Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CIEBIADA
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Ocena działania przeciwdrobnoustrojowego chlorku 1-metylo-N'(hydroksymetylo) nikotynamidowego - badania wstępne.
Tytuł angielski: Evaluation of antimicrobial activity of 1-methyl N'(hydroxymethyl nicotinamide chloride) - preliminary results.
Autorzy: Adamiec Maciej, Ciebiada Ireneusz, Korczak-Kozakiewicz Ewa, Denys Andrzej, Adamus Jan, Gębicki Jerzy
Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.134-136, il., tab., bibliogr. 9 poz. - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
Sygnatura GBL: 310,004

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna


  2/5

  Tytuł oryginału: Desloratadyna w leczeniu całorocznego alergicznego nieżytu nosa - wieloośrodkowe badania w Polsce.
  Tytuł angielski: Desloratadine in the treatment of allergic perennial rhinitis. A multicenter study in Poland.
  Autorzy: Ciebiada Maciej, Górska-Ciebiada Małgorzata, Górski Paweł
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 8 (2) s.101-105, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przesłanki: Desloratadyna jest nowym lekiem przeciwhistaminowym mającym szerokie zastosowanie, m.in. w leczeniu nieżytu alergicznego nosa. Cel: Celem pracy była ocena skuteczności klinicznej i działań niepożądanych desloratadyny w leczeniu całorocznego alergicznego nieżytu nosa. Metody: W badaniu uczestniczyło 439 chorych uczulonych na roztocza kurzu domowego. W ciagu 28 dni podawano pacjentom 5 mg desloratadyny dziennie w próbie otwartej. Wyniki: Stwierdzono, że lek zmniejsza uczucie blokady nosa, natężenie kichania, świądu nosa i objawów alergicznego zapalenia spojówek. Nie stwierdzono istotnych objawów niepożądanych. Wnioski: Wyniki pracy wskazują, że desloratadyna jest skutecznym i bezpiecznym lekiem w terapii całorocznego nieżytu nosa.

  Streszczenie angielskie: Background: Desloratadine is an antihistaminic drug representing a new generation of H1 blockers with broad antiallergic activity. Aims: The study was performed to evaluate the efficacy of a new antihistaminic drug deslroatadine in treatment of perennial allergic rhinitis. Methods: In 439 patietns desloratadine was given orally for 28 days. The efficacy and side effects were evaluated with the use of symptom score. Results: Desloratadine significantly diminished all symptoms and especially nasal blockade. No important side effects were revealed. Conclusions: The results of the study show that desloratadine created a new possibilities in the management in allergic rhinitis.


  3/5

  Tytuł oryginału: Stres oksydacyjny w chorobach skóry.
  Tytuł angielski: Oxidative stress in skin diseases.
  Autorzy: Ciebiada Maciej, Pietras Tadeusz, Górski Paweł
  Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2002: 19 (2) s.90-98, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,632

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Choroby zapalne skóry stanowią ważny problem epidemiologiczny na świecie. Najnowsze badania dowiodły, że wolne rodniki generowane w nadmiarze podczas zapalenia, odgrywają ważną rolę w zapoczątkowaniu, przebiegu i podtrzymywaniu reakcji zapalnych. Nadprodukcja wolnych rodników określana jest mianem stresu oksydacyjnego. Uważa się, że stres oksydacyjny bierze udział nie tylko w zapaleniu, ale również w patogenezie starzenia się skóry i rozwoju nowotworów. Artykuł ten przedstawia definicję i mechanizm stresu oksydacyjnego, biochemię wolnych rodników, a także zależne od stanu redoks procesy i czynniki biorące udział w przebiegu zapalenia, takie jak: kinazy białkowe, czynniki transkrypcyjne, cytokiny cząsteczki adhezyjne, markery powierzchniowe komórek dendrytycznych, receptory limfocytów T. Przedstawiono również potencjalne możliwości terapeutyczne w zapobieganiu uszkodzeniom tkanek wywołanym przez wolne rodniki.

  Streszczenie angielskie: Inflammatory skin diseases account for a large proportion of all skin disorders and constitute a major health problem worldwide. Recently investigations have revealed that the free radicals, excessively generated in inflammation, play a very important role at the beginning, during and in maintenance of inflammatory reactions. This overproduction of free radicals is known aas an "oxidative stress". The oxidative stress is believed to be involved not only in inflammation but in pathophysiology of skin aging and skin cancers too. This article focuses on definition and mechanisms of oxidative stress, biochemistry of free radicals, moreover redox sensitive events in inflammatory scenario of skin inflammation which comprise, among other things: several kinases, transceiption factors, cytokines, adhesion molecules, dendritic cell surface markers, the T lymphocyte receptor. In addition potential therapeutic approaches to the prevention of free radical damage are considered.


  4/5

  Tytuł oryginału: Teoretyczne podstawy racjonalnej antybiotykoterapii zapaleń kości.
  Tytuł angielski: Theoretical principles of osteitis rational antibiotic-therapy.
  Autorzy: Ciebiada Ireneusz, Adamiec Maciej, Ciebiada Maciej, Denys Paweł
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (1) s.1-12, il., tab., bibliogr. 50 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W ostrych, a zwłaszcza w przewlekłych zapaleniach kości, bakterie stanowią główny problem terapeutyczny. Opierając się na piśmioennictwie tematycznym autorzy omawiają wytwarzane przez bakterie czynniki etiopatogenetyczne odpowiedzialne za adhezę bakterii i proces zapalny tkanki kostnej oraz zwracają uwagę na podstawy, zalety i wady antybiotykoterapii ogólnej i miejscowej.


  5/5

  Tytuł oryginału: Otępienie wywołane odkładaniem się złogów alfa-synukleiny.
  Tytuł angielski: Dementia with Lewy bodies.
  Autorzy: Pietras Tadeusz, Ciebiada Maciej, Witusik Andrzej, Wierzbiński Piotr, Górski Paweł
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (3) s.223-235, bibliogr. 60 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nieprawidłowa kumulacja biłek w ośrodkowym układzie nerwowym jest najważniejszą przyczyną chorób neurodegeneracyjnych. Ciałka Lewy'ego są złogami złożonymi głównie z białka synukleiny odpowiedzialnymi za powstawanie chorób Parkinsona i otępienia z ciałkami Lewy'ego. Jest ono uważane za drugą co do częstości przyczynę otępień. Złogi złożone z synukleiny spotyka się również w zaniku wieloukładowym. Otępienie z ciałami Lewy'ego charakteryzuje się deficytami uwagi, charakterem czołowo-podkorowym, obecnością halucynacji wzrokowych, objawami pozapiramidowymi i fluktuacjami funkcji poznawcznych. W leczeniu tego otępienia lekami z wyboru są inhibitory acetylocholinoesterazy.

  Streszczenie angielskie: Abnormal accumulation and dysfunction of synaptic proteins play an important role in the pathogenesis of several neurodegenerative disorders. Lewy bodies, the fibrous portion of which contains the protein ŕ-synuclein, can be neurotoxic, analogous to the proposed toxicity of amyloid plaques in Alzheimer disease. Lewy bodies are found in degeneration of the brain stem and cortical neurons in Parkinson's disease and in dementia with Lewy bodies, which is the second most common cause of cognitive impairment in patients with dementia. Recent studies have shown that Lewy bodies are also present in multiple system atrophy. Dementia with Lewy bodies is characterised by attentional deficits, frontal-subcortical dysfunction, visual hallucinations, Parkinsonism, and fluctuation of cognition. Dementia with Lewy bodies is amenable to treatment with cholinesterase inhibitors.

  stosując format: