Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CIEŚLIK
Liczba odnalezionych rekordów: 27Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/27

Tytuł oryginału: Wpływ palenia papierosów na gojenie ran błony śluzowej - badania doświadczalne.
Tytuł angielski: The effect of cigarette smoking on the healing of wounds of the mucosa - experimental studies.
Autorzy: Cieślik Tadeusz, Wróbel Jacek, Szczurek Zbigniew, Sabat Daniel, Zappa Joanna, Cieślik Agata
Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (2) s.115-122, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,924

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnki morskie

  Streszczenie polskie: Wykonane badania wykazały, iż dym papierosowy wpływa na wydłużenie okresu gojenia ran błony śluzowej jamy gębowej zwierząt doświadczalnych. Wydaje się, że główną przyczyną była obecność przewlekłego odczynu zapalnego, który opóźniał proces bliznowacenia i wpływał na powstanie niepełnowartościowej blizny. Dym papierosowy niekorzystnie wpływał również na nerki i wątrobę powodując występowanie patologicznych zmian w tych narządach.

  Streszczenie angielskie: The investigations showed that cigarette smoke lengthens the healing period of wounds of the oral mucosa in experimental animals. It seems that the main cause of this was the presence of a chronic inflammatory response, which delayed the process of scar formation and caused the development of a defective scar. Cigarette smoke also had an unfavourable effect on the kidneys and liver, causing pathological changes in these organs.


  2/27

  Tytuł oryginału: Analiza średniego stopnia szarości w procesie biodegradacji włóknin węglowych.
  Tytuł angielski: The mean greyness level analysis in the assessment of the biodegradation process of carbon cloths.
  Autorzy: Zembala-Nożyńska Ewa, Nożyński Jerzy, Sabat Daniel, Dąbrówka Krzysztof, Cieślik Tadeusz, Szczurek Zbigniew
  Źródło: Inż. Biomater. 2002: 5 (20) s.15-21, tab., bibliogr. 34 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,500

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Badania biomateriałów obejmują trzy główne kierunki: tolerancję tkankową, biozgodność i biodegradację. Celem badania była ocena biodegradacji trzech rodzajów chemicznie modyfikowanej włókniny węglowej z użyciem średniego stopnia szarości jako obiektywnego wskaźnika procesu biodegradacji. Materiał i metodyka. Wykorzystano fragmenty tkankowe pobrane od 48 królików, którym wykonano ubytki kostne o średnicy 6 mm w bocznej powierzchni żuchwy. Ubytki wypełniano: 1. włókniną węglową z grupami kwasowymi i zasadowymi na powierzchni, 2. włókniną węglową z grupami kwasowymi na powierzchni, 3. włókniną pokrytą pirowęglem i zawierającą grupy zasadowe na powierzchni. Tkanki pobierano w 1, 2, 3, 6, 9, 12, 24 i 52 tygodniu od wszczepienia. Średni stopień szarości mierzono w preparatach histologicznych wykorzystując system analizy obrazu (QUANTIMET 500+). Wyniki. Największe zmiany średniego stopnia szarości wykazano w przypadku włókniny z grupami kwasowymi i zasadowymi (39 proc. wzrost średniej szarości), następnie dla włókniny pokrytej pirowęglem (9.7 proc. spadek średniej szarości) zaś włóknina zawierająca grupy kwasowe na powierzchni wykazywała wzrost (około 13,5 proc. wartości początkowych). Średni stopień szarości korelował znamiennie dodatnio z czasem obserwacji. Wnioski. 1. Biodegradacja różnych rodzajów włókniny węglowej wskazuje wahania średniego stopnia szarości, zależy to od chemicznej modyfikacji jej powierzchni. 2. Włóknina węglowa z kwasowymi i zasadowymi grupami posiada najwyższy stopień biodegradacji.


  3/27

  Tytuł oryginału: Statystyczna analiza parametrów geometrycznych włóknin węglowych użytych do wypełnienia ubytków tkanki kostnej królików.
  Tytuł angielski: Statistical analysis of geometrical parameters of carbon cloths used for hard tissue filling in rabbitst.
  Autorzy: Zembala-Nożyńska Ewa, Nożyński Jerzy, Sabat Daniel, Dąbrówka Krzysztof, Cieślik Tadeusz, Szczurek Zbigniew
  Źródło: Inż. Biomater. 2002: 5 (20) s.21-29, tab., bibliogr. 26 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,500

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem badania było morfometryczne porównanie zmian wartości geometrycznych włóknin węglowych takich jak wymiar najkrótszy, szerokość pasma/obliczona szerokość, współczynnik wypełnienia przyjętych za wskaźniki procesu biodegradacji włókniny węglowej użytej jako wypełnienie doświadczalnie wykonanych kostnych ubytków żuchwy u królików. Wykorzystano 48 wycinków tkanek. Ubytki kostne o średnicy 6 mm wykonywano w podstawie żuchwy, po czym wypełniano je trzema rodzajami włókniny węglowej. 1. włókniną z grupami kwasowymi i zasadowymi na powierzchni, 2. włókniną węglową z grupami kwasowymi na powierzchni, 3. włókniną pokrytą pirowęglem i zawierającą grupy zasadowe na powierzchni. Parametry morfometryczne oceniano przy użyciu systemu analizy obrazu QUANTIMET 500 po czym przeprowadzono analizę statystyczną. Najwyższą dynamikę zmian parametrów morfometrycznych wykazywała włóknina typu I pokryta grupami zasadowymi wykazując spadek wymiaru najkrótszego o 70 proc. wartości początkowej, obliczonej szerokości o 71 proc. zaś wzrost współczynnika wypełnienia o 5,81 proc. Włóknina typu II wykazywała spadek wymiaru najkrótszego o 48 proc. wartości początkowej, obliczonej szerokości włókien o 20 proc., i wzrost współczynnika wypełnienia o około 2,6 proc. Włóknina węglowa typu III wykazała spadek wymiaru najkrótszego i obliczonej szerokości o 58 proc., współczynnik wypełnienia wykazał wzrost o 7,3 proc. Należy wskazać, że pomiary dokonane w drugim tygodniu obserwacji nie ujawniały różnic pomiędzy grupami, z kolei pomiary dokonane w trzecim tygodniu obserwacji ujawniły najbardziej istotne różnice międzygrupowe. Nasze wyniki wskazują na fakt zwiększenia odporności na biodegradację włókniny węglowej poddanej modyfikacji chemicznej.


  4/27

  Tytuł oryginału: Zastosowanie stopów CoCrMo otrzymanych metodą metalurgii proszków do wszczepów śródkostnych w świetle badań doświadczalnych : praca doktorska
  Autorzy: Adwent Marek, Cieślik Tadeusz (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, I Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Zabrzu
  Źródło: 2002, [1], 115 k. : il., tab., bibliogr. 114 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20042

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  5/27

  Tytuł oryginału: Ocena leczenia złamań jarzmowo-oczodołowych i jarzmowo-szczękowo-oczodołowych za pomocą bezpośredniej osteosyntezy płytkowej : praca doktorska
  Autorzy: Dziadek Hubert, Cieślik Tadeusz (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej w Bytomiu
  Źródło: 2002, [2], 79 k. : il., tab., bibliogr. 104 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20045

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • chirurgia
 • okulistyka
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  6/27

  Tytuł oryginału: Edukacja rodzinna i antykoncepcja kobiet z terenów wsi świętokrzyskich i dużych aglomeracji miast śląskich.
  Tytuł angielski: Education family and contraception of women from grounds of village province Świętokrzyski and of large agglomeration of Silesian cities.
  Autorzy: Caus Irena, Noglik-Ćwikła Izabela, Cieślik Aleksandra
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 34: Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej s.87-92, tab., bibliogr. 6 poz., sum. - Konferencja pt. Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej Katowice 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • seksuologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska


  7/27

  Tytuł oryginału: Używki jako zagrożenia zdrowia współczesnej młodzieży.
  Tytuł angielski: Alkohol, drugs and smoking as threats for young people's health.
  Autorzy: Cieślik Aleksandra, Gój Katarzyna, Warmuz Aneta, Anuszewska-Mastalerz Katarzyna
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 34: Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej s.239-246, il., tab., bibliogr. 4 poz., sum. - Konferencja pt. Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej Katowice 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  8/27

  Tytuł oryginału: Próba oceny stopnia występowania zespołu wypalenia zawodowego wśród personelu pielęgniarskiego.
  Tytuł angielski: Test of opinion on degree of occurrence the professional burn-out among nurses.
  Autorzy: Cieślik Aleksandra, Skotnicka-Graca Urszula
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 34: Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej s.297-306, il., bibliogr. 6 poz., sum. - Konferencja pt. Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej Katowice 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/27

  Tytuł oryginału: Zawartość wybranych pierwiastków w korzeniach zębów w zależności od miejsca zamieszkania : praca doktorska
  Autorzy: Scheller Rafał, Cieślik Tadeusz (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, I Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Zabrzu
  Źródło: 2002, [2], 58 k. : il., tab., bibliogr. 100 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19725

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  10/27

  Tytuł oryginału: Typy fagowe oraz profile plazmidowego DNA szczepów Salmonella enterica subsp. Enterica ser. Enteritidis (S. Enteritidis) izolowanych z ognisk zatruć pokarmowych w roku 2001.
  Tytuł angielski: Phage types and plasmid profiles of Salmonella enterica subsp. Enterica ser. Enteritidis (S. Enteritidis) stains isolated from outbreaks in Poland in 2001.
  Autorzy: Cieślik Anna, Szych Jolanta, Zasada Aleksandra A., Paciorek Jarosław, Kałużewski Stanisław
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (4) s.325-334, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Scharakteryzowano 41 szczepów S. Enteritidis określając ich lekowrażliwość, typując bakteriofagami wg Ward, oraz wyznaczając elektroforetyczne profile plazmidowego DNA. Wyizolowane z ognisk zatruć pokarmowych w Polsce w maju i czerwcu 2001 roku szczepy S. Enteritidis będące przedmiotem niniejszego opracowania przedstawiają różne typy fagowe. Wszytkie szczepy posiadają plazmid o wielkości 57 kb oraz dodatkowo plazmidy swoiste dla ich typów fagowych. Zaobserwowano przypuszczalną konwersję szczepu o typie fagowym 21 do typu 1var.


  11/27

  Tytuł oryginału: Stan jamy ustnej u nosicieli wirusa HIV i chorych na AIDS : praca doktorska
  Autorzy: Stangiewicz Anna, Cieślik Tadeusz (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, I Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Zabrzu
  Źródło: 2002, [2], 89 k. : il., tab., bibliogr. 97 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20193

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • aIDS

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  12/27

  Tytuł oryginału: Problemy anestezjologiczne w operacyjnym leczeniu rozedmy płuc - opis przypadków.
  Tytuł angielski: Lung volume reduction syrgery. Case report.
  Autorzy: Traczewska Halina, Cieślik Joanna, Nikliński Tomasz, Warmus Janusz, Olechnowicz Henryk
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34wyd.spec.C s.59C-61C, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono problemy anestezjologiczne w operacyjnym leczeniu rozedmy płuc na przykładzie trzech chorych z niewydolnością oddechową, zakwalifikowanych do różnych typów zabiegów operacyjnych. Omówiono ocenę wydolności oddechowej przed zabiegiem oraz wyniki leczenia w oparciu o dane gazometrycznei spirometryczne. U wszystkich chorych uzyskano obniżenie PaCO2 do wartości prawidłowych. U jednego chorego stwierdzono wzrost PaO2 oraz FEV1 i FVC.

  Streszczenie angielskie: We patient three cases of patients with large emphysema and respiratory distress, scheduled for various surgical interventions. In two cases hypercapnia was reversed, in one case arterial blood oxygenation, FEV1 and FVC improved.


  13/27

  Tytuł oryginału: Termoablacja w leczeniu guzów nerek u chorych z dużym ryzykiem operacyjnym.
  Autorzy: Cieślikowski Wojciech, Skrzywanek Paweł, Kwias Zbigniew
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (6) s.34-36, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Koagulacja tkanek prądem wysokiej częstotliwości (radio-frequency ablation, RF ablation) jest minimalnie inwazyjną techniką leczenia przerzutów nowotworowych oraz małych guzków nerek u chorych z dużym ryzykiem operacyjnym. Pierwsze obserwacje wykazyją dużą skuteczność oraz bezpieczeństwo metody. Chorzy wymagają dalszej, długofalowej klinicznej i obrazowej obserwacji w celu określenia roli i skuteczności metody.


  14/27

  Tytuł oryginału: Ocena wydolności czynnościowej stawu biodrowego po alloplastykach bezcementowych.
  Tytuł angielski: Evaluation of hip joint functional efficiency after non-cement alloplasties.
  Autorzy: Różańska Małgorzata, Żołyński Krystian, Pawlik Zygmunt, Błaszczyk-Suszyńska Joanna, Żołyński Arkadiusz, Cieślik Piotr, Majewski Michał
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (1) s.39-50, il., tab., bibliogr. 48 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W klinice implantowano 55 protez bezcementowych stawu biodrowego typu ABG z powodu choroby zwyrodnieniowej. Okres obserwacji wynosił 4 lata. Ocenę wyników oparto na skali czynnościowej Merle D'Aubigne'a w modyfikacji Postela oraz 100-punktowej skali Harrisa. Autorzy omawiają wpływ wypracowanego w klinice programu usparawniania leczniczego w protezoplastykach bezcementowych na wydolność czynnościową stawów biodrowych.


  15/27

  Tytuł oryginału: Prions in medicine.
  Tytuł polski: Priony w medycynie.
  Autorzy: Denys A[ndrzej], Denys P., Żołyński A., Cieślik P.
  Źródło: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2002: 8 (2) s.109-111, bibliogr. 10 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,209

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Priony stały się ważnym tematem w związku z przypadkami przeniesienia encefalopatii gąbczastej bydła na ludzi. Artykuł prezentuje podstawy molekularne procesu tworzenia białek PrP**c oraz powstawania ich form izometrycznych, rolę bariery gatunkowej i jej przełamywania w procesie zakażenia, a także opracowania dotyczące metod rozpoznawania pasażowalnych amyloidaz mózgowych. W podsumowaniu zwrócono uwagę na aspekty praktyczne, tj. zagadnienia profilaktyki i inaktywacji prionów.

  Streszczenie angielskie: New variant of Creutzfeldt-Jakob disease has become a vital problem due to some cases of bovine spongiform encephalopathy transmission to human. Molecular basis of production of PrP**c proteins, their isomeric form creation, the role of species barrier and its overcoming in the infection process, methods of transmissible brain amyloidosis diagnosis have been presented in the paper.


  16/27

  Tytuł oryginału: Metody i wyniki leczenia zakażonych protez aortalnych w materiale własnym
  Autorzy: Motyka Marek, Cieślik Zbigniew, Walas Ryszard, Warzocha Ireneusz, Kuśmierz Janusz
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.321-334, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  17/27

  Tytuł oryginału: Ocena mikrokrążenia w zespole pozakrzepowym na podstawie oksykapnometrii przezskórnej
  Autorzy: Motyka Marek, Kocot Arkadiusz, Kuśmierz Janusz, Walas Ryszard, Cieślik Zbigniew
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.346-350, tab., bibliogr. 9 poz., sum. - 60 Jublileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  18/27

  Tytuł oryginału: Miejsce laparostomii w leczeniu ostrych schorzeń jamy brzusznej
  Autorzy: Motyka Marek, Walas Ryszard, Cieślik Zbigniew, Kuśmierz Janusz, Warzocha Ireneusz
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.359-362, tab., bibliogr. 19 poz., sum. - 60 Jublileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  19/27

  Tytuł oryginału: Zespół Gorlina - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Gorlin syndrome - a case report.
  Autorzy: Cieślik Tadeusz, Szporek Bożena
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (12) s.828-834, il., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zespół Gorlina jest schorzeniem genetycznym dziedziczonym w sposób autosomalny, dominujący z różnorodną penetracją. Zmianami klinicznymi często pojawiającymi się jako pierwsze są torbiele szczęk. Opisano przypadek 24-letniej chorej leczonej z powodu mnogich torbieli szczęk, u której rozpoznano zespół Gorlina. Na podstawie własnych obserwacji i danych z piśmiennictwa podkreślono, że każdy pacjent, u którego rozpoznano zespół Gorlina, wymaga spaecjalistycznej konsultacji.

  Streszczenie angielskie: Gorlin syndrome is a hereditary autosomal dominant disorder with variable penetration. The clinical signs which often appear as the first are jaw cysts. Thus the dentist has a special responsibility for the early diagnosis of this order. The authors present a 24-yer-old female suffering from multiple jaw cysts associated with Gorlin syndrome. Because of the possibility of neoplastic changes in different periods of life, reference is made to the necessity of interdisciplinary co-opertion and the constant ambulatory control of these patients.


  20/27

  Tytuł oryginału: Ocena wyników skojarzonego leczenia chorych z nowotworem jamy ustnej i gardła środkowego w latach 1992-1998 : praca doktorska
  Autorzy: Namysłowska Anna, Cieślik Tadeusz (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Stomatologii, I Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Zabrzu
  Źródło: 2002, [1], 63 k. : il., bibliogr. 88 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20798

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  21/27

  Tytuł oryginału: Ocena zastosowania skojarzonej anestezji ogólnej i zewnątrzoponowej do operacji usunięcia pęcherza moczowego z wytworzeniem pęcherza jelitowego : praca doktorska
  Autorzy: Cieślikowski Wojciech, Kwias Zbigniew (promot.).; Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego Katedra i Klinika Urologii w Poznaniu
  Źródło: 2002, 56 k. : il., tab., bibliogr. 54 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20803

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • onkologia
 • urologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  22/27

  Tytuł oryginału: Lasery wysokoenergetyczne - możliwości zastosowania i efekty leczenia. Wstęp do laseroterapii oraz zastosowanie lasera rubinowego.
  Autorzy: Kulicki Maciej, Cieślik Kazimerz
  Źródło: Dermatologica 2002 (3) s.62-65, il.
  Sygnatura GBL: 313,614

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  23/27

  Tytuł oryginału: Lasery wysokoenergetyczne - możliwości zastosowania i efekty leczenia.
  Autorzy: Kulicki Maciej, Cieślik Kazimierz
  Źródło: Dermatologica 2002 (4) s.67-68, il.
  Sygnatura GBL: 313,614

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  24/27

  Tytuł oryginału: Leczenie blizn - zastosowanie laserów wysokoenergetycznych.
  Autorzy: Kulicki Maciej, Cieślik Kazimierz
  Źródło: Dermatologica 2002 (6) s.64-66, il.
  Sygnatura GBL: 313,614

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  25/27

  Tytuł oryginału: Nowotwory nerek.
  Tytuł angielski: Renal tumors.
  Autorzy: Kwias Zbigniew, Antczak Andrzej, Cieślikowski Wojciech, Stachowski Tomasz, Kalwas Paweł, Milecki Piotr
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (9) s.620, 622-626, il.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nowotwory nerek, mimo postępu w medycynie nadal sprawiają wiele problemów, szczególnie leczniczych. Najczęściej występujący rak nerkowokomórkowy pozostaje niewrażliwy na radioterapię i stosowane obecnie chemioterapeutyki. Immunoterapia nadal pozostaje w fazie prób, choć doniesienia są obiecujące. Obecnie kanonem postępowania jest leczenie chirurgiczne, które ewoluuje w kierunku procedur mało inwazyjnych, jak laparoskopia termoablacja, a także w kierunku zabiegów organooszczędnych. Należy pamiętać, że guz nerki nie zawsze oznacza nowotwór złośliwy. Zmiany o charakterze łagodnym należy wychwycić już w okresie przedoperacyjnym, by nie narażać pacjenta na niepotrzebny zabieg. Z nowotworów tych największe znaczenie kliniczne mają: angiomyolipoma, onkocytoma i gruczolak nerki, które podejrzewa się czasami już w badaniu USG. Nieraz diagnostykę trzeba rozszerzyć o KT, NMR, czy angiografię. Zabieg operacyjny konieczny jest tylko w sytuacjach, kiedy guzy te spowodują stany groźne dla chorego, np. krwawienie. Inaczej jest w nowotworach złośliwych, kiedy zabieg chirurgiczny jest konieczny. Wtedy do wyboru mamy kilka rodzajów zabiegów, m.in. w zależności od stanu drugiej nerki. Ostatnio coraz częściej wykonywane są zabiegi organooszczędne, nawet u chorych ze zdrową, drugą nerką. Mowa o resekcji klinowej, resekcji bieguna nerki i enukleoresekcji, a także najnowszej metodzie termoablacji. Zarówno zabiegi radykalne, jak i energooszczędne zaczyna się od niedawna wykonywać ...

  Streszczenie angielskie: Renal tumors present serious problems, especially therapeutical, despite progress in medicine. The most common Renal Cell Carcinoma remains unsensible for radiotherapy and contemporary chemotherapy. Immunotherapy is still an experimental procedure, through first reports are promising. At present surgical treatment is performed as a standard and it evolves towards less invasive (laparoscopy, RF-abiation) and nephron-sparing procedures. It is important that not every renal tumor is malignant. Benign neoplasms should be diagnosed during a preoperative dianosis to avoid unnecessary operations. The most important clinically bening tumors include: angyolipoma, oncocytoma and renal adenoma. Sometimes ultrasonography is sufficient. In other cases it is necessary to perform CT, NMR or angiography scans. Then surgical treatment is obligatory only in situations dangerous for patients like bleeding. On the other hand in malignant tumors surgery in the only way to treatment. We can choose appropriate procedure according to specific conditions, especially the condition of the other kidney. Recently nephron-sparing surgery is proposed even to patients with completely health second kidney. Nephron-sparing surgery includes enucleoresection and cuneal or polar resection of tumor, alternatively a brand new method: RF-ablation. Both nephron-sparing and radical resections can be also performed laparoscopically. Generally, that contemporary treatment of renal tumors includes procedures ...


  26/27

  Tytuł oryginału: Paliatywna radioterapia przerzutów do kręgosłupa w przebiegu raka gruczołu krokowego i pęcherza moczowego.
  Tytuł angielski: Palliative radiotherapy in patients with metastases to the back bone due to prostate cancer and bladder cancer.
  Autorzy: Milecki Piotr, Adamiak Ewa, Stryczyńska Grażyna, Karczewska Aldona, Leppert Wojciech, Bączyk Maciej, Kwias Zbigniew, Stachowski Tomasz, Cieślikowski Wojciech
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (10) s.686-690, bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cel pracy: Ocena efektu przeciwbólowego radioterapii paliatywnej (short-course) w przerzutach do kręgosłupa u chorych na raka gruczołu krokowego i pęcherza moczowego. Materiał i metoda: Dokonano analizy dokumentacji medycznej 118 chorych, leczonych w okresie od 1997 do 2001 roku w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu z powodu przerzutów do kręgosłupa w przebiegu raka gruczołu krokowego i pęcherza moczowego. W badanej grupie rozpoznanie raka gruczołu krokowego stwierdzono u 106 chorych, a raka pęcherza moczowego u 10. Wszyscy chorzy przebyli leczenie napromienianiem przy stosowaniu dawki frakcyjnej 4 Gy do dawki całkowitej 20 Gy. Chorzy jednocześnie byli leczeni przeciwbólowo (niesteroidowe leki przeciwzapalne ń opioidy), a w czasie radioterapii stosowano dexamethason w dawce od 4 do 8 mg/dobę. Po zakończonej radioterapii włączano bifosfoniany, najczęściej we wlewie dożylnym (pamidroniat). Ocenę efektu przeciwbólowego radioterapii dokonano przede wszystkim w oparciu o 10-punktową skalę natężenia bólu (VAS). Dodatkowo w ocenie uwzględniono zapotrzebowanie na leki przeciwbólowe. Uwzględniono również zmiany w stanie neurologicznym chorych. Efekt przeciwbólowy został opisany łącznie jako "całkowity", "średni" oraz "brak lub progresja". Wyniki: Średni czas przeżycia wszystkich analizowanych chorych od początku leczenia napromienianiem wynosił 6,5 mies. Ocena intensywności bólu wg skali VAS przed rozpoczęciem leczenia wynosiła średnio 7 punktów (od 4 do 10). Po ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Bone metastases are a common feature of advanced cancer disease and are considered to be among the most frequent causes of pain and complications in oncological patients. The main objective of the treatment of such patients is to control their symptoms and improve the quality of their life. This paper was aim to evaluate a short-course radiotherapy as the pain management in a group of patients with low performance status (ECOG or + 2) and short life expectancy. Material and methods: The records of patients who developed bone metastases to the back bone with pain symptoms and/or early symptoms of spinal cord compression were evaluated. 118 patients were treated at our departmens between 1997 and 2001. The diagnosis of primary disease were as follows: prostate cancer (108 out 118 pts) and bladder cancer (10 out of 118 pts). All patients underwent only X-ray therapy (a daily fractionation 4,0 Gy, total dose 20 Gy) in conjunction with analgesics (NSAID ń opioids) and a low dose of dexamethasone (4-8 mg/d, p.o.). During the follow up all patients received bisphosphonates, mainly pamidronate. Patients recorded pain severity on the visual self assessment scale (VAS) and analgesic requirements before' the radiotherapy treatment, at the end of the treatment and during the follow-up. Changes in the neurological status amd mobility skills were also evaluated. Analgesic and decompression effects were described together as "complete", "moderate" and "absent or ...


  27/27

  Tytuł oryginału: Zastosowanie kliniczne wolnozmiennych pól magnetycznych - doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: Clinical application of extremely low frequency magnetic fields - own experience.
  Autorzy: Jędrzejewski Piotr, Cieślik Tadeusz, Sieroń Aleksander
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (2) s.195-197, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. W ciągu ostatnich 30 lat wiele uwagi poświęcono wykorzystaniu zmiennych pól magentycznych w leczeniu schorzeń. Udokumentowano ich znaczący wpływ na procesy regeneracji tkanek oraz zaobserwowano silny efekt analgetyczny. W wielu jednostkach chorobowych, np. w owrzodzeniu podudzi, magnetoterapia i magnetostymulacja zostały stałym elementem procesu leczenia. Materiał i metody. Badaniem objęto chorych z bólami okolicy twarzy towarzyszących neuralgii nerwu trójdzielnego i artropatii stawu skroniowo-żuchwowego. Wszystkich poddano serii zabiegów magnetostymulacji z użyciem aparatu VIOFOR JPS. Wyniki. Uzyskano dobre wyniki w postaci znacznego zmniejszenia dolegliwości lub zupełnej utraty bólu. Wnioski. Magnetostymulacja jako nieinwazyjna forma terapii może być z powodzeniem stosowana w leczeniu bólów okolicy twarzy o różnej etiologii.

  Streszczenie angielskie: Background. For the last 30 years a lot of emphasis has been put to using variable magnetic fields in the treatment of many diseases. Its considerable influence on tissue regeneration processes and strong analgesic activity have been recorded. In numerous diseases i.e. crural ulceration, magnetotherapy and magnetostimulation have been included into the treatment process. Material and methods. The experiment as carried out on patients suffering from trigeminal neuralgia and temporomandibular joint arthropathy. All the patients underwent a series of physiotherapeutic interventions with extremely low frequency magnetic fields using apparatus VIOFOR JPS. Results. Promising results have been acquired in the form of considerable decrease of pain or complete relief. Conclusion. Magnetostimulation as non-invasive form of therapy can be successfully use in facial region pain treatment.

  stosując format: