oryginału: Czy rzeczywiście zmiany minimalne?
  Tytuł angielski: Is it realy minimal change disease?
  Autorzy: Strzelecka Aniela, Ciechanowski Kazimierz
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (2) s.809-815, bibliogr. 42 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/31

  Tytuł oryginału: Aktywność erytrocytarnego wymieniacza sodowo-protonowego (NHE) u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym.
  Tytuł angielski: The erythrocyte sodium-proton exchanger activity in patients with primary hypertension.
  Autorzy: Bober Joanna, Kędzierska Karolina, Kwiatkowska Ewa, Ciechanowski Kazimierz, Widecka Krystyna, Stachowska Ewa, Safranow Krzysztof, Myślak Marek, Dutkiewicz Grażyna
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (1) s.619-624, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wymieniacz Na- - H- (NHE) jest systemem transportującym występującym w błonach komórkowych., biorącym udział w homeostazie wewnątrzkomórkowego sodu. Zwiększoną aktywność NHE obserwowano w erytrocytach pacjentów z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym (NTP). Zbadano 25 osób z NTP oraz 24 osoby bez nadciśnienia tętniczego (k). Pacjenci z NTP mieli statycznie (p 0,01) większą masę ciała (BMI odpowiednio 26,0 ń 2,9 vs 23,1 ń 2,7) oraz wyższe ciśnienie skurczowe, rozkurczowee i średnie (odpowiednio SBP 167 ń 24,6 z vs 120 ń 10,5; DBP 98 ń 16,7 vs. 76 ń 6,4; MAP 118,6 ń 17,9 vs 89 ń 6,4) niż osoby z grupy kontrolnej. Stwierdzono istotną statystycznie zależność pomiędzy MAP a BMI (p 0,02) u pacjentów z NTP. Średnia wartość aktywności erytrocytarnego NHE była istotnie wyższa w grupie NTP niż K (9,6 ń 3,6 vs. 8,2 ń 2,6 mmol/L RBC/h) p = 0,05. W grupie NTP zaobserwowano bimodalny rozkład aktywności NHE. Nie wykazano zależności pomiędzy aktywnością NHE a BMI, MAP, SBP, BDP, wiekiem czy dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku nadciśnienia tętniczego w grupie NTP i K.

  Streszczenie angielskie: A sodium-proton exchanger (NHE) is a membrane transport system taking part in intracellular sodium homeostasis. An increased NHE activity was observed in erythrocytes of primary hypertension (NTP) patients. Study group consisted of 25 NTP patients and 24 control (K). NTP patients were significantly heavier (p 0.01) than control (BMI 26.0 ń 2.9 vs. 23.1 ń 2.7, respectively). They also had significantly higher systolic, diastolic and mean arterial pressure than K (SBP 167 ń 24.6 vs. 120 ń 10.5; DBP 98 ń 16,7 vs 76 ń 6.4; MAP 118.6 ń 17.9 vs. 89 ń 6.4, respectively). There was positive correlation between MAP and BMI (p 0.02) in NTP patients. Mean NHE activity was significantly higher in NTP than in K group (9.6 ń 3.6 vs. 8.2 ń 2.6 mmol/L RBC/h) p = 0,05. A bimodal distribution of NHE activity in NTP groups was observed. There was no correlation between NHE activity and BMI, MAP, SBP, DBP, age or positive family history of hypertension in NTP or K groups.


  7/31

  Tytuł oryginału: Gruźlica stercza po przeszczepieniu nerki. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Tuberculosis of the prostate after renal transplantation. A case report.
  Autorzy: Bednarek-Skublewska Anna, Ciechan Janusz, Baranowicz-Gąszczyk Iwona, Siezieniewska-Sikorska Zofia, Bar Krzysztof, Książek Andrzej
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (3) s.84-87, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • transplantologia
 • urologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Narażenie na zakażenie prątkami Mycobacterium tuberculosis lub uaktywnienie się istniejącego piewotnego ogniska występuje najczęściej po przeszczepie nerki z chwilą rozpoczęcia terapii immunosupresyjnej. Rozpoznanie procesu swoistego jest jednak niejednokrotnie trudne. Przedstawiono przypadek chorego, będącego po zabiegu przeszczepienia nerki, u którego - podejrzewajac proces nowotworowy stercza - stwierdzon biopsją rdzeniową typową ziarninę gruźliczą w obrębie tego narządu.

  Streszczenie angielskie: Tuberculosis is one severe infectious complications in patients after renal transplantation. The risk of dissemination is high in these group of patietns, but clinical symptoms are weak and nonspecific. Tubreculosis has been often described in kidney transplant recipients as an infection with predominantly pulomunary involvement. We now report a rare case of tuberculosis of the prostate in a patient after renal transplantation.


  8/31

  Tytuł oryginału: Badania psychologiczne osobowości chorych z zespołem kardiologicznym X.
  Tytuł angielski: Psychological examinations of the personality of patients with cardiac syndrome X.
  Autorzy: Chodorowski Zygmunt, Majkowicz Mikołaj, Waldman Wojciech, Ciećwierz Dariusz, Sein-Anand Jacek, Wnuk Katarzyna, Ciechanowicz Robert
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.281-285, il., bibliogr. 21 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badaniom psychologicznym poddano 76 pacjentów z bólami w klatce piersiowej, w tym 27 mężczyzn i 49 kobiet w wieku od 25 do 75 (średnio 49,96 ń 11,36) lat. U wszystkich pacjentów stwierdzono dodatni wynik testu wysiłkowego oraz brak zmian w tętnicach wieńcowych. Badanie psychologiczne przeprowadzono przy pomocy testu MMPI - 2 (Minesota Multiphasic Personality Inventory), zaś rozpoznanie depresji oparto o test GDS (Geriatric Depression Scale) wg J. Yesavage'a w wersji skróconej do 15 pytań. Osoby badane uzyskały najwyższe wartości średnie w skalach neurotycznych, co wskazuje na dominantę zaburzeń emocjonalnych najczęściej pod postacią zespołów hipochondryczno-pitiatycznych. Układ skal w zakresie triady neurotycznej u 37 (48,7 proc.) probantów tworzył "dolinkę psychosomatyczną". Tacy pacjenci w warunkach przewlekłych napięć skarżą się głównie na dolegliwości somatyczne, a nie psychiczne. U 25 (32,9 proc.) chorych przeważały psychologiczne objawy depresji, zaś kliniczną postać depresji rozpoznano u 17 (22,4 proc.) pacjentów.

  Streszczenie angielskie: 76 patients with chest pain including 27 men and 49 women from 25 to 75 (mean 49.96 ń 11.36) years old, were examined by means of the psychological test. All the patients showed positive exercise test and no changes in coronary arteries. Psychological test was done by the use of personality - MMPI - 2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) test and depression was diagnosed by GDS (Geriatric Depression Scale) by J. Yesavage - 15 questions version. The highest mean values in MMPI - 2 were obtained in neurotic scales. In indicates that emotional disorders in these patients emerge as hypochondriacal and hysterical neurosis. In 37 patients (48.7 p.c.) neurotic scales showed typical "conversion valley" and these who show such a change in MMPI - 2 talk mainly about somatic complains (not psychological) during long - term stress situation. In 25 (32.9 p.c.) patients single psychological symptoms of depression could be seen and depression episodes were diagnosed in 17 patients (22.4 p.c.).


  9/31

  Tytuł oryginału: Aspekty genetyczne nadciśnienia tętniczego.
  Tytuł angielski: Genetic aspects of arterial hypertension.
  Autorzy: Ciechanowicz Andrzej
  Źródło: Post. Nauk Med. 2002: 15 (2/3) s.111-116, bibliogr. 115 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,828

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Samoistne nadciśnienie tętnicze, które występuje u ok. 20 proc. populacji, jest chorobą o złożonej i wieloczynnikowej etiologii. Chociaż blisko 40 proc. zmienności ciśnienia w populacji warunkowane jest działaniem genów, to dopiero łączne działanie czynników genetycznych i środowiskowych prowadzi do podwyższenia ciśnienia tętniczego, co jest podstawową cechą fenotypową tej choroby. Niniejsze opracowanie przedstawia aktualny stan wiedzy na temat rzadkich jednogenowych form nadciśnienia oraz wariantów genetycznych usposabiających do rozwoju nadciśnienia samoistnego.

  Streszczenie angielskie: Essential hypertension is a complex disease, affecting around 20 p.c. of human population, determined by multifactorial components. There are several causal genes, which contribute to about 40 p.c. of the variation in blood pressure among individuals. These genetic determinants interact with environmental factors to produce increased blood pressure, which is the final phenotype of the disease. This review summarises current knowledge about rare monogenic form of hypertension and genetic variants predisposing for the development of essential hypertension.


  10/31

  Tytuł oryginału: Stanowisko Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego i Zespołu Konsultanta Krajowego w dziedzinie Nefrologii dotyczące gospodarki wapniowo - fosforanowej u chorych z przewlekłą niewydolnoscią nerek.
  Tytuł angielski: Standpoint of the Working Group of the Polish Society of Nephrology and National Nephrology Committee concerning calcium-phosphate metabolism in patients with terminal renal failure.
  Autorzy: Rutkowski Bolesław, Bidas Krzysztof, Ciechanowski Kazimierz, Czekalski Stanisław, Forfa Jan, Gellert Ryszard, Grenda Ryszard, Kokot Franciszek, Książek Andrzej, Kwieciński Ryszard, Luciak Marek, Manitius Jacek, Myśliwiec Michał, Oko Andrzej, Ostrowski Kazimierz, Rydzewski Andrzej, Steciwko Andrzej, Sułowicz Władysław
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (1) s.1-3, bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej (Ca-P u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek stanowią istotną przyczynę zwiększonej chorobowości i śmiertelności w tej grupie pacjentów. Niniejszy artykuł przedstawia stanowisko Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego i Zespołu Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Nefrologii dotyczące monitorowania i leczenia zaburzeń gospodarki Ca-P.

  Streszczenie angielskie: Calcium phosphate metabolism disturbances in patients with terminal renal failure constitute on the important causes of the increased morbidity and mortality in these group of patients. Present paper shows the standpoint of the Working Group of the Polish Society of Nephrology and National Nephrology Committee concerning monitoring and treatment of Ca-P metabolism disturbances.


  11/31

  Tytuł oryginału: Polimorfizm N363S receptora glikokortykosteroidów u dzieci z idiopatycznym zespołem nerczycowym.
  Tytuł angielski: The N363S polymorphism of the glucocorticoid receptor in children with idiopathic nephrotic syndrome.
  Autorzy: Ciechanowicz Andrzej, Brodkiewicz Andrzej, Adler Grażyna, Urbańska Anna, Pańczyk-Tomaszewska Małgorzata, Kostro Izabella, Peregud-Pogorzelski Jarosław, Roszkowska-Blaim Maria, Fydryk Janusz
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (71) s.374-378, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Polimorfizm N363S receptora glikokortykosteroidów (GCR) jest związany ze zróżnicowaną wrażliwością na glikokortykosteroidy. Z drugiej strony odpowiedź na kortykoterapię jest istotnym czynnikiem prognostycznym u dzieci z idiopatycznym zespołem nerczycowym (IZN). Stąd też rodzi się pytanie czy polimorfizm N363S genu GCR może być związany z podatnością na zachorowania lub z przebiegiem klinicznym IZN. Badania przeprowadzono u 73 dzieci z IZN i 68 dzieci zdrowych stanowiących grupę kontrolną. Genomowy DNA z leukocytów krwi obwodowej amplifikowano metodą PCR z primerami flankującymi obszar polimorficzny. W pobliżu końca 3' primera sensownego został wprowadzony błędny nukleotyd w celu stworzenia miejsca restrykcyjengo dla enzymu Mun I w allelu N363. Allel S363 był identyfikowany na podstawie utraty miejsca restrykcyjnego Mun I. Nie stwierdzono istotnych różnić w częstości genotypów między grupami (80,8 proc. NN i 19,2 proc. NS w grupie IZN, a 91,2 proc. NN i 8,8 proc. NS w grupie kontrolnej, p=0,08). Dodatkowo, w grupie IZN nie stwierdzono znamiennego powiązania między genotypami GCR, a płcią, wiekiem ujawnienia się i nawrotowością IZN, stężeniami kreatyniny i cholesterolu w surowicy oraz wysokością ciśnienia tętniczego. Wyniki naszych wstępnych badań sugerują brak związku między polimorfizmem N363S receptora GCR, a predyspozycją do zachorowania i rokowaniem u polskich dzieci z IZN.

  Streszczenie angielskie: THe N363S polymorphism of the glucocorticoid receptor (GCR) has been associated with a different sensitivity to glucocrticoids. On the other hand, the response to steroid treatment significantly predicts the prognosis in children with idiopathic nephrotic syndrome (ISN). Therefore, it raises the question whether N363S polymorphism of GCR gene may be associated either with the susceptibility to INS or with the clinical course of INS. The study group consited of 73 children with INS and 68 healthy children as controls. Genomic DNA from peripheral blood leukocytes was amplified by PCR method with primers flanking the polymorphic region. The mismatch near to 3'-end of upstream primer was itnroduced to create a restriction site for Mun I enzyme in N363 allele. The S363 allele was identified by loss of mun I restriction site. No significant difference in genotype frequency has been observed between both groups (80.8 p.c. NN and 19.2 p.c. NS in INS versus 91.2 p.c. NN and 8.8 p.c. NS in control group, p = 0.08). In addition, no assocaition between GCR genotypes and gender, age of INS onset, INS recurrences, serum concentrations of creatinine and cholesterol as well as values of blood pressure was observed in INS group. The results of our preliminary study suggest the lack of association between the N363S polymorphism of the glucocorticoid receptor and both the predisposition to INS and the prognosis in Polish children with idiopathic nephrotic syndrome.


  12/31

  Tytuł oryginału: Zatrucie tioridazyną, czy skutek błędów terapeutycznych przyczyną zgonu trzyletniej dziewczynki?
  Tytuł angielski: Thioridazine intoxication or therapeutic error as the cause of death of a three-year-old girl.
  Autorzy: Deboa Danuta, Borowiak Krzysztof S., Ciechanowski Kazimierz, Kurzejamska-Parafiniuk Małgorzata
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (2) s.111-119, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,812

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zatrucia lekami i ksenobiotykami u dzieci, szczególnie poniżej 7-roku życia, stwarzają zwykle trudności diagnostyczne i terapeutyczne z uwagi na niewykształcone w pełni układy enzymatyczne procesów detoksykacyjnych, większą wrażliwość narządową, znacznie łatwiejsze zaburzenia homeostazy ustrojowej - w tym gospodarki wodnoelektrolitowej i mniejsze możliwości kompensacyjne w zaburzeniach kwasiczych lub zasadowiczych. W pracy przedstawiono dyskusyjny przypadek śmierci 3-letniej dziewczynki w 30 godzinie pobytu w szpitalu, do którego przyjęto ją z podejrzeniem o zażycie 2 lub 3 a 100 mg tabletek Tioridazyny. Na podstawie dokumentacji i wyników przeprowadzonej sądowej sekcji zwłok przyjęto, że przyczyną zgonu była ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa spowodowana rozległym, bardzo nasilonym obrzękiem mózgu i płuc w przebiegu "zatrucia wodnego", tj. ostrego przewodnienia hypotonicznego dziecka.


  13/31

  Tytuł oryginału: Przeciwciała przeciw receptorom TSH jako test skuteczności leczenia operacyjnego w chorobie Gravesa-Basedowa.
  Tytuł angielski: Thyrotropin receptor antibodies (TRAb) as a test of surgical treatment effectiveness in Graves-Basedow's disease.
  Autorzy: Bojarska-Szmygin Anna, Ciechanek Roman, Jezierska Beata, Zaorska-Rajca Janina
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (75) s.196-199, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena zależności między stężeniem przeciwciał przeciw receptorom TSH (TRAb) (ang. thyrotropin receptor antibodies) a wynikami leczenia operacyjnego chorujących na chorobę Gravesa-Basedowa. Badania wykonano u 30 chorych w wieku 18-50 lat, x - 37 lat, operowanych z powodu choroby Gravesa-Basedowa, oraz w grupie kontrolnej 20 zdrowych ochotników. W grupie kontrolnej TRAb wynosiły x -2,75 ń 2,06 U/L, stężenia TSH x - 1,06 ń 0,53 ml/U/l, a FT4 x - 14,71 ń 2,15 pmol/l. Objętość tarczycy wynosiła x - 14,45 ń 2,37 ml. W grupie operowanych stężenia przeciwciał oznaczano przed zabiegiem oraz 12 miesięcy po operacji. Równocześnie oznaczano stężenia TSH i FT4. Ponadto 12 miesięcy po zabiegu oceniano ultrasonograficznie wielkość pozostawionego miąższu tarczycy. Przed zabiegiem operacyjnym stężenia TSH i FT4 u wszystkich chorych były znormalizowane po leczeniu tyreostatykami. Po 12 miesiącach od zabiegu stwierdzono: eutyreozę u 14 chorych (46 proc.), hipotyreozę u 8 chorych (27 proc.), nawrót nadczynności u 8 chorych (27 proc.). W grupie chorych z eutyreozą stężenia TRAb przed zabiegiem operacyjnym wynosiły x - 24,00 ń 11,04 U/I. Po 12 miesiącach od operacji zanotowano zmniejszenie stężenia przeciwciał i jego normalizację u 13 chorych (x - 6,14 ń 5,71 U/I). W grupie z hipotyreozą stężenia TRAb przed operacją wynosiły x - 24,50 ń 10,43 U/I. Po zabiegu u wszystkich chorych w tej grupie uzyskano normalizację stężeń przeciwciał do średnich wartości 2,13 ń 1,34 U/I. U ośmiu chorych z nawrotem nadczynności, stężenia TRAb przed zabiegiem były najwyższe i wynosiły x - 107,25 ń 56,69 U/I...


  14/31

  Tytuł oryginału: Porównanie kryteriów diagnostycznych ADA i WHO w rozpoznawaniu cukrzycy i innych zaburzeń tolerancji glukozy.
  Tytuł angielski: Comparison of ADA and WHO diagnostic criteria for diagnosis of diabetes and other categories of glucose intolerance.
  Autorzy: Herdzik Edyta, Safranow Krzysztof, Ciechanowski Kazimierz, Byra Elżbieta, Gołdyn Urszula
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (76) s.316-320, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Nowe kryteria rozpoznawania cukrzycy ogłoszone przez ADA w 1997 oraz przez WHO w 1998 r. zalecają zmniejszenie progowego stężenia glukozy w rozpoznawaniu cukrzycy do 7,0 mmol/l (126 mg/dl) oraz wprowadzają nową kategorię zaburzeń tolerancji glukozy: upośledzono regulacje glikemii na czczo (impaired fasting flucose, IFG). W przeciwieństwie do ADa, WHO zaleca utrzymanie doustnego testu tolerancji glukozy w praktyce klinicznej. W niniejszym badaniu, w oparciu o wyniki doustnego testu tolerancji glukozy i kryteria WHO 1998, ocenialiśmy wartość oznaczenia glikemii w pełnej krwi włośniczkowej na czczo w celu rozpoznania cukrzycy. Celem badania było również porównanie częstości występowania cukrzycy i innych kategorii nietolerancji glukozy na podstawie kryteriów diagnostycznych ADA 1997, WHO 1998 i WHO 1985. Materiał i metody: Doustny test tolerancji glukozy wykonano u 1528 pacjentów (785 mężczyzn, 743 kobiet). Zgodnie z kryteriami ADA 1997, WHO 1998 i WHO 1985 dokonano podziału pacjentów na grupy w zależności od zaburzeń tolerancji glukozy. Wyniki: Częstość występowania cukrzycy wg kryteriów ADA 1997 i WHO 1985 była prawie identyczna i wynosiła odpowiednio 10,47 i 10,34 proc., a wg kryteriów WHO 1998 wynosila 13,15 proc. U 20,4 proc. wszystkich chorych na cukrzycę wg kryteriów WHO 1998 rozpoznanie postawiono w oparciu o wynik glikemii po 2 h od obciążenia glukozą, w przypadku kryteriów WHO 1985 odsetek ten wynosił 39,9 proc. U 13,04 proc. pacjentow z IFG wg ADA rozpoznano cukrzycę, u 34,06 proc. IGT w oparciu o kryteria WHO 1998...


  15/31

  Tytuł oryginału: Wartość angiografii indocyjaninowej na podstawie własnych badań klinicznych : praca doktorska
  Autorzy: Ciechanowski Cezary, Iwaszkiewicz-Bilikiewicz Barbara (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chorób Oczu w Gdańsku
  Źródło: 2002, [3], 123 k. : il., tab., bibliogr. 134 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20273

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  16/31

  Tytuł oryginału: Aortalna ekspresja genu białka chemotaktycznego monocytów typu 1 (MCP-1) u królików z doświadczalną miażdżycą : praca doktorska
  Autorzy: Sękalska Beata, Ciechanowicz Andrzej (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Samodzielna Pracownia Patobiochemii i Biologii Molekularnej w Szczecinie
  Źródło: 2002, 97 k. : il., tab., bibliogr. 133 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19837

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki


  17/31

  Tytuł oryginału: Zastosowanie modeli regresji wartości glikemii na czczo i po obciążeniu glukozą w ustalaniu kryteriów rozpoznania cukrzycy.
  Tytuł angielski: Use of regression models for fasting and post-load glycaemia in establishing criteria for diabetes mellitus.
  Autorzy: Safranow Krzysztof, Herdzik Edyta, Ciechanowski Kazimierz
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (3) s.479-488, il., tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przeanalizowano wyniki doustnego testu tolerancji glukozy u 1528 pacjentów. Ustalono, że zależności pomiędzy wartością glikemii na czczo i po obciążeniu glukozą ma charakter wykładniczy. Wykazano, że analiza regresji wykonana w oparciu o normalizowane wartości glikemii jest pomocna w ustaleniu kryteriów rozpoznania cukrzycy oraz ocenie ich wartości diagnostycznej dla celów klinicznych i epidemiologicznych.


  18/31

  Tytuł oryginału: Wpływ przewlekłej niewydolności nerek i leczenia nerkozastępczego na aktywność erytrocytarnego wymieniacza sodowo-protonowego : praca doktorska
  Autorzy: Kwiatkowska Ewa, Ciechanowski Kazimierz (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Zakład Biochemii i Chemii w Szczecinie
  Źródło: 2002, 47 k. : il., tab., bibliogr. 68 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20150

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  19/31

  Tytuł oryginału: Znaczenie mutacji genów receptora beta-adrenergicznego w sodowrażliwości ciśnienia tętniczego : praca doktorska
  Autorzy: Ciechanowicz Alicja, Droździk Marek (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Katedra Farmakologii i Toksykologii w Szczecinie
  Źródło: 2002, 94 k. : il., tab., bibliogr. 155 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20154

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.


  20/31

  Tytuł oryginału: Polimorfizmy C(-509)T genu transformującego czynnika wzrostu typu beta1 (TGF-beta1), C(-1562)T genu metaloproteazy macierzy pozakomórkowej typu 9 (MMP-9) i C677T genu reduktazy metylenotetrahydrofolianowej (MTHFR) w ocenie podatności do zachorowania i przebiegu klinicznego raka jelita grubego : praca doktorska
  Autorzy: Raszeja-Wyszomirska Joanna, Ciechanowicz Andrzej (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Klinika Gastroenterologii w Szczecinie
  Źródło: 2002, 76 k. : il., tab., bibliogr. 102 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20148

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • gastroenterologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  21/31

  Tytuł oryginału: Aspekty genetyczne nadciśnienia tętniczego.
  Tytuł angielski: Genetic aspects of arterial hypertension.
  Autorzy: Ciechanowicz Andrzej, Januszewicz Andrzej
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: [6] supl. A: Sympozjum naukowe "Aspekty genetyczne nadciśnienia tętniczego" s.A29-A41, tab., bibliogr. 150 poz., sum. - Sympozjum naukowe pt. Aspekty genetyczne nadciśnienia tętniczego Warszawa 23.11. 2001
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nadciśnienie tętnicze pierwotne (samoistne), które występuje u około 20 proc. populacji, jest chorobą o złożonej i wieloczynnikowej etiologii. Chociaż blisko 40 proc. zmienności ciśnienia w populacji warunkowane jest działaniem genów, to dopiero łączne działanie czynników genetycznych i środowiskowych prowadzi do podwyższenia ciśnienia tętniczego, co jest podstawową cechą fenotypową tej choroby. Niniejszy artykuł podaje aktualny stan wiedzy na temat rzadkich jednogenowych form nadciśnienia i wariantów genetycznych usposabiających do rozwoju pierwotnego nadciśnienia tętniczego.


  22/31

  Tytuł oryginału: Molekularne mechanizmy sodowrażliwości ciśnienia tętniczego.
  Tytuł angielski: Molecular mechanisms of salt sensitivity of blood pressure.
  Autorzy: Ciechanowicz Andrzej
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: [6] supl. A: Sympozjum naukowe "Aspekty genetyczne nadciśnienia tętniczego" s.A47-A51, bibliogr. 19 poz., sum. - Sympozjum naukowe pt. Aspekty genetyczne nadciśnienia tętniczego Warszawa 23.11. 2001
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Odpowiedź ciśnienia tętniczego na podaż chlorku sodu jest niejednorodna, zarówno u chorych z nadciśnieniem tętniczym, jak i osób z prawidłowymi wartościami ciśnienia. Wyniki ostatnio przeprowadzonych badań sugerują, że obniżona aktywność kalikreiny nerkowej świadcząca o osłabionej zdolności nerek do wydalania sodu może być traktowana jako biochemiczny wskaźnik sodowrażliwości ciśnienia tętniczego. Polimorfizm regionu flankującego 5' genu ludzkiej kalikreiny nerkowej (polimorfizm -133/-121 hKLK1) prawdopodobnie jest związany z aktywnością promotora hKLK1 w warunkach in vitro. Celem pracy autorów była ocena roli tego polimorfizmu w determinowaniu odpowiedzi ciśnienia tętniczego i wydalania kalikreiny nerkowej przy zmianach podaży sodu w diecie. Próbki genomowego DNA uzyskano od 101 osób rasy białej, w tym 66 z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym i 35 z prawidlowym ciśnieniem. Poprzez sekwencjonowanie zidentyfikowano 7 alleli (A, B, H, I, K, Q, R), które różniły się układem nukleotydów lub długością. Dodatkowo, w pozycji -24 odkryto nieznany dotąd polimorfizm (transwersja G na C) pozostający w sprzężeniu z allelem I. Allel I wykryto tylko u 8 chorych z nadciśnieniem sodowrażliwym. W porównaniu z nosicielami pozostałych alleli wydalanie kalikreiny nerkowej u osób z allelem I było istotnie niższe tak na diecie normo-, jak i bogatosodowej. Wyniki badań autorów sugerują , że warianty promotora genu hKLK1 determinując aktywność kalikreiny nerkowej predysponują do rozwoju pierwotnego nadciśnienia tętniczego.


  23/31

  Tytuł oryginału: Zalecenia Zespłu Krajowego Konsultanta Medycznego w Dziedzinie Nefrologii dotyczące postępowania zachowawczego u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek.
  Tytuł angielski: Guidelines of the National Board of Nephrology concerning conservative treatment of patients with chronic renal failure.
  Autorzy: Czekalski Stanisław, Rutkowski Bolesław, Chrzanowski Witold, Ciechanowski Kazimierz, Klinger Marian, Książek Andrzej, Manitius Jacek, Myśliwiec Michał, Oko Andrzej, Sułowicz Władysław, Wańkowicz Zofia, Więcek Andrzej
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (4) s.197-202, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zwiększająca się liczba chorych ze schyłkową przewlekłą niewydolnością nerek (PNN) wymagających kosztownego leczenia nerkozastępczego wymaga podjęcia działań mających na celu hamowanie progresji upośledzenia czynności nerek od najwcześniejszego stadium ich niewydolności. W opracowanych zaleceniach zwrócono uwagę na kryteria rozpoznawania i okresy rozwoju PNN, znaczenie przesiewowych badań białkomoczu i podwyższonego stężenia kreatyniny w surowicy w całej populacji oraz liczne czynniki nasilające postęp PNN. Omówiono zalecenia szczegółowe prewencji wtórnej postępu PNN. Podkreślono konieczność kompleksowego leczenia chorych z PNN przez specjalistę nefrologa.

  Streszczenie angielskie: The increasing number of patients with end-stage renal fialure (ESRF) requiring expensive renal replacement therpay demands activity aiming to slow down progression of renal function impairment, starting from the earliest stage of its insufficienc. In the presented recommendations, the attention of physicians was attracted to: diagnostic criteria and stages of renal fialure development, the importance of proteinuria screening and elavated serum creatinine concentrations in the population, as well as to multiple factors influencing progression of chronic renal failure. The detailed recommendations for secondary prevention of chronic renal failure progression were stated. The necessity of multidirectional treatment of patient swith chronic renal failure by nephrologists was stressed.


  24/31

  Tytuł oryginału: Transmittance coefficients for high flux hemodialyzers
  Autorzy: Gałach Magda, Ciechanowska Anna, Sabalińska Stanisława, Waniewski Jacek, Wójcicki Jan M., Weryński Andrzej
  Źródło: W: Proceedings of the Eight National Conference on Application of Mathematics in Biology and Medicine - Warszawa, 2002 s.49-56, il., tab., bibliogr. 4 poz. - 8 Krajowa Konferencja pt. Zastosowanie matematyki w biologii i medycynie Łajs 25-28.09. 2002
  Sygnatura GBL: 735,628

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa
 • tytuł obcojęzyczny


  25/31

  Tytuł oryginału: Rzadki przypadek złożonej wrodzonej wady górnych dróg moczowych i serca.
  Tytuł angielski: Rare case of the complex congenital upper urinary tract and heart malformation.
  Autorzy: Urban Marek, Bar Krzysztof, Ciechan Janusz
  Źródło: Chir. Pol. 2002: 4 (3) s.147-151, il., bibliogr. 6 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,505

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • pediatria
 • kardiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wady wrodzone układu moczowego stanowią jedne z najczęściej występujących anomalii rozwojowych. Szczególne miejsce wśród nich zajmują wady złożone. Autorzy opisują rzadki przypadek wrodzonej złożonej wady górnych dróg moczowych z towarzyszącą wadą serca.

  Streszczenie angielskie: Congenital malformations of the urinary tract are among the most frequently occurring development anomalies. Complex defects take up a particular place among them. The authors describe a rare case of congenital complex urinary tract malformation with accompanying heart defect.


  26/31

  Tytuł oryginału: Wrodzona niedrożność dróg łzowych - ocena wyników leczenia.
  Tytuł angielski: Congenital nasolacrimal duct obstruction - outcome of treatment.
  Autorzy: Wróblewska Ewa, Ciechan Jacek, Gerkowicz Marek, Flis Beata
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.81-82, bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wyników leczenia wrodzonej niedrożności dróg łzowych u dzieci w wieku od 2-30 miesięcy. Projekt badania: Analizie poddano dokumentację medyczną leczonych dzieci. Badania przeprowadzono w II Klinice Okulistyki AM w Lublinie. Wyniki: Wyleczenie uzyskano u 80,7 proc. dzieci (u 193 spośród 239). Procent wyleczonych dzieci zależał od czasu wdrożenia leczenia i wahał się od 42,9 proc. do 100 proc. Wnioski: Wyniki przeprowadzonych badań sugerują, że najlepsze wyniki leczenia wrodzonej niedrożności dróg łzowych obserwuje się u dzieci do 5 miesiąca życia. Dlatego celowe wydaje się wczesne (w tym okresie życia) kierowanie niemowląt z objawami łzawienia i ropienia oczu przez pediatrów do okulistów.

  Streszczenie angielskie: Objectives: To evaluate the outcome of treatment in congenital nasolacrimal duct obstruction in children 2-30 months old. Design: A record review. Materials and MEthods: 239 patients with congenital nasolacrimal duct obstruction aged 2-30 months were studied. Probing of the nasolacrimal duct under local or general anesthesia was the main outcome measure. Success was predefined as complete resolution of symptoms and signs (tearing, crusting, discharge) of nasolacrimal duct obstruction within 6 months after probing. Results: The overall cure rate in all patients was 80,7 p.c. (193 of 239 patients), varying from 42,9 p.c. to 100 p.c. at different age intervals. Conclusions: Probing for congenital nasolacrimal duct obstruction beyond 5 months of age is highly successful.


  27/31

  Tytuł oryginału: Badania nad znaczeniem klinicznym kształtu linii demarkacyjnej i wału w przebiegu fazy czynnej retinopatii wcześniaków.
  Tytuł angielski: The study of clinical significance of demarcation line and ridge shape in the course of acute retinopathy of prematurity.
  Autorzy: Ciechan Jacek, Wróblewska Ewa, Gerkowicz Marek
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.94-96, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta

  Streszczenie polskie: Retinopatia wcześniaków jest główną przyczyną ślepoty u dzieci z niską wagą urodzniową. W piśmiennictwie dotychczas brak jest doniesień na temat związku kształtu linii demarkacyjnej i wału a przebiegiem klinicznym fazy czynnej retinopatii wcześniaków. Celem pracy jest próba wyjaśnienia tego zagadnienia. Badania miały na celu porównanie rozwoju retinopatii wcześniaków w oczach, w których stwierdzono nieregularny przebieg linii demarkacyjnej lub wału w postaci ich uwypukleń w kierunku do tylnego bieguna gałki ocznej, nazwanych przez autorów "zatokami", z przypadkami retinopatii o typowym, łukowatym przebiegu linii demarkacyjnej i wału. Badania przeprowadzano w Poradni Retinopatii Wcześniaków II Kliniki Okulistyki w Lublinie oraz w oddziałach intensywnej terapii noworodków i oddziałach neonatlogicznych na terenie miasta Lublina. W grupie oczu z obecnością "zatok" linii demarkacyjnej i wału progresja retinopatii do stadium 3c dotyczyła 87,5 proc. przypadków. W grupie oczu, w której nie stwierdzono obecności "zatok" progresja do stadium 3c dotyczyła tylko 33,47 proc. przypadków. Uzyskane wyniki upoważniają do stwierdzenia, że obecność "zatok" linii demarkacyjnej lub wału może być czynnikiem spryzjającym progresji retinopatii wcześniaków do stadium wymagającego leczenia. W razie stwierdzenia obecnosci "zakoli" wału, czyli w stadium 2 retinopatii wydaje się wskazane pilen wykonanie zabiegu krioterapii lub laserokoagulacji pierwotnie nieunaczynionej siatkówki, nie czekając na progresję do stadium trzeciego.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Retinopathy of prematurity (ROP) is a main reason of blindness in premature babies. There are no studies about shape of demarcation line and ridge in acute retinopathy of prematurity and its influence for clinical significance of ROP. In 11,42 p.c. of eyeys with acute ROP we observed irregularitiesn of demarcation line and ridge, which we called "bays". Design: We planed out a comparison of clinical significance between eyes with acute ROP with "bays" and ROP without "bays". Material and metods: We observed 140 premature babies (280 eyes) with acute ROP. In 32 eyes (11,42 p.c.) we stated "bays". We compared progression to stage ROP3c between group I (eyes with acute ROP and "bays") and group II (eyes with ROP without "bays"). Reslts: In 87,5 p.c. eyes with "bays" we observed progression to stage 3c retinpathy of prematurity. In group without "bays" progression to stage 3c was observed only in 33,47 p.c. Conclusions: We suppose that presence of "Bays" of demarcation line and ridge brings about worse prognosis at the course of acute retinopathy of prematurity.


  28/31

  Tytuł oryginału: Factors influencing low incidence of living donors for renal transplantation in Poland.
  Autorzy: Sieńko J., Ostrowski M., Ciechanowski K., Kamiński M., Sulikowski T., Pabisiak K., Paczkowski M., Domański L., Fronczyk A., Ślozowski P., Tejchman K.
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (4) s.49-51, il., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • nefrologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose of the study: To answer the question: "Why are only 3.8 p.c. of kidney transplantations in Poland from living donors?" Material and methods: To research was conducted using data from anonymous polls addressed to family members of dialyzed patients (potential donors). Results: Almost everybody (98 p.c.) had heard about the possiblity of treating renal insufficiency by kidney transplantation, but only 77 p.c. knew about the possibility of giving their own kidney to a related person. Merely 36 p.c. had been informed about this treatment method by a doctor. The most common fears within respondents were those of: health worsening after donating a kidney - 45 p.c., and the operation itself (taking an organ) - 39 p.c.


  29/31

  Tytuł oryginału: Organ procurements in West Pomerania in years 2000-2001.
  Autorzy: Ostrowski M., Bohatyrewicz R., Ciechanowski K., Pabisiak K., Sieńko J., Myślak M., Kamiński M., Sulikowski T.
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (4) s.55-57, il., bibliogr. 3 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Year by year the actual number of transplanted organs has been growing in Poland. In the event of the Województwo Zachodniopomorskie (Western Pomeranian Province) the primary activities were focused on informing medical personnel at hospital departments about approaching donors through trainings for such medical personnel. Such activities resulted in both acceptance and support, especially by medical personnel of medium as well as lower ranks. Since 1983 two transplant units have been functioning in the Province: SPSK-2 and S. P. W. S. Z. in Szczecin, and since 2000 two co-ordination offices, too. Main result of our activities can be seen in the number of organs procured for transplantation. In 2000 we had 27.7 procurements per million (ppm), in 2001 there were 39.9 ppm.


  30/31

  Tytuł oryginału: Wartość diagnostyczna oznaczenia glikemii, fruktozaminy i hemoglobiny glikowanej HbA1c w aspekcie kryteriów rozpoznawania cukrzycy i innych zaburzeń tolerancji glukozy ADA 1997 i WHO 1998 : praca doktorska
  Autorzy: Herdzik Edyta, Ciechanowski Kazimierz (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych w Szczecinie
  Źródło: 2002, 52 k. : il., tab., bibliogr. 78 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20668

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  31/31

  Tytuł oryginału: Predyspozycja lub przeznaczenie : molekularne mechanizmy nadciśnienia tętniczego
  Autorzy: Ciechanowicz Andrzej
  Źródło: W: Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym. T. 1 - Kraków, 2002 s.81-89, tab., bibliogr. 150 poz. - 1 Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 08-10.11. 2001
  Sygnatura GBL: 802,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: