Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: CIEŚLAK-STEĆ
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Analiza kliniczna profilaktycznych badań cytologicznych u kobiet ciężarnych ocenionych według systemu Bethesda.
Tytuł angielski: Analysis of the clinical usefulness of cytological smear results for pregnant women by use of Bethesda system.
Autorzy: Dudkiewicz Jan, Waksmański Bogdan, Cieślak-Steć Małgorzata, Korzeniowska-Kumaszka Ewa
Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.314-319, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum. - Ogolnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
Sygnatura GBL: 301,184

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Celem pracy była próba analizy przydatności klinicznej wyników rozmazów cytologicznych ciężarnych w oparciu o system Bethesda na materiale pięcioletnim. Prawidłowy wynik badania cytologicznego uzyskano u 3295 (69,77 proc.) ciężarnych. Wewnątrznabłonkowe zmiany małego i dużego stopnia stwierdzono u 232 (4,91 proc.) ciężarnych. Zaobserwowano zależność między liczbą przebytych porodów a stopniem nasilenia zmian nabłonka płaskiego szyjki macicy. Wiek ciężarnej oraz wielkość ciąży nie miały wpływu na rozpoznanie cytologiczne. Stwierdzono, że w czasie ciąży system klsyfikacji rozmazów cytologicznych wg Bethesda charakteryzuje się dużą przydatnością kliniczną.

  Streszczenie angielskie: The aim of this papr was to analyse the clinical usefulness of cytological smear results for pregnant women by use of Bethesda system. The examinations were carried for 5 years andn correct results of cytological assays were achieved from 3265 patients. Low and high grade squamous intraepithelial cells were reported in 4.91 p.c. of pregnant patients. A relation between the number of childbirth and the degree of cytological variation in squamous epithelium was oserved. The age of a pregnant woman and size of pregnancy do not influence the cytological result. It was reported that the Bethesd system for cytological smears is characterised by high clinical usefulness while done within the pregnancy.


  2/2

  Tytuł oryginału: Mutattion of Ki-ras gene and infection by human papilloma virus in cervical pathology.
  Autorzy: Kamiński Kazimierz, Waksmański Bogdan, Cieślak-Steć Małgorzata
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.25-31, tab., bibliogr. 15 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • pediatria
 • genetyka
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The purpose of the study was to assess the prevalence of c-Ki-ras oncogene mutations in relation to infections of highly oncogenic human papillomavirus types for abnormal results of cytological examination. The HPV was detected in 213 females (45 p.c. of the tested population). Some mutations of the c-Ki-ras gene could be found in 47 (10 p.c.) females. A high percentage of mutations was observed in a group of female patients with HG SIL and squamous epithelium carcinoma: 29 p.c. and 44 p.c., respectively. The prevalence assessment of Ki-ras oncogene mutations may may help explain some doubtful cytological specimens. Confirmed was the existence of a relation of individual cervical dysplasia degrees and carcinoma to the presence of highly malignant oncogenic HPV and Ki-ras mutations.

  stosując format: